Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Ekim (18)      Eylül (220)      Ağustos (117)      Temmuz (128)

Hukukda Öğretim - Kaynaklar - Metod Problem Çözme

Hukukda Öğretim - Kaynaklar - Metod Problem ÇözmeSayfa Sayısı
:  
261
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2008
ISBN NO
:  
978-975-537-192-4

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...

YEDİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ

Bu Kitapda yer alan görüşler, öneriler, temas edilen yaşayan hukuk konuları hukuk fakültelerinde lisans ve daha üst düzeyde yetişmek isteyen gençler ile meslek hayatında problemleri görmek, kavramak ve doğru çözüme ulaşmak isteyen hukukçulara yardımcı olmak için kaleme alınmıştır.

Beşinci baskısı 2001 yılında yapılan bu Kitabımız önceki önsözlerden de anlaşılacağı gibi, otuzbir yıllık bir çalışmanın ürünüdür.

Son yedi yıl içinde eğitim-hukuk-yargı ve hatta siyaset hayatımızla ilgili bazı yeni konulan da içeren bu Kitap, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Kürsümüzün değerli Doçenti Dr. Aynur Yongalık\′m özellikle eğitim, yükseköğretim ve hukuk alanındaki katkıları ve yeni dizgi ve baskı işlerindeki yardımlarıyla yayınlanabilmektedir.

Dr. Aynur Yongalık ile birlikte hazırladığımız 1984, 1997 ve 1999 tarihli Borçlar - Ticaret ve Banka Hukuku Bibliyografyaları ile başlayan işbirliğimiz bu Kitabın dördüncü, beşinci ve bu baskısındaki yardım ve katkıları ile gelişmiş bulunmaktadır. Bu başarılı ve verimli işbirliği dönemi sonunda Doç. Dr. Aynur Yongalık\′a önerdiğim ortak yazarlık önerimi kabul ettiği için çok mutluyum.

Çünkü böylece Dr. Aynur Yongalık \"Hukukta-Öğretim-Kaynaklar-Metod-Problem Çözme\" alanında Ülkemizde sevgili hocamız rahmetli Prof. Dr. E. Hirsch ile başlayan bu çalışmaları sürdürmek ve geliştirmek konusunda bir sorumluluğu da kabul etmiş bulunmaktadır.

Kitabın yayına ve baskıya hazırlanmasında emeği geçen asistanımız Başak Şit ve yayın sekreterimiz Aysun Demirci\′ye, pek çok teşekkür ederim.


20 Kasım 2008

E. Prof. Dr. Yaşar Karayalçın

İÇİNDEKİLER

I GİRİŞ
A. GENEL OLARAK
1. Canlı varlıklar ve insan türü 1
2. İnsan türünün özelliği. Konuşma/yazma -
- düşünme - problem görme/çözme 2
3. İletişim: Dil - sözcük/terim - kavram 2
4. Hukuk dilinde terim - içerik (kavram) 3
5. İnsan topluluklarının gelişme düzeyi 4
6. Problemi görme ve doğru çözme/soru sorma - araştırma 5
7. Kişi ve toplum hayatında tek doğru saplantısı 6


B. MEDENİYET - KÜLTÜR
8. Medeniyet - kültür kavramları 7
a) Eş anlamda 7
b) Ayrı anlamlarda 8


C. EĞİTİM - ÖĞRETİM
9. Taklit ve eğitim 9
10. Eğitim - öğretim kavramları 10
1 1. Eğitime yatırım 10
12. Eğitimin üç yönü 1 1
a) Kişisel yönü 1 1
b) Toplumsal yönü 11
c) Meslekî yönü 11

13. Eğitimin çağımızdaki özellikleri 12
14. Türkiye\′de eğitim-ilkeler 12


D. YÜKSEKÖĞRETİM
15. Türkiye\′de yükseköğretim. Siyasî iktidar - yükseköğretim
ilişkisi 15
16. Başlıca dönemler 16

a) 1933-1946 dönemi 16
b) 1946-1973 dönemi 16
c) 1973-1981 dönemi 17
ç) 1981\′den sonraki dönem 18
IX

17. 1982 Anayasası\′nda yükseköğretim 18
18. Millî Eğitim Temel Kanunu\′nda yükseköğretim 18
19. Yükseköğretim Kanunu\′nda yükseköğretim 19
20. Yükseköğretimde Millî Komiteler 22
21. Yükseköğretim siyasetini etkileyen faktörler 24
22. Yükseköğretimde \"ikili yapı\" 24
23. Yeni üniversiteler 25
24. Yükseköğretim kademeleri 29

a) Genel olarak 29
b) Yükseköğretim Kanunu\′nda 30
aa) Ön lisans-lisans 30
bb) Lisansüstü eğitim-öğretim 3 1
a\′) Genel olarak 3 1
b\′) Lisansüstü eğitimin kademeleri 33
25. Lisansüstü eğitim ve öğretim alanında problemler
ve öneriler 37
n
HUKUK ÖĞRETİMİ - HUKUKÇUNUN YETİŞTİRİLMESİ
A. GENEL OLARAK
1. Çalışma alanları 43
2. Başlıca sorunlar 46


B. HUKUK ÖĞRETİMİNDE KADEMELER
3. Türkiye\′de üniversitelerde hukuk öğretiminde kademeler 47
a) Ön lisans kademesi 48
b) Lisans kademesi 48
c) Yüksek lisans kademesi 50
ç) Doktora kademesi 52


C. HUKUKÇUNUN YETİŞTİRİLMESİ
4. Hukukçunun adalet hizmetleri için yetiştirilmesi 53
5. Tek organ önerisi: Türkiye Adalet Akademisi 54
6. 1983-2003 dönemi 55

a) Hâkimler ve Savcılar Kanunu 55
b) Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş
ve Görevleri Hakkında Kanun 56
c) Mesleğe girerken (meslek öncesi) eğitim: Hâkim
ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi ve staj 56
ç) Meslek içi eğitim: Hâkim ve Savcıların Meslek
İçi Eğitim Yönetmeliği 57

7. Üst kademe yöneticilerinin (hâkimlerinin...)
yetiştirilmesi 58
8. Türkiye Adalet Akademisi Kanunu 60
a) Akademide meslek öncesi eğitim 60
b) Akademide meslek içi eğitim ve uzmanlık eğitimi 61

9. Türk hukukçuları ve milletlerarası yargı 61
10. Orta kademe adalet personelinin yetiştirilmesi 62

a) Adalet Meslek Yüksekokulları 62
b) Adalet Meslek Liseleri 63

11. Eğitim metodları 64
12. Hukuk ve adalet hayatımızın problemleri 66
13. Hukukçuda aranan vasıflar-hukuk öğretiminde
hedefler 67

III HUKUK ALANINDA KAYNAKLAR
A. BİLGİ BİRİKİMİ
1. Genel olarak 73
2. Türkiye\′nin durumu 75
3. Önemli iki konu 77

a) Bibliyografyalar 77
b) Kütüphaneler 79
c)
B. HUKUK KAYNAKLARI
4. Genel olarak 82
5. Yasa kaynakları 82
a) Resmî kaynaklar 83
aa) Kanunların numaralandınlmasındaki özellikler 85
bb) Zabıt Cerideleri - Tutanak dergileri 86
cc) Mevzuatın ayıklanması - yürürlükte olanların
tek metin halinde derlenmesi ve yayınlanması 87
b) Özel kaynaklar 89
6. Mahkeme kararları 90
a) Resmî yayınlar 90
b) Özel yayınlar 91

7. Doktrinle ilgili kaynaklar 92
8. Hukuk alanındaki bibliyografyalar 92

a) Genel hukuk bibliyografları 92
b) Hukukun belli konularını kapsayan özel
bibliyografyalar 93
XI

C. BİLGİ PATLAMASI: ELEKTRONİK MAKİNELER DÖNEMİ
9. Genel olarak 96
10. Üst düzeyde işbirliği, plânlama ve yapılanma 97
11. Hukuk alanında gelişmeler 98
a) Yeni hukukî problemler için yeni çözüm ve düzenlemeler...98
b) Hukuk kaynakları ve araştırma alanında durum 98
12. Yabancı ülkelerde durum 100
13. Türkiye\′de durum 101

a) Kamu kesiminde 101
b) Özel kesimde 103
14. Elektronik dava prosedürü (e-dava, e-filing) 103


IV
METOD - MANTIK
A. METOD
1. Giriş 105
2. Metod (Yöntem) 105
3. Hedefe varmanın iki şartı 106

a) Şekil bakımından doğruluk 106
b) Konu bakımından doğruluk 106

4. Geçmişe kısa bir bakış. Klâsik mantık 107
5. Fikir hayatında skolâstik dönem 108
6. Rönesans - aydınlanma - hümanizm 108
7. Yeni gelişmeler: Mantık-matematik-hukuk
ilişkisi 109
8. Hukukun iki özelliği 110


B. GENEL (BİÇİMSEL) MANTIK
9. İlkeler 111
10. Terim 112
11. Önerme 113
12. Çıkarsama 1 14
13. Tümevarım - Tümdengelim 114
14. Tasım 114
15. Öncüllerin doğruluğu 115
16. Hakikat-bilgisizlik-yanılgı 116

HUKUK METODOLOJİSİ
A. METODOLOJİ VE HUKUK
1. Kavram 119
2. Bütüncü(l) yaklaşım 120
3. Makro ve mikro yaklaşım 120
4. Sosyal kontrol ve hukuk 121
5. Toplum düzeni - hukuk düzeni 121
6. Hukukun konusu ve amacı 122
7. Hukuk kuralları 123

a) Genel olarak 123
b) Hukukî vecizeler 124
c) Standartlar 126

8. Yaptırım (müeyyide) 126
9. Hukuk kurallarının oluşması ve uygulanması 129

a) Genel olarak (Topik-logik-etik ilişkileri) 129
b) Tasım 130
10. Tek güç -güçler ayrılığı- güçler arasında
denge 131
11. Türk hukukunda güçler arasında denge 132
a) Anayasa\′da 132
b) Türk Medeni Kanunu\′nda 132
12. Güçler arasında çekişme-yasama gücünün
(kanunların) üstünlüğü 132
B. YORUM
13. Yasal düzenleme -yorum- düzenleme boşluğu (plân) 134
14. Yorum teorileri 134
15. Yasama organının iradesi 136
16. Kanun yapma sanatı 137
17. Uygulanacak kurallar 138
18. Yasalar-uygulanma gücü 139
19. Yetersiz düzenleme: Gerçek olmayan boşluk 139
20. Yasaya aykırı yorum - objektif yorum 140
21. Düzenleme boşlukları 141
22. Kanunun öngördüğü boşluklar 141
23. Düzenleme boşluğu: Olumsuz düzenleme 142
24. Gerçek düzenleme boşluğu 143
25. Yargı organları tarafından doldurulamayacak
düzenleme boşlukları 144
26. Yargı organlarınca gerçek boşluklar
nasıl doldurulur? 145
27. Türk özel hukukunda düzenleme boşlukları 148
XIII


C. KURALLAR HİYERARŞİSİ
28. Düzenleme çatışmaları 149
29. Kurallar hiyerarşisi bakımından 149
a) İç hukuk (ulusal devlet) kuralları arasında hiyerarşi 150
aa) Anayasa kuralları 150
bb) Kanun kurallarında genel hüküm-özel
hüküm ayırımı 151
cc) Kanun kurallarında kabul veya yürürlük tarihi
bakımından 152
çç) Eşdeğer kurallar bakımından 152
b) Devletler hukuku kuralları arasında hiyerarşi 153
30. Milletlerarası andlaşma kuralı ile iç hukuk kuralı arasında
çatışma: Üstünlük - eşitlik problemi 154
31. Hüküm 156
32. Gerekçe 157
33. Muhalefet şerhi (karşıoy yazısı) 158


VI HUKUK PROBLEMLERİ
«İnceleme-Çözme-Yazma»
A. SOMUT - SOYUT HUKUK PROBLEMLERİ AYIRIMI
1. Genel olarak 161
B. SOYUT HUKUK PROBLEMLERİ
2. Genel olarak 163
3. Ortak sorunlar 164

a) Konunun seçilmesi 164
b) Plân 165
c) Kaynakların tüketilmesi 166
ç) Sınırlama ve çıkartma 166
d) Dipnotları 168
e) Atıflar 168
f) Kısaltmalar 170
g) Yazma 170
h) Dizgi ve baskı 172
C. SOMUT (ÇEKİŞMELİ) HUKUK PROBLEMLERİ
4. Genel olarak 174
5. a) Avukat olarak somut hukuk problemini
incelemek 175

aa) Yol gösterme ve gereksiz çekişmeleri
önleme görevi. Danışma safhası 175
bb) Hakkı sağlama ve savunma görevi.
Dava safhası 176
b) Hâkim olarak somut hukuk problemini incelemek 177
c) Mütalâa verecek hukukçu olarak somut
hukuk problemini incelemek 178
ç) Hukukçuların bilirkişilik yapması 180
6. Somut, çekişmeli hukuk probleminde
ortak beş işlem 182
a) Olayı ve olayla ilgili bütün belgeleri tam olarak
tespit etmek 182
b) Bütün belgeleri incelemek 182
c) Olayı kavramak, hukukçu olarak tanımlamak,
şemayı çizmek, hukukî problemleri görmek 183
ç) Şema çizilmesi 185
aa) Genel olarak 185
bb) Şirket ilişkilerinde 185
cc) Köşeli, üçlü ilişkilerde 187
d) Tespit edilen hukukî problemleri doğru çözmek 189
e) Varılan sonucu yazmak 189
VII
KAYNAK ARAŞTIRMALARI, UYGULAMADAN HUKUK PROBLEMLERİ
Neden bu bölüm? 191
A. KAYNAK ARAŞTIRMALARI
1- Tapulama Kanunu m. 3/Il-Kadastro Kanunu m. 12.-
Geçici 4. madde-On yıllık hak düşürücü süre 192
2- Anayasa ve yasaların yorumlanması - Taşınmaz hukuku 192
3- Kanun yararına temyiz 192
4- Devlet malları haczedilemez 192
5- Ticaret hukukunda \"kayyum\" 193
6- Kurumlar Vergisi Kanunu m. 8 bend 15 193
7- Manevî tazminat 193
8- Hukukun üstünlüğü 193
9- İcra ve İflâs Kanunu m. 170, 168/1V 193

10- Kıdem tazminatı-sigorta ettirilmesi 193
11- Adalet hayatında üst kademe yöneticisi 193
12- Bir kanun içinde birkaç kanunda değişiklik yapılması 193
13- Ticarî defterlerin zıyaı 194
XV

14- Anonim şirket - ibra kararı 194
15- Ceza hukukunda sonraki lehe yasa -
yorum problemi - karşı oylar 194
16- Milletlerarası andlaşma - üstün kanun normu 194
17- Yargıda normlar hiyerarşisi 194
18- İdarî yargıda iptal davası - kişisel hakların ihlâli 194
19- Pay senedi - satış sözleşmesi 194
20- İdarî birimlerin hizmet kusuru - görevli mahkeme 195
21- Terörist eylemi - idarenin hizmet kusuru - manevî zarar 195
22- Anayasa Mahkemesi - yürütmeyi durdurma 195
B. UYGULAMADAN HUKUK PROBLEMLERİ
1 - Taşınmazın noterde ve tapu sicilinde satılması 195
2- Taşınmazın sahte vekâletname ile tapu
sicilinde satılması 196
3- İki defa tapuya kaydedilmiş taşınmazın satılması 197
4- Taşınmazın satışı ile ilgili tek imzalı noter senedi 198
5- Kat karşılığı inşaat sözleşmesi - ifa 198
6- Kat karşılığı inşaat sözleşmesi - kısmî ifa 199
7- Yürütmeyi durdurma kararlarını uygulama
mecburiyeti 200
8- Mahkeme kararlarının uygulanmaması - memur
aleyhine dava açılması 200
9- Kollektif şirket ve ortaklarının sorumluluğu 201
10- Haksız fiil - gecikme faizi 201
11- A.Ş. pay senetlerinin satışı - idarî dava - yürütmeyi
durdurma - iptal kararı 202
12- Kesin teminat mektubunun paraya çevrilmesi-
zararı aşan tutar kime aittir? 203
13- Anonim şirkette imtiyazlı pay sahipleri 203
14- Gerekçesiz yürütmeyi durdurma kararı 203
15- Miras bırakanın muvazaası 204
16- Anonim şirket - yönetim kuruluna geçici üye seçimi 205
17- Munzam zarar - feragat 205
18- Munzam zarar - kamulaştırma bedelinin geç ödenmesi 205
19- A.Ş. pay senetlerinin satışı - idarî dava - yürütmeyi
durdurma - iptal kararı 205
20- Sosyal Sigorta Kurumu\′nun rücu hakkı 206
21- Yüksek memurlar - Hâkim ve Savcılar Yüksek Kurulu 206
22- Munzam zarar 206
23- Bir mirasçının taşınmazın satışına diğer mirasçıların
muvafakat etmesi 207
24- Mirasçılar arasında zamanaşımı 207
25- Taşınmaz satışı - tek imzalı noter senedi 207
XVI

26- A.Ş. pay senetlerinin satışı - idarî dava - yürütmeyi
durdurma - iptal kararı 207
27- Tahkim - maddî hukuk kurallarına aykırılık -
bozma sebebi - direnme kararı 207
28- Kanunî şüfa (onalım) hakkı 207
29- Tahkimde süre 207
30- Taksi sürücüsünün sorusu 207
3 1 - Aşağıda yer alan olayı ve görüşü inceleyerek Türk
hukukundaki durumu ve temel problemleri belirtiniz 208
32- Muris muvazaası ve taşınmaz bağışında resmî şekil 208
33- Tazminat hukukunda ilginç gelişmeler 208
34- Zarar ve sorumluluk 209
35- Karşılıksız çek davaları 209
36- Karşılıksız çeklerde ceza 210
VIII MİKRO-MAKRO PROBLEMLER
A. GİRİŞ
1- Mikro-makro ayırımı 211
2- Mikro-makro düzeyde hukuk problemleri 211
3- Disiplinlerarası [bütüncü(l)| yaklaşım 211
4- Hukukçunun hizmet alanlarına göre problemler 211
B. MAKRO DÜZEYDE HUKUK PROBLEMLERİ
1- Deprem 212
2- Bilirkişi sorunu 213
3- Yürütme ve yargı hayatımızla ilgili problemler 214

1-
2-

C. YANLIŞ/YETERSİZ YASAL DÜZENLEMEDEN VE
UYGULAMA YETERSİZLİĞİNDEN DOĞAN
HUKUK PPROBLEMLERİ
Hukuk kuralı (yasal düzenleme) var- çözüm yanlış 215
Hukuk kuralı (yasal düzenleme) ve doğru çözüm var-
uygulama yok veya yetersiz 215

XVII

D. MAHKEME KARARLARININ UYGULANMAMASINDAN DOĞAN HUKUK PROBLEMLERİ
1- Devlet = Yasama =Yürütme =Yargı 217
2- Yargı ile yürütme gücü arasında çekişme ile ilgili
mahkeme kararlan 218
3- Yürütmeyi durdurma kararlan 218
4- Kesinleşmiş mahkeme kararları 218
5- Hâkimler 218
6- İdarenin sorumluluğu 219
7- Yargı kararlarının uygulanması konusunda değişik görüşler.... 219
8- Sorumluluk açısından mahkeme kararlan,
uygulama gücüne göre 220
IX
HUKUKÇULARIN DA BİLMESİ, İNCELEMESİ GEREKEN MAKRO DÜZEYDE PROBLEMLER
A. EKONOMİ (KAMU - ÖZEL)
1- Kamu kaynaklarının sınırlı oluşu 225
2- Nüfus ve kişisel ihtiyaçların artması 225
3- Kamu kaynaklarının israfı 225
4- Ülkemizde iç ve dış borçlanmalar 225
B. FİNANS KESİMİ (KAMU - ÖZEL)
1- Banker krizi (1981-1982) 226
2- Banka krizi (1999 ....) 227
C. TARIM (KAMU - ÖZEL)
1- Küçük işletme - kaynak/sermaye yetersizliği - israfı 227
2- Kalitesiz satış gücü olmayan fındık, çay ve tütünlerin denize
atılması, alıcısı bulunmayan kalitesiz tütünlerin yakılması 227
3- Çay, fındık, tütün üretiminin kanunla düzenlenmesi - fındık
üretiminde planlama - yeni tarım siyaseti: Alternatif
ürüne destek 228
4- Tarım kesiminde yeni bir dönem 228
XVIII

D. BÖLGESEL KALKINMA AJANSLARI
1 - Bölgesel Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu
ve Görevleri Hakkında Kanun 228
2- Bölgesel Kalkınma Ajansları konusunda ülkemizde
yasal düzenleme sonucu tartışmalar, endişeler 229
Basım İşlerinde Kullanılan Düzeltme İşaretleri 230
Arama cetvelleri
Kanunlara göre 231
Kavramlara/Kısaltmalara göre 243
Prof. Dr. Yaşar Karayalçın\′ın yayınları 249