Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Nisan (0)      Mart (152)      Şubat (207)      Ocak (115)

Kadastro Davaları Uygulama Kılavuzu

Kadastro Davaları Uygulama KılavuzuSayfa Sayısı
:  
1256
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2019
ISBN NO
:  
978-975-02-5773-5

260,00 TLKadastro çalışmalarının bitirilmesine yönelik ihtiyaç göz önünde bulundurularak hazırlanan kitap, teknik bir konu olan kadastro davalarına ilişkin uygulayıcıları sonuca götürecek bilgiyi sunmaktadır.


 


İlk baskısı 2001 yılında yapılan ve yedinci baskısına ulaşan kitap; kadastro davalarının tüm aşamalarında dava türleri, örnek keşif tutanakları, bilirkişi rapor ve krokileri ile mahkeme kararları da dahil olmak üzere uygulamada karşılaşılabilecek konu ve sorunları çözümlemede yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır.


 


Özellikle en son Yargıtay içtihatlarını da içerecek şekilde uygulamada sıklıkla rastlanan sorunlu alanlara yönelik çözümleyici örnek Yargıtay kararlarına yer verilmiştir.


 


Konu Başlıkları


Kadastro Davalarında Görev–Yetki, Usûl ve Delillerin Değerlendirilmesi, Keşfe Hazırlık, Keşif, Örnek Tutanak ve Bilirkişi Raporları


Zilyetlik, Taksim, İmar–İhya, Kamu Malları, Miktar Fazlası, Ortak Sınır, Muhdesat


Yenileme Kadastrosu


Tapu Kayıtlarının Geçerliliği ve Uygulaması


Usûli Kazanılmış Hak, Kesin Hüküm, Yasa Yolları, İlâmların İnfazı, Vekalet Ücreti


Orman Kadastrosu, Orman Sınırı Dışına Çıkarma (2–B)


Örnek Mahkeme Kararları


Yaklaşık 2000 Adet Geneli Özetli Yargıtay İçtihatları


Eski Yıllara Ait Takvim


Kadastro Yasası


 


Tapudaki Bazı Kelimelerin Anlamları 

İÇİNDEKİLER


İçindekiler


7. Baskıya Önsöz  9


6. Baskıya Önsöz  11


5. Baskıya Önsöz  13


4. Baskıya Önsöz  15


1, 2 ve 3. Baskıya Önsöz  17


Giriş  21


GÖREV – YETKİ  23


Kadastro Mahkemesinin Görevi ile İlgili İçtihatlar  24


USUL VE DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ  97


Usul ve Delillerin Değerlendirilmesiyle İlgili İçtihatlar  99


KADASTRO MAHKEMELERİNDE KEŞFE HAZIRLIK VE KEŞİF  211


Keşif ile İlgili İçtihatlar  218


Kesin Süreyle İlgili İçtihatlar  256


ZİLYETLİK  271


Zilyetlikle İlgili İçtihatlar  272


TAKSİM  361


Taksimle İlgili İçtihatlar  362


İMAR – İHYA  403


İmar ve İhya ile İlgili İçtihatlar  403


KAMU MALLARI  431


Mera ile İlgili İçtihatlar  433


Diğer Kamu Malları ile İlgili İçtihatlar  488


MİKTAR FAZLASI  533


Miktar Fazlasıyla İlgili İçtihatlar  533


UYGULAMA KADASTROSU  555


Uygulama Kadastrosu ile İlgili İçtihatlar  556


TAPU KAYITLARININ GEÇERLİLİĞİ VE UYGULANMASI  599


Tapu Kayıtlarının Geçerliliği ve Uygulanmasıyla İlgili İçtihatlar  600


ORTAK SINIR  641


Ortak Sınırla İlgili İçtihatlar  641


MUHDESAT  657


Muhdesatla İlgili İçtihatlar  657


KESİN HÜKÜM  681


Kesin Hükümle İlgili İçtihatlar  681


USULÜ KAZANILMIŞ HAK  723


Usulü Kazanılmış Hakla İlgili İçtihatlar  724


KADASTRO DAVALARINDA YASA YOLLARI  753


Yasa Yolları ile İlgili İçtihatlar  754


KADASTRO MAHKEMESİ İLAMLARININ İNFAZI  773


Kadastro Mahkemesi İlâmlarının İnfazı ile İlgili İçtihatlar  773


KADASTRODA VEKALET ÜCRETİ  789


Kadastroda Vekalet Ücreti ile İlgili İçtihatlar  790


KADASTRODA ORMAN DAVALARI  811


Genel Olarak Orman ile İlgili İçtihatlar  815


ORMAN SINIRI DIŞINA ÇIKARMA (2/B)  891


2/B ile İlgili İçtihatlar  893


UYGULAMADA SIK KARŞILAŞILAN DİLEKÇE ÖRNEKLERİ  941


ÖRNEK KEŞİF TUTANAĞI, RAPOR VE KARARLAR  975


ESKİ YILLARA AİT TAKVİM  1209


KADASTRO KANUNU  1227


ORMAN KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN  1247


TAPUDAKİ BAZI KELİMELERİN ANLAMLARI  1251


Kavram Dizini  1255