Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlarımız:      Ekim (129)      Eylül (180)      Ağustos (193)      Temmuz (82)
Anasayfa   >   Genel Hukuk   >   Yayınevi Belirtilmemiş

HUKUKA GİRİŞ ( Ek: Türkçe-İngilizce Hukuk Deyimleri Sözlükçesi - Glossary )

HUKUKA GİRİŞ ( Ek: Türkçe-İngilizce Hukuk Deyimleri Sözlükçesi - Glossary )

Yayınevi Belirtilmemiş

Sayfa Sayısı
:  
425
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2013
ISBN NO
:  
978-605-399-250-9

30,00 TL ( KDV Dahil )

Prof. Dr. Aydın Aybay ile Prof. Dr. Rona Aybay'ın birlikte kaleme aldıkları ve yıllardır çeşitli üniversitelerde ders kitabı olarak okutulan Hukuka Giriş, aynı konuda yapılmış çalışmalardan farklı bir bütünlüğe sahip olmasıyla dikkati çekmektedir. Türkiye'de hukuk eğitiminin, ondan da öte genel anlamda teori ve uygulamadaki hukukun öndegelen isimlerinden olan Aybaylar'ın yılların bilgi birikimiyle pratik zenginliğine dayanan bu kitabı, kendi içindeki sistematiği ile öne çıkarken; anlatımındaki yalınlık ve konuları sunuşundaki yöntemiyle de benzerlerinden ayrılmaktadır. Çağdaş hukukun en önemli kavramı olarak öne çıkan "insan hakları", kitapta yeralan konuların işlenmesinde temel bir yaklaşım olarak benimsenmiştir. Kitapta İnsan Hakları Evrensel Bildirisi'nin, anlaşılır bir Türkçe çevirisinin yanısıra İngilizce, Fransızca ve Almanca metinlerine yer verilmesi bu bakımdan yerinde olmuştur. Prof. Dr. Aydın Aybay ile Prof. Dr. Rona Aybay'ın bu yapıtı, hukukla yeni tanışan öğrencilerin ve hukuk mesleği dışındaki okurların yanısıra, hukukun bütünü ya da belli bir konusu hakkında, kısa yoldan bilgi tazelemek isteyen hukukçulara da yararlı olabilecektir. Aybay Yayınlan'ndan daha önce yedi kez basılmış, temel başvuru ve ders kitabı özelliklerine sahip bu değerli çalışmanın, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları'ndan yapılan yeni basımını okurlara ve öğrencilere sunmak, yayınevimiz için ayrı bir onur kaynağıdır. Hukuka Giriş'ln yayınevimizce yapılan bu dokuzuncu baskısında, Anayasa ve yasa değişikliklerinin gerektirdiği güncellemeler yapılmış; kitap, yeni eklerle ve Türkçe-lngilizce Hukuk Deyimleri Sözlükçesi (Glossary) ile zenginleştirilmiştir.

AYDIN AYBAY

1929'da İstanbul'da doğdu. İlk ve orta öğreniminden sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne girdi. Mezun olduğu 1953 yılında aynı fakültenin Medeni Hukuk Kürsüsü'ne asistan olarak atandı. 1958'de doktor, 1963'te doçent ve 1973'te profesör oldu. 1979'da İstanbul Üniversitesi'ne bağlı Siya­sal Bilgiler Fakültesi'nin kuruluşuna katıldı, Dekan Yardımcılığı görevinde bulundu. YÖK'ün, 1402 sa­yılı yasaya dayandırdığı bir kararla üniversiteden uzaklaştırıldı. Danıştay kararıyla 7 yıl sonra döndü­ğü İstanbul Üniversitesi'nden 1996'da emekli oldu. Bir yıl sonra da Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakül­tesi dekanlığına getirilen Aybay, on yıla yakın bir süreyle yürüttüğü bu görevden ayrıldıktan sonra bu üniversitede öğretim üyesi olarak çalışmaya devam etmiş, 6 Mart 2013 tarihinde vefat etmiştir. Prof.Dr. Aydın Aybay'ın Tapu Sicilinde Muvakkat Tescil (1959), Müşterek Mülkiyette Taksim (1964), Borçlar Hukuku (1964) Medeni Hukuk Dersleri (Prof.Dr. Feyzi Feyzioğlu ve Prof.Dr. Ümit Doğanay ile birlikte, 1973), İngiliz Hukukunda Taşınmaz Kirası ve Kiracıların Korunması Sorunu (1975), Eşya Hukuku Dersleri (Prof.Dr. Hüseyin Hatemi ile birlikte, 1981), Kat Mülkiyeti Kanunu (1985), Miras Hukuku Dersleri (1996) gibi eserleri bulunmaktadır.

RONA AYBAY

1935'te İstanbul'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni 1959'da bitirdikten sonra aynı fa­kültede doktora yapan Aybay, 1964'te Columbia Üniversitesi'nde Mukayeseli Hukuk masterini ta­mamladı. 1973'te doçent, 1980'de de profesör oldu. ODTÜ'de Kamu Yönetimi bölümü başkanlığı, ODTÜ İdari İlimler Fakültesi Dekanlığı ve A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi (SBF) dekan yardımcılığında da bulunan Rona Aybay, 12 Eylül'den sonra YÖK'ün 1402 sayılı yasaya dayandırdığı bir kararla üni­versiteden uzaklaştırıldı; 7 yıl sonra Danıştay kararıyla üniversiteye döndü. Avrupa Konseyi Irkçılık ve Hoşgörüsüzlükle Savaşım Komisyonu ile Bosna-Hersek'teki insan hakları ihlâllerini incelemekle görev­li AGİT komisyonu üyeliklerinde bulunan Aybay, Bosna-Hersek İnsan Hakları Mahkemesi'nde, kurul­duğu 1996 yılından, kapandığı 2003 yılına kadar Avrupa Konseyi tarafından seçilmiş uluslararası yar­gıç olarak görev yapmıştır. Aybay, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin etkenliğini arttırmak üzere, Avrupa Konseyi'nce oluşturulan 11 üyeli "Akil Kişiler Grubu"na üye seçilmiştir. 2006-2011 yıllarında Türkiye Barolar Birliği İnsan Hakları Merkezi Başkanı olan Prof. Dr. Rona Aybay'ın Faşizm (Murat Sarıca ile birlikte, 1962), Karşılaştırmalı 1961 Anayasası (1963), Robert Owen (1970, 2005 ve 2012) ve Yurttaşlık (Vatandaşlık) Hukuku (1982, yeni basım 2006), Esra Dardağan ile birlikte Yasaların Uluslararası Düzeyde Çatışması (Kanunlar İhtilafı) (2005) ve Yabancılar Hukuku (2005, yeni basım 2007), Uluslararası Yargı (2013), An lntroduction ro Laıv (dördüncü basım 2013), Tarih ve Hukuk Açısından Konsolosluk (2009) gibi kitapları vardır. Yazar, Yakın Doğu (KKTC) ile Uludağ Üniversite­lerinde ders vermekte ve Türkiye Barolar Birliği Disiplin Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

ALİ PEHLİVAN

1977'de Diyarbakır'da doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden Haziran 1998'de mezun ol­du. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde özel hukuk ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde insan hakları hukuku alanında yüksek lisans yaptı. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde, "Kabahatler Hukukunun Genel Esasları" isimli doktora teziyle 16 Ocak 2012 tarihinde "hukuk doktoru" unvanını aldı. Dr. Ali Pehlivan'ın "5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu'nda İn­tihara Yönlendirme Suçu" (Ceza Hukukunda Kadının Şiddete Karşı Korunması, İstanbul 2013, 261-301), "Soruşturma Evresinde Müdafi ve Vekilin Evrak İnceleme Yetkisi" (Prof. Dr. Nur Centel'e Ar­mağan, MÜHFHAD. Cilt 19, Sayı:2 (2013), 1589-1637) gibi makaleleri bulunmaktadır. 2012 yılında bir vakıf üniversitesi hukuk fakültesinde öğretim üyesi olarak çalışan yazar, halen İstanbul Barosu'na kayıtlı olarak serbest avukatlık yapmaktadır.

 

 

2013 Basısına Önsöz

 
Bu kitabın ilk basısını, Sevgili Ağabeyim Prof.Dr.Aydın Aybay'la birlikte 1989 yılında yayınlamıştık. O günden günümüze geçen çeyrek yüzyıllık süre içinde toplam basım sayısı 16'ya ulaşmış. Kitabın her yeni basılışında, Sevgili Ağabeyimin titiz katkılarıyla met­ni geliştirmeye, yasalardaki değişikliklerin gerektirdiği düzeltmeleri yapmaya özen gösterdik. Meslekdaşlarımızdan ve öğrencilerden gelen olumlu değer­lendirmeler, çalışma gücümüzü arttırdı.

Kitabın bu yeni basısı, ilk kez Aydın Aybay'ın yeni katkılarından yok­sun olarak hazırlandı; çünkü Sevgili Ağabeyim, 6 Mart 2013 günü bu dünya­ya veda etti. İlk basıyı hazırlarken başlayıp, her basıda yeniden duyduğumuz heyecanı, ilk kez Ağabeyimle paylaşamamanın hüznünü yaşıyorum. Eski öğrencim, şimdi artık değerli meslekdaşım olan Av.Dr.Ali Pehli­van, kitabın Aydın Ağabeyimle birlikte çıkardığımız bir önceki basısının ha­zırlıklarına yoğun biçimde katılmıştı. Bu genç meslekdaşımızın, sonraki bası­larda artık üçüncü yazar olarak aramıza katılmasına o zaman Ağabeyimle birlikte karar vermiştik. Bu yeni basıda eski bir öğrencimle aynı kitapta yazar olarak buluşmanın sevinci, Ağabeyimin yokluğunun hüznünü biraz hafifleti­yor. Umarım, Dr. Ali Pehlivan'la geliştirdiğimiz ortak çalışmalar, gelecekte de sürer.

Daha önceki basılarda da belirttiğimiz gibi, "Hukuka Giriş" adını ta­şıyan bu kitabın, sadece öğrenciler için değil, avukatlar, yargıçlar gibi uygu­lamacı meslekdaşlarımızın da işine yarayabilmesini amaçladık. Sık sık, zaman baskısı altında çalışmak zorunda kalan hukukçuların elinin altında, te­mel ve güncelleştirilmiş bilgileri, sistematik biçimde toplayan böyle bir kitap bulunmasının yararlı olacağım düşünüyoruz.

Kitabın dizgi işlerini özenle ve titizlikle yapan Maraton Dizgi Evi'ne ve özellikle yıllardır kimbilir kaç kitabın çilesini birlikte yaşadığımız Kadir Abbas'a teşekkür ediyoruz. Kitabımızın, İstanbul Bilgi Üniversitesi yayınlarından dokuzuncu kez yayınlanmasını sağlayan yöneticilere ve Fahri Aral'a da teşekkür ediyoruz.

Kitapta, eksik yada* yanlış bir şey olmaması için çok çaba harcadık; umarız başarılı olmuşuzdur. Bütün çabalara karşın eksiklik yada yanlışlık kaldı ise, bu konuda bizleri uyaracak değerli okurlarımıza şimdiden teşekkür ediyoruz.

Prof. Dr. Rona Aybay Ağustos 2013

 

 

 

İçindekiler

§ 1. Giriş

ı       I. Toplum Yaşamı, İnsanlar İçin Doğal Haldir 2     II. Toplum Yaşamı, Düzen Gerektirir

 1. III. "Düzen" ve "Adalet" Kavramları
 2. IV. İnsan Toplumu ile Hayvan Topluluğu Arasındaki Fark

7 BİRİNCİ BÖLÜM Hukuk Kavramı

9 § 2. Toplumsal Davranış Kuralları

9 I. Genel Olarak II. Ahlâk Kuralları

III.   Din Kuralları

IV.  Görgü Kuralları
V. Hukuk Kuralları

VI. Hukuk Kurallarına Aykırılığın Türleri VII. Hukuk Kurallarına Uyulması Tam Olarak Sağlanabilir mi?

3. Hukuk Kurallarının Öteki Davranış Kurallarıyla İlişkisi I. Genel Olarak II. Görgü Kurallarıyla Hukuk Kuralları Arasındaki İlişki

III.  Ahlâk Kuralları ile Hukuk Kuralları Arasındaki İlişki
27  1) Genel Ahlâk - Bireysel Ahlâk

27 2) Ahlâk ile Hukuk Arasında Yolların Ayrılması

IV.   Din Kuralları ile Hukuk Kuralları Arasındaki İlişki

 1. 1) Laik Hukuk
 2. 2) Türk Hukukunun Laikleşmesi
 3. 3) Türk Hukukunda Dine İlişkin Düzenlemeler
37 § 4. Yaptırım 37       I. Yaptırım Kavramı 39     II. Yaptırım Çeşitleri
 1. 1) Genel Olarak
 2. 2) Türk Hukukunda Yaptırım Çeşitleri

40 A) Ceza

 1. a) Eski TCK'ya Göre Ceza Türleri
 2. b) TCK'ya Göre Yaptırım Türleri

48  c) Kabahatler Kanunu'na Göre Yaptırım Türleri 50  d) Disiplin Cezalan 52 B) Ödence (Tazminat)

 1. a) Haksız Eylemden Doğan Ödence
 2. b) Ceza Sorumluluğu ile Haksız Eylem

Sorumluluğunun Farkı 56 c) Manevi Ödence

 1. ç) Borca Aykırılıktan Doğan Ödence Borcu
 2. d) Koruma Tedbirleri Nedeniyle Ödence (Tazminat)
  57  C) Zorla Yaptırma (Cebri İcra)

59 Ç) Zoralım (Müsadere)

 1. D) Elkoyma
 2. E) Tutuklama

60 F) Geçersizlik (Hükümsüzlük; Butlan) 63 § 5. Hukuk Sözcüğünün Çeşitli Anlamları

63         I. Hukuk Sözcüğü

64       II. Pozitif (Müspet) Hukuk

 1. III. İdeal Hukuk
 2. IV. Hukuk ve Adalet

69     V. İnsan Haklan ve Adalet

 1. 1) Giriş
 2. 2) İnsan Haklarının Korunması Alanında Uluslararası Denetim

70 A) Mahkeme Niteliğindeki Kuruluşlar

72 B) Mahkeme Niteliği Taşımayan Kuruluşlar

73     VI. Yazılı Hukuk - Yazılı Olmayan Hukuk

74    VII. Objektif Hukuk - Sübjektif Hukuk

75   VIII. "Evrensel Hukuk" - "Yerel Hukuk"

 1. 1) Yerel (Ulusal) Hukuk
 2. 2) Evrensel Hukuk
78 3) Hukuk Sistemleri 79 A) Roma Hukuku Geleneğine Bağlı Sistem
 1. B) Common Law
 2. C) İslam Hukuku
 3. Ç) Sosyalist Hukuk Sistemi

85 İKİNCİ BÖLÜM Hukukun Kaynakları

87 § 6. Genel Bilgiler

87        I. Kaynak Kavramı

88       II. Hukukun Yürürlük Kaynakları

91 § 7. Yasalar

91       I.  Genel Olarak

93     II.    Türk Hukukunda Kanun

93   1) Kanunların Kabulü ve Yayımlanması

98   2) Kanunların Konusu

99  3) Kanunların "Ulaşılabilir" ve "Anlaşılabilir" Olması
100  4) Kanunların Niteliklerine Göre Tasnifi

 1. A) Anayasalar - Sıradan Kanunlar
 2. B) Genel Kanunlar - Özel Kanunlar
 1. C) Biçimsel Bakımdan Kanun - Öz Bakımından Kanun
 2. Ç) Süresiz Kanunlar - Süreli Kanunlar
 3. D) Yürürlükte Olan Ama "İşlerlikte" Olmayan Kanunlar
  106    III. Uluslararası Antlaşmalar

108     IV. Kanun Hükmünde Kararnameler

109       V. Tüzükler

110     VI. Yönetmelikler

111   VII. Öteki Düzenlemeler

112  VIII. Yasalar Arasında Altlık-Üstlük İlişkisi
112    IX. Yasaların Yayımlanması ve Derlenmesi

115 §8. Yapılageliş (Örf ve Âdet) Hukuku

115        I. Genel Bakış

116    II. Yapılageliş (Örf ve Âdet) Hukukunun Öğeleri
116   1) Maddi Öge

116  2) Ruhsal Öge

116  3) Hukuksal Öge

 1. III.  Örf ve Âdetin Çeşitleri
 2. IV.   Örf ve Âdet Hukukunun Eksiklikleri

121 § 9. Yardımcı Kaynaklar: Mahkeme Kararları (İçtihatlar) ve Öğreti

121        I. Mahkeme Kararları

122       II. İçtihadı Birleştirme Kararları

123     III. Mahkeme Kararlarının Yayımlanması ve Derlenmesi

125     IV. Öğreti (Doktrin)

126       V. Bilgi Kaynaklan

«7 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Hukukun Dalları

129 § 10. Genel Bilgiler I. Hukukun Dallara Ayrılması Sorunu II. Kamu Hukuku - Özel Hukuk III. Başka Ayrımlar

,_    III. Baş       y

11. Özel Hukuk ve Özel Hukukun Dallan

I. Özel Hukuk II. Özel Hukuk'ta Serbestlik İlkesi

 1. Özel Hukuk'un Dalları
 2. Medeni Hukuk
  137 1) Giriş

139 2) Medeni Hukuk'un Alt Dallan

Başlangıç Hükümleri

 1. Kişiler Hukuku
  142  a) Gerçek Kişiler

144    b) Tüzel Kişiler

C)  Aile Hukuku

 1. a) Evlilik Hukuku
 2. b) Hısımlık
 3. c) Vesayet
 4.  Miras Hukuku 
 5. D) Eşya Hukuku 151
 6. E) Borçlar Hukuku
 7. a) Genel Bölüm
 8. b) Özel Bölüm
  153     V. Ticaret Hukuku

156    VI. Devletler Özel Hukuku (Uluslararası Özel Hukuk)

 1. 1) Giriş
 2. 2) Devletler Özel Hukuku'nun Alt-Dalları
 3. A) Yasa Çatışmaları (Kanunlar İhtilâfı)
 4. B) Uyrukluk (Vatandaşlık) Hukuku
 5. C) Yabancılar Hukuku

161 § 12. Özel Hukukun Temel Kavramları

161       I. Hak Kavramı

165 A) "Mutlak Haklar" - "Nisbı Haklar" 165 B) "Aynî Haklar" - "Kişisel Haklar" 165 C) "Malvarlığı Hakları" - Kişivarlığı Haklan" 165 Ç) "Yenilik Doğuran Haklar"

166     II. Haksahibi Kavramı

168    III. Hakkın Kazanılması

170    IV. Borç Kavramı

173     V. Malvarlığı

173    VI. Mal Kavramı

175  VII. Hukuksal İşlem Kavramı

179 VIII. Sözleşme

182    IX. Mülkiyet

 §13. Kamu Hukuku ve Kamu Hukuku'nun Dalları 187     

  I. Kamu Hukuku Nedir? 189   

  II. Kamu Hukuku'nun Dallan 190 

1) Anayasa Hukuku

 1. A) Genel Olarak
 2. B)  Yazılı Anayasa
 3. C) Türk Anayasa Hukuku'nun Tarihsel Gelişimine

Kısa Bir Bakış

 1. Ç) Anayasa Hukuku'nun Başlıca Konuları
  196  2) İdare Hukuku
 2. A) Genel Olarak

199  B) İdare Hukuku'nun Başlıca Konulan 204 3) Ceza Hukuku

204 A) Genel Olarak 206  B) Ceza Hukuku'nun İki Ana Konusu 206  a) Suçların Belirlenmesi 210  b) Cezaların Belirlenmesi 212  C) Ceza Verilmesinin Amacı 214 4) Yargılama Hukuku 214 A) Dava Kavramı

 1. B) Mahkeme Kavramı
 2. C) Yargılamanın Temel İlkeleri
  222 Ç) Mahkeme Kararlarının Niteliği
  224 D) Yargılama Türleri

223  a) Hukuk Yargılaması (Medeni Usul Hukuku) 225  b) Ceza Yargılaması

225  aa) Genel Olarak

227   bb) Suçsuzluk Belirgesi (Masumluk Karinesi) 229  c) Öteki Yargılama Usulleri 229 E) Mahkemelerin Örgütlenmesi

229  a) Adliye Mahkemeleri (Adli Mahkemeler)

231  b) Yargıtay

233  c) İdare Mahkemeleri

 1. ç) Danıştay
 2. d) Askeri Mahkemeler, Askeri Yargıtay ve Askeri Yüksek
  İdare Mahkemesi
 3. e) Sayıştay
 4. f) Yüksek Seçim Kurulu
 5. 39  g) Anayasa Mahkemesi
 6. aa) Genel Olarak
 7. bb) Anayasa'ya Uygunluk Denetimi
 8. cc) Bireysel Başvuru
  243  çç) Öteki Görevler
 9. h) Uyuşmazlık Mahkemesi
 10. i) Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu
 11. j) Tahkim
  248 5) İcra ve İflas Hukuku

250 6) Uluslararası Hukuk (Devletler Hukuku) 250 A) Genel Olarak 253 B) Uluslararası Hukukun Kaynaklan 255 C) Uluslararası Örgütler

 1. a) Birleşmiş Milletler Örgütü
 2. b) Avrupa Konseyi
  260  c) Avrupa Birliği

262 7) Mali Hukuk

262 8) Tebligat Hukuku

5 14. Kamu Hukuku'nun Temel Kavramı: Devlet 264      I. Ülke

266     II. İnsan Topluluğu

267    III. Egemenlik

§15. Karma Nitelikteki Hukuk Dalları

I. İş Hukuku II. Fikri Hukuk

 1. Toprak Hukuku
 2. Çevre Hukuku
  V. Bilişim Hukuku

__     VI. Rekabet Hukuku 283 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Hukukun Uygulanması

285 §16. Genel Bilgiler 285       I. Kavram

287     II. Hukuku Kimin Uygulayacağı

288    III. Uygulamada Yöntem Sorunu

290    IV. Uygulamayla İlgili Çeşitli Sorunlar

297 § 17. Hukukun Yer ve Zaman Bakımından Uygulanması

297      I. Yer Bakımından Uygulama

298     II. Zaman Bakımından Uygulama

301 §18.   Hukukun, Kuralın Türüne

(Niteliğine) Göre Uygulanması

301         I. Emredici Kurallar - Tamamlayıcı Kurallar Ayrımı

302       II. Ölçüt (Kriter)

303      III. Öteki Ayrımlar

305 § 19. Yorum

305         I. Kavram

306       II. Yorum Yöntemleri

 1. 1) Sözel (Lafzı) Yorum
 2. 2) Amaca Göre (Gaî=Teleolojik) Yorum
 3. 3) Tarihsel Yorum
 4. 4) İşlevsel yada Sistematik Yorum
 5. 5) Serbest Yorum

313    III.  Yorumla İlgili Bazı Sorunlar

1 20. Yasa Boşluğu ve Kıyas I. Yasa Boşluğu Sorunu
 1. 1) Eski Görüş
 2. 2) Yem Görüş
  320 3) Boşluk Kavramı
  322 4) Boşluk Türleri

II. Yargıcın Kural Koyması III. Örnekseme (Kıyas)


327 Ekler

329 Ek 1: İnsan Hakları Evrensel Bildirisi 336 Universal Declaratıon of Human Rights 342 Declaratıon Üniverselle des Droits de l'Homme 348 Allgemeine Erklârung der Menschenrechte

 1. Ek 2: Dava Dilekçesi (Örnek)
 2. Ek 2A: Davaya Cevap Dilekçesi (Örnek)
 3. Ek 3: Yargıtay Kararları

359 Ek 4: Anayasa Mahkemesi Kararı

367 Ek 5: Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Formu

375 Türkçe-İngilizce Hukuk Deyimleri Sözlükçesi (Glossary) 411 Genel Dizin