Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Temmuz (27)      Haziran (105)      Mayıs (68)      Nisan (89)

Karşılaştırmalı Anayasa Yargısı

Karşılaştırmalı Anayasa YargısıSayfa Sayısı
:  
450
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2019
ISBN NO
:  
978-605-05-0487-3

65,00 TLKARŞILAŞTIRMALI


ANAYASA YARGISI


BİRİNCİ BÖLÜM 


YARGI


I.KAVRAMLAR13


II.YARGI FONKSİYONU KAVRAMI29


III. YARGILAMA ÇEŞİTLERİ36


IV.TÜRK ANAYASALARI VE YARGI38


V.HÂKİMLER VE SAVCILAR (YÜKSEK) KURULU VE 


 GEÇMİŞİ43


VI.1982 ANAYASASI DÖNEMİ VE HÂKİMLER VE SAVCILAR


 (YÜKSEK) KURULU (HSYK)45


VII.BATI’DA HÂKİMLERİN SEÇİLMESİ VE ATANMASI49


VIII.HÂKİM VE SAVCILARIN AZLİ52


IX.YARGININ KORUNMASI53


X.HÂKİM-SAVCI GÜVENCESİ54


XI.YARGININ DENETİMİ58


XII.YARGILAMA FAALİYETİNİN JÜRİ TARAFINDAN 


 DENETİMİ60


XIII.YARGI’NIN YARGI TARAFINDAN DENETİMİ61


XIV.TÜRK YARGISI VE İLERLEME RAPORLARI63


XV.YARGILAMA HUKUKU ÇEŞİTLERİ65


OKUMA PARÇASI-1:ASSESMENT OF OMBUDSMAN ROLE BETWEEN THE CIVIL SOCIETY AND AUTHORITIES72


İKİNCİ BÖLÜM:


GENEL OLARAK ANAYASA YARGISI


I.GİRİŞ75


II.ANAYASA YARGISININ ÜÇ ÖN KOŞULU84


III.ANAYASA YARGISININ DOĞUŞU86


IV.DALGALAR87


V.ANAYASA YARGISI MODELLERİ88


VI.ANAYASA MAHKEMELERİNİN GENEL OLARAK


 GÖREV VE YETKİLERİ91


VII.ANAYASA MAHKEMELERİNİN ÜÇ GÖREVİ92


VIII.ANAYASA MAHKEMELERİNİN KURULUŞU94


OKUMA PARÇASI-2:SİSTEM TARTIŞMALARI100


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: 


ANAYASA YARGISININ MEŞRUİYETİ VE


ANAYASAL AKTİVİZM


I.ANAYASA YARGISININ MEŞRUİYETİ103


II.GENEL OLARAK VESAYET VE ANAYASAL AKTİVİZM108


III.TÜRKİYE’DE ÇIKIŞ GÜVENCELERİ, VESAYET,


 JÜRİSTOKRASİ VE ANAYASAL AKTİVİZM113


OKUMA PARÇASI-3:ABD’NİN KURULUŞU127


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM:


TÜRKİYE’DE ANAYASA YARGISININ TEŞKİLATI VE GÖREVLERİ


I.TÜRKİYE’DE ANAYASA YARGISININ KURULUŞU VE


 TEŞKİLATI133


II.ANAYASA MAHKEMESİNİN ÜSTÜNLÜĞÜ139


III.TÜRK ANAYASA MAHKEMESİNİN GÖREVLERİ140


IV.TÜRK ANAYASA MAHKEMESİNİN KONUSU142


V.CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMELERİ143


OKUMA PARÇASI-4:İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ MEKÂNLARI150


BEŞİNCİ BÖLÜM:


ANAYASA YARGISI VE YÜRÜTMENİN


DÜZENLEYİCİ İŞLEMLERİ


I.GİRİŞ153


II.CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMELERİ İLE


 İLGİLİ TARTIŞMALAR154


III.CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMELERİNİN


 SOMUT NORM DENETİMİ (DEF’İ) YOLUYLA


 ANAYASA MAHKEMESİ TARAFINDAN DENETİMİ158


IV.OLAĞANÜSTÜ YÖNETİM USULLERİ161


V.OLAĞANÜSTÜ HALLERDE ANAYASA YARGISI167


OKUMA PARÇASI-5:AZINLIK HAKLARI:


HEYBELİADA RUHBAN OKULU170


ALTINCI BÖLÜM:


TÜRKİYE’DE ANAYASA YARGISI


I.YENİ SİSTEMDE GENEL OLARAK YÜRÜTMENİN


 DÜZENLEYİCİ İŞLEMLERİ174


II.TBMM İÇ TÜZÜĞÜNÜN DENETİMİ (ŞEKİL VE ESAS)184


III.ANAYASA MAHKEMESİNİN DENETİMİNE TABİ


 OLMAYAN NORM VE İŞLEMLER185


IV.ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ NİTELİĞİ188


V.ANAYASA MAHKEMESİNİN ÇALIŞMA VE


 YARGILAMA USULÜ193


VI.ANAYASALLIK BLOKU195


VII.UYGUNLUK DENETİMİ NASIL YAPILACAKTIR?198


VIII.ANAYASA MAHKEMESİNİN YÜRÜRLÜĞÜ


 DURDURMASI201


OKUMA PARÇASI-6:TURKISH CONSTITUTIONS BEFORE


1982203


YEDİNCİ BÖLÜM


ANAYASAYA UYGUNLUK DENETİMİNİN ÇEŞİTLERİ


(SOYUT VE SOMUT NORM DENETİMİ)


I.SOYUT NORM DENETİMİ (İPTAL DAVALARI)206


II.SOYUT NORM DENETİMİNE ÖRNEK


 TÜRK ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI210


III.SOMUT NORM DENETİMİ (İTİRAZ VEYA DEFİ YOLU)213


OKUMA PARÇASI-7:AMERİKA’DA EŞİTLİK217


SEKİZİNCİ BÖLÜM:


İNGİLTERE VE ABD’DE ANAYASA VE ANAYASA YARGISI


I.İNGİLİZ ANAYASA HUKUKU221


II.AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİNDE ANAYASA VE


 ANAYASA YARGISI233


III.ABD FEDERAL YÜKSEK MAHKEMESİNİN İÇTİHAT


 DEĞİŞTİRMESİ (HÜKÜM DEĞİŞMESİ, ANAYASAL


 DEĞİŞME)241


IV.FRANSA’DA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMELERİ283


OKUMA PARÇASI-8:AMERİKA’DA İNSAN HAKLARI285


DOKUZUNCU BÖLÜM:


ABD’DE ANAYASA YARGISI: FEDERAL YÜKSEK


MAHKEMENİN BAZI ÖNEMLİ KARARLARI


I.GENEL OLARAK287


II.FEDERAL YÜKSEK MAHKEME’NİN 


 BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ İLE İLGİLİ KARARLARI294


III.FEDERAL YÜKSEK MAHKEME’NİN İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ 


 İLE İLGİLİ KARARLARI298


IV.FEDERAL YÜKSEK MAHKEME’NİN SEÇİM DÖNEMİ 


  KARARLARI302


V.FEDERAL YÜKSEK MAHKEMENİN KOMÜNİZM 


 PROPAGANDASI İLE İLGİLİ KARARLARI303


VI.FEDERAL YÜKSEK MAHKEMENİN LAİKLİKLE İLGİLİ


 KARARLARI304


VII.FEDERAL YÜKSEK MAHKEMENİN YARGI İLE İLGİLİ


 KARARLARI307


VIII.FEDERAL YÜKSEK MAHKEMENİN MÜSTEHCENLİK İLE


 İLGİLİ KARARLARI308


OKUMA PARÇASI-9:TERÖRÜN AMACI VE MEDYA314


ONUNCU BÖLÜM:


ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU


I.GİRİŞ317


II. BİREYSEL BAŞVURUYU KABUL EDEN ÜLKELER321


III. TÜRKİYE’DE ANAYASA MAHKEMESİ’NE BİREYSEL BAŞVURU VE YÖNTEMİ324


OKUMA PARÇASI-10:1982 CONSTITUTION OF TURKEY334


ONBİRİNCİ BÖLÜM:


BİREYSEL BAŞVURU ÖRNEK KARARLARI-I: 


TEDBİR, KABUL EDİLEMEZLİK, AYRIMCILIK VE


YAŞAM HAKKI


I.TEDBİRE İLİŞKİN KARARLAR338


II.KABUL EDİLEMEZLİK KARARLARI340


III.AYRIMCILIĞA İLİŞKİN ANAYASA MAHKEMESİ


 KARARLARI343


 


IV.YAŞAM HAKKINA (1982/17-1) İLİŞKİN ANAYASA


 MAHKEMESİ KARARLARI344


OKUMA PARÇASI-11:BİREYSEL BAŞVURU HAKKI355


ON İKİNCİ BÖLÜM:


BİREYSEL BAŞVURU ÖRNEK KARARLARI-II:


MADDİ VE MANEVİ VARLIĞIN GELİŞTİRİLMESİ,


İŞKENCE VE KÖTÜ MUAMELE VE KİŞİ GÜVENLİĞİ HAKKI


I.MADDİ VE MANEVİ VARLIĞINI KORUMA VE


 GELİŞTİRME HAKKINA İLİŞKİN AYM KARARLARI359


II.İŞKENCE VE KÖTÜ MUAMELE (EZİYET) YASAĞINA


 İLİŞKİN AYM KARARLARI363


III.KİŞİ HÜRRİYETİ VE GÜVENLİĞİ HAKKINA İLİŞKİN


 ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI369


OKUMA PARÇASI-12:ANAYASA MAHKEMESİ


İÇTÜZÜĞÜNE GÖRE BİREYSEL


BAŞVURU378


ON ÜÇÜNCÜ BÖLÜM:


BİREYSEL BAŞVURU ÖRNEK KARARLARI-III:


ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİ (1982/20),


HABERLEŞME HÜRRİYETİ (1982/22),


DİN HÜRRİYETİ (1982/24),


DÜŞÜNCEYİ YAYMA HÜRRİYETİ (1982/26) VE


TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞÜ HAKKI (1982/34)


I.ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİ VE AİLE HAYATINA


 SAYGI GÖSTERİLMESİNİ İSTEME HAKKINA İLİŞKİN


 ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI385


II.HABERLEŞME (İLETİŞİM) HÜRRİYETİNE İLİŞKİN


 ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI390


III.DİN VE VİCDAN HÜRRİYETİNE İLİŞKİN


 ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI391


IV.DÜŞÜNCEYİ AÇIKLAMA, YAYMA, İFADE VE


 BASIN ÖZGÜRLÜĞÜNE İLİŞKİN ANAYASA MAHKEMESİ


 KARARLARI393


V.TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞÜ DÜZENLEME


 HAKKINA İLİŞKİN ANAYASA MAHKEMESİ


 KARARLARI402


OKUMA PARÇASI-13:ÇOCUK ASKER.404


 


ON DÖRDÜNCÜ BÖLÜM:


BİREYSEL BAŞVURU ÖRNEK KARARLARI-IV: 


MÜLKİYET, ADİL YARGILANMA, SUÇ VE CEZA, EĞİTİM, SENDİKA, SEÇME-SEÇİLME VE SİYASİ ÖRGÜTLENME HAKKI


I.MÜLKİYET HAKKINA İLİŞKİN ANAYASA MAHKEMESİ


 KARARLARI408


II.ADİL YARGILANMA HAKKINA İLİŞKİN


 ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI412


III.SUÇ VE CEZALARA İLİŞKİN ANAYASA MAHKEMESİ


 KARARLARI420


IV.EĞİTİM HAKKINA İLİŞKİN ANAYASA MAHKEMESİ


 KARARLARI421


V.SENDİKA HAKKINA İLİŞKİN ANAYASA MAHKEMESİ


 KARARLARI422


VI.SEÇME, SEÇİLME VE SİYASİ FAALİYETTE BULUNMA


 HAKLARINA İLİŞKİN ANAYASA MAHKEMESİ


 KARARLARI423


VII.SİYASİ ÖRGÜTLENME HÜRRİYETİ424


OKUMA PARÇASI-14:BİLİM YOLCULARINA424


 


KAYNAKLAR429


 


ÖZGEÇMİŞ449