x
Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Nisan (97)      Mart (165)      Şubat (157)      Ocak (132)

Kanun Hükmünde Kararnamelerin Hukuki Rejimi

Kanun Hükmünde Kararnamelerin Hukuki RejimiSayfa Sayısı
:  
299
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2000
ISBN NO
:  
975-7338-55-4

0,00 TL ( KDV Dahil )

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...İÇİNDEKİLER Giriş GENEL OLARAK KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME !. Kanun Hükmünde Kararnamenin Tanımı 1 II. Kanun Hükmünde Kararnamenin Benzer İşlemler İle Karşılaştırılması 4 1. Kanun Hükmünde Kararnamenin ""Kararname" ile Karşılaştırılması 4 2. Kanun Hükmünde Kararnamenin "Kaide-Kararname" ile Karşılaştırılması 6 3. Kanun Hükmünde Kararnamenin Tüzük ile Karşılaştırılması 7 4. Kanun Hükmünde Kararnamenin Yönetmelik ile Karşılaştırılması 8 III. Kanun Hükmünde Kararnamelerin Hukukî Niteliği: ""Yasama işlemi" mi, "İdarî İşlem" mi? 9 A. Maddî Kritere Göre 9 B. Şeklî (Organik) Kritere göre 10 1. Yasama Organı Tarafından Kabul veya Reddedilmesinden Önceki Dönemde 10 2. Yasama Organı Tarafından Kabul veya Reddedilmesinden Sonraki Dönemde 11 IV. Kanun Hükmünde Kararname Kurumuna İhtiyaç Duyulmasının Nedenleri 12 - Kanun Hükmünde Kararname Çıkarılması "istisnaî" Bir Usûl mü? 13 - Kanun Hükmünde Kararnameyle Düzenleme Yapılması, Kanunla Düzenleme Yapılmasına Göre Daha Az Demokratik midir? 14 V. Türk Pozitif Anayasa Hukukunda Kanun Hükmünde Kararname Kurumunun Tarihsel Gelişimi 15 A. 1876 Kanun-ı Esasisi: "Kanun-i Muvakkat" 15 B. 1921 Teşkilât-ı Esasiye Kanunu Dönemi 18 C. 1924 Teşkilat-) Esasiye Kanunu Dönemi 18 D. 1961 Anavasası Dönemi 20 Birinci Kısım OLAĞAN DÖNEM KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERİ Birinci Bölüm YETKİ KANUNU I. TBMM′nin Bakanlar Kuruluna KHK Çıkarma Yetkisi Vermesinin Hukukî Niteliği Nedir? 25 1. "Biraz Daha Genişletilmiş" Düzenleme Yetkisi Görüşü 26 2. "Yasama Yetkisinin Devri" Görüşü 27 3. "Yetki Devri" Değil, "Yetki Verme" Görüşü 28 4. Anayasa Mahkemesinin İçtihadı 30 II. Yasama Yetkisinin Devredilmezliği İlkesi Karşısında Bakanlar Kuruluna KHK çıkarma yetkisinin verilmesi Nasıl Açıklanabilir? 32 III. Yetki Kanunlarında bulunması Gereken unsurlar 35 - Yetki Kanunlarında "Konu"nun Belirtilmesi Zorunlu mudur?... 37 A. Amaç Unsuru 39 B. Kapsam Unsuru 44 C. İlkeler Unsuru 54 1. "İlke" = "Temel Düşünce" 56 2. "İlke" = "Dayanılacak Şey" 57 3. -İlke" = "İlk Önerme, İlk Kural" 57 4. "İlke" = "Önemli Kavram" 58 5. "İlke" = "Temel Gerçeklikler" 59 6. "İlke" = "Hareket Kuralı" 59 7. Anayasa Mahkemesinin "İlke′" Anlayışı 61 D. Süre Unsuru 63 1. Süre Ne Olarak Belirlenecektir? 63 2. Yetki Süresi İçinde Birden Fazla Kanun Hükmünde Kararname Çıkarılabilir mi? 64 3. Bakanlar Kurulunun Değişmesiyle Süre Sona Erer mi? 65 4. Türkiye Büyük Millet Meclisi Yetki Kanununun Süresi İçinde O Alanda Kanun Çıkarabilir mi? 66 5. Türkiye Büyük Millet Meclisi Yetki Kanununun Süresini Kısaltabilir mi? 66 6. Türkiye Büyük Millet Meclisi Yetki Kanununun Süresini Uzatabilir mi? 67 7. Süre Ne Kadar Uzun Olacaktır? 69 IV. TBMM, Anayasa Mahkemesi Tarafından İptal Edilen Yetki Kanununun Yerine Yenisini çıkarabilir mi? 75 TBMM′nin Bakanlar Kuruluna KHK Çıkarma Yetkisi Vermesinin Şartları Var mıdır? (İvedilik, Zorunluluk ve Önemlilik Şartlan Üzerine) 80 1. Anayasa Mahkemesinin İçtihadı 81 2. Anayasa Mahkemesi İçtihadının Değerlendirilmesi 86 a) Yetki Kanunlarının ve KHK′lerin, TBMM′de Öncelik ve İvedilikle Görüşüleceği Kuralından Çıkarılan Argüman 87 b) Yasama Yetkisinin Genelliği ve Asilliği Argümanı 88 c) Yasama Yetkisinin Devredilmezliği Argümanı 89 d) Demokratik Yapılanma Argümanı 91 e) Yasama ve Yürütme Organları Arasında Denge 91 f) Tarihsel Argüman 93 3. Önemlilik, Zorunluluk ve İvedilik Şartlarının Belirsizliği Konusunda Eleştiri .■ 94 4. Üyeler: Oylar ve Karşı Oylar 95 5. Eleştiri: Anayasa Mahkemesi Tali Kurucu İktidarı Gasp Etmektedir 97 İkinci Bölüm KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME I. Kanun Hükmünde Kararnamelerin Konusu 101 1. Anayasanın "Kanunla Düzenlenir" Dediği Konular Kanun Hükmünde Kararname ile Düzenlenebilir mi? 102 2. Bütün Sosyal ve Ekonomik Haklar Kanun Hükmünde Kararname ile Düzenlenebilir mi? 105 3. Anayasanın 91 ′inci Maddesin İlk Fıkrasındaki Konu Yasağının Kapsamı Nedir? 107 II. Kanun Hükmünde Kararname Çıkarılmasında Usûl ve Şekil 112 III. Kanun Hükmünde Kararnamelerin Yargısal Denetimi 112 1. Kanun Hükmünde Kararnameler Danıştay Tarafından Denetlenebilir mi? 113 2. Anayasa Mahkemesinin Denetimi 114 3. Kanun Hükmünde Kararnamelerin Yetki Kanunlarına Uygunluğu Denetlenebilir mi? 117 4. Yetki Kanunları İptal Edilen Kanun Hükmünde Kararnamelerin Geçerliliği Sorunu 117 6. Yürütmeyi Durdurma Kararlan Üzerine Bir Not 128 Üçüncü Bölüm RET, ONAY VE DEĞİŞTİREREK ONAY KANUNLARI I. Kanun Hükmünde Kararnamelerin Meclise Sunulmaları ve Görüşülmeleri 131 1. Sunulmaları 131 2. Görüşülmeleri 131 3. Görüşme Sırası 133 4. Bakanlar Kurulu Meclise Sunduğu KHK′yi Yürürlükten Kaldırabilir veya Değiştirebilir mi? 134 II. Meclisin Ret, Kabul veya Değiştirerek Kabul İşleminin Hukukî Niteliği Nedir? ("Kanun" mu, "Karar" mı?) 136 1. Doktrindeki Hâkim Görüş 137 2. Görüşümüz 140 3. Uygulama 141 III. Ret Kanunu 143 1. Ret Kanununun Biçimi 143 2. Ret Kanununun Sonuçları 144 3. Ret Kanununun Anayasa Mahkemesi Tarafından Denetlenmesi 145 4. KHK′nin Reddi Halinde, KHK′nin İlga Ettiği Kanunlar Kendiliğinden Yürürlüğe Girer mi? 146 5. Ret Kanunu Anayasa Mahkemesi Tarafından İptal Edilirse, Reddedilen Kanun Hükmünde Kararname Tekrar Yürürlüğe Girer mi? 148 IV. Onay Kanunu 149 1. Onay Kanununun Biçimi 149 2. Önerimiz: Üç Maddelik Kanunla Onay 152 3. Onay Kanununun Sonuçları 155 4. Onaylanan Kanun Hükmünde Kararname Ne Olur? 156 a) Kanun Hükmünde Kararname Yürürlükten Kalkar 156 b) Kanun Hükmünde Kararname Yürürlükte Kalır 159 c) Kanun Hükmünde Kararname Kanuna Dönüşür 160 d) Görüşümüz 162 e) Uygulama 162 5. Onay Kanunu Anayasa Mahkemesi Tarafından İptal Edilirse Onaylanan Kanun Hükmünde Kararname Yürürlükten Kalkar mı? 165 V. Değiştirerek Onay Kanunu 166 1. Değiştirerek Onay Kanununun Biçimi 166 2. Değiştirerek Onay Kanununun Sonuçlan 170 İkinci Kısım OLAĞANÜSTÜ HÂL VE SIKIYÖNETİM KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERİ 1. Terminoloji 175 2. Anayasal Düzenleme: m.121/3 ve m.l 22/2-3 176 a) m.121/3 ve m. 122/2-3 176 b) Bir Ön Sorun: m.121/3 ve 122/2-3′te Hüküm Yoksa. m.91 Uygulanabilir mi? 176 Birinci Bölüm OLAĞANÜSTÜ HÂL VE SIKIYÖNETİM KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERİNİN UNSURLARI I. Yetki 181 1. Yetkili Makam 181 2. Yetki Kanununa Gerek Var mı? 181 II. Sebep 184 III. Usûl ve Şekil 185 IV. Konu 187 A. Anayasanın 15′inci Maddesinden Kaynaklanan Sınırlamalar 188 1. Milletlerarası Hukuktan Doğan Yükümlülüklerin İhlâl Edilmemesi Kaydı 190 2. Ölçülülük İlkesine Uyulması Şartı 193 a) Elverişlilik İlkesi 193 b) Gereklilik İlkesi 194 c) Oranlılık tikesi 195 3. Çekirdek Alana Dokunma Yasağı 196 B. Anayasanın 121 ′inci Maddesinin Üçüncü ve 122′nci Maddesinin İkinci Fıkrasından Kaynaklanan Sınırlar: "Sıkıyönetim ve Olağanüstü Hâlin Gerekli Kıldığı Konular". 198 V. Süre....′ 7. 202 VI. Yer 204 - Olağanüstü Hâl Kanun Hükmünde Kararnamesi ile Kanunlarda ve Özellikle Olağanüstü Hâl Kanununda Değişiklik Yapılabilir mi?....7 209 VII. Olağanüstü Hâl ve Sıkıyönetim Kanun Hükmünde Kararnameleri Anayasa Mahkemesi Tarafından Denetlenebilir mi? 212 İkinci Bölüm OLAĞANÜSTÜ HÂL VE SIKIYÖNETİM KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERİNİN ONAYLANMASI 1. İçtüzük, m.128: Otuz Günlük Görüşme Süresi 231 2. Kanun Hükmünde Kararname Otuz Gün İçinde Görüşülmezse Ne Olur? 232 a) Görüşümüz 232 b) Erdoğan Teziç′in Görüşü 233 c) Necmi Yüzbaşıoğlu′nun Görüşü 236 3. Yayımlandıkları Gün Meclisinin Onayına Sunulmayan Kanun Hükmünde Kararnameler Ne Olur? 238 4. Görüşme Sırası 239 5. TBMM′nin Ret, Onay veya Değiştirerek Onay İşleminin Hukukî Niteliği Nedir? (/′Kanun" mu, "Karar" mı?) 240 6. Ret Kanunu 241 a) Ret Kanununun Biçimi 242 b) Ret Kanununun Sonuçlan 242 c) Ret Kanununun Anayasa Mahkemesi Tarafından Denetlenmesi 243 d) Kararnamenin Reddedilmesiyle, Kararnamenin İlga Ettiği Kanunlar Kendiliğinden Yürürlüğe Girer mi? 244 e) Ret Kanunu Anayasa Mahkemesi Tarafından İptal Edilirse, Reddedilen Kanun Hükmünde Kararname Tekrar Yürürlüğe Girer mi? 244 7. Onay Kanunu 245 a) Onay Kanununun Biçimi 245 b) Onay Kanununun Sonuçlan 248 c) Onaylanan Kanun Hükmünde Kararname Ne Olur? 249 8. Değiştirerek Onay Kanunu 250 a) Değiştirerek Onay Kanununun Biçimi 250 b) Değiştirerek Onay Kanununun Sonuçlan 253 9. Onaylandıktan Sonra Olağanüstü Hâl ve Sıkıyönetim Kanun Hükmünde Kararnameleri Anayasa Mahkemesi Tarafından Denetlenebilir mi? 254 SONUÇ 259 Özet 259 Anayasa Mahkemesi 270 Anayasa Mahkemesine Karşı Ne Yapılabilir 271 Doktrin... 274 Uygulama 274 SON SÖZ 281 BİBLİYOGRAFYA 283 İNCELENEN ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI 287 KARŞI OY YAZILARI 289 İNDEKS 291 I. Anayasa Mahkemesi Kararlan İndeksi 291 II. Yetki Kanunları İndeksi 291 III. Kavram vatana ihanet İsim İndeksi 292