Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Şubat (101)      Ocak (115)      Aralık (118)      Kasım (150)

Hekimin İlaç Tedavisinden Doğan Sorumluluğu

Hekimin İlaç Tedavisinden Doğan SorumluluğuSayfa Sayısı
:  
235
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2014
ISBN NO
:  
978-605-146-376-6

39,00 TL

ÖNSÖZ

Günümüzde hekimler tarafından en sık uygulanan tıbbi tedavi yöntemlerinin başında ilaç tedavisi gelmektedir. İlaç tedavisi, farmakolojideki gelişmelere paralel olarak, hastalıkların iyileştirilmesinde kullanılan en etkin tedavi yöntemi olmakla birlikte, yan etki gibi birçok tehlikeler barındırmaktadır. Bu durumda, hekim bu zararlı etkilerin ortaya çıkma olasılığını en aza indirmek için, mevcut tıbbi standartlar kapsamında hastasına en uygun ilacı seçmekle yükümlüdür. İşte bu noktada ilaç kullanımı nedeniyle hastada meydana gelen olumsuz etkilerin, hekim açısından tıbbi uygulama yanlışı oluşturup oluşturmadığının tespiti gerekir.


Bu çalışmada, ilaç ile ilgili genel kavramlar ortaya konularak ilaç üreticisinin sorumluluğu ile hekimin ilaç tedavisi nedeniyle doğan yükümlülükleri ayırt edilerek ele alınmıştır. Çalışmamızın devamında aydınlatma yükümlülüğünün ihlali ile ilaç tedavisinde tıbbi uygulama yanlışı olarak sayılabilecek durumlar incelenmiş ve nihayetinde, hekimin hukuki sorumluluğuna ilişkin sonuçlar ile ilaç tedavisi nedeniyle var olan ispat sorunları da incelenmiştir.

 

İÇİNDEKİLER

 • BİRİNCİ BÖLÜM
 • KONUNUN ÖNEMİ, SINIRLANDIRILMASI VEİLAÇ TEDAVİSİNE İLİŞKİN GENEL KAVRAMLAR
 • 1. -GİRİŞ-1
 • 2. -KONUYA İLİŞKİN GENEL KAVRAMLAR-5
 • I. -TIBBİ MÜDAHALE KAVRAMI VE UNSURLARI-5
 • A. -Tıbbi Müdahale Kavramı-5
 • B. -Tıbbi Müdahalenin Unsurları-6
 • II. -İLAÇ KAVRAMI TÜRLERİ İLE İLAÇ ETKİLERİNE İLİŞKİN KAVRAMLAR-9
 • A. -İlaç Kavramı-9
 • 1. -Genel Olarak-9
 • 2. -İlaç Kavramı ve Türleri-9
 • a. -İlaç Kavramı-9
 • b. -İlaç Türleri-13
 • aa. -Orijinal İlaç-13
 • bb. -Jenerik İlaç-14
 • 3. -Alternatif ve Tamamlayıcı Tedavi Yöntemlerinde Kullanılan Ürünler-16
 • a. -Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürün Kavramı-16
 • b. -Geleneksel Bitkisel Ürünlerin Tedavide Kullanılması-20
 • 4. -İlaç Etkilerine İlişkin Kavramlar-22
 • a. -Endikasyon-22
 • b. -Kontrendikasyon-23
 • c. -Yan etki-23
 • d. -İlaç Etkileşimi-24
 • B. -İlaçların Geliştirilmesi-24
 • III. -İLAÇ TEDAVİSİNİN ANLAMI-31
 • A. -Genel Olarak-31
 • B. -İlaç Tedavisi-31
 • C. -İlaç Tedavisindeki Genel Kavramlar-33
 • 1. -Diagnostik (Tanı) Kavramı-33
 • 2. -İlaç Tedavisi Kavramı ile Tedavinin Belirlenmesine İlişkin Risk-Yarar Değerlendirilmesi-34
 • a. -İlaç Tedavisi Kavramı-34
 • b. -İlaç Tedavisine İlişkin Risk - Yarar Değerlendirilmesi-35
 • D. -İlaç Tedavisini Belirleyen Faktörler-37
 • 1. -Genel Olarak-37
 • 2. -Hekim ile Hasta Arasındaki Kişisel İlişki-38
 • a. -Babacıl (Paternalist) Hekim Karşısında Hasta-38
 • b. -Tıbbi Müdahale Sürecinde Ortak Olarak Hasta-39
 • 3. -Hastalık Türlerindeki Değişim ve İlaç Tedavisine Etkisi-43
 • a. -Genel Olarak-43
 • b. -Hastalık Panoramasının İlaç Tedavisine Etkisi-47
 • c. -Hastanın İlaç Tedavisinden Beklentileri-49
 • d. -Hekimin Beklentileri ve Çalışma Koşulları-51
 • aa. -Hastanelerde Uygulanan İlaç Tedavisi-51
 • bb. -Aile Hekiminde veya Muayenehanede Yapılan İlaç Tedavisi-53
 • e. -Kişinin Kendi İlaç Kullanımı-54
 • 3. -İLAÇ ÜRETİCİSİNİN, ECZACININ HUKUKİ SORUMLULUĞU İLE HEKİMİN HUKUKİ SORUMLULUĞUNUN KIYASLANMASI-56
 • I. -İLAÇ HUKUKU-56
 • II. -İLAÇ ÜRETİCİSİNİN HUKUKİ SORUMLULUĞU-59
 • A. -Genel Olarak-59
 • B. -Sorumluluğun Süjesi-61
 • C. -Sorumluluğun Şartları-62
 • 1. -İlacın Hatalı Olması-64
 • a. -Yapım-Bileşim Hatası-64
 • b. -Fabrikasyon Hatası-65
 • c. -Uyarma Hatası-67
 • aa. -Etiket ve Kullanma Talimatında Hata-68
 • bb. -Tıp Biliminin Verilerine Uygun Bilgilendirme-71
 • cc. -Üreticinin Özel Uyarı Yükümlülükleri-72
 • dd. -Tehlikeyi Bildirmeme-73
 • d. -Gelişim Hatası-74
 • e. -Ürün Gözleme Hatası-75
 • 2. -İlacın Kullanılmasından Zarar Doğması-78
 • a. -İlacın Kullanılması-78
 • b. -Zarar-79
 • c. -Uygun Nedensellik Bağı Bulunması-81
 • III. -ECZACININ HUKUKİ SORUMLULUĞU-82
 • IV. -İLAÇ TEDAVİSİNDE İLAÇ ÜRETİCİSİNİN, ECZACININ VE HEKİMİN HUKUKİ SORUMLULUĞUNUN KIYASLANMASI-84
 • İKİNCİ BÖLÜM
 • HEKİMİN İLAÇ TEDAVİSİNDEN DOĞAN SORUMLULUĞUNKAYNAĞI İLE İLAÇ TEDAVİSİNDEN DOĞAN BORÇLARI
 • 4. -HEKİMİN İLAÇ TEDAVİSİNDEN DOĞAN BORCUN HUKUKİ KAYNAĞI-89
 • I. -HEKİMİN HEKİMLİK SÖZLEŞMESİ GEREĞİNCE SORUMLULUĞU-90
 • II. -HEKİMİN İLAÇ TEDAVİSİNDEN DOĞAN HAKSIZ FİİL SORUMLULUĞU-93
 • III. -HEKİMİN VEKALETSİZ İŞGÖRMEDEN DOĞAN SORUMLULUĞU-94
 • 5. -HEKİMİN İLAÇ TEDAVİSİNDEN DOĞAN BORÇLARI-96
 • I. -TEDAVİ BORCU-96
 • A. -Genel Olarak-96
 • B. -İlaç Tedavisinde Anamnez Alma ve Teşhis Koyma Borcu-97
 • C. -İlaç Tedavisinde Tedavi Yönteminin Seçilmesi-98
 • D. -İlaç Tedavisinde Oluşan Tıbbi Uygulama Hataları-99
 • 1. -Anamnez ve Teşhis Hatası-99
 • 2. -Endikasyon Hatası-100
 • 3. -Hekim Tarafından Yanlış İlaç Seçimi veya İlacın Yanlış Uygulanması-101
 • a. -Hekim Tarafından Yanlış İlaç Seçimi-102
 • aa. -Tedaviye Uygun Olmayan İlacın Kullanılması-102
 • bb. -Etkili Olmayan Bir İlacın Kullanılması-102
 • cc. -İlaca İlişkin Zararlı Bildirimlerin Dikkate Alınmaması-103
 • dd. -Çoğul İlaç Uygulamasında İlaç Etkileşiminin Dikkate Alınmaması-105
 • ee. -Bağımlılık Yaratan İlaçların Varlığının Dikkate Alınmaması-106
 • ff. -İlaç Alternatifleri ile Yeni İlaçların Varlığı-107
 • b. -İlacın Yanlış Bir Şekilde Uygulanması-110
 • aa. -Dozaj Hatası-110
 • bb. -İlacın Farmasötik Şekline Aykırı Olarak Uygulanması-112
 • cc. -İstenmeyen Etkilerin Ortaya Çıkmasına Rağmen Gerekli Önlemlerin Alınmaması-113
 • dd. -Kontrendikasyonların Dikkate Alınmaması-115
 • II. -HEKİMİN SADAKAT VE ÖZEN GÖSTERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ-116
 • III. -HEKİMİN KAYIT TUTMA VE SIR SAKLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ-117
 • IV. -İLAÇ TEDAVİSİNDE HEKİMİN AYDINLATMA BORCU-120
 • A. -Hekimin Aydınlatma Yükümlülüğünün Temeli: İletişimin Önemi-120
 • B. -Hekim İle Hasta İlişkisinin İletişime Etkisi-122
 • 1. -Hekim Hasta İlişkisindeki Asimetrik Oluşum-123
 • 2. -Hasta-Hekim Arasındaki İletişimine İlişkin Değerlendirmelerimiz-125
 • C. -Hekimin Aydınlatma Yükümlülüğünün Hukuki Dayanağı ve Aydınlatmanın Türleri-128
 • 1. -Genel Olarak-128
 • 2. -Hekimin Aydınlatma Yükümlülüğünün Hukuki Dayanağı-129
 • 3. -Aydınlatmanın Türleri-133
 • a. -Müdahale Aydınlatması-134
 • aa. -Teşhis Aydınlatması-135
 • bb. -Süreç Aydınlatması-136
 • cc. -Risk Aydınlatması-139
 • b. -Koruma (Tedavi) Aydınlatması-140
 • aa. -Genel Olarak-140
 • bb. -Koruma Aydınlatmasında Hasta Uyumluluğu ve Olası Tehlikelere Karşı Önlemlerin Alınması-142
 • aaa. -Hastanın Tedaviye Uyumluluğun Arttırılması-144
 • bbb. -Tehlikeye Karşı Önlemlerin Alınması-146
 • c. -Aydınlatmanın Kapsamı-147
 • aa. -Genel Olarak-147
 • bb. -Aydınlatmanın Kapsamını Belirleyen Faktörler-148
 • aaa. -Tıbbi Müdahalenin Endikasyon Durumu-149
 • bbb. -Hastanın Bilgi Edinme İhtiyacı-150
 • d. -Aydınlatmanın Süjeleri-152
 • aa. -Aydınlatma Yükümlüsü-152
 • bb. -Aydınlatılacak Kişi-153
 • e. -Aydınlatmanın Zamanı ve Şekli-156
 • aa. -Zamanı-156
 • bb. -Şekli-158
 • D. -İlaç Tedavisinde Aydınlatma Yükümlülüğü-160
 • 1. -Genel İlkelerin Uygulanma Kabiliyeti-160
 • 2. -İlaç Tedavisinde Müdahale Aydınlatmasının Kapsamı ve İçeriği-161
 • a. -Teşhis Aydınlatması-162
 • b. -Süreç Aydınlatması-162
 • c. -Risk Aydınlatması-163
 • aa. -Genel Olarak-163
 • bb. -Risk Aydınlatmasında Bulunan Özel Durumlar-167
 • aaa. -Yeni ilaçlarda Risk Aydınlatması-167
 • bbb. -İlaç Tedavisine Alternatif Tedavi Yöntemlerinin Bulunması-168
 • ccc. -İlaç Alternatiflerinin Varlığı-169
 • ddd. -Farklı Risk Gruplarındaki Alternatif Tedavi Yöntemleri-171
 • eee. -Geleneksel ve Alternatif Tıbba İlişkin Yöntemlerin Varlığı-171
 • fff. -Endikasyon Dışı İlaç Kullanımında Aydınlatma-172
 • ggg. -Klinik Araştırmalarda Aydınlatma-173
 • 3. -İlaç Tedavisinde Koruma Aydınlatmasının İçeriği ve Kapsamı-174
 • a. -Hastanın Tedaviye Uyumluluğunu Teşvik Etmek-174
 • b. -Tehlikelere Karşı Önlemlerin Alınmasına İlişkin Aydınlatma-176
 • E. -İlaç Kullanma Talimatının Hekimin Aydınlatma Yükümlülüğüne Etkisi-177
 • 1. -Genel Olarak-177
 • 2. -Kullanma Talimatının Aydınlatmaya Etkisi-181
 • 3. -Değerlendirmelerimiz-185
 •  
 • ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
 • HEKİMİN İLAÇ TEDAVİSİNDEN DOĞAN HUKUKİ SORUMLULUĞUNŞARTLARI VE HUKUKİ SONUÇLARI
 • 6. -HEKİMİN İLAÇ TEDAVİSİNDEN DOĞAN HUKUKİ SORUMLULUĞUN ŞARTLARI-187
 • 7. -TIBBİ MÜDAHALE YANLIŞINDAN DOĞAN TAZMİNATIN KAPSAMI-189
 • I. -MADDİ TAZMİNAT-189
 • II. -MANEVİ TAZMİNAT-192
 • 8. -İLAÇ TEDAVİSİNDEN DOĞAN HUKUKİ SORUMLULUKTA İSPAT SORUNLARI-194
 • I. -GENEL OLARAK-194
 • II. -İSPAT YÜKÜ-194
 • III. -İLAÇ TEDAVİSİNDE İSPAT-196
 • 9. -ZAMANAŞIMI-200
 • I. -GENEL OLARAK-200
 • II. -KISA SÜRELİ (NİSPİ) ZAMANAŞIMI SÜRESİ-203
 • A. -Zararın Öğrenilmesi-203
 • B. -Tazmin Yükümlüsünün Öğrenilmesi-206
 • III. -ON YILLIK ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN BAŞLANGICI-207
 • IV. -CEZA ZAMANAŞIMI SÜRESİ-215
 •  
 • SONUÇ-217
 • KAYNAKÇA-223