Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Mayıs (68)      Nisan (89)      Mart (152)      Mart (152)

Kambiyo Senetlerinde Senet Metninde Değişiklikler ( Tahrifat )

Kambiyo Senetlerinde Senet Metninde Değişiklikler ( Tahrifat )

- Vedat Kitapçılık

Sayfa Sayısı
:  
150
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2008
ISBN NO
:  
978-605-0016-12-3

85,00 TLÖNSÖZ Bu çalışma, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı’nda Yüksek Lisans Tezi olarak hazırlanmış ve Prof. Dr. Hüseyin ÜLGEN, Prof. Dr. Mehmet HELVACI, Prof. Dr. Abuzer KENDİGELEN, Prof. Dr. Arslan KAYA ve Yrd. Doç. Dr. Necla GÜNEY’den oluşan jüri önünde savunularak 12.10.2006 tarihinde oybirliği ile kabul edilmiştir. Tezimiz savunulduğu şekilde yayınlanmış olup, bununla birlikte konumuzla ilgili seçilmiş Yargıtay Kararları tez metninin sonuna eklenmiştir. Bu çalışmanın yayınlanması vasıtasıyla, tez konusunun belirlenmesinden başlayarak ve devamında danışman olarak tezin her aşamasında bana yol gösteren, anlayışlı ve yardımsever tutumuyla yanımda olan, akademisyenliği bana sevdirmiş olan ve örnek almaya çalıştığım sayın Hocam Prof. Dr. Mehmet HELVACI’ya sonsuz şükranlarımı sunarım. Lisans ve lisansüstü düzeyinde öğrencileri olmak şansına eriştiğim ve bana çalışmalarımda yol gösteren, tezimi sunduğum sayın hocalarım; İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri, başta Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hüseyin ÜLGEN’e, Prof. Dr. Abuzer KENDİGELEN’e ve ayrıca bana ayırdığı zaman ve yardımlarından ötürü özel olarak, sayın hocam Prof. Dr. Arslan KAYA’ya teşekkür etmeyi bir borç bilirim. Bizlere rahat bir çalışma ortamı sağlayan ve her daim destekleyen Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Sayın Hocam Prof. Dr. Haluk KABAALİOĞLU’na, bu vasıtayla teşekkür ediyorum. Yeditepe Üniversitesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı’nın değerli öğretim üyeleri, son dönemde kendisiyle çalışma fırsatını bulduğum kıymetli hocam Prof. Dr. Mehmet BAHTİYAR’a; tezin yazımı ve değerlendirilmesi aşamasındaki yardımlarından dolayı ve tez savunması tarihinde Almanya’dan buraya özel olarak geldiğini hatırlatarak sayın hocam Yard. Doç. Dr. Necla GÜNEY’e teşekkür ederim. Yine tezimizin yazımındaki yardımlarından ötürü sevgili dostum Av. Serkan SEVİL’e teşekkür ederim. Tezimizin kitap olarak basılması konusunda fikir ve desteklerinden dolayı hocalarım Yrd. Doç. Dr. Cevdet Salih ŞAHİNİZ’e ve Yrd. Doç. Dr. Refik Cem DİNAR’a, ilgili Yargıtay Kararlarınını değerlendirmemde yardımcı olan Asistan arkadaşım Onur ÖZCAN’a ve bu vasıtayla diğer bütün asistan arkadaşlarıma, akademik çalışma hayatımızda bizlere yardım ve desteklerinden ötürü özel olarak sevgili hocam Yrd. Doç. Dr. Gül DOĞAN’a sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Tezimizin kitap haline gelmesi konusunda ilgileri ve titiz çalışmalarından ötürü Vedat CARBAŞ’a, dizgiyi gerçekleştiren Sami ABBAS’a ve tüm Vedat Kitapçılık Çalışanları’na teşekkür ederim. Ve nihayet yetişmemde ve öğrenim hayatımda desteğini benden esirgemeyen sevgi ve ilgilerini her daim hissettiğim annem Nalan ERDEM’e ve babam Halil ERDEM’e buradan bir kez daha teşekkür ederim. Caddebostan, 02.02.2008 Nuri ERDEM § GİRİŞ TTK. m. 660’da kambiyo senedinin metninin değiştirilmesi halinde uygulanacak temel prensip düzenlenmiştir. TTK. m. 660’a göre, tedavülde bulunan bir poliçe metninde değişiklikler yapılmış olması halinde, poliçeye değişiklikten önce imza koyanlar sorumlu olmayacaklardır. TTK. m. 660, daha çok tahrifat kavramıyla ilişkilendiriliyor olsa da, incelememizde, sözkonusu maddenin tahrifattan başka, ilgililerin iradesi dışında, sözgelimi kazara kambiyo senedinin metninde meydana gelen değişiklik hallerini de kapsadığı kabul edilmiştir. Bu bakımdan tezimizde tahrifat fiilleriyle birlikte tedavüldeki bir kambiyo senedinin metninde değişiklikler meydana gelmiş olmasının, senet borçlularının durumlarına etkisi üzerinde durulmuştur. Bu sebeple bir kambiyo senedinin metninin değiştirilmesi durumunda TTK. m. 660’la birlikte senedin tedavül güvenliğini arttıran, def’ilere, imzaların istiklaline ilişkin sorumluluğu belirleyici hükümlere ve hukuki görünüş ilkesine de yer verilmiştir. En çok karşılaşılan senet metninde değişiklik hallerinin hukuki sonuçları bakımından incelenmesi de incelememizin bölümlerinden bir tanesidir. Bu bölümde, uygulamadaki esaslar Yargıtay kararları ile desteklenerek incelenmeye çalışılmaktadır. Uygulamada sıkça karşılaşılan; sahtekarlık ve tahrifat fiillerinin mevcut bulunduğu bir çekin ödenmesi halinde bankayı sorumlu tutan, TTK. m. 724’teki sahte ve tahrif edilmiş çeke ilişkin düzenleme de incelenen konular arasında yer almaktadır. İÇİNDEKİLER Önsöz ............................................................................................. İçindekiler............................................................................................ Kısaltmalar............................................................................................ GİRİŞ................................................................................................... § BİRİNCİ BÖLÜM SENET METNİNDE DEĞİŞİKLİKLERİN TANIMLANMASI I. KONUYU DÜZENLEYEN HÜKÜMLER II. TEMEL KAVRAMLAR A. Kıymetli Evrak 1. Senet 2. Hak B. Kambiyo Senetleri C. Senet Metninin Tanımlanması 1. Senet Metni Kavramı 2. TTK. m. 660 Bakımından Kambiyo Senetlerinde Senet Metnine Dahil Olan Unsurlar 3. İmza Senet Metnine Dahil Midir? 4. Senet Metninin Yazılı Bulunduğu Malzeme D. Değişiklik 1. Genel Olarak 2. İradi Değişiklik Halleri a. Senet Metninin İlgililerin Muvafakatiyle Değiştirilmesi (1) Genel Olarak (2) İlgililerin Muvafakatiyle Yapılan Değişikliğin Şartları i. İlgililerin Değişikliğe Muvafakati ii. Muvafakatin Senet Üzerinde Belirtilmiş Olması b. Senet Metninin Tahrif Edilmesi 3. Senette İlgililerin İradesi Dışında Meydana Gelen Değişiklikler II. ARA DEĞERLENDİRME § İKİNCİ BÖLÜM SENET METNİNDE DEĞİŞİKLİKLERİN SORUMLULUĞA ETKİSİ I. SENET METNİNDE DEĞİŞİKLİKLERİN DEF’İ OLARAK İLERİ SÜRÜLMESİ A. Genel Olarak B. Senet Metninde Değişiklikler Hangi Def’i Grubuna Girmektedir? 1. Geçersizlik Def’i Görüşü 2. Senet Metninden Anlaşılan Def’iler Görüşü C. Hukuki Görünüş İlkesinin Senet Metninde Değişiklikler Def’ii Üzerindeki Etkisi 1. Genel Olarak Hukuki Görünüş İlkesi 2. Kıymetli Evrakta Hukuki Görünüş İlkesinin Etkileri 3. Hukuki Görünüş İlkesinin Özel Olarak Senet Metninde Değişiklik Def’i Üzerinde Etkisi II. İMZALARIN BAĞIMSIZLIĞI İLKESİ III. SENET METNİNDE DEĞİŞİKLİKLERİN SENET BORÇLULARININ MÜTESELSİL SORUMLULUĞUNA ETKİSİ......................................................................................... A. Genel Olarak B. Senet Metninde Değişikliklerin Müteselsil Sorumluluğa Etkisi IV. SENET METNİNDE DEĞİŞİKLİK YAPAN KİMSELERİN HUKUKİ SORUMLULUĞU A. Senet Metninde Tahrifat Yapan Failin Sorumluluğu B. Senede Sahte İmza Koyan Failin Hukuki Sorumluluğu V. SENET METNİNİ TAHRİF EDEN KİMSENİN CEZAİ SORUMLULUĞU § ÜÇÜNCÜ BÖLÜM BAŞLICA SENET METNİNDE DEĞİŞİKLİK HALLERİ I. SENEDİN MEBLAĞININ DEĞİŞTİRİLMESİ A. Genel Olarak B. Senedin Meblağının Değiştirilmesi Sonucunda Farklı Meblağlara Göre Sorumlu Bulunan Senet Borçlularının Yapacakları Ödeme C. Senedin Meblağının Tahrif Edilme Riskine Karşı Hem Rakam Hem de Yazıyla İfade Edilmesi D. Senedi Meblağının Değiştirilmiş Olduğu İddiasının İleri Sürülmesi, İncelenmesi ve İspatı II. KEŞİDE TARİHİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ III. VADENİN DEĞİŞTİRİLMESİ IV. DİĞER DEĞİŞİKLİK HALLERİ A. Senedin Kanunda Mevcudiyeti Belirli Şartlarla Varsayılan Unsurlarında Değişiklikler B. Senede İsteğe Bağlı Olarak İlave Edilebilecek Kayıtlarda Değişiklikler V. TTK. m. 660 KAPSAMINA GİRMEYEN DEĞİŞİKLİKLER A. Açık Senedin Taraflar Arasındaki Anlaşmaya Aykırı Olarak Doldurulması B. Yazılmamış Sayılacak Kayıtların Senet Metnine Eklenmesi C. Kambiyo Senedinin Zorunlu Unsurlarından Birisinin Değişiklik Sonucu Ortadan Kalkması § DÖRDÜNCÜ BÖLÜM SAHTE VE TAHRİF EDİLMİŞ ÇEKE İLİŞKİN ÖZEL DÜZENLEME I. GENEL OLARAK II. SAHTE VE TAHRİF EDİLMİŞ ÇEKİN TANIMLANMASI A. Sahte Çek 1. Sahte Çekin Tarifinde Zarar Kıstası 2. Çekte Keşidecinin İmzasının ve Diğer İmzaların Sahteliği 3. Keşidecinin İmzasının Sahte Olması 4. Diğer İmzaların Sahte Olması 5. Sahte Bir Çek Karnesi Yaprağı Düzenlenmesi B. Tahrif Edilmiş Çek 1. Çekin Meblağında Tahrifat 2. Çekteki İsimlerde Tahrifat 3. Çekteki Tarihlerde Tahrifat 4. Çekte Tahrifat Sayılmayan Değişiklikler III. SAHTE VE TAHRİF EDİLMİŞ ÇEKİN ÖDENMESİNİN SORUMLULUĞA ETKİSİ A. Bankanın Sorumluluğu B. Keşidecinin sorumluluğu C. Sorumluluğun Muhatap Banka ve Keşideci Arasında Paylaştırılması D. Sorumluluğun Keşideciye Yüklenmesine İlişkin Akdi Kayıtlar SONUÇ.............................................................................................. § KONUYLA İLGİLİ SEÇİLMİŞ BAZI YARGITAY KARARLARI BİBLİYOGRAFYA / KAYNAKÇA