Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Nisan (14)      Mart (152)      Şubat (207)      Ocak (115)

Hekimin Hukuki Sorumluluğu

Hekimin Hukuki SorumluluğuSayfa Sayısı
:  
113
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2016
ISBN NO
:  
978-605-315-119-7

43,20 TLYeni Kitabımız “Hekimin Hukuki Sorumluluğu”adlı eserimiz hekimlerin Tıp Hukuku alanında yükümlülükleri ve sorumluluklarına hasta hakları bilinci ile yaklaşmaları amacıyla yazılmıştır. Hekim aleyhine açılan dava sayılarının artışının hekim ile hasta arasındaki iletişimin doğru ve verimli olmamasından kaynaklandığı belirtilmiş ve bahsi geçen konu üzerine detaylı açıklamalara yer verilmiştir.


İÇİNDEKİLER


KISALTMALAR.. III


İÇİNDEKİLER.. VII


GİRİŞ. 1


 BİRİNCİ BÖLÜM


TEMEL KAVRAMLAR


I.Hasta Hakları 3


A.Kişilik Hakkı 6


B.Yaşama ve Sağlık Hakkı 8


II.Sağlık Personeli Kavramı 15


III.Hekim Hakları 17


IV.Sağlık Hizmeti ve Bu Hizmette Hekimin Rolü ve Yükümlülükleri 20


    V. Hatalı Tıbbi Uygulama (Malpraktis) ...................................................................30


VI.Komplikasyon Kavramı 32


VII.Endikasyon Kavramı 34


 İKİNCİ BÖLÜM


HEKİMLİK SÖZLEŞMESİNİN TANIMI, UNSURLARI VE HUKUKİ NİTELİĞİ


I.HEKİMLİK SÖZLEŞMESİ. 37


A.Tanımı 37


B.Unsurları 39


1.Taraflar 39


2.Tarafların Anlaşması 42


3.Tıbbi Amaçlı Müdahale. 44


4.Ücret 47


II.Hekimlik Sözleşmesinin Hukuki Niteliği Konusundaki Görüşler 47


A.  Genel olarak. 47


B.  Sözleşmenin Hukuki Niteliği 48


1.Vekalet Sözleşmesi 48


2.Hizmet (İş) Sözleşmesi 51


3.İstisna (Eser) Sözleşmesi 53


4.Sui Generis – Kendine Özgü Sözleşme. 55


C.Hastane ile Hasta Arasındaki Hukuksal Durum... 56


1.Özel Hastane Olması Halinde. 56


2.Kamu Hastanesi Olması Halinde. 62


 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM


HEKİMİN HUKUKİ SORUMLULUĞU VE SORUMLULUĞUN SONUÇLARI


I.HEKİMİN HUKUKİ SORUMLULUĞU.. 67


A.  Genel Olarak. 67


B.Hekimin Sözleşmeden Doğan Sorumluluğu. 71


1.Sözleşmenin Geçerliliği 71


2.Sözleşmenin İhlali 71


3.Kusur 72


a)Kast 73


b)İhmal 74


c)Meslek Kusuru. 76


4.Zarar 77


5.İlliyet bağı 78


C.  Hekimin Haksız Fiilden Doğan Sorumluluğu. 80


1.Hukuka Aykırılık ve Kusur 80


2.Zarar 80


3.İlliyet Bağı 81


D.Hekimin İlaç Sarfiyatından, Sahte ve Taklit İlaç Kullanılmasından 


     Kaynaklanan  Sorumluluğu. 82


E.Sorumsuzluk Anlaşması 85


II.HUKUKİ SORUMLULUĞUN SONUÇLARI. 87


A.Genel Olarak. 87


B.Maddi Tazminat 89


1.Genel Olarak. 89


2.Zorunlu Mesleki Mali Sorumluluk Sigortası 90


C.Manevi Tazminat 99


SONUÇ.. 103


KAYNAKÇA.. 105