Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Nisan (37)      Mart (152)      Şubat (207)      Ocak (115)

Hukuk Yargılamasında Elektronik Delil

Hukuk Yargılamasında Elektronik DelilSayfa Sayısı
:  
201
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2011
ISBN NO
:  
978-605-5412-16-6

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...ÖNSÖZ

 

Konu niteliği gereği çok geniş olabileceği için, Prof. Dr. Ramazan ARSLAN’ın da görüşleri ile tezi şu andaki şekliyle sınırlandırılarak genel yapısını oluşturduk. Eserde, ilk olarak elektronik delillerle ilgili olabilecek kavramlar açıklanmış, elektronik verilerin ve belgelerin delil olabilmeleri için ne gibi unsurları haiz olmaları gerektiği, nasıl hazırlanacakları ve mahkemeye nasıl sunulacaklarına değinilmiş ve son olarak bu ispat araçlarının ispat hukuku çerçevesindeki niteliklerinin ne olacağı ve bunların mahkemece nasıl değerlendirileceği çeşitli ihtimallere göre ortaya konulmaya çalışılmıştır. Esere, yürürlükteki kuralların yanında Yargıtay uygulamaları ve tezin yazıldığı sırada tasarı olan, kitabın hazırlandığı sırada ise kanunlaşan Hukuk Muhakemeleri Kanunu gibi yeni düzenlemeler kaynak oluşturmuştur. Ayrıca Türk Hukukunun yanı sıra başta ABD Hukuku olmak üzere çeşitli yabancı hukuklardan da mukayeseli olarak yararlanılmıştır.

 

İÇİNDEKİLER :

 

GİRİŞ-1 A. -Konunun Önemi-1 B. -Çalışmanın Kapsamı ve Sınırları-4 BİRİNCİ BÖLÜM ELEKTRONİK ORTAM, ELEKTRONİK VERİVE ELEKTRONİK DELİL KAVRAMLARI 1. -ELEKTRONİK ORTAM-7 A. -Elektronik ve Elektronik Ortam Kavramları-7 B. -Elektronik Ortam Türleri-9 2. -ELEKTRONİK VERİ VE ELEKTRONİK BELGE-12 A. -Elektronik Veri ve Elektronik Belge Kavramları-12 B. -Elektronik Verilerin Oluşması ve Türleri-17 C. -Elektronik Verilerin Yok Olması, Değişmesi ve Değiştirilmesi-20 D. -Elektronik Verilerin Aidiyet Açısından Sınıflandırılması ve Elektronik Posta-24 3. -ELEKTRONİK DELİL-28 A. -Elektronik Delil Kavramı ve Elektronik Veri - Elektronik Delil İlişkisi-28 B. -Elektronik Delillerin Özellikleri ve Diğer Deliller İle Olan Farkları-30 C. -Elektronik Delillerin Diğer Deliller İle Bağlantısı-35 D. -Elektronik Delil Açısından Orijinal, Kopya, Suret, Nüsha ve Örnek Kavramları-36 İKİNCİ BÖLÜM HUKUK YARGILAMASINDA ELEKTRONİK VERİVE ELEKTRONİK DELİLLER 4. -ELEKTRONİK DELİLLERİN HAZIRLANMASI VE SUNULMASI AŞAMASI-41 A. -Hukuk Yargılamasında Elektronik Delillere Başvurma İhtiyacı-41 I. -Verilerin Elektronik Ortamda Saklanması ve Ticari Kayıtlar (Defterler)-41 II. -Elektronik Ödeme Sistemleri, Elektronik Ticaret ve Bunlardan Doğan Uyuşmazlıklar-45 III. -Elektronik İmza-51 IV. -İnternet, Elektronik Posta ve Diğer Elektronik Haberleşme Araçları-59 B. -Elektronik Delillerin Hazırlanması ve Sunulması Aşamasında Mahkemenin Üstlenmesi Gereken Rol-62 I. -Araştırmanın Yapılması ve Güvenliği (Tedbirler ve Cezalar)-62 II. -Elektronik Delillerin Hazırlanmasında Uzman Yardımı-66 III. -Delillerin Tespiti Kurumunun Elektronik Deliller Açısından Kullanım Alanı ve Önemi-67 C. -Elektronik Delillerin Hazırlanmaları ve Ortaya Çıkarılmaları-71 I. -Verileri Elinde Tutanın Elektronik Delillere Başvurması Hali-71 II. -Karşı Tarafın Delillere Ulaşma İsteği ve HUMK’ndaki Senedatın İbrazı Mecburiyeti Hükümlerinin Uygulanması-73 D. -Elektronik Verilerin Elektronik Delil Haline Getirilmesi-80 I. -Verilerin Araştırılması ve Toplanması-80 II. -Elektronik Delillerin Toplanmasındaki Sınırlar-84 III. -Araştırmanın ve Sunumun Şekli (Ortam Seçimi)-90 E. -Delillerin Hazırlanması ve Sunulması Aşamasındaki Giderler ve Bu Giderlerin Yükletileceği Tarafın Belirlenmesi-94 I. -Elektronik Verilerin Saklanmasının Maliyeti-94 II. -Veriden Delile Dönüştürme ile Sunulma Maliyetleri ve Giderlerin Yükletileceği Tarafın Belirlenmesi-96 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ELEKTRONİK DELİLLERİN KABUL EDİLMESİ, DOĞRULANMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ 5. -ELEKTRONİK DELİLLERİN KABUL EDİLEBİLİRLİĞİ-103 A. -Genel Değerlendirme, -Kabul Edilebilirlik Delilin Ağırlığı- Ayırımı ve Bununla Bağlantılı Olarak -Hukuk Vakıa- Ayrımı-103 B. -Elektronik Deliller ve İspat Hukuku-107 I. -İspat Hukuku İle İlgili Açıklamalar-107 1. -İspat ve İspat Yükü-107 2. -İspat Ölçüsü-110 3. -Delil-110 4. -Dolaylı İspat, Emarelerle İspat ve İlk Görünüş İspatı-113 II. -Yürürlükteki İspat Kuralları, Senetle İspat Mecburiyeti ve Sınırları-115 1. -Senet Kavramı ve Kapsamı-115 a. -Genel Olarak Senet-115 b. -Elektronik Delillerin Senet Kavramı Bakımından Değerlendirilmesi-117 2. -Senetle İspat Mecburiyeti ve Senede Karşı Senetle İspat Mecburiyeti-120 3. -Senetle İspat ve Senede Karşı Senetle İspat Mecburiyetinin İstisnaları-124 a. -Genel Olarak-124 b. -(Yazılı) Delil Başlangıcı-124 ba. -Genel Olarak Yazılı Delil Başlangıcı-124 bb. -Elektronik Belgelerin Yazılı Delil Başlangıcı Bakımından Değerlendirilmesi-126 c. -İspat Sözleşmeleri ve Delil Sözleşmesi-132 ca. -Genel Olarak İspat ve Delil Sözleşmeleri-132 cb. -Delil Sözleşmesinin Şekli, Türleri ve Hükümleri-134 cc. -Elektronik Deliller Açısından Delil Sözleşmeleri ve Bu Sözleşmelerin Kapsamı-136 C. -Pozitif Hukuk Çerçevesinde Elektronik Deliller-144 I. -Elektronik Delillerin HUMK Çerçevesinde Mevcut Sistemdeki Yeri-144 1. -Genel Olarak-144 2. -Özel Hüküm Sebepleri-145 3. -Mahkeme Dışı İkrar-146 II. -HMK Çerçevesinde Elektronik Deliller-148 III. -Pozitif Hukukta Elektronik Delil İle Bağlantılı Önemli Bazı Düzenlemeler-154 IV. -Uluslararası Hukukta Elektronik Deliller İle Bağlantılı Metinler-165 1. -UNCITRAL Metinleri-165 2. -Avrupa Konseyi ve Parlamentosu 1999/93/EC Yönergesi-167 6. -ELEKTRONİK DELİLLERİN DOĞRULANMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ-168 A. -Elektronik Delillerin Güvenilirliği ve Delili Oluşturan Verilerin Doğrulanması-168 B. -Elektronik Delillerin Değerlendirilmesi-172 I. -Delillerin Değerlendirilmesi ve Hâkimin Bu Konudaki Takdir Yetkisi-172 II. -Elektronik Delillerin İncelenmesinde Bilirkişinin Önemi ve Hâkimin Delilleri Serbestçe Takdir Yetkisi Üzerine Olan Etkileri-174 III. -Elektronik Deliller Konusundaki Değerlendirmenin Kanun Yollarında Denetlenmesi-176 7. -GENEL HUKUKİ DEĞERLENDİRME VE ÖNERİLER-178 A. -Genel Değerlendirme-178 B. -Elektronik İşlemler Açısından İspat Kuralları Sorumluluk Kuralları İlişkisi ve Öneriler-180 SONUÇ-183 KAYNAKÇA -187