Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Haziran (5)      Mayıs (68)      Nisan (89)      Mart (152)

İstanbul Spor Hukuku Dergisi / İstanbul Journal of Sports Law Cilt 1 Sayı 2

İstanbul Spor Hukuku Dergisi / İstanbul Journal of Sports Law Cilt 1 Sayı 2Sayfa Sayısı
:  
230
Kitap Ölçüleri
:  
16X24
Basım Yılı
:  
2019
ISBN NO
:  
2000001248645

60,00 TL


İstanbul Spor Hukuku Dergisi'nin yayın hayatına başladığı ilk yılında iki sayıyı aynı anda okuyucularına ulaştırmamız editörün, Danışma Kurulu'nun, Yayın Kurulu'nun yanı sıra hiç şüphesiz yazarlarımızın ve yayınevimizin özverili çalışmaları sayesinde olmuştur. Bu sayıda amatör sporcuların sosyal güvenliği; profesyonel futbolcu sözleşmesinde peşinat ücretinin ve garanti ücretin futbolcunun iş görme borcunun karşılığını oluşturup oluşturmadığı sorunu; futbol kulüplerinin profesyonel futbolcularına disiplin yönetmeliklerine dayalı olarak tatbik ettikleri para cezası uygulaması; Türk ceza hukukunda şike suçu; futbolda şike ve teşvik primine kavramsal yaklaşım ve hukuki düzenlemelerin değerlendirilmesi başlıkları altında beş makale yer almaktadır. Ayrıca bu sayıda spor uyuşmazlıklarının çözümünde tahkim ve Türk futbol tahkim hukukundaki güncel gelişmeler; Anayasa Mahkemesi'nin TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun futbola ilişkin sözleşmelerde zorunlu tahkim yetkisinin Anayasaya aykırılığına ilişkin 18 Ocak 2018 tarihli kararının değerlendirilmesi; Anayasa Mahkemesi'nin 18 Ocak 2018 tarihli kararının Türkiye Futbol Federasyonu Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun yargı yetkisine etkisi üzerine düşünceler konularına ilişkin muhtelif yorum yazıları yer almaktadır. Yine bu sayıda Frankfurt Eyalet Yüksek Mahkemesi'nin eski bir kalecinin resminin koleksiyon kartlarında kullanılması davasında verdiği görüntü üzerindeki hakka ilişkin güncel bir kararının tercümesinin yanı sıra, CAS'ın 2018 yılında verdiği bazı kararların özetlerine ve Yargıtay'ın spora ilişkin olarak 2018 yılında verdiği bazı kararlara yer verilmiştir.(EDİTÖRDEN)


Publishing simultaneously the two issues of the Istanbul Journal of Sports Law in its first year of publication is no doubt realized as a result of the devoted efforts of the Editor, the Advisory Board, the Editorial Board as well as the publisher and the authors. This Issue contains articles on the social security of the amateur athletes; the problematic on whether fixed wage and down payment are in exchange of player's performance within the scope of the professional football player contract; fines applied by football clubs to the players based on regulations on disciplinary measures; conceptual approach to match-fixing and incentive pay in football and evaluation of legal arrangements; and match fixing in Turkish criminal law. In addition, this Issue contains commentaries on arbitration for the resolution of sports disputes and the recent developments in the Turkish football arbitration law; evaluation of the decision of the Constitutional Court dated 18 January 2018 regarding mandatory jurisdiction of the TFF Dispute Resolution Board in football contracts; translation of a recent decision of the Higher Regional Court of Frankfurt on the right to image granted in the case of a former goalkeeper image on a trading card. This Issue also features summaries of the selected decisions of the CAS made in 2018 as well as annotations and compilation of the full texts of the selected decisions of the Court of Cassation made in 2018.(FROM THE EDITOR IN CHIEF)


İÇİNDEKİLER


MAKALELER


Amatör Sporcuların Sosyal Güvenliği


Prof. Dr. H. Fehim ÜÇIŞIK


Profesyonel Futbolcu Sözleşmesinde Peşinat Ücretinin ve Garanti Ücretinin Futbolcunun İş Görme Borcunun Karşılığını Oluşturup Oluşturmadığı Sorunu


Dr. Nil KARABĞ BULUT


Futbol Kulüplerinin Profesyonel Futbolcularına Disiplin Yönetmeliklerine Dayalı Olarak Tatbik Ettikleri Para Cezası Uygulaması


Av. Şekip MOSTUROĞLU


Türk Ceza Hukukunda Şike Suçu


Doç. Dr. Pınar MEMİŞ KARTAL


Futbolda Şike ve Teşvik Primine Kavramsal Yaklaşım ve Hukuki Düzenlemelerin Değerlendirilmesi


Doç. Dr. Oğuz Sadık AYDOS


YORUM YAZILARI


Spor Uyuşmazlıklarının Çözümünde Tahkim ve Türk Futbol Tahkiminde Güncel Gelişmeler


Prof. Dr. Rifat ERTEN


Anayasa Mahkemesi'nin TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun Futbola İlişkin Sözleşmelerde Zorunlu Tahkim Yetkisinin Anayasaya Aykırılığına İlişkin 18 Ocak 2018 Tarihli Kararının 


Değerlendirilmesi


Prof. Dr. Nuray EKŞİ


Anayasa Mahkemesinin 18 Ocak 2018 Tarihli Kararının Türkiye Futbol Federasyonu Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun Yargı Yetkisine Etkisi Üzerine Düşünceler


Dr. Nihat GÜMAN


TERCÜMELER


CAS'ın 2018 Yılında Vermiş Olduğu Bazı Kararların Türkçe Özetleri


Derleyen ve Tercüme Eden Dr. Nebile Pelin MANTI


Frankfurt Eyalet Yüksek Mahkemesi'nin Görüntü Üzerindeki Hakka İlişkin Güncel Bir Kararı: Eski Bir Kalecinin Resminin Koleksiyon Kartlarında Kullanılmasına Katlanması Gerekir


Çeviren Araş. Gör. Assistant Kerem ÖZ


KARAR DERLEMELERİ


Spora İlişkin Olarak 2018 Yılında Verilen Bazı Yargıtay Kararları


Derleyen Prof. Dr. Nuray EKŞİ


CONTENTS


ARTICLES


Social Security of the Amateur Athletes


Prof. Dr. H. Fehim ÜÇIŞIK


The Problematic on Whether Fixed Wage and Down Payment are in Exchange of Player's Performance within the Scope of the Professional Football Player Contract


Dr. Nil KARABAĞ BULUT


Fines Applied by Football Clubs to the Players Based on Regulations on Disciplinary Measures


Atty. Şekip MOSTUROĞLU


Match Fixing in Turkish Criminal Law


Assoc. Prof. Dr. Pınar MEMİŞ KARTAL


Conceptual Approach to Match-Fixing and Incentive Pay in Football and Evaluation of Legal Arrangements


Assoc. Prof. Dr. Oğuz Sadık AYDOS


COMMENTS


Arbitration for the Resolution of Sports Disputes and the Recent Developments in the Turkish Football Arbitration Law


Prof. Dr. Rifat ERTEN


Evaluation of the Decision of Constitutional Court Dated 18 January 2018 Regarding Mandatory Jurisdiction of the TFF Dispute Resolution Board in Football Contracts


Prof. Dr. Nuray EKŞİ


Thougths on the Effects of the Decision of the Constitutional Court Dated 18 January 2018 on the Jurisdiction of the Turkish Football Federation Dispute Resolution Board


Dr. Nihat GÜMAN


TRANSLATIONS


Turkish Summaries of the Selected CAS Decisions Made in 2018


Compiled and Translated by Dr. Nebile Pelin MANTI


A Recent Decision of the Higher Regional Court of Frankfurt on the Right to Own Image: A Former Goalkeeper shall Tolerate the Use of His Image on a Trading Card


Translated by Reseach Assistant Kerem ÖZ


COMPILATION OF DECISIONS


Selected Decisions Made in 2018 by the Court of Cassation Regarding Sports


Compiled by Prof. Dr. Nuray EKŞİ