Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Temmuz (63)      Haziran (105)      Mayıs (68)      Nisan (89)

Hukuk Muhakemeleri Kanunu Çerçevesinde TAHKİM ( HMK m.407 - 444 )

Hukuk Muhakemeleri Kanunu Çerçevesinde TAHKİM ( HMK m.407 - 444 )Sayfa Sayısı
:  
305
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2016
ISBN NO
:  
978-605-146-871-6

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...

 
Hukuk Muhakemeleri Kanunu Çerçevesinde Tahkim (HMK m. 407- 444)- adlı bu çalışmanın ana çatısını, aynı zamanda benim yüksek lisans tez danışmanlığını yürüttüğüm Arş. Gör. Yavuz Korucu’nun yüksek lisans tezi oluşturmaktadır. Ancak sevgili Yavuz ile bu çalışmayı daha da geliştirmek, özellikle yabancı kaynakları işlemek, tahkimle ilgili bazı başlıkları tekrar gözden geçirerek genişletmek suretiyle ayrıntılı olarak ele almak ve son içtihatları da ilave etmek suretiyle Hukuk Muhakemeleri Kanunu bakımından tahkim konusundaki boşluğu doldurmayı amaçladık ve ortaya bu kitap çıktı. İnşallah bu mütevazı çalışmayı önümüzdeki yıllarda daha da genişletmek, yeni içtihatlar ve kaynaklarla zenginleştirmek en büyük hedefimizdir.
Bu vesileyle yetişmemizde emeği olan tüm hocalarımıza, dost ve arkadaşlarımıza ve huzurlu bir çalışma ortamı sağlayan ailemize teşekkür etmek isteriz.
Ayrıca, kitabın basımını büyük bir titizlikle gerçekleştiren Adalet Yayınevi’nin değerli yönetici ve çalışanlarına da çok teşekkür eder; kitabın tüm tahkim uygulayıcılarına yararlı olmasını dileriz.

    GİRİŞ-1
    BİRİNCİ BÖLÜM
    TAHKİME İLİŞKİN GENEL BİLGİLER
    I. -TAHKİM KAVRAMI-3
    A. -Tanım-3
    B. -Tahkimin Uygulama Alanı-5
    C. -Tahkime Elverişlilik-7
    D. -İtiraz Hakkından Feragat-12
    E. -Tahkimde Görevli ve Yetkili Mahkeme-14
    F. -Mahkemenin Yardımı-16
    II. -TAHKİMİN HUKUKİ NİTELİĞİ-16
    III. -TAHKİM TÜRLERİ-18
    A. -Zorunlu (Mecburi) Tahkim-İhtiyari Tahkim-18
    1. -Zorunlu (Mecburi) Tahkim-18
    2. -İhtiyari Tahkim-19
    B. -İç (Milli) Tahkim-Dış (Milletlerarası) Tahkim-20
    1. -İç (Milli) Tahkim-20
    2. -Dış (Milletlerarası) Tahkim-20
    C. -Ad Hoc (Arızi) Tahkim- Kurumsal Tahkim-21
    1. -Ad Hoc (Arızi) Tahkim-21
    2. -Kurumsal Tahkim-23
    D. -İki Taraflı Tahkim- Çok Taraflı Tahkim-24
    1. -İki Taraflı Tahkim-24
    2. -Çok Taraflı Tahkim-24
    E. -Tek Kademeli Tahkim- İki Kademeli Tahkim-24
    1. -Tek Kademeli Tahkim-24
    2. -İki Kademeli Tahkim-25
    F. -AsimetrikTahkim-25
    IV. -TAHKİMİN OLUMLU VE OLUMSUZ YÖNLERİ-26
    A. -Tahkimin Olumlu Yönleri-26
    1. -Hızlılık (Çabukluk)-26
    2. -Ucuzluk-27
    3. -Gizlilik-28
    4. -Esneklik-29
    5. -Uzmanlık-30
    6. -Diğer Nedenler-30
    B. -Tahkimin Olumsuz Yönleri-32
    V. -TAHKİMİN ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YÖNTEMLERİNDEN FARKLARI-33
    A. -Genel Olarak-33
    B. -Arabuluculuk-35
    C. -Diğer Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleri-36
    1. -Uzlaştırma (Conciliation)-36
    2. -Tarafsız Ön Değerlendirme (Early Neutral Evaluation)-36
    3. -Vakıaların Saptanması Yöntemi (Fact Finding)-37
    4. -Arabuluculuk-Tahkim Yöntemi (Mediation-Arbitration; Med-Arb)-38
    5. -Mini Yargılama (Mini-Trial)-38
    VI. -HAKEM-BİLİRKİŞİLİK KURUMU-39
    VII. -TAHKİM SÖZLEŞMESİ-41
    A. -Tahkim Sözleşmesinin Tanımı-41
    B. -Tahkim Sözleşmesinin Hukuki Niteliği-41
    C. -Tahkim Sözleşmesinin Türleri-44
    1. -Genel Olarak-44
    2. -Tahkim Şartı (Kaydı)-45
    3. -Ayrı Bir Tahkim Sözleşmesi-46
    D. -Tahkim Sözleşmesinin Şekli-47
    E. -Tahkim Sözleşmesinin Etkisi-49
    VIII. -HAKEM SÖZLEŞMESİ-51
    İKİNCİ BÖLÜM
    HAKEM SEÇİMİ, TAHKİMLE İLGİLİ USUL İLKELERİ, TAHKİM YARGILAMASI VE TAHKİM HÜKÜMLERİNİNZAMAN BAKIMINDAN UYGULANMASI
    I. -GENEL OLARAK-55
    II. -HAKEM VEYA HAKEM KURULUNUN SAYISI, SEÇİMİ, GÖREVİNİN SONA ERMESİ VE YENİ HAKEM SEÇİMİ-56
    A. -Hakem Sayısı-56
    B. -Hakemlerin Seçimi-58
    1. -Genel Olarak-58
    2. -Hakemlerin İsmen Belirlenmesi-61
    3. -Tarafların Hakemi Sonradan Seçmeyi Kararlaştırması-64
    4. -Hakemlerin Üçüncü Kişi veya Kurum Tarafından Seçilmesi-64
    C. -Hakemin Görevinin Sona Ermesi-66
    1. -Hakemin İstifası-66
    2. -Hakemin Reddi-67
    a)-Genel Olarak-67
    b)-Hakemin Reddi Sebepleri-68
    c)-Hakemin Reddi Usulü-69
    3. -Hakemin Çekinmesi (Yasaklılığı)-71
    4. -Hakemin Azledilmesi-72
    D. -Hakemlerin Hukuki Sorumluluğu-73
    E. -Yeni Hakem Seçimi-74
    III. -HAKEMİN KENDİ YETKİSİ HAKKINDA KARAR VERMESİ-75
    IV. -TAHKİMLE İLGİLİ USUL İLKELERİ-79
    A. -Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda Düzenlenen İlkeler Bakımından Durum-79
    1. -Tasarruf İlkesi-79
    2. -Taraflarca Getirilme İlkesi-79
    3. -Tarafların Eşitliği (Eşit İşlem) İlkesi-80
    4. -Taleple Bağlılık İlkesi-83
    5. -Hukuki Dinlenilme Hakkı-84
    6. -Aleniyet İlkesi-85
    7. -Dürüst Davranma ve Doğruyu Söyleme Yükümlülüğü-86
    8. -Usul Ekonomisi İlkesi-86
    9. -Hakemin Davayı Aydınlatma Ödevi-87
    10. -Yargılamanın Sevk ve İdaresi-87
    B. -Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda Düzenlenmeyen İlkeler Bakımından Durum-87
    1. -Doğrudanlık İlkesi-87
    2. -Adil Yargılanma Hakkı-88
    3. -Sözlülük Yazılılık İlkesi-89
    4. -Yargılama Konusunun Sınırlı Olması İlkesi-89
    5. -Teksif İlkesi-90
    V. -TAHKİMDE DAVANIN AÇILMASI-90
    A. -Tahkimde Davanın Açıldığı An-90
    B. -Tahkim Yeri-91
    C. -Yargılama Usulünün Belirlenmesi-93
    D. -Davanın Açılması ve Davaya Cevap Verilmesi-96
    1. -Dava Dilekçesi-96
    2. -Cevap Dilekçesi-98
    E. -Davanın Açılmasının Sonuçları-99
    F. -Karşı Dava Açılması-101
    G. -Tahkim İtirazı-103
    VI. -TAHKİM YARGILAMASINDA İNCELEME AŞAMASI-104
    A. -Duruşma Yapılması veya Dosya Üzerinden İnceleme-104
    B. -Taraflardan Birinin Yargılamaya Katılmaması-106
    C. -Hakem veya Hakem Kurulunca Bilirkişiye Başvurulması-107
    D. -İspat-107
    E. -Delillerin Toplanması-108
    VII. -TAHKİM YARGILAMASINDAKİ BAZI ÖZEL DURUMLARIN İNCELENMESİ-109
    A. -Duruşmaların Açıklığı-109
    B. -Adli Tatil ve Adli Yardım-109
    1. -Adli Tatil-109
    2. -Adli Yardım-109
    C. -Geçici Hukuki Korumalar-110
    1. -İhtiyati Tedbir-110
    2. -İhtiyati Haciz-116
    3. -Delil Tespiti-117
    D. -Dava Arkadaşlığı-118
    1. -Mecburi Dava Arkadaşlığı-119
    2. -İhtiyari Dava Arkadaşlığı-120
    E. -Davaya Müdahale ve Davanın İhbarı-122
    1. -Davaya Müdahale-122
    a)-Asli Müdahale-122
    b)-Fer’i Müdahale-124
    2. -Davanın İhbarı-127
    F. -Davaya Son Veren Taraf İşlemleri-128
    1. -Genel Olarak-128
    2. -Feragat-128
    3. -Kabul-129
    4. -Sulh-129
    G. -Islah-131
    H. -Tarafların İsticvabı-132
    VIII. -TAHKİME İLİŞKİN HÜKÜMLERİN ZAMAN BAKIMINDAN UYGULANMASI-133
    A. -Genel Olarak-133
    B. -Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun Tahkimi Düzenleyen Hükümlerinin Uygulama Alanı ve Konuluş Amacı-134
    C. -Tahkimde Taraf Serbestîsi (Taraf Hâkimiyeti)-135
    D. -HMK’nın Zaman Bakımından Uygulanması Çerçevesinde Tahkim Hükümlerinin Zaman Bakımından Uygulanmasına Bakış-136
    E. -Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun Tahkime İlişkin Hükümlerinin Zaman Bakımından Uygulanmasına İlişkin Olarak HMK’da Geçiş (İntikal) Hükmünün Bulunmayışı-140
    F. -Konuya İlişkin Olarak Yargıtay’ın Yaklaşımı-141
    1. -Yargıtay’ın Milletlerarası Tahkim Kanununun (MTK) Zaman Bakımından Uygulanmasına İlişkin Verdiği Kararlar-141
    2. -Hukuk Muhakemeleri Kanununun Tahkimi Düzenleyen Hükümlerinin Zaman Bakımından Uygulanmasına İlişkin Yargıtay’ca Verilen Kararlar-145
    a)-Yargıtay 15. HD’nin 17. 05. 2013 Tarih ve 2013/136 E. , 2013/ 3211 K. Sayılı Kararı-145
    b)-Yargıtay 15. HD’nin 09. 01. 2014 Tarih ve 2013/2388 E. , 2014/ 113 K. Sayılı Kararı-147
    G. -Yargıtay Kararlarının Değerlendirilmesi ve Görüşümüz-149
    H. -Tahkimde Görevli Mahkemenin Belirlenmesinde Zaman Bakımından Uygulanma Sorunu-150
    1. -Hukuk Muhakemeleri Kanununun Yürürlüğünden Önce Hakemlerde Açılan Davalarda HMK Geçici Madde 1’in Uygulanıp Uygulanamayacağı-150
    2. -Hukuk Muhakemeleri Kanununun Yürürlüğünden Sonra Hakemlerde Açılan Davalarda Sorunun Çözümü-152
    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
    TAHKİM SÜRESİ, TAHKİM YARGILAMASININ SONA ERMESİ, HAKEM KARARI VE HAKEM KARARLARINA KARŞIKANUN YOLLARI
    I. -GENEL OLARAK-155
    II. -TAHKİM SÜRESİ-155
    A. -Genel Olarak-155
    B. -Sürenin Başlangıcı-157
    C. -Sürenin Sonu-160
    D. -Sürenin Uzatılması-161
    E. -Tahkim Süresini Durduran Hâller-167
    III. -TAHKİM YARGILAMASININ SONA ERMESİ-168
    IV. -HAKEM KARARI-169
    A. -Hakem Kararının Verilmesi Usulü-169
    B. -Hakem Kararının Şekli, İçeriği ve Saklanması-175
    C. -Hakem Kararlarının Kesin Hüküm Niteliği-177
    D. -Hakem Kararının Tavzihi, Düzeltilmesi ve Tamamlanması-179
    1. -Genel Olarak-179
    2. -Hakem Kararlarının Tavzihi, Düzeltilmesi ve Tamamlanmasına İlişkin Düzenlemenin Amacı ve Hukuki Niteliği-181
    a)-Amacı-181
    b)-Hukuki Niteliği-182
    3. -Hakem Kararlarının Tavzihi, Düzeltilmesi ve Tamamlanmasına İlişkin Olarak Yabancı Hukuklar ve Kurumsal Tahkim Kurallarındaki Düzenlemeler-183
    a)-Yabancı Hukuklardaki Düzenlemeler-183
    (1)-Alman Hukuku-183
    (2)-Avusturya Hukuku-184
    (3)-İsviçre Hukuku-185
    (4)-İngiliz Hukuku-187
    (5)-ABD Hukuku-188
    (6)-Fransız Hukuku-190
    (7)-UNCITRAL Model Kanunu-191
    b)-Kurumsal Tahkime İlişkin Bazı Düzenlemeler-192
    (1)-Milletlerarası Ticaret Odası (MTO; International Chamber of Commerce ICC) Tahkim Kuralları-193
    (2)-Londra Uluslararası Tahkim Divanı (London Court of International Arbitration; LCIA) Tahkim Kuralları-194
    (3)-UNCITRAL Tahkim Kuralları-195
    (4)-İTO Tahkim Kuralları-196
    (5)-TOBB Tahkim Kuralları-197
    4. -HMK m. 437 Hükmünün İncelenmesi-197
    a)-Hakem Kararlarının Tavzihi-198
    (1)-Hakem Kararlarının Tavzihi Talebi-198
    (2)-Süre-199
    (3)-Tavzih Usulü-201
    b)-Hakem Kararlarının Düzeltilmesi (Tashihi)-202
    c)-Hakem Kararlarının Tamamlanması-203
    5. -Milletlerarası Tahkim Kanununda Durum-206
    E. -Tebligat-207
    F. -Hakem Ücreti-209
    G. -Avans Yatırılması ve Giderlerin Ödenmesi-213
    H. -Hakem Kararlarının İcrası-215
    İ. -Tahkimde Uygulanmayacak Hükümler-216
    V. -HAKEM KARARLARINA KARŞI KANUN YOLLARI-217
    A. -Genel Olarak-217
    B. -İptal Davası-221
    1. -Genel Olarak İptal Davasının Amacı-221
    2. -İptal Davasında Görevli ve Yetkili Mahkeme-223
    3. -İptal Davası Açma Süresi-223
    4. -İptal Sebepleri-227
    a)-Tarafların Ehliyetsizliği (HMK m. 439/2-a)-227
    b)-Tahkim Sözleşmesinin Geçersizliği (HMK m. 439/2-a)-228
    c)-Hakem veya Hakem Kurulunun Seçiminde Kararlaştırılan Usule Uyulmaması (HMK m. 439/2-b)-229
    d)-Hakem Kararının Tahkim Süresi İçinde Verilmemesi (HMK m. 439/2-c) -231
    e)-Hakem veya Hakem Kurulunun Hukuka Aykırı Olarak Yetkileri Hakkında Karar Vermesi (HMK m. 439/2-ç)-232
    f)-Sözleşme Dışında Kalan Bir Konuda Karar Verilmesi veya Talebin Tamamı Hakkında Karar Verilmemesi ya da Yetkinin Aşılması (HMK m. 439/2-d)-232
    g)-Tahkim Yargılamasının Usule Aykırı Yürütülmesi (HMK m. 439/2-e)-236
    h)-Tarafların Eşitliği İlkesine ve Hukuki Dinlenilme Hakkına Uyulmaması (HMK m. 439/2-f)-237
    (1)-Tarafların Eşitliği İlkesine Uyulmaması-237
    (2)-Hukuki Dinlenilme Hakkına Uyulmaması-239
    i)-Uyuşmazlığın Türk Hukukuna Göre Tahkime Elverişli Olmaması (HMK m. 439/2-g)-246
    j)-Hakem Kararının Kamu Düzenine Aykırı Olması (HMK m. 439/2-ğ)-247
    5. -İptal Davasında Yargılama Usulü-252
    6. -İptal Davası Sonucunda Verilen Kararlara Karşı Kanun Yolları-254
    7. -İptal Davasına İlişkin Hükmün (HMK m. 439) Zaman Bakımından Uygulanması-255
    a)-Eski Kanun (HUMK) Döneminde Yapılan Tahkim Sözleşmesi veya Başlamış Bir Tahkim Yargılamasında Verilen Hakem/ Hakem Kurulu Kararına Karşı Hangi Kanun Yoluna Gidileceği-255
    b)-İptal Davası Bakımından Zaman Bakımından Uygulanmada da HMK m. 448 Hükmünün Dikkate Alınması Gerektiği-257
    c)-İptal Davasının Açılacağı Mahkeme Bakımından Durumun İncelenmesi-258
    (1)-6545 Sayılı Torba Kanun’dan Önceki Durum-258
    (2)-6545 Sayılı Torba Kanun’dan Sonraki (Mevcut) Durum-259
    d)-İptal Davasına İlişkin Diğer Yargıtay Kararları ve Değerlendirilmesi-261
    C. -Yargılamanın İadesi-263
    1. -Genel Olarak-263
    2. -Görevli ve Yetkili Mahkeme-267
    3. -Yargılamanın İadesi Süresi-269
    4. -Yargılamanın İadesi Sebepleri-270
    a)-Davaya Bakması Yasak Olan Yahut Hakkındaki Ret Talebi, Merciince Kesin Olarak Kabul Edilen Hakemin Karar Vermiş veya Karara Katılmış Bulunması (HMK m. 375/1-b)-270
    b)-Vekil veya Temsilci Olmayan Kimselerin Huzuruyla Davanın Görülmüş ve Karara Bağlanmış Olması (HMK m. 375/1-c)-270
    c)-İfadesi Karara Esas Alınan Tanığın, Karardan Sonra Yalan Tanıklık Yaptığının Sabit Olması (HMK m. 375/1-e)-271
    d)-Bilirkişi veya Tercümanın, Hükme Esas Alınan Husus Hakkında Kasten Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunduğunun Sabit Olması (HMK m. 375/1-f)-271
    e)-Lehine Karar Verilen Tarafın, Karara Esas Alınan Yemini Yalan Yere Ettiğinin, İkrar veya Yazılı Delille Sabit Olması (HMK m. 375/1-g)-272
    f)-Lehine Karar Verilen Tarafın, Karara Tesir Eden Hileli Bir Davranışta Bulunmuş Olması (HMK m. 375/1-h)-273
    g)-Bir Dava Sonunda Verilen Hükmün Kesinleşmesinden Sonra Tarafları, Konusu ve Sebebi Aynı Olan İkinci Davada, Öncekine Aykırı Bir Hüküm Verilmiş ve Bu Hükmün de Kesinleşmiş Olması (HMK m. 375/1-ı)-274
    h)-Kararın, İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetleri Korumaya Dair Sözleşmenin veya Eki Protokollerin İhlali Suretiyle Verildiğinin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Kesinleşmiş Kararıyla Tespit Edilmiş Olması (HMK m. 375/1-i)-275
    5. -Yargılamanın İadesi Usulü-275
    SONUÇ-277
    KAYNAKÇA -283