x
Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Nisan (97)      Mart (165)      Şubat (157)      Ocak (132)

Kayıp Yıllar Türkiye de 1980 li Yıllardan Bu Yana Kamu Borçlanma Politikaları Ve Bankacılık Sektöründe Etkileri

Kayıp Yıllar Türkiye de 1980 li Yıllardan Bu Yana Kamu Borçlanma Politikaları Ve Bankacılık Sektöründe EtkileriSayfa Sayısı
:  
197
Kitap Ölçüleri
:  
21x18 cm
Basım Yılı
:  
2004
ISBN NO
:  
975-295-398-0

20,00 TL ( KDV Dahil )Yavuz AKBULAK: 1966 yılında Ardahan′a bağlı Çıldır İlçesi′nin Eski Beyrahatun Köyü′nde doğdu. İlkokulu Cevizli ve General Refet Bele İlkokullarında (Kartal/İstanbul), ortaokulu Kartal-Rahmanlar Ergenekon Ortaokulunda ve liseyi Kartal Ticaret Lisesinde okudu. 1984 yılında Gazi Üniversitesi İİBF Maliye Bölümünü kazandı. 1985 yılında Marmara Üniversitesi İİBF Maliye Bölümüne yatay geçiş yaptı ve burayı, 1988 yılında bölüm birincisi ve fakülte onbirincisi olarak bitirdi. Babasının hastalığı nedeniyle ilkokul 4′üncü sınıftan itibaren fakülteyi bitirene kadar geçen 12 yıllık eğitim süresinde, aynı zamanda ayakkabı boyacılığı, simitçilik, götürü ve ara inşaat işçiliği, döküm işçiliği gibi çeşitli işler yaptı. 1988 yılında yapılan yarışma sınavını kazanarak Sermaye Piyasası Kurulu′na Uzman Yardımcısı olarak intisap etti. 1992 yılında yapılan yeterlik sınavıyla üçüncü olarak Uzman oldu ve aynı zamanda "Türkiye′de Sermaye Piyasası Araçları ve Yardımcı Kuruluşlarının Vergilendirilmesi" başlıklı Yeterlik Etüdünü hazırladı. 2002 yılında Baş Uzman olarak atandı ve halen bu görevini sürdürmektedir. 1996-1997 yılları arasında ABD′ye "Spring International Language Center at Denver/Colorado" dil okuluna gönderildi. Burada bulunduğu dönemde, kar dağıtımı, Amerikan Mali Sistemi, banka konsolidasyonları, uluslararası bankacılık, hisse senetleri, mevduat sigortası, reform programlarının ekonomi politiği gibi konularda 12 adet araştırma çalışması yaptı. Çeşitli toplantı ve panellere konuşmacı olarak iştirak etti. 1998 ve 1999 yıllarında ayrı ayrı olmak üzere SPK temsilcisi olarak Özelleştirme İdaresi Başkanlığı′nda teşkil edilen "GSM 1800 Lisansları Değer Tespit Üst ve Alt Komisyonları′nda Üyelik yaptı. 2000-2002 arasında Türkiye Bankalar Birliği′nin çeşitli bankacılık seminerlerine katıldı. 1994—2004 döneminde; "İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi: Bilgi Toplumunda Hukuk-Ünal Tekinalp′e Armağan Kitabı 2003", TBB Bankacılar Dergisi, Vergi Dünyası, Banka-Mali ve Ekonomik Yorumlar, Vergi Sorunları, Maliye ve Sigorta Yorumları, Finans Dünyası, SPK Meslek Personeli E-Dergisi ile Dünya ve Milliyet Gazetelerinde bankacılık, sermaye piyasası, muhasebe, ticaret hukuku ve finans alanlarında biri çeviri olmak üzere 27 adet makalesi yayınlandı. Ayrıca, Maliye Hesap Uzmanları Vakfınca 2003 yılında düzenlenen ve Aralık ayında sonuçlanan "Türkiye′de Yatırım Ortamının İyileştirilmesi ve İstihdamın Artırılmasına İlişkin Öneriler" başlıklı Ekonomik ve Mali Araştırmalar Yarışmasında "İkincilik Ödülü" alan çalışması da dereceye giren diğer iki eser ile birlikte kitap (MHUV Yayın No:15, 2003) olarak bastırıldı. Yine, Bankalar Yeminli Murakıpları Vakfınca 2003 yılında düzenlenen ve 2004 yılı Mart Ayında sonuçlanan "1980′li Yıllardan Bu Yana Kamu Borçlanma Politikaları ve Bankacılık Sektörüne Etkileri" başlıklı yarışmada da SPK Uzman Yardımcıları Emre KAVAKLI ve Ayça TOKMAK ile birlikte hazırladığı "Kayıp Yıllar" başlıklı çalışması "Övgüye Değer Ödülü" alan tek eser seçilmiştir. 13 yıldır evli olan yazarın iki kızı bulunmaktadır. Emre KAVAKLI: 1978 yılında İzmir′e bağlı Urla ilçesinde doğdu. İlkokulu Şehit Kemal ve Albay Çolak İbrahim Bey İlkokullarında, ortaokulu Urla Lisesinde ve liseyi İzmir Maliye Meslek Lisesinde yatılı olarak okudu. 1995 yılında Ankara Üniversitesi SBF İktisat Bölümü′nü kazandı. 2000 yılında bölüm ikincisi olarak üniversiteyi bitirdi. 1995 yılında kısa bir süreliğine İzmir Kordon Vergi Dairesi Başkanlığı′nda görev yaptıktan sonra görevinden ayrılarak, 2001 yılında Sermaye Piyasası Kurulu′nun giriş sınavını kazandı ve Kurul′da uzman yardımcısı olarak göreve başladı ve halen aynı yerde çalışmaktadır. SPK Meslek Personeli E-Dergisi ile Vergi Sorunları ve Vergi Dünyası Dergilerinde dört adet makalesi yayımlandı. 2005 yılında yapılacak yeterlilik sınavı için "Türkiye′de Enflasyon Muhasebesi: Uygulama Sorunları, Çözüm Önerileri, Tartışmalar" konulu etüdü hazırladı. Bekardır. Ayça TOKMAK: 1979 yılında Ankara′da doğdu. İlkokulu Namık Kemal İlkokulu′nda, ortaokul ve liseyi TED Ankara Koleji′nde okudu. Liseyi okul üçüncüsü olarak bitirdi. Lisede Hollanda′nın Lahey kentinde yapılan Birleşmiş Milletler Modeli′ne Türkiye delegesi olarak katıldı. Lise sonuncu sınıfta katıldığı ECIS-Avrupa Uluslararası Okullar Birliği′nın matematik yarışmasında takım olarak Avrupa birinciliğini, bireysel olarak da Avrupa sekizinciliğini kazandı. 1997 yılında ODTÜ İİBF İşletme Bölümü′nü kazandı. 2001 yılında bölüm beşincisi olarak üniversiteyi bitirdi. 2001 yılı Eylül ayında Arthur Andersen Ankara ofisinin denetim bölümünde çalışmaya başladı. 2002 yılının Aralık ayında Sermaye Piyasası Kurulu′nun giriş sınavını birincilikle kazanarak, Arthur Andersen′dan ayrılıp Kurul′da uzman yardımcısı olarak göreve başladı ve halen aynı yerde çalışmaktadır. Bekardır. İÇİNDEKİLER TABLOLAR XI1 GRAFİKLER XIV KUTULAR XIV KISALTMALAR XV BÖLÜM I. KAMU BORÇLANMASI VE SONUÇLARI 1 1. BORÇLANMA KAVRAMI VE VERGİLEMEDEN FARKLARI 1 2. BORÇLANMANIN NEDENLERİ 1 3. BÜTÇE AÇIKLARI VE FİNANSMAN KAYNAKLARI 3 a) Para Basma 4 b) Yeni Vergiler Salma 4 c) îç Borçlanma 4 d) Dış Borçlanma 5 4. BORÇLANMANIN TÜRLERİ 5 5. BORÇLANMANIN ETKİLERİ 7 A) Ekonomik Etkileri 7 B) Sosyal Etkileri 8 6. KAMUNUN AŞIRI BORÇLANMASININ ETKİLERİ 10 a) Aşırı Borçlanmanın Ülke İçindeki Etkileri 11 b) Aşırı Borçlanmanın Uluslararası Sonuçları 11 c) Aşın (Çok) Borçluluğun Koşullan 12 d) Düşük ve Orta Gelirli Ülke Gruplarının Dış Borç Oranları 13 7. TÜRKİYE′DE İÇ BORÇ YÖNETİMİ 15 7.1. GİRİŞ 15 7.2. İÇ BORÇLANMA ARAÇLARI 16 A) Kağıda Bağlanan İç Borçlar 16 1. Hazine Bonoları 16 2. Hazine Kefaletini Haiz Bonolar 17 3. Gelir Ortaklığı Senetleri (GOS) 17 4. Devlet Tahvilleri 17 B) Kağıda Bağlanmayan İç Borçlar 19 1. Konsolide Borçlar/Kur Farkları 19 2. Kısa Vadeli Avans 19 C) DİBS′lerin Satış Yöntemleri 20 \.\\va\e Yöntemi 20 VIII 2. Satışa Arz Yöntemi (TAP ve Konsinye) İle Satışlar 20 3. Halka Arz Yöntemi 20 4. Özel Amaçlı Satışlar 21 D) DIBS′lerin İkincil Piyasası 21 1. Borsada Satış Olanağı 21 2. Açık Piyasa İşlemleri (APÎ) 21 E) DIBS′lerin Özellikleri ve Vergilendirilmesi 22 7.3. TÜRKİYE′DE 24 OCAK 1980 KARARLARI SONRASI EKONOMİK YAPILANMA 25 7.4. TÜRKİYE′DE DEVLET BORÇLARININ İNCELENMESİ 25 A) İÇ BORÇLARIN GELİŞİMİ 25 1. CUMHURİYET′TEN 1980 YILINA KADARKİ DÖNEM 25 2. 1980-1990 DÖNEMİ 28 2.1. İç Borçlanmanın Nedenleri 28 a) Kamu Gelirlerinin Yetersizliği 29 b) Kamu Harcamalarının Artışı 29 c) Kamu İsrafının Büyüklüğü 29 d) Kamu Harcamalarındaki Artışın Sonuçları 30 1. Faiz Oranlarının Yükselmesi ve Yatırımların Yapılamaması 30 2. Enflasyonist Sonuçların Ortaya Çıkması 30 3. Mali Yapının Bozulması ve Bankaların Esas İşlevlerinden Uzaklaşması ya da Bankaların Devleti Finanse Eden Kurumlar Durumuna Düşmesi 30 4. Devlet Yatırımlarının Durma Eşiğine Gelmesi 30 5. Ülkemizde Dolaysız ve Dolaylı Vergi Yükü 35 e) Ülkemizde Yaşanan Krizlerin Nedenleri 35 2.2. İç Borçların Gelişimi 36 3. 1991-1995 DÖNEMİ 40 4. 1996-2002 DÖNEMİ 42 5. İÇ BORÇLARIN VADE YAPISI 49 6. İÇ BORÇLARIN REEL FAİZ ORANLARI 50 7. ÜLKEMİZDEKİ MENKUL KIYMET İHRAÇLARININ SEYRİ 52 8. İÇ BORÇLARIN VADE VE MALİYET GELİŞİMİ 55 9. İÇ BORÇLANMA KONUSUNDA ÜLKE UYGULAMALARI 58 B) DIŞ BORÇLARIN GELİŞİMİ 61 1. OSMANLI DEVLETİ′NİN BORÇLANMALARI 61 2. CUMHURİYETİN KURULMASINDAN 1980′LERE KADARKİ DÖNEMDE DIŞ BORÇLANMA 64 IX 3. 1980-2002 DÖNEMİNDE DIŞ BORÇLARIMIZIN GELİŞİMİ 66 4. DIŞ BORÇLARIMIZIN ARTIŞ NEDENLERİ VE 1980-2002 DÖNEMİNDE YAPILAN DÜZELTMELER 71 a) 1980 Öncesi Dönem 71 b) 1980 Sonrası Dönem 72 c) Dış Borçlarımızla İlgili Düzeltmeler 72 5. DIŞ BORÇLANMA KONUSUNDAKİ ÜLKE UYGULAMALARI 73 ARA DEĞERLENDİRME 79 BÖLÜM II. 1980 SONRASI BORÇLANMA POLİTİKASININ TÜRK BANKACILIK SİSTEMİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ . . 1. BANKACILIK SİSTEMİ VE EKONOMİDEKİ İŞLEVİ 1.1. Bankanın Tanımı ve İşlevi 1.2. Bankaların Sınıflandırılması 1. Ticari Bankalar: 2. Yatırım Bankaları: 81 81 81 82 82 82 3. Kalkınma Bankaları: 82 4. Kıyı Bankaları 83 5. Özel Amaçlı Bankalar 83 6. Merkez Bankaları 83 2. TÜRK BANKACILIK SİSTEMİ 83 2.1. Türk Bankacılığının Gelişimi 84 2.1.1. Osmanlı Devletindeki Bankacılık Sistemi 84 2.1.2. Cumhuriyetin Kuruluşundan 1980 Yılma Kadar Olan Gelişmeler 85 2.1.3. 1980 Sonrası Türk Bankacılık Sistemindeki Gelişmeler 88 2.1.3.1. 24 Ocak Kararlan ve 1980′li Yıllarda Liberalleşme Süreci 88 2.1.3.2. 1990′h Yıllarda Türk Bankacılık Sektörü 94 2.1.3.3. 2000′li Yıllarda Bankacılık Sektörü 109 2.1.3.4. Bankacılık Sektörü Yeniden Yapılandırma Programı 112 1. Yeniden Yapılandırma Programı Çerçevesinde Kamu Bankalarına Yönelik Olarak Yapılan Düzenlemeler 113 2. Yeniden Yapılandırma Programı Çerçevesinde TMSF Bünyesindeki Bankalara Yönelik Olarak Yapılan Düzenlemeler 116 3. Yeniden Yapılandırma Programı Çerçevesinde Özel Bankalara Yönelik Olarak Yapılan Düzenlemeler 120 3.TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN ANALİZİ 123 3.1. Türk Bankacılık Sisteminin Genel Nitelikleri 123 3.2. Türk Bankacılık Sektörünün Varlık ve Kaynak Yapısının Analizi . . . .132 3.3. Türk Bankacılığına İlişkin Genel Tespitler 138 3.4. Kredi Kuruluşları Yasa Tasarısının Değerlendirilmesi 142 4. TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI′NIN ANALİZİ 143 5. TÜRKİYE′DE BANKACILIK MEVZUATI 148 5.1. Türkiye′de Bankaların Kuruluş Şartları 148 5.2. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 149 5.3. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu 150 5.4. Sermaye Yeterliliği Düzenlemeleri 151 6. BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN MEVCUT DURUMU, SORUNLARI VE GELECEĞİ 156 7. TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE YAŞANAN MALİ RİSKLER 168 7.1. Faiz Riski 168 7.2. Kur Riski 169 7.3. Kredi Riski 169 7.4. Likidite Riski 169 7.5. Piyasa Riski 170 7.6. Sermaye Yetersizliği Riski 170 8. BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN VERGİ YÜKÜ 170 ARA DEĞERLENDİRME .179 BÖLÜM III. GENEL DEĞERLENDİRME 181 1. Borçlanmaya İlişkin Önlemler 181 2. Bankacılık Sektörüne İlişkin Önlemler 182 BÖLÜM IV: SONUÇ 186 Kaynaklar 189