Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Nisan (13)      Mart (152)      Şubat (207)      Ocak (115)

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Medeni Hukuk Alanındaki Temel Yasalar

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Medeni Hukuk Alanındaki Temel YasalarSayfa Sayısı
:  
614
Kitap Ölçüleri
:  
13x19
Basım Yılı
:  
2019
ISBN NO
:  
9786053157717

145,00 TL

Bu kitapta, uygulamacıların, akademisyenlerin ve öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde uygulanmakta olan Doğum ve Ölümlerin Kaydı İle İlgili Kanunları Tadil Eden ve Birleştiren Kanun, İnsan Hücre, Doku ve Organ Nakli İle İlgili Kuralları Düzenleyen Yasa, Küçüklerin ve Mahcurların Vesayet Yasası, Nüfus Kayıt Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası, Dernekler Yasası, Evkaf ve Vakıflar Yasası, Evlenme Yasası, Aile (Evlenme Boşanma) Yasası, Evlilik (Geçerlilik Kazandırma) Yasası, Evlilik Dışı Çocuklar Yasası, Çocukların Evlat Edinilmesi Yasası, Vasiyetnameler ve Veraset Yasası, Vasiyeti Tenfiz ve Tereke İdare Belgeleri (Tekrar Mühürleme) Yasası, Arazi Satışı (Aynen İfa) Yasası, Kat Mülkiyeti ve Kat İrtifakı Yasası, Sahipsiz Taşınırlar (Derleme ve Kontrol) Yasası, Zorla Mal İktisabı Yasası ile Eski Eserler Yasası derlenmiştir.

İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ III
A-KİŞİLER HUKUKU 1
1.  DOĞUM VE ÖLÜMLERİN KAYDI İLE İLGİLİ KANUNLARI TADİL
     EDEN VE BİRLEŞTİREN KANUN 1
2.  İNSAN HÜCRE, DOKU VE ORGAN NAKLİ İLE İLGİLİ
    KURALLARI DÜZENLEYEN YASA 53
3. KÜÇÜKLERİN VE MAHCURLARIN VESAYETİ YASASI 119
4. NÜFUS KAYIT   DAİRESİ (KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA
    ESASLARI) YASASI 133
5.  DERNEKLER YASASI 149
6. EVKAF VE VAKIFLAR YASASI 185
B-AİLE HUKUKU 247
1. EVLENME YASASI 247
2.  AİLE (EVLENME BOŞANMA) YASASI 267
3.  EVLİLİK (GEÇERLİLİK KAZANDIRMA) YASASI 329
4. EVLİLİK DIŞI ÇOCUKLAR YASASI 331
5. ÇOCUKLARIN EVLAT EDİNİLMESİ YASASI 341
C-MİRAS HUKUKU 375
1.  VASİYETNAMELER VE VERASET  YASASI 369
2. VASİYETİ TENFİZ VE TEREKE İDARE BELGELERİ (TEKRAR
     MÜHÜRLEME) YASASI 407
D-EŞYA HUKUKU 411
1. ARAZİ SATIŞI (AYNEN İFA) YASASI 411
2. KAT MÜLKİYETİ VE KAT İRTİFAKI YASASI 417
3.  KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ SINIRLARI İÇİNDE
     SAHİPSİZ TAŞINIR MALLARIN DERLENMESİ VE KONTROLÜ
     İLE İLGİLİ YASA 469
4. ZORLA MAL  İKTİSABINA DAİR  YASA 477
5. ESKİ ESERLER YASASI 521