Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Ekim (25)      Eylül (220)      Ağustos (117)      Temmuz (128)

Hukuki Açıdan Kredi Hayat Sigortası

Hukuki Açıdan Kredi Hayat SigortasıSayfa Sayısı
:  
156
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2002
ISBN NO
:  
975-537-141-9

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...İÇİNDEKİLER KISALTMALAR XI BİBLİYOGRAFYA XV GİRİŞ 1 Birinci Bölüm KREDİ HAYAT SİGORTASINA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER § 1- KREDİ HAYAT SİGORTASI KAVRAMI 5 I. TERMİNOLOJİ SORUNU 5 II. TANIMI 10 III. KREDİ SİGORTASI İLE KARŞILAŞTIRILMASI 10 § 2- KREDİ HAYAT SİGORTASININ GELİŞİMİ 13 I. KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA 13 A- Amerika Birleşik Devletleri 13 B- İsviçre 14 C- Almanya 15 II. TÜRK HUKUKUNDA 19 § 3- KREDİ HAYAT SİGORTASININ YARARLARI 20 I. KREDİ VEREN AÇISINDAN 21 II. KREDİ ALAN AÇISINDAN 23 III. SİGORTACI AÇISINDAN 26 § 4- KREDİ HAYAT SİGORTASININ UYGULAMA ALANI 27 I. YER BAKIMINDAN 27 II. KONU BAKIMINDAN 28 A- Tüketici Kredileri 30 1. Taksitle Satışlar 31 2. Kredili Mevduat Hesaplan 32 B- Finansal Kiralama (Leasing) Sözleşmeleri 32 C- Kredi Kartları 34 D- Diğerleri 35 İkinci Bölüm KREDİ HAYAT SİGORTASININ DEĞİŞİK AÇILARDAN SINIFLANDIRILMASI § 5- İRADÎ OLARAK AKDEDİLİP AKDEDİLMEMEYE GÖRE...39 § 6- SAĞLANAN GÜVENCENİN KAPSAMINA GÖRE 42 I. TEMEL GÜVENCELİ KREDİ HAYAT SİGORTASI 43 II. EK GÜVENCELİ KREDİ HAYAT SİGORTASI 44 A- Kaza veya Hastalık Sonucu İşgöremezlik Riski 44 B- Diğer Riskler 47 § 7- SİGORTA BEDELİNE GÖRE 47 I. AZALAN SİGORTA BEDELLİ KREDİ HAYAT SİGORTASI 48 II. SABİT SİGORTA BEDELLİ KREDİ HAYAT SİGORTASI 51 III DEĞİŞİR (DEĞİŞKEN) SİGORTA BEDELLİ KREDİ HAYAT SİGORTASI 54 § 8- SİGORTA ETTİRENE GÖRE 57 I KREDİ VERENİN SİGORTA ETTİREN OLDUĞU KREDİ HAYAT SİGORTASI 58 II KREDİ ALANIN SİGORTA ETTİREN OLDUĞU KREDİ HAYAT SİGORTASI 58 § 9-SİGORTALI SAYISINA GÖRE 59 I. BİREYSEL (FERDÎ) KREDİ HAYAT SİGORTASI 59 II. GRUP KREDİ HAYAT SİGORTASI 61 VI Üçüncü Bölüm KREDİ HAYAT SİGORTASI SÖZLEŞMESİ VE KREDİ SÖZLEŞMESİ İLE İLİŞKİSİ § 10- KREDİ HAYAT SİGORTASI SÖZLEŞMESİNİN TARAFLARI VE KURULMASI 65 I. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI VE İLGİLİ DİĞER KİŞİLER 65 A- Tarafları 65 1. Sigorta Ettiren 65 a) Kredi Veren 66 b) Kredi Alan 69 2. Sigortacı 70 B- İlgili Diğer Kişiler 71 1. Sigortalı 71 2. Diğer Kişiler 72 a) Lehtar 73 b) Sigorta Alacağını Temellük Eden 77 II. SÖZLEŞMENİN KURULMASI VE İSPATI 79 A- İcap ve Kabul 79 B- Sözleşmenin Şekli 84 C- Poliçe 85 § 11- KREDİ HAYAT SİGORTASINDA RİSK 86 I. GENEL OLARAK 86 II. İSTİSNA KLOZLARI 88 A- İntihar Klozu 88 B- Önceki Hastalıklar Klozu 89 C- Yolculuk Klozu 90 D- Savaş Klozu 90 § 12- KREDİ HAYAT SİGORTASINDA PRİM VE SİGORTA BEDELİ 91 I. PRİM 91 A- Borçlusu 92 B- Miktarı 94 vn C- Ödenme Şekli 96 D- Ödenme Zamanı 98 II. SİGORTA BEDELİ 99 A- Miktarı 99 B- Ödenme Şekli 101 C- Ödenme Zamanı 103 § 13- KREDİ HAYAT SİGORTALARINDA YER VERİLEN BAZI KLOZLAR 104 I. SUREKLOZU 104 II. KÂRA KATILMA KLOZU 105 III. YETKİLİ MAHKEME KLOZU 107 § 14- KREDİ HAYAT SİGORTASI SÖZLEŞMESİNİ SONA ERDİREN NEDENLER 107 I. SÖZLEŞME SÜRESİNİN DOLMASI 107 A- Sigorta Sözleşmesinin Süresinin Kredi Sözleşmesinin Süresinden Uzun Olması 108 B- Sigorta Sözleşmesinin Süresinin Kredi Sözleşmesinin Süresinden Kısa Olması 109 II. CAYMA 109 A- Sigorta Ettirenin Cayma Hakkı 109 B- Sigortacının Cayma Hakkı 110 III. FESİH 111 IV. DİĞER NEDENLER 111 § 15- KREDİ SÖZLEŞMESİ - KREDİ HAYAT SİGORTASI İLİŞKİSİ 113 I. GENEL OLARAK 113 II. KREDİ SÖZLEŞMESİNİN GEÇERSİZLİĞİ AÇISINDAN 116 A- Genel Olarak 116 B- Değerlendirme 117 III. KREDİ SÖZLEŞMESİNDE ORTAYA ÇIKAN ÖZEL BAZI DURUMLAR AÇISINDAN 119 A- Kredinin Geri Ödenmesinde Temerrüt 119 B- Kredinin Ertelenmesi (Temdit) 120 C- Kredinin Yenilenmesi (Tecdit) 121 D- Kredinin Erken Geri Ödenmesi 123 vin 1. Genel Olarak 123 2. Değerlendirme 125 Dördüncü Bölüm KREDİ HAYAT SİGORTASINDAKİ HUKUKÎ İLİŞKİLER § 16- KREDİ VERENİN SİGORTA ETTİREN OLDUĞU SÖZLEŞMELERDE 129 I. GENEL OLARAK 129 II. KİŞİLER ARASINDAKİ HUKUKÎ İLİŞKİLER 132 A- Kredi Veren İle Sigortacı Arasında 132 B- Kredi Veren İle Kredi Alan Arasında 133 C- Kredi Alan İle Sigortacı Arasında 134 § 17- KREDİ ALANIN SİGORTA ETTİREN OLDUĞU SÖZLEŞMELERDE 135 I. KREDİ VEREN İLE SİGORTACI ARASINDAKİ İÇ İLİŞKİ 136 II. KREDİ VERENİN LEHTAR OLMASI DURUMUNDA 141 A- Kredi Alan İle Kredi Veren Arasında 142 B- Kredi Alan İle Sigortacı Arasında 143 1. Kredi Verenin Değiştirilebilir Lehtar Olması 143 2. Kredi Verenin Değiştirilemez Lehtar Olması 144 C- Kredi Veren İle Sigortacı Arasında 144 III. KREDİ VERENİN SİGORTA ALACAĞINI TEMELLÜK EDEN OLMASI DURUMUNDA 145 A- Kredi Alan İle Kredi Veren Arasında 146 B- Kredi Alan İle Sigortacı Arasında 147 C- Kredi Veren İle Sigortacı Arasında 148 SONUÇ VE ÖNERİLER 149