Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Nisan (0)      Mart (152)      Şubat (207)      Ocak (115)

Liberal Anayasal Sistemlerde Parlamento İçi Muhalefetin Rolü

Liberal Anayasal Sistemlerde Parlamento İçi Muhalefetin RolüSayfa Sayısı
:  
445
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2019
ISBN NO
:  
978-975-2449-35-0

55,00 TL

  Siyaset ve Anayasa biliminin en önemli buna karşın, en çok ihmal edilmiş öznelerinden biri olan parlamento içi muhalefete, liberal bir anayasal sistemde yasama, yürütme ve yargı organları üzerinde hangi rollerin biçildiğinin ve biçilmesi gerektiğinin karşılaştırmalı hukuk çerçevesinde tespit edilmesi, bu çalışmanın ana konusunu oluşturmaktadır. Bu çalışmanın, parlamento içi muhalefetin güçlendirilerek toplumun her kesimini kucaklayan çoğulcu ve müesses bir anayasal nizamın inşası için ne tür reformların yapılması gerektiğinin tespit edilebilmesinde başvurulacak bir kaynak olması amaçlanmıştır.(ARKA KAPAKTAN)


İçindekiler


Giriş
Birinci Bölüm
Parlamento İçi Muhalefetin Doğuşu, Önemi, İşlevleri ve Güçlendirilmesi
1. Demokrasi ve Muhalefet Kavramları
1.1. Demokrasi
1.2. Muhalefet Kavramı ve Çeşitleri
2. Parlamento İçi Muhalefetin Doğuşu
2.1. Meclislerin Doğuşu
2.2. Siyasi Partilerin Doğuşu ve İşlevleri
3. Kuvvetler Ayrılığı İlkesi Bağlamında Parlamento İçi Muhalefetin Önemi ve İşlevleri
3.1. Kuvvetlerin Değil Partilerin Ayrılığı
3.2. Parlamento İçi Muhalefetin Önemi
3.3. Parlamento İçi Muhalefetin İşlevleri
4. Parlamento İçi Muhalefet Boşluğunun Doğuracağı Sakıncalar
4.1. Çoğunlukçu Yönetim Anlayışının Hâkimiyeti
4.2. Yönetimde Yozlaşma ve Otoriterleşme
4.3. Muhalefetin Marjinalleşmesi ve İllegalleşmesi
4.4. İnsan Hakları İhlalleri
5. Parlamento İçi Muhalefeti Güçlendirme Araçları
5.1. Parlamento İçi Muhalefeti Güçlendirecek Temel Hak ve Hürriyetlerin Garanti Altına Alınması
5.2. Seçim Sürecinin Çoğulculuğu Sağlayacak Şekilde Tasarlanması
5.3. Parlamento İçi Muhalefetin Yasama Bağışıklığı Zırhı ile Korunması
5.4. Parlamento İçi Muhalefetin, Devlet Organlarının Faaliyetlerine Katılımının Temin Edilmesi


İkinci Bölüm
Yasama Organında Parlamento İçi Muhalefetin Rolü
1. Meclisin Teşkilat Yapısının Oluşumunda Parlamento İçi Muhalefetin Rolü
1.1. Meclislerin Oluşumu
1.2. Meclis Başkanlık Makamı ve Divanının Belirlenmesi
1.3. Siyasi Parti Gruplarının Oluşumu
1.4. Danışma Kurulunun Oluşumu
1.5. Meclis Komisyonlarının Oluşumu
2. Meclislerin Toplanma ve Görüşme Usullerinde Parlamento İçi Muhalefetin Rolü
2.1. Olağan Meclis Toplantılarında Toplantı Yeter Sayısı
2.2. Meclisin Olağanüstü Toplantıya Çağırılması
2.3. Meclis Toplantılarının Gizli Yapılması
3. Meclis Çalışmalarında Parlamento İçi Muhalefetin Rolü
3.1. Meclis Gündeminin Belirlenmesinde Muhalefet
3.2. Meclis Gündeminin Değiştirilmesinde Muhalefet
3.3. Parlamento İçi Muhalefetin Yasama Sürecine Katılımı
4. Yasamanın Denetim İşlevinde Parlamento İçi Muhalefetin Rolü
4.1. Normların Denetimi
4.2. Bütçenin Denetimi
4.3. İdarenin Denetimi: Kamu Denetçiliği Kurumu


Üçüncü Bölüm
Parlamento İçi Muhalefetin Yürütme Organı Üzerindeki Rolü
1. Yürütme Organının Oluşumunda Parlamento İçi Muhalefetin Rolü
1.1. Devlet Başkanının Belirlenmesinde Parlamento İçi Muhalefetin Rolü
1.2. Bakanların Göreve Başlamasında Parlamento İçi Muhalefetin Rolü: Güvenoyu
2. Yürütmenin Denetlenmesinde Parlamento İçi Muhalefetin Rolü
2.1. Yürütmenin Sorgulanması
2.2. Araştırma Komisyonları Aracılığıyla Denetim
2.3. Yürütmenin Siyasi Yönden Denetimi
2.4. Yürütmenin Cezai Yönden Denetimi
3. Üst Düzey Kamu Görevlileri ve Yargı Mensuplarının Atanmasında Parlamento İçi Muhalefetin Rolü
3.1. Üst Düzey Kamu Görevlilerinin Atanması
3.2. Yargı Mensuplarının Belirlenmesi
Sonuç


Kaynakça