Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Ağustos (0)      Temmuz (128)      Haziran (105)      Mayıs (67)

Hukuk Muhakemeleri Kanunu İlgili Mevzuat

Hukuk Muhakemeleri Kanunu İlgili MevzuatSayfa Sayısı
:  
672
Kitap Ölçüleri
:  
13,5*19,5
Basım Yılı
:  
2019
ISBN NO
:  
978-605-7820-53-2

57,50 TL

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun gerekçesiz sekizinci basısı tükendiğinden ve bu arada ilgili mevzuatta yapılan değişikliklerin de çalışmaya eklenmesi gerektiğinden dokuzuncu basıyı hazırlamış bulunuyoruz. Diğer basılarda olduğu gibi bu basıda da, Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun doğru ve eksiksiz kanun metnine, ilgili mevzuat, geçerliliğini sürdüren içtihadı birleştirme kararları ile Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun yürürlüğe girmesinden sonraki içtihadı birleştirme kararları ve Anayasa Mahkemesi kararlarına yer verilmiştir.(ÖNSÖZDEN)

 
İçindekiler


Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve İlgili Mevzuatta Değişiklik
Yapan Mevzuata İlişkin Tablolar


6100 Sayılı HMK ile 1086 Sayılı HUMK Maddelerini Karşılaştırma Tablosu


Parasal Sınırlar Tabloları


HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU


BİRİNCİ KISIM: Genel Hükümler


BİRİNCİ BÖLÜM: Görev, Yetki ve Yargı Yeri Belirlenmesi
BİRİNCİ AYIRIM: Görev
İKİNCİ AYIRIM: Yetki
ÜÇÜNCÜ AYIRIM: Görevsizlik veya Yetkisizlik Kararı Üzerine Yapılacak İşlemler ve Yargı Yeri Belirlenmesi


İKİNCİ BÖLÜM: Yargılamaya Hakim Olan İlkeler


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Hakimin Yasaklılığı, Reddi ve Hukuki Sorumluluğu
BİRİNCİ AYIRIM: Hakimin Davaya Bakmaktan Yasaklılığı ve Reddi
İKİNCİ AYIRIM: Hakimin Hukuki Sorumluluğu


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Taraflar ve Davaya Katılan Üçüncü Kişiler
BİRİNCİ AYIRIM: Tarafların Ehliyetleri
İKİNCİ AYIRIM: Dava Arkadaşlığı
ÜÇÜNCÜ AYIRIM: Davanın İhbarı ve Davaya Müdahale
DÖRDÜNCÜ AYIRIM: Davaya Vekalet


BEŞİNCİ BÖLÜM: Teminat


ALTINCI BÖLÜM: Süreler, Eski Hale Getirme ve Adli Tatil
BİRİNCİ AYIRIM: Süreler
İKİNCİ AYIRIM: Eski Hale Getirme
ÜÇÜNCÜ AYIRIM: Adli Tatil


İKİNCİ KISIM: Dava Çeşitleri, Dava Şartları ve İlk İtirazlar


BİRİNCİ BÖLÜM: Dava Çeşitleri


İKİNCİ BÖLÜM: Dava Şartları ve İlk İtirazlar
BİRİNCİ AYIRIM: Dava Şartları
İKİNCİ AYIRIM : İlk İtirazlar


ÜÇÜNCÜ KISIM: Yazılı Yargılama Usulü


BİRİNCİ BÖLÜM: Davanın Açılması


İKİNCİ BÖLÜM: Cevap Dilekçesi


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Cevaba Cevap ve İkinci Cevap Dilekçesi


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Ön İnceleme


BEŞİNCİ BÖLÜM: Tahkikat ve Tahkikat Sırasındaki Özel Durumlar
BİRİNCİ AYIRIM: Tahkikat
İKİNCİ AYIRIM: Duruşma
ÜÇÜNCÜ AYIRIM: Ön Sorun ve Bekletici Sorun
DÖRDÜNCÜ AYIRIM: Davaların Birleştirilmesi ve Ayrılması
BEŞİNCİ AYIRIM: İsticvap
ALTINCI AYIRIM: Islah ve Maddi Hataların Düzeltilmesi


ALTINCI BÖLÜM: Tahkikatın Sona Ermesi ve Sözlü Yargılama


DÖRDÜNCÜ KISIM: İspat ve Deliller


BİRİNCİ BÖLÜM: Genel Hükümler


İKİNCİ BÖLÜM: Belge ve Senet


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Yemin


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Tanık


BEŞİNCİ BÖLÜM: Bilirkişi İncelemesi


ALTINCI BÖLÜM: Keşif


YEDİNCİ BÖLÜM: Uzman Görüşü


BEŞİNCİ KISIM: Hüküm ve Davaya Son Veren Taraf İşlemleri


BİRİNCİ BÖLÜM: Hüküm


İKİNCİ BÖLÜM: Hükmün Tashihi ve Tavzihi


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Davaya Son Veren Taraf İşlemleri


ALTINCI KISIM: Basit Yargılama Usulü


YEDİNCİ KISIM: Yargılama Giderleri ve Adli Yardım


BİRİNCİ BÖLÜM: Yargılama Giderleri


İKİNCİ BÖLÜM: Adli Yardım


SEKİZİNCİ KISIM: Kanun Yolları


BİRİNCİ BÖLÜM: İstinaf


İKİNCİ BÖLÜM: Temyiz


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Yargılamanın İadesi


DOKUZUNCU KISIM: Çekişmesiz Yargı


ONUNCU KISIM: Geçici Hukuki Korumalar


BİRİNCİ BÖLÜM: İhtiyati Tedbir


İKİNCİ BÖLÜM: Delil Tespiti ve Diğer Geçici Hukuki Korumalar


ONBİRİNCİ KISIM: Tahkim


ONİKİNCİ KISIM: Son Hükümler


İLGİLİ MEVZUAT