Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Nisan (14)      Mart (152)      Şubat (207)      Ocak (115)

Hekimin Cezai Sorumluluğu

Hekimin Cezai SorumluluğuSayfa Sayısı
:  
430
Kitap Ölçüleri
:  
16x24
Basım Yılı
:  
2016
ISBN NO
:  
978-605-146-853-2

78,84 TL

 

Türkiye’de henüz gelişmekte olan tıp hukuku alanında hekimin cezai ve hukuki sorumluluğu önem arz etmektedir. Bu çalışma ile hekimin cezai sorumluluğu kapsamında özellikle taksirli eyleminden doğan sorumluluğuna ilk çalışmamıza göre genişletilmiş ve değişen mevzuat hükümlerine göre güncelleştirilmiş bir şekilde değindik. Ayrıca ilk çalışmamızda değindiğimiz hekimin görevi kapsamında işlediği diğer suçların yanı sıra verilerin hukuka aykırı olarak verilmesi veya ele geçirilmesi, rüşvet, belgede sahtecilik, dolandırıcılık, genital muayene, taksirle çocuğun soybağını değiştirme, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarına, cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlara, 1219 sayılı yasa kapsamında işlenen suçlar ve kabahatler ile bilirkişi hekimin cezai sorumluluğuna değindik. Bu çalışmamızın değerli meslektaşlarımıza ve hekimlerimize faydalı olması bizim için büyük sevinç kaynağı olacaktır.

 • GİRİŞ-1
 •  
 • BİRİNCİ BÖLÜM
 • SAĞLIKLI YAŞAM VE TEDAVİ HAKKI
 • I. -KİŞİLİK HAKKI-5
 • A. -Genel Olarak-5
 • B. -Kişilik Hakkı Tanımı-6
 • 1. -Yaşam Hakkı ve Vücut Bütünlüğü-6
 • 2. -Sağlık Hakkı-8
 • II. -HEKİM KAVRAMI-10
 • A. -Genel Olarak-10
 • B. -Hekimlik Mesleğinin Şartları-10
 • III. -TEŞHİS VE TEDAVİ KAVRAMI-13
 • IV. -HASTA KAVRAMI VE HASTA HAKLARI-16
 • A. -Hasta Kavramı-16
 • B. -Hasta Hakları-16
 • 1. -Genel Olarak-16
 • 2. -Hastanın Bilgilendirilme ve Aydınlatılma Hakkı-17
 • a. -Genel Olarak-17
 • b. -Hekimin Hastayı Bilgilendirmesi ve Aydınlatmasının Hukuki Dayanağı-18
 • c. -Aydınlatma Hakkı Türleri-20
 • aa. -Müdahale Aydınlatması veya Kendi Geleceğini Belirleme Aydınlatması-20
 • bb. -Koruma ya da Tedavi Aydınlatması-20
 • 3. -Hastanın Hekimi Seçme Hakkı-21
 • 4. -Hastanın Tedaviyi Reddetme Hakkı-21
 • 5. -Hastanın Özel Hayatına Saygı Gösterilmesini İsteme Hakkı-23
 • 6. -Hastanın Onurlu Ölüm Hakkı veya Ötenazi-25
 • a. -Genel Olarak-25
 • b. -Ötenazi-25
 • c. -Ötenazi Yasağı ve Türk Ceza Hukukunda Ötenazi-26
 • 7. -Hastanın Diğer Hakları-28
 •  
 • İKİNCİ BÖLÜM
 • HEKİMİN TIBBİ MÜDAHALESİNİN HUKUKA AYKIRILIĞINIORTADAN KALDIRAN RIZA VE TIBBİ MÜDAHALEDEHEKİMİN CEZAİ SORUMLULUĞU
 • I. -TIBBİ MÜDAHALE-29
 • A. -Tıbbi Müdahale Kavramı-29
 • B. -Tıbbi Müdahalenin Şartları-31
 • 1. -Genel Olarak-31
 • 2. -Tıbbi Müdahalenin Yetkili Kişiler Tarafında Yapılması-32
 • a. -Hekim-32
 • b. -Diğer Sağlık Çalışanları-32
 • aa. -Genel Olarak-32
 • bb. -Diğer Sağlık Çalışanlarının Tıbbi Müdahale Açısından Değerlendirilmesi-33
 • cc. -Üçüncü Kişilerin Müdahaleleri-34
 • 3. -Hukuken Kabul Edilmiş Bir Amaca Yönelik Olma-34
 • 4. -Tıbbi Müdahalenin Tıp Biliminin Kabul Edilen Kuralları Çerçevesinde Yapılması-36
 • 5. -Hastanın Rızasının Alınması-37
 • II. -HEKİMİN TIBBİ MÜDAHALESİNİN HUKUKA AYKIRILIĞINI ORTADAN KALDIRAN RIZA-38
 • A. -Genel Olarak-38
 • B. -Rıza Kavramı-38
 • C. -Rızanın Hukuk Düzenindeki Yeri ve Önemi-39
 • D. -Rızanın Şartları-40
 • 1. -Rıza Ehliyeti-40
 • a. -Genel Olarak-40
 • b. -Çocuğun Tıbbi Müdahalede Rıza Ehliyeti-43
 • c. -Kanuni Temsilcinin Tıbbi Müdahaleye Rıza Göstermemesi-48
 • 2. -Rıza Açıklaması-51
 • 3. -Rızanın Konusu ve Kapsamı-53
 • 4. -Hastanın Aydınlatılmış Rızasının Olması ve Bu Aydınlatılmış Rıza Sınırının Aşılması-58
 • E. -Rızanın Alınmamasının Cezai Yaptırımı-63
 • III. -TIBBİ MÜDAHALENİN CEZA HUKUKU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ-65
 • A. -Tipiklik Konusu-66
 • B. -Maddi Unsurun Gerçekleşmemesi-67
 • C. -Manevi Unsurun Gerçekleşmemesi-67
 • D. -Tıbbi Müdahalenin Hukuka Uygun Olması-68
 •  
 • ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
 • HEKİMİN CEZAİ SORUMLULUĞU KAPSAMINDATAKSİRLE YARALAMA VE TAKSİRLE ÖLDÜRME SUÇLARI
 • I. -HEKİMİN CEZAİ SORUMLULUĞU-71
 • A. -Genel Olarak-71
 • B. -Tarihsel Süreçte Konuya Bakış-72
 • II. -HEKİMİN TAKSİRLE YARALAMA SUÇU-74
 • A. -Genel Olarak-74
 • B. -Taksire İlişkin Genel Açıklamalar-74
 • 1. -Taksir Kavramı-77
 • 2. -Taksirle İşlenen Bir Suç Olması-79
 • 3. -Hareketin İradi Olması-79
 • 4. -Neticenin İradi Olmaması-81
 • 5. -Hareketle Netice Arasında Nedensellik Bağının Bulunması-82
 • a. -Üçüncü Şahsın Hareketi-83
 • aa. -Üçüncü Şahsın Kusurlu Olmayan Hareketi-83
 • bb. -Üçüncü Şahsın Kusurlu Hareketi-84
 • b. -Mağdurun Durumu ve Hareketleri-86
 • c. -Nedensellik Bağının Tespiti-88
 • 6. -Neticenin Öngörülebilmesi-90
 • 7. -Dikkat ve Özen Yükümlülüğünün Yerine Getirilmemesi-93
 • C. -Taksirle Yaralama Suçu-107
 • 1. -Korunan Hukuki Menfaat-108
 • 2. -Yaralama Kavramı-108
 • 3. -Suç Konusu-109
 • 4. -Taksirli Yaralamanın Nitelikli Halleri-111
 • a. -Türk Ceza Kanun’un 89. Maddesinin İkinci Fıkrasındaki Ağırlaştırıcı Nedenler-113
 • aa. -Duyu veya Organlardan Birindeki Sürekli İşlev Zayıflığı-113
 • bb. -Vücutta Kemik Kırığı Oluşması-116
 • cc. -Konuşmada Sürekli Zorluk-116
 • dd. -Yüzde Sabit İz-117
 • ee. -Yaşamı Tehlikeye Sokan Durum-118
 • ff. -Gebe Bir Kadının Çocuğunun Vaktinden Önce Doğması-119
 • b. -Türk Ceza Kanunu’nun 89. Maddesinin Üçüncü Fıkrasında Düzenlenen Ağırlaştırıcı Nedenler-120
 • aa. -İyileşme Olanağı Bulunmayan Bir Hastalığa veya Bitkisel Hayata Girme-120
 • bb. -Duyu veya Organlardan Birindeki İşlev Yitimi-121
 • cc. -Konuşma ya da Çocuk Yapma Yeteneklerinin Kaybolması-123
 • dd. -Yüzdeki Sürekli Değişim-124
 • ee. -Gebe Bir Kadının Çocuğunun Düşmesi-124
 • 5. -Taksirli Suçun Özel Görünüm Halleri-125
 • a. -İştirak-125
 • b. -Teşebbüs-126
 • c. -İçtima-126
 • 6. -Soruşturma ve Kovuşturma-126
 • III. -HEKİMİN TAKSİRLE ÖLDÜRME SUÇU-128
 • IV. -DEĞERLENDİRME-140
 • DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
 • HEKİMİN CEZAİ SORUMLULUĞU KAPSAMINDAKİDİĞER SUÇLAR
 • I. -HEKİMİN KASTEN YARALAMA VE ÖLDÜRME SUÇU-144
 • A. -Genel Olarak-144
 • B. -Kasten Yaralama-145
 • C. -Kasten Öldürme-149
 • D. -Suçların Özel Görünüm Halleri ile Soruşturma ve Kovuşturma-159
 • 1. -Kasten Yaralama Suçu-159
 • 2. -Kasten Adam Öldürme Suçu-160
 • II. -HEKİMİN GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU-162
 • A. -Genel Olarak-162
 • B. -Görevi Kötüye Kullanma Suçu-166
 • C. -Görevi İhmal Suçu-169
 • D. -Hekimin Reçete Kapsamında Cezai Sorumluluğu-174
 • E. -Suçun Özel Görünüm Halleri ile Soruşturma ve Kovuşturma-176
 • III. -HEKİMİN İNSAN ÜZERİNDE DENEY VE DENEME SUÇU-178
 • A. -Genel Olarak-178
 • B. -İnsan Üzerinde Deney Yapma-182
 • C. -İnsan Üzerinde Tedavi Amaçlı Deneme Yapma-184
 • D. -Suçun Özel Görünüm Halleri ile Soruşturma ve Kovuşturma-187
 • E. -Değerlendirme-188
 • IV. -HEKİMİN ORGAN VE DOKU TİCARETİ SUÇU-189
 • A. -Genel Olarak-189
 • B. -Yaşayan Kişilerden Organ ve Doku Nakli-195
 • C. -Ölen Kişilerden Organ ve Doku Nakli-199
 • D. -Kompozit Doku Nakli-203
 • E. -Zorunluluk Hali ve Etkin Pişmanlık-205
 • F. -Suçun Özel Görünüm Halleri ile Soruşturma ve Kovuşturma-207
 • G. -Değerlendirme-209
 • V. -HEKİMİN VERİLERİ HUKUKA AYKIRI OLARAK VERME VEYA ELE GEÇİRME SUÇU-210
 • A. -Genel Olarak-210
 • B. -Kişisel Veri Kavramı-212
 • C. -Cezai Sorumluluk-214
 • D. -Suçun Özel Görünüm Halleri ile Soruşturma ve Kovuşturma-221
 • E. -Değerlendirme-222
 • VI. -HEKİMİN ÇOCUK DÜŞÜRTME(KÜRTAJ) SUÇU-223
 • A. -Genel Olarak-223
 • B. -Hekimin Çocuk Düşürtme Kapsamındaki Cezai Sorumluluğu-224
 • 1. -Kadının Rızası Olmadan Çocuk Düşürtme-226
 • 2. -Tıbbi Zorunluluk Bulunmaması Halinde Gebelik Süresi On Haftadan Fazla Olan Gebe Kadının Çocuğunun Düşürtülmesi-228
 • C. -Zorunluluk Hali-232
 • D. -Suçun Özel Görünüm Halleri ile Soruşturma ve Kovuşturma-235
 • E. -Değerlendirme-237
 • VII. -HEKİMİN İRTİKÂP SUÇU KAPSAMINDA SORUMLULUĞU-238
 • A. -Genel Olarak-238
 • B. -İcbar Suretiyle İrtikâp Suçu-240
 • C. -İkna Suretiyle İrtikâp Suçu-246
 • D. -Hatadan Yararlanmak Suretiyle İrtikâp Suçu-247
 • E. -Suçun Özel Görünüm Halleri İle Soruşturma ve Kovuşturma-249
 • F. -Değerlendirme-252
 • VIII. -HEKİMİN RÜŞVET SUÇU KAPSAMINDA SORUMLULUĞU-254
 • A. -Genel Olarak-254
 • B. -Cezai Sorumluluk-257
 • C. -Etkin Pişmanlık-261
 • D. -Rüşvet ve İrtikap Suçları Arasındaki Fark-263
 • E. -Suçun Özel Görünüm Halleri İle Soruşturma ve Kovuşturma-264
 • F. -Değerlendirme-267
 • IX. -SAĞLIK MESLEĞİ MENSUPLARININ SUÇU BİLDİRMEMESİ SUÇU-267
 • A. -Genel Olarak-267
 • B. -Cezai Sorumluluk-270
 • C. -Suçun Özel Görünüm Halleri İle Soruşturma ve Kovuşturma-275
 • D. -Değerlendirme-275
 • X. -HEKİMİN KISIRLAŞTIRMA SUÇU KAPSAMINDA SORUMLULUĞU-276
 • A. -Genel Olarak-276
 • B. -Cezai Sorumluluk-277
 • C. -Suçun Özel Görünüm Halleri İle Soruşturma ve Kovuşturma-282
 • D. -Değerlendirme-284
 • XI. -HEKİMİN BELGEDE SAHTECİLİK SUÇU KAPSAMINDA SORUMLULUĞU-285
 • A. -Genel Olarak-285
 • B. -Kamu Görevlisi Olan Hekim Tarafından İşlenen Sahtecilik Suçu(Resmi Belgede Sahtecilik)-286
 • 1. -Genel Olarak-286
 • 2. -Cezai Sorumluluk-288
 • 3. -Suçun Özel Görünüm Halleri ile Soruşturma ve Kovuşturma-292
 • C. -Özel Belgede Sahtecilik Suçu-294
 • D. -Kamu Görevlisi Olmayan Hekim Tarafından İşlenen Sahtecilik Suçu-295
 • 1. -Genel Olarak-295
 • 2. -Cezai Sorumluluk-296
 • 3. -Nitelikli Haller-299
 • 4. -Suçun Özel Görünüm Halleri ile Soruşturma ve Kovuşturma-302
 • E. -Değerlendirme-303
 • XII. -HEKİMİN DOLANDIRICLIK SUÇU KAPSAMINDA SORUMLULUĞU-304
 • A. -Genel Olarak-304
 • B. -Cezai sorumluluk-307
 • 1. -Hekimin Kamu Kurum ve Kuruluşlarını, Kamu Meslek Kuruluşlarını, Vakıf veya Dernek Tüzel Kişileri Araç Olarak Kullanmak Suretiyle Dolandırıcılık Suçu-308
 • 2. -Hekimin Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Zararına Olarak Dolandırıcılık Suçu-310
 • 3. -Serbest Meslek Sahibi Olan Hekim Tarafından Mesleğinden Dolayı, Kendisine Duyulan Güveni Kötüye Kullanması Suretiyle Dolandırıcılık Suçu-311
 • C. -Suçun Özel Görünüm Halleri ile Soruşturma ve Kovuşturma-312
 • D. -Değerlendirme-314
 • XIII. -GENİTAL MUAYENE SUÇU-315
 • A. -Genel Olarak-315
 • B. -Cezai Sorumluluk-318
 • C. -Suçun Özel Görünüm Halleri ile Soruşturma ve Kovuşturma-324
 • D. -Değerlendirme-326
 • XIV. -HEKİM TARAFINDAN CİNSEL DOKUNULMAZLIĞA KARŞI İŞLENEN SUÇLAR-327
 • A. -Cinsel Saldırı Suçu-328
 • 1. -Basit Cinsel Saldırı Suçu-328
 • 2. -Nitelikli Cinsel Saldırı Suçu-332
 • 3. -Suçun Özel Görünüm Halleri ile Soruşturma ve Kovuşturma-336
 • B. -Cinsel İstismar Suçu-337
 • 1. -Basit Cinsel İstismar Suçu-337
 • 2. -Nitelikli Cinsel İstismar Suçu-339
 • 3. -Suçun Özel Görünüm Halleri ile Soruşturma ve Kovuşturma-341
 • C. -Reşit Olmayanla Cinsel İlişkiye Girme Suçu-343
 • 1. -Reşit Olmayanlar Cinsel İlişkiye Girme Suçunun Basit Hali-343
 • 2. -Reşit Olmayanlar Cinsel İlişkiye Girme Suçunun Nitelikli Hali-345
 • 3. -Suçun Özel Görünüm Halleri ile Soruşturma ve Kovuşturma-345
 • D. -Cinsel Taciz Suçu-346
 • 1. -Basit Cinsel Taciz Suçu-346
 • 2. -Nitelikli Cinsel Taciz Suçu-347
 • 3. -Suçun Özel Görünüm Halleri ile Soruşturma ve Kovuşturma-349
 • E. -Değerlendirme-350
 • XV. -TAKSİRLE ÇOCUĞUN SOYBAĞINI DEĞİŞTİRME SUÇU-351
 • A. -Genel olarak-351
 • B. -Cezai Sorumluluk-352
 • C. -Suçun Özel Görünüm Halleri ile Soruşturma ve Kovuşturma-355
 • D. -Değerlendirme-356
 • XVI. -KİŞİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN KILMA SUÇU-357
 • A. -Genel Olarak-357
 • B. -Cezai Sorumluluk-358
 • C. -Suçun Özel Görünüm Halleri ile Soruşturma ve Kovuşturma-363
 • D. -Değerlendirme-364
 • XVII. -BİLİRKİŞİ HEKİMİN CEZAİ SORUMLULUĞU-365
 • A. -Genel Olarak-365
 • B. -Bilirkişi Hekimin Görevi İhmal Kapsamında Sorumluluğu-368
 • C. -Hekimin Gerçeğe Aykırı Bilirkişilik Yapma Suçu-369
 • D. -Hekimin Gerçeğe Aykırı Tercümanlık Yapma Suçu-372
 • E. -Suçun Özel Görünüm Halleri ile Soruşturma ve Kovuşturma-373
 • F. -Değerlendirme-374
 •  
 • BEŞİNCİ BÖLÜM
 • 1219 SAYILI YASA KAPSAMINDA İŞLENEN SUÇLAR
 • I. -HEKİM OLMADIĞI HALDE HASTA TEDAVİ ETME VEYA HEKİM ÜNVANINI TAKINMA SUÇU-377
 • A. -Genel Olarak-377
 • B. -Cezai Sorumluluk-378
 • C. -Suçun Özel Görünüm Halleri ile Soruşturma ve Kovuşturma-380
 • II. -DİŞ HEKİMİ OLMADIĞI HALDE DİŞ HEKİMLİĞİ YAPMA VEYA İŞYERİ AÇMA SUÇU-381
 • A. -Genel Olarak-381
 • B. -Cezai Sorumluluk-383
 • C. -Suçun Özel Görünüm Halleri ile Soruşturma ve Kovuşturma-386
 • III. -DİŞ PROTEZ TEKNİSYENİNİN YETKİSİZ OLARAK DİŞ HEKİMLİĞİ YAPMA SUÇU-388
 • A. -Genel Olarak-388
 • B. -Cezai Sorumluluk-389
 • C. -Suçun Özel Görünüm Halleri ile Soruşturma ve Kovuşturma-392
 • IV. -YETKİSİZ KİŞİNİN SAĞLIK MESLEĞİ UNVANINI TAKINMA VEYA TIBBİ GİRİŞİMDE BULUNMA SUÇU-392
 • A. -Genel Olarak-392
 • B. -Cezai Sorumluluk-397
 • C. -Suçun Özel Görünüm Halleri ile Soruşturma ve Kovuşturma-398
 •  
 • ALTINCI BÖLÜM
 • 1219 SAYILI YASA KAPSAMINDA İŞLENEN KABAHATLER
 • I. -YETKİLİ OLMAYAN KİŞİNİN HEKİMLİK YAPMASI-399
 • II. -YETKİSİZ DİŞ HEKİMLİĞİ YAPMA-402
 • III. -TIBBİ MÜDAHALEDE HASTANIN RIZASININ ALINMAMASI-405
 • IV. -HEKİMİN DİĞER KABAHATLERİ-407
 • A. -Muayene Yeri Açma ve Naklinde Kayıt ve İhbar Yükümlülüğü-407
 • B. -İşyeri Terkinde ve Mesleği Bırakmada Bildirim Yükümlülüğü-408
 • C. -Hekimin Yetkisiz Olarak Unvan Kullanması-409
 • D. -Hekimin Ticaret Yapması ve Birden Fazla Yerde Çalışma-409
 • E. -Hekimin Tabip Odasına Üye Olması-412
 • F. -Büyük Ameliyatlarda Bir Hekim ve Bir Uzman Hekimin Bulunması-412
 • G. -Hekimin Reklam Yasağı-413
 •  
 • GENEL DEĞERLENDİRME-415
 • KAYNAKÇA-419