Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Nisan (13)      Mart (152)      Şubat (207)      Ocak (115)

Hava Hukuku Sempozyumu ( 15 ARALIK 2016 )

Hava Hukuku Sempozyumu ( 15 ARALIK 2016 )Sayfa Sayısı
:  
90
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2017
ISBN NO
:  
978-605-300-244-4

24,84 TL

Hava hukuku iç hukuk ile uluslararası hukukun kesişme noktalarından birisi olmasının yanı sıra çeşitli yönleriyle hem özel hukuku hem de kamu hukukunu ilgilendirmektedir. Kapsamı bu denli geniş ve hukuk dalları arasında multidisipliner bir çalışmayı gerektiren hava hukuku güncel gelişmeler çerçevesinde yeni yorumlara, yöntemlere ve fikirlere ihtiyaç duymaktadır. Uygulamadan kaynaklanan oldukça fazla sorun bulunmaktadır. Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi çatısı altında düzenlenen Hava Hukuku Sempozyumunun temel amacı da bu sorunlara dikkat çekmek olmuştur. Sorunların hepsine yönelik çözüm önerilerinin sunulmasının sadece bu sempozyumla sağlanabilmesi mümkün olmasa da, hava hukukuna ilişkin farklı pek çok konuda değerlendirmeler yapılarak dinleyicinin çeşitli hususlarla ilgili bilgi sahibi olması sağlanmıştır.

Teknolojide meydana gelen yeni gelişmelere bağlı olarak ulus ötesi bir nitelik kazanan hava hukuku, hem devletlerin ulusal çıkarlarını hem de uluslararası toplumun ihtiyaçlarını güncel gelişmeler ışığında dengelemeye çalışmaktadır. Yeni buluşlar, sivil havacılıktan askeri harekâtlara kadar pek çok alanda uygulanmakta, bu durum da ulusal ve uluslararası hukuk kurallarını etkilemektedir. Sempozyumda hava taşımacılığından askeri gerekliliklere kadar hava hukukuna ilişkin konular ele alınmıştır. Uygulamadan kaynaklanan sorunlar hakkında uygulayıcıların gözüyle ve doktriner yaklaşımla değişik bakış açıları ortaya konmuştur. Yapılan tartışmalarla hava hukukunda daha iyi bir hukuk düzeninin oluşturulmasının nasıl sağlanacağı üzerinde durulmuştur.

Hava Hukuku Sempozyumunun, katılımcıların fikir ve görüşleriyle belirli bir algıyı yarattığı kanaatindeyim. Bu sempozyumun hava hukukunda gerçekleştirilen diğer bilimsel toplantılar ve akademik çalışmaların sağladığı sonuçlara da katkıda bulunacağını değerlendirmekteyim.

BİLİM KURULU DÜZENLEME KURULU
Prof. Dr. Hasan Tahsin FENDOĞLU Prof. Dr. Hasan Tahsin FENDOĞLU
Prof. Dr. Feriha Bilge TANRIBİLİR Yrd. Doç. Dr. Bahadır Bumin ÖZARSLAN
Yrd. Doç. Dr. Erdem İlker MUTLU
Yrd. Doç. Dr. Bahadır Bumin ÖZARSLAN
Yrd. Doç. Dr. Başak ŞİT İMAMOĞLU
AÇILIŞ KONUŞMASI : 9.30 – 9.45
Prof. Dr. Hasan Tahsin FENDOĞLU – Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı
I. OTURUM : 9. 45 – 11.00
Oturum Başkanı : Prof. Dr. Feriha Bilge TANRIBİLİR
Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi
1. Doç. Dr. Banu ŞİT KÖŞGEROĞLU – Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi
“Montreal Sözleşmesinin Yetki ve Tahkime İlişkin Hükümleri Çerçevesinde Uluslararası Hava
Taşımacılığından Doğan Uyuşmazlıkların Çözümü”
2. Yrd. Doç. Dr. Nurdan ORBAY ORTAÇ – Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi
“1999 Tarihli Montreal Konvansiyonu Kapsamında Manevi Tazminat Hükmedilip
Hükmedilemeyeceği Meselesi”
3. Av. Çağlar ALTUN – Ankara Barosu
“İnsansız Hava Aracı Sistemlerine(İHAS) İlişkin Ulusal ve Uluslararası Düzenlemeler”
II. OTURUM : 11.15 – 12.00
Oturum Başkanı : Yrd. Doç. Dr. Erdem İlker MUTLU
Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi
1. Dr. Ali İbrahim AKKUTAY – Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi
“Uluslararası Hava Hukuku ve Siber Güvenlik”
2. M. Ezgi ERTEN – Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi
“Türkiye’nin Hava Sahasında Uyguladığı Angajman Kuralları Çerçevesinde Suriye Sınırında
İzlediği Politika”
III. OTURUM : 14.00 – 15.15
Oturum Başkanı : Prof. Dr. Vahit DOĞAN
Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi
1. Yrd. Doç. Dr. Kazım Sedat SİRMEN – Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
“Havacılık Alanındaki Gelişmeler 7 Aralık 1944 Tarihli Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesi
(Chicago Sözleşmesi)nin Tadil Edilmesi İhtiyacını Doğurur mu?”
2. Yrd. Doç. Dr. Berat Lale AKKUTAY – Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi
“Uluslararası Hukuk Kuralları Çerçevesinde Sivil Hava Araçlarının Askeri Amaçlarla Kullanılması”
3. Av. Melek KILINÇ KONUK – Sivil Havacılık Genel MüdürlüğüÖzet
“Cape Town Konvansiyonu ve Hava Aracı Protokolü”
8İÇİNDEKİLER
İÇİNDEKİLER....................................................................................7
SUNUŞ............................................................................................. 9
MONTREAL SÖZLEŞMESİ KAPSAMINDA TAŞIYICININ
SORUMLULUĞUNA İLİŞKİN SİVİL HAVACILIK DAVALARINDA
MİLLETLERARASI YETKİ VE TAHKİM...................................13
Doç. Dr. Banu ŞİT KÖŞGEROĞLU
1999 TARİHLİ MONTREAL SÖZLEŞMESİ KAPSAMINDA
MANEVİ TAZMİNATA HÜKMEDİLİP HÜKMEDİLEMEYECEĞİ
MESELESİ.............................................................................27
Yrd. Doç. Dr. Nurdan ORBAY ORTAÇ
İNSANSIZ HAVA ARACI SİSTEMLERİNE (İHAS) İLİŞKİN
ULUSAL VE ULUSLARARASI DÜZENLEMELER.......................33
Çağlar ALTUN
ULUSLARARASI HAVA HUKUKU VE SİBER GÜVENLİK..........43
International Air Law and Cyber Security
Dr. Ali İbrahim AKKUTAY
 TÜRKİYE’NİN HAVA SAHASINDA UYGULADIĞI ANGAJMAN
KURALLARI ÇERÇEVESİNDE SURİYE SINIRINDA İZLEDİĞİ
POLİTİKA.............................................................................59
Turkey’s Policy on Syria Border in the Framework of Application
Engagement Rules in Turkey’s Air
M. Ezgi Erten
 HAVACILIK ALANINDAKİ GELİŞMELER 7 ARALIK 1944
TARİHLİ ULUSLARARASI SİVİL HAVACILIK SÖZLEŞMESİ
(CHICAGO SÖZLEŞMESİ)’NİN TADİL EDİLMESİ İHTİYACINI
ORTAYA ÇIKARMAKTA MIDIR?............................................63Özet
Yrd. Doç. Dr. Kazım Sedat SİRMEN
 ULUSLARARASI HUKUK KURALLARI ÇERÇEVESİNDE SİVİL
HAVA ARAÇLARININ ASKERİ AMAÇLARLA KULLANILMASI. 71
Military Use Of Civil Registered Aircrafts in International Law
Yrd. Doç. Dr. Berat Lale AKKUTAY
 CAPE TOWN KONVANSİYONU VE HAVA ARACI
PROTOKOLÜNE GENEL BAKIŞ..............................................81
Melek KILINÇ KONUK
10