Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Temmuz (72)      Haziran (105)      Mayıs (68)      Nisan (89)

İNGİLTERE GÖÇMENLİK HUKUKU Vize Başvuru Rehberi ve Dilekçe Örnekleri

İNGİLTERE GÖÇMENLİK HUKUKU Vize Başvuru Rehberi ve Dilekçe ÖrnekleriSayfa Sayısı
:  
284
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2014
ISBN NO
:  
978-975-543-168-0

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...

GİRİŞ

İngiltere vizesi, kendine mahsus özellikleri olan bir vizedir. İngiltere vizesinin bazı ayırt edici özellikleri şu şekilde sıra­lanabilir:

 

-İngiltere vizesi, sadece Birleşik Krallık'ı (United Kingdom-UK) oluşturan ülkelerde, yani, İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'da geçerlidir.

 

-Yeşil (hususi) pasaport sahipleri ve gri pasaport (hizmet pasaportu) sahipleri Avrupa ülkelerinin pek çoğuna vize alma­dan seyahat edebilmekte iken, İngiltere, yeşil ve gri pasaport sahibi Türk vatandaşlarından da vize istemektedir.

 

-İngiltere vizesi, Birleşik Krallık dışındaki diğer Avrupa ülke­lerinde geçerli değildir. Schengen ülkelerinin her hangi birinden (mesela Almanya) alınan bir Schengen vizesi ile bir diğer Schengen ülkesine de (mesela Fransa) seyahat edilebiliyorken, İngiltere vizesi üe Schengen ülkelerine seyahat edilemez. Aynı şekilde, Schengen vizesi ile de İngiltere'ye giriş yapılamaz. Bunun sebebi, İngiltere'nin Schengen Antlaşması'm imzala­mamış olmasıdır. Bundan dolayı, Schengen vizesi sahiplerinin İngiltere'ye gitmek için ayrıca İngiltere vizesi almaları gerek­mektedir.

 

-İngiltere'nin çok ziyaret edilen bir ülke olmasından dolayı İngiltere vizeleri, başvuru sahiplerinin İngiltere'ye geliş amaç­larına göre değişik kategorilere (türlere) ayrılmıştır. Çalışma amaçlı vizeler, ziyaret vizeleri, öğrenci vizeleri gibi.

  -Vizelerde, yukarıda yapılan ayrımlardan başka, başvurunun yapılma şekline yönelik de bir ayrım yapılabilir: Mesela bazı vizelerin verilmesi için istenen evrakı ibraz edip bu belgeler karşılığında belirli bir puanı toplamak gerekli ve yeterliyken (PBS-Puana Dayalı Sisteme göre verilen vizeler, mesela Tier 4 Öğrenci vizeleri), bazı vize türlerinde istenen evrakın sunulması yetmez. Vize memurunun, başvuru sahibinin Türkiye'ye geri döneceğine ikna olmuş olması da gereklidir. (Mesela ziyaretçi vizeleri ve ziyaretçi öğrenci vizeleri gibi)  

-Vize türlerinde yapılan bu ayrımların sonucu olarak, her bir vize türünün tabi olduğu kurallar da farklıdır. Kurallardaki bu farklılık, vize kurallarının son derece ayrıntılı olmasına ve vize sisteminin başvuru sahipleri tarafından karmaşık bulunmasına yol açmaktadır.

 

-İngiltere vizesi başvurularında kullanılan başvuru formları, sadece İngilizce'dir. Formların Türkçe baskısı bulunmamak­tadır. Bu sebeple, danışman firmalardan yardım almak daha da önemli hale gelmektedir.

  -İngiltere vizesi, Türkiye'deki İngiltere Konsolosluğu'na başvuru yapılarak alınır. İngiltere'ye varışta-mesela havalima­nında alınması mümkün değildir. İngiltere Konsolosluğu, vize başvurularını Türkiye'deki başvuru merkezleri aracılığıyla almaktadır. Konsolosluk binasına bizzat giderek vize başvurusu yapı lmamaktadır.  

Kitapta öncelikle, İngiltere vizesi başvurusunun nasıl hazırlan­dığı ve yapıldığı anlatılacak, daha sonra da başvuruya eklenecek en önemli belgelerden biri olan başvuru dilekçesinin nasıl yazıl­ması ve neleri içermesi gerektiğini gösteren dilekçe örnekleri Türkçe açıklamaları ile birlikte sunulacaktır.

 


ÖNSÖZ

 

Elinizdeki bu kitap, bu alanda Türkiye'de yayımlanmış ilk ve tek kitaptır. İngiltere Göçmenlik Hukuku, yüz binlerce Türk vatandaşının haklarını ilgilendiren bir alan olmasına rağmen, bu alanda şimdiye kadar Türkiye'de herhangi bir yayın yapılmamış olması büyük bir eksikliktir. İngiltere'de yapılan yayınlar ise, Türkiye'den yapılmakta olan vize başvurularını somut olarak ele almadığından, İngiltere Konsolosluğu'nun Türkiye'deki vize uygulamalarını göstermekten uzaktır. Bu sebeple, bu alan­da yapmış olduğumuz çalışmalardan oluşan bilgileri İngilizce yazılı örnekler ve Türkçe tercümeleri eşliğinde okuyucular ile paylaşma görevi ve sorumluluğu bize düşmektedir.

 

Her sene İngiltere'ye gitmek için binlerce Türk vatandaşı vize başvurusu yapmaktadır. Bu başvuruların bir bölümü kabul edilirken, bazı başvurular, İngiltere Göçmenlik Hukuku kural­larının karmaşıklığı, Konsolosluk'a yetersiz bilgi verme veya eksik belge ibrazı gibi sebeplerle red ile sonuçlanmaktadır. Red ile sonuçlanan bir başvuru, her şeyden önce para ve zaman kaybıdır. Başvuruların vize kuralları ışığında bilinçli bir şekilde yapılmaması, para ve zaman kaybının yanında bazı hakların kaybedilmesi sonucunu da doğurabilir. Umuyoruz ki bu kitap, İngiltere vize başvurularında yapılan yaygın hataların bir kısmının ortadan kalkmasına vesile olacak ve vatandaşlarımızın yaşadığı zaman, para ve hak kayıpları azalacaktır.

  Türkiye'de ve pek çok ülkede İngiltere vizesi başvurulan, elekt­ronik ortamda doldurulan başvuru formları ve formlarda yer alan bilgileri ispat eden belgelerin, vize başvuru merkezlerine sunulması ile yapılmaktadır. Kural olarak, ayrı bir dilekçe yazıp başvuruya eklemek gerekli değildir. Ancak, açıklanması gere­ken hususlar olduğunda, mesela başvuru sahibinin daha önce­den yapmış olduğu İngiltere vizesi başvurusu red ile sonuçlanmışsa, yeni başvuruyu yaparken eski başvurudaki red sebeple­rinin nasıl düzeltilmiş olduğuyla ilgili bir dilekçe (uygulamada buna niyet mektubu denilmektedir) yazılması ve bunun başvu­ruya eklenmesi gerekli olmaktadır. Bu yolla başvurunun kalitesi ve aynı zamanda başarı şansı arttırılmaktadır. İşte bu kitap, öncelikli olarak vize başvurularına isteğe bağlı olarak eklenen dilekçelerin nasıl yazılması ve nelerden bahsetmesi gerektiğini gösteren bir kaynaktır.  

Bu kitap, İngiltere vize başvuruları konusunda şimdiye kadar fazlaca paylaşılmamış ve yeteri kadar anlaşılmamış olan bazı bilgileri içerdiğinden, İngiltere vizesi başvurularının daha bi­linçli bir şekilde yapılmasına ve İngiltere Konsolosluğu'na daha kaliteli başvuruların gitmesine de dolaylı olarak hizmet edecek­tir. Bununla beraber, bu kitapta yer alan bilgilerin ve görüşlerin, İngiltere Konsolosluğu başta olmak üzere, İngiliz makamlarının resmi görüşleri olmadığını da önemle hatırlatırız.

 

Bu kitabın amacı, İngiltere Konsolosluğu'nun iyi veya kötü ka­rarlar verdiğini ispat etmek veya Konsolosluk kararlarını tartış­mak değildir. Amacımız İngiltere vizesi başvurularında yaşanan zorluklar konusunda farkındalık meydana getirerek vatandaş­larımızın daha bilinçli başvurular yapmasını sağlamaktır.

 

Kitapta yer alan dilekçe örnekleri, pek çoğu başarı ile sonuç­lanmış olan vize başvurularında kullanılmış olan dilekçelerden / niyet mektuplarından esinlenilerek hazırlanmıştır. Bu yapılırken, başvuru sahiplerinin şahsa özel bilgileri ifşa edilmeyecek şekilde hareket edilmiştir. Bu sebeple, başvuru sahiplerinin dilekçeleri, yaşadıkları gerçek olaylardan uyarlanmış olmakla birlikte, isimleri başta olmak üzere özel hayatlarına dair bilgilerin yerine temsili ve hayali isimler ve bilgiler kullanılmıştır. Başvuru sa­hiplerinin çalıştıkları işyerleri, belgelerini sunduğu bankalar ve yaşadıkları şehirler de yine başvuru sahiplerinin özel bilgilerini koruma gayesiyle temsili isimler ile değiştirilmiştir.

 


Kitapta yer alan dilekçe örnekleri her bir vize başvurusu için başvuruya ve kişiye özel olarak yazılmış olduğundan, okuyucu­larımız tarafından yapılacak vize başvurularında aynen kulla­nılmaları mümkün değildir. Okuyucularımıza tavsiyemiz, bu dilekçe örneklerini yapacakları başvurunun özelliklerine göre (başvuru türü, önceden İngiltere vize reddi almış olup olma­maları gibi) kendilerine uyarlayarak kullanmalarıdır.  

Bu kitap, bir İngilizce gramer kitabı değildir. Kitaptaki İngilizce metinlerin Türkçe çevirileri, İngilizce aslına en uygun düşecek anlamı verecek şekilde, ama herhangi bir edebi kaygı olmadan yapılmıştır. Esasen Türkçe çevirilerin kitapta bulunmasının faydası, İngiltere vize başvurularının bazı püf noktalarının geniş okuyucu kitleleri tarafından anlaşılabilmesini sağlamaktır.

 

Bir alanda ilk çalışmayı yapmak zor bir iştir. Bu eserde, okuyu­cuların ve İngiltere vizesi konusunda çalışan uygulamacıların eleştireceği birçok nokta olacaktır. Bu noktaları aemreyukselfa), hotmail.com adresine gönderebilirsiniz. İletilecek her türlü yapıcı eleştiri için şimdiden teşekkürlerimizi sunmak isteriz.

 

Bu kitaptaki dilekçelerin yazılması esnasında zaman zaman de­ğerli fikirleriyle bana ilham veren kıymetli dostum ve iş arka­daşım Murat Akkoç'a teşekkür etmeyi bir borç bilirim.

 

Kitaptaki Türkçe bölümlerin tashihini yapan mesai arkadaşım Maltepe Üniversitesi Öğretim Görevlisi Cem Yılmaz Budan'a değerli tavsiyeleri ve düzeltmeleri için müteşekkirim.

 

Kitabın yayına hazırlanmasında emeği olan Ramazan Tartan ve Ali Ünlü ile Mimoza Yayınevi çalışanlarına teşekkür ederim.

  Okuyucularımızın yapacakları bütün vize başvurularının başa­rıya ulaşması dileğiyle...

Saygılarımızla.

Ahmet Emre Yüksel Maltepe - İstanbul, 5 Mayıs 2014

 

İÇİNDEKİLER

 

ÖNSÖZ................................................................................. v

İÇİNDEKİLER.................................................................. ix

GİRİŞ.................................................................................... 1

BİRİNCİ KISIM İNGİLTERE VİZESİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

I-GENEL BİLGİLER............................................................ 4

 1. Başvurunun Nasıl Yapılacağına Karar Verilmesi........... 4
 2. Başvuru Dosyasının Hazırlanması................................ 4
 3. Vize Başvuru Randevusunun Alınması ve
  Evrakların Randevu Gününde Teslimi........................... 4
 4. Vize Başvurusu Sonucunun Alınması ve
  İngiltere'ye Seyahat..................................................... 5
II- İNGİLTERE VİZESİ BAŞVURUSUNUN

AŞAMALARI................................................................. 5

1-  BAŞVURUNUN NASIL YAPILACAĞINA
KARAR VERİLMESİ................................................ 5

 1. Şahsi Başvuru........................................................ 5
 2. Danışmanlık Firması ile Başvuru.............................. 6
 3. Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı Firmalarının

Vize Başvurusu Dosyası Hazırlama Hizmetleri......... 7

2- BAŞVURU DOSYASININ HAZIRLANMASI........... 8

a) Başvuruda sunulacak belgelerin

(supporting documents) tedarik edilmesi................... 8

 1. Başvuruda sunulacak belgelerin tercümelerinin
  yaptırılması........................................................... 10
 2. Başvuru formunun hazırlanması............................. 11

d) Başvuru dosyasına eklenecek dilekçenin
(buna niyet mektubu, covering letter gibi
isimler de verilmektedir) hazırlanması..................... 13

 1. VİZE BAŞVURU RANDEVUSUNUN ALINMASI
  VE EVRAKLARIN VİZE BAŞVURU
  MERKEZİNE TESLİMİ........................................... 14
 2. VİZE BAŞVURUSU SONUCUNUN ALINMASI

VE İNGİLTERE'YE SEYAHAT.............................. 16

 1. Başvurunun vize ile sonuçlanması.......................... 16
 2. Başvurunun red (refusal) ile sonuçlanması.............. 18
 3. Red kararı (refusal letter) örneği............................ 19

İKİNCİ KISIM

ÖĞRENCİ VİZESİ BAŞVURULARI İÇİN DİLEKÇE ÖRNEKLERİ

Daha Önceden İngiltere Vizesi Reddi Almamış Kişilerin Öğrenci Vizesi Başvuruları İçin

Dilekçe Örnekleri.......................................................... 23

Daha Önceden İngiltere Vizesi Reddi Almış Kişilerin Öğrenci Vizesi Başvuruları İçin

Dilekçe Örnekleri.......................................................... 33

Öğrenci Vizesi Reddi Kararlarına Karşı İtiraz

Dilekçesi Örnekleri........................................................ 97


ÜÇÜNCÜ KISIM

ZİYARETÇİ VİZESİ BAŞVURULARI İÇİN DİLEKÇE ÖRNEKLERİ Daha Önceden İngiltere Vizesi Reddi Almamış
Kişilerin Ziyaretçi Vizesi Başvurulan İçin
Dilekçe Örneklen....................................................137 Daha Önceden İngiltere Vizesi Reddi Almış

Kişilerin Ziyaretçi Vizesi Başvurulan İçin

Dilekçe Örnekleri........................................................ 153

DÖRDÜNCÜ KISIM PUANA DAYALI SİSTEM (PBS-POINTS BASED

SYSTEM) VE ANKARA ANTLAŞMASI HÜKÜMLERİNE GÖRE EŞ (DEPENDANT) SIFATIYLA YAPILAN BAŞVURULAR İÇİN

DİLEKÇE ÖRNEKLERİ Puana Dayalı Sisteme (PBS-Points Based System) Göre Eş (Dependant) sıfatıyla Yapılan Başvurularda

Kullanılan Dilekçe Örnekleri........................................ 201

Ankara Antlaşması'na Göre Eş Sıfatıyla

Başvurular İçin Dilekçe Örneği.................................... 253

BEŞİNCİ KISIM

DAVET YAZISI VE SPONSOR

MEKTUBU ÖRNEKLERİ

İngiltere'den Gelmesi Gereken Davet Yazısı Örneği

(Ziyaretçi Başvurulan İçin Davetiye Örneği)................. 261

Öğrenci Vizesi Başvurulan İçin Sponsor

Mektubu Örneği.......................................................... 265

ALTINCI KISIM

İNGİLTERE VİZE KATEGORİLERİ ve ALT KATEGORİLERİ

DİLEKÇE ÖRNEKLERİ FİHRİSTİ

(Dilekçelerin kitapta yer aldıkları sıra ile)............................. 279 FAYDALI BİLGİLER ve ADRESLER.............................. 281