Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Eylül (99)      Ağustos (118)      Temmuz (128)      Haziran (105)

Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku

Fikir ve Sanat Eserleri HukukuSayfa Sayısı
:  
808
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2012
ISBN NO
:  
978-605-4687-51-0

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...Doç. Dr. Savaş Bozbel Doç. Dr. Savaş Bozbel, lisans derecesini 1993 yılında İstanbul Üniver-sitesi′nde derece ile tamamlamış, ardından Milli Eğitim Bakanlığı bursu ile gittiği Almanya′da Münih Ludwig-Maximilians-Universitât′de özel hukuk alanında LL.M yapmış, doktora derecesini ise Regensburg Üniver¬sitesinde (Almanya) 2003 yılında almıştır. 2003 - 2006 yılları arasında Balıkesir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde görev yapan Bozbel, buradaki görevinden ayrılarak 2007 yılı başında Kadir Has Üni¬versitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku ana bilim dalında göreve baş¬lamış, bu üniversitede doçentlik unvanı almış ve 2012 Mart ayına kadar buradaki görevine devam etmiştir. Fikri Mülkiyet hukukunda, özellikle telif haklan, fikri haklar, marka hukuku ve bilişim hukuku alanında eserler veren Bozbel, yurt içinde ve yurtdışında birçok bilimsel toplantılara katıl¬mış, seminer ve konferanslarda tebliğiler sunmuş, dergilerde editörlük ve yayın kurulu üyeliği de yapmıştır. ONSOZ Avrupa Birliği üyelik sürecinde, özellikle 1995 yılında gerçekleşen Gümrük Birliği sayesinde, Türkiye′de fikri mülkiyet hukuku alanında çok büyük adımlar atılmış, ilerlemeler kaydedilmiştir. Almanya′daki doktora yıllarımda dikkatimi çeken bu bakir alan, bir virüs gibi bir defa bulaştık¬tan sonra bundan bir daha kurtulma mümkün olmadı; ondan sonraki yıllarda da fikri mülkiyet hukuku daima ilgi alanım oldu, çalışmalarımın ağırlık merkezini oluşturdu diyebilirim. Elinizdeki bu eserin temelini, Kadir Has Üniversitesi′nde vermiş olduğum bu alandaki lisans, yüksek lisans ve doktora ders notları oluş¬turmaktadır. Bir nevi, bu bilgi birikiminin ders notları olarak kaybolup gitmesine gönlün razı olmamasından doğmuştur. Kitaptaki tartışmalara ise hazırlamış olduğum bilirkişi raporları ve hukuki mütalaalar ışık tut¬muştur. Bu eser, yaklaşık üç yıllık bir çalışmanın ürünü olmakla birlikte, altında on yılı aşan bir birikim yatmaktadır. Elinizdeki eseri diğer benzerlerinden farklı kılan yönlerden bir tanesi, internet ve fikri haklarla ilgili olarak kitapta ayrı bir bölüme yer verilmiş olmasıdır. Aslında ayrı bir kitap olarak çıkarılmayı dahi hak eden bu bölümde, bilgisayar programları, veri tabanları ile internet servis sağ¬layıcıları ve sorumlulukları ayrıntılı olarak ele alınmaya çalışılmıştır. Aynı şekilde, meslek birlikleri ve taraflar arasındaki hukuki ilişkiler kitapta ayrı bir bölüm halinde işlenmiştir. Kitap, bu yönleriyle alanında ilk olma özelliğine sahiptir. Kitabın sonuna EKLER kısmına 5846 sayılı Kanunun güncel hali eklenmiş, bunun yanı sıra gündemde olan ve tartışılan′TSEK Değişiklik Tasarısı Taslağı"na ve bu konudaki tarafımdan yapılan değerlendirmelere yer verilmiştir. Kitabın, Taslağın yasalaşmasını beklemeden çıkartılması¬nın amacı, yasalaşma sürecinin belirsizliği bir yana, bu konudaki tartış¬malara ve Taslağın eksik yönlerinin yasalaşma sürecinde giderilmesine katkı sağlamaktır. Kitap, uzun ve titiz bir çalışmanın ürünü olsa da, hata ve eksiklikler olmadığını söylemek, iddialı bir yaklaşım olur. Fikri mülkiyet hukukuna katkı yapmasını umduğum kitaptaki hata ve eksiklerin, görüşlerin savas(5) bozbel.org e-posta adresine gönderilmesi halinde, kitabın bir sonraki baskılarında dikkate alınacağını şimdiden belirtmek isterim. Kitabın çalışmaları, yirmi yıla yaklaşan beraberliğimizde her tür¬lü "kahrımı" ve "nazımı" çeken, çok sevgili eşim SABİHA ve "yavru kuşlarımız" BERK ve BENGİNUR′a ayıracağım zamandan çalınarak tamamlanabilmiştir. Bu nedenle onlara çok özel özür ve içten teşekkür borçluyum. Doç. Dr. Savaş Bozbel Nişantaşı-İstanbul, Ekim 2012 İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm ESER VE ESER SAHİPLİĞİ § 1. Fikri Hakların Fikri Mülkiyet Hukuku İçindeki Yeri 1 I. Fikri Hakların Konusu ve Terminoloji Sorunu 1 II. Fikri Hakların Diğer Hukuk Dallarıyla İlişkisi 3 III. Fikri Hakların Kısa Tarihçesi 4 1. Karşılaştırmalı Hukukta 4 2. Uluslararası Alandaki Gelişmeler 5 a. Bern Sözleşmesi 6 b. Amerika Kıtasında Yapılan Sözleşmeler 8 c. WIPO Kuruluş Sözleşmesi 9 d. Dünya Telif Haklan Sözleşmesi (WUA) 10 e. Roma Sözleşmesi 11 f. WIPO İcralar ve Fonogramlar Sözleşmesi (WPPT) 12 g. WIPO Telif Hakları Anlaşması (WCT) 14 h. Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Anlaşması (TRIPS) 16 3. Hukukumuzda Fikri Hakların Düzenlenmesi 18 IV. Fikri Hakların Özellikleri 24 V. Fikri Hak Kavramım Açıklayan Teoriler 25 1. Fikri mülkiyet teorisi 25 2. Şahsiyet hakları teorisi 26 3. Düalist teori 27 4. Monist teori 28 5. Teorilerin kanunlara etkileri 29 §2. Eser 32 I. Eser Sayılmanın Şartları ve Eser Sayılma İçin Nazara Alınmayacak Hususlar 32 1. Fikri Ürün ve Özellikleri 33 2. Fikri Ürün Bir Şekle Bürünmüş Olmalıdır 35 3. Fikri Ürün Sahibinin Hususiyetini Yansıtmalıdır 36 4. Fikri Ürün FSEK′de Belirtilen Eser Türlerinden Birisine Dâhil Olmalıdır 37 5. Eser Sayılma İçin Nazara Alınmayacak Hususlar 38 II. FSEK′de Sayılan Eser Türleri 40 1. İlim ve Edebiyat Eserleri 40 a. Dil ile ifade olunan yazılı ve sözlü eserler 40 b. Rakslar, Koreografı, Pandomimalar ve Benzeri Sözsüz Sahne Eserleri 42 c. Bedii vasfı bulunmayan her nevi teknik ve ilmi fotoğraf, haritalar, planlar, projeler, krokiler, resimler, maketler, tasarım ve projeler 44 2. Musiki eserleri 45 a. Genel olarak 45 b. Musiki eserlerinin sinema eserlerinde kullanılması ("senkronizasyon ya da döşeme") 47 aa. Musiki eserlerin sinema eserlerinde kullanılmasının niteliği 47 bb. Musiki eserlerin sinema eserlerinde kullanımında meslek birliklerinin yetkisi 50 c. Musiki eserlerin cep telefonu melodisi olarak kullanımı 53 3. Güzel sanat eserleri 54 4. Sinema eserleri 57 a. Tanımı ve yeni bir kavram olarak "görsel-işitsel eser" 57 b. Sinema eserinin nitelikleri 60 c. Program formatlarının korunması sorunu 61 5. İşlenmelerve Derlemeler 65 a. Genel olarak 65 b. Başlıca işlenme eser türleri 67 6. İnternet Sitelerinin FSEK′e Göre Korunması 74 § 3. Eser Sahipliği 77 I. Gerçek Eser Sahipliği İlkesi 77 II. İstihdam Edilenlerin Eser Sahipliği 77 III. Sinema eserlerinde eser sahipliği 80 IV. Eser Sahipliği Hakkındaki Karineler 89 V. Müşterek Eser Sahipliği (Ortak Eser Sahipliği - Bağlı Eserler (Verbundene Werke) 91 VI. İştirak Halinde Eser Sahipliği (Eser Sahipleri Arasında Birlik) 93 1. İştirak halinde eser sahipliği 93 2. İştirak halinde eser sahipliğinde hakların kullanılması 95 İkinci Bölüm ESER ÜZERİNDEKİ HAKLAR VE SINIRLANDIRILMASI § 4. Eser Üzerindeki Mali ve Manevi Haklar 97 I. Eser Üzerindeki Mali Haklar 98 1. Mali Hakların Genel Nitelikleri 98 2. Eser Üzerindeki Mali Haklar Bakımından Temel Bir Kavram Olarak "Umum" 100 3. Mali Hakların Türleri 102 a. îşleme hakkı 102 aa. İşlenme ve işlenme eser kavramı 102 bb. İşlenme eser sahipliği 104 b. Çoğaltma hakkı 105 aa. Genel olarak çoğaltma 105 bb. Bilgisayar programlarının çoğaltılmasında ortaya çıkan sorun ve özellikler 109 c. Yayma hakkı 110 aa. Yayma hakkının niteliği ve unsurları 110 bb. Tükenme ilkesi 114 cc. Kiralama ve kamuya ödünç verme 115 d. Temsil hakkı 117 aa. Doğrudan temsil 118 bb. Dolaylı temsil 120 e. Yayın hakkı (FSEK m. 25/1) 123 aa. Yayın 123 bb. Yeniden yayın, eş zamanlı iletim, gecikmeli iletim ve yeniden iletim 127 cc. Yeniden yayın için telif ücreti ödenmesi 130 dd. Yayın hakkı ile diğer mali haklar arasındaki farklılıklar 136 f. Umuma erişilebilir kılma (FSEK m. 25/11) 138 aa. Bu mali hakkın pratik önemi 138 bb. Unsurları 139 aaa. Telli veya telsiz: 139 bbb. Erişilebilir kılma umuma yönelik olmalıdır 140 ccc. Erişimin seçilen yer ve zamanda olabilmesi gerekir 141 ddd. Erişilebilir kılma 142 cc. FSEK m. 25/11 c. 2 anlamında ,,umuma erişilebilir kılma hakkı" kapsamında değerlendirilen haller 143 dd. FSEK m. 25/11 c. 2 anlamında ,,umuma erişilebilir kılma hakkı" kapsamında değerlendirilemeyen haller 145 g. Pay ve Takip Hakkı 147 II. Eser Üzerindeki Manevi Haklar 152 1. Nitelikleri 152 2. Türleri 154 a. Eserin umuma arzı hakkı 154 b. Eser üzerinde adın belirtilmesini isteme hakkı 157 c. Eserde değişiklik yapılmasını men etme 160 aa. Niteliği 160 bb. Şartlan 161 cc. Eser üzerinde değişikliğin sınırları 163 d. Eserin aslına ulaşma hakkı 163 3. Fikir ve sanat eserleri hukukunda intihal (Plagiat) 165 § 5. Eser Üzerindeki Hakların Tahdidi 167 I. Tahditlerin Niteliği ve Sözleşme veya Genel İşlem Şartlarıyla Kaldırılması 167 1. Niteliği 167 2. Sözleşme veya Genel İşlem Şartlarıyla Kaldırılması 168 II. Kamu Düzeni Mülahazasıyla Getirilen Sınırlandırmalar 170 III. Genel Menfaat Mülahazasıyla Yapılan Sınırlamalar 172 1. Mevzuat ve içtihatlar 172 2. Nutuklar 174 3. Eğitim-Öğretim Kurumlarında Eserin Temsili 176 4. Eğitim ve Öğretim İçin Seçme ve Toplama Eserler Meydana Getirilmesi 177 5. Bilimsel Amaçlarla Yapılan İktibaslar 182 a. İktibas kavramı 182 b. İlim ve edebiyat eserlerinde iktibaslar 184 c. Musiki eserlerinden iktibaslar 185 d. Güzel sanat eserlerinden iktibaslar 186 6. Basın İktibasları 188 a. Günlük havadis ve haberler 188 b. Günlük meselelere ilişkin makale ve fıkralar 190 7. Basının Haber Maksadıyla Fikir ve Sanat Eserlerinden Faydalanma Serbestisi 192 IV. Özel Menfaat Mülahazasıyla Fikri Hakların Sınırlandırılması 195 1. Şahsen Kullanma 195 2. Kopya ve Teşhir 204 3. Engellilere tanınan haklar 207 V. Hükümete Tanınan Yetkiler 211 1. Devletin Faydalanma Yetkisi 211 2. Kamuya Mal Etme 213 3. Fikir ve Sanat Eserlerinin İşaretlenmesi 215 a. Dolum, üretim ve çoğaltım tesislerine getirilen yükümlülükler 215 b. Fikir ve sanat eserleri nüshalarının işaretlenmesi 217 4. Devletin Derleme Yetkisi 218 VI. Fikir ve Sanat Eserleri Üzerindeki Hakların Süre Bakımından Sınırlandırılması 219 1. Eser Üzerindeki Hakların Süre Yönünden Sınırlandırılmasının Gerekçeleri 219 2. Hukukumuzda Eser Üzerindeki Hakların Süre Yönünden Sınırlandırılması 221 a. Koruma süreleri 221 aa. Mali haklarda 221 bb. Manevi haklarda 224 b. Sürelerin hesaplanması 227 c. Eser üzerindeki koruma sürelerinin dolmasının neticeleri 228 Üçüncü Bölüm ESER ÜZERİNDEKİ HAKLARIN DEVİR VE İNTİKALİ § 6. Fikri Hakların Miras Yoluyla İntikali 231 1. Mali Hakların Miras Yoluyla İntikali 231 2. Mirasta Manevi Hakların Durumu 232 3. Birlikte meydana getirilen eserlerde durum 235 a. İştirak halinde eser sahiplerinden birinin ölümü 235 b. Müşterek eser sahiplerinden birinin ölümü 237 § 7. Eser Üzerindeki Sözleşme ve Tasarruflar 238 I. Genel Olarak 238 II. Sözleşmeler (Haklarla İlgili Taahhütler) 240 1. Nitelik ve özellikleri 240 2. Gölge yazarlık (Ghostwriter) sözleşmeleri 242 a. Gölge yazarlık sözleşmesinin niteliği 242 b. Gölge yazarlık sözleşmesinin geçerliliği sorunu 244 3. Kanuni fesih hakkı 248 III. Tasarruflar (Sağlararası İşlemlerle Hakkın Devri) 249 1. Nitelik ve hükümleri 249 2. Mali hakların devri 250 3. Lisans sözleşmeleri 252 a. Özellikleri ve hukuki niteliği 252 b. Tam ruhsat-basit ruhsat 258 c. Zorunlu ruhsat - kanuni ruhsat 258 IV Tekeffül 259 V. Yetkisiz Devir ve Iyiniyetli Kimselerin Durumu 260 VI. Sözleşmeden Cayma Hakkı 261 1. Hükmün niteliği ve amacı 261 2. Kullanılma şartları 262 VII. Mali Hakkın ve Ruhsatın Eser Sahibine Geri Dönmesi 264 VIII. Vazgeçme 266 § 8. Eser Üzerindeki Hakların Toplu Yönetimi: Meslek Birlikleri 269 I. îşlevi 269 II. Tarihçesi 270 III. Meslek Birliklerinin Hukuki Niteliği 273 IV. Kurulu, Üyelik ve Denetim 275 1. Kuruluş 275 2. Üyelik 279 a. Üye olabilecek kimseler 279 b. Meslek birliklerine üyelik zorunlu değildir 281 c. Üyeliğin sona ermesi 283 d. Edisyon şirketlerinin eser sahipleri meslek birliklerine üyeliği 284 aa. Edisyon faaliyeti ve edisyon sözleşmeleri 284 bb. Edisyon şirketlerinin eser sahipleri meslek birliğine üyeliği 287 3. Meslek Birliklerinin yükümlülükleri ve denetimi 291 V. Meslek Birliklerinin Yetkileri 293 1. Yetki Belgesi 293 a. Yetki belgesi meslek birliklerinin dava ve takip yetkisini belirler 293 b. Yetki belgesinin hukuki niteliği 294 2. Meslek Birliklerinin Dava Ehliyeti ve Takip Yetkisi 297 a. Dava ve takip yetkisi yetki belgesinden anlaşılır 297 b. Eser ve hak sahiplerinin meslek birliğine yetki belgesi verdikten sonra dava ve takip yetkileri 311 c. Radyo-tv yayınlarının umumi mahallerde gösterimi ve meslek birliklerinin takip yetkisi 313 aa. Sorunun Ortaya Konulması 313 bb. Mukayeseli Hukukta Durum 314 cc. Türk Hukukunda Durum 322 3. Eser, İcra, Fonogram, Yapım ve Yayınların Kullanılması ve/ya İletimiyle İlgili Tarife Belirleme ve Sözleşme Yapma Yetkisi 326 a. Umuma açık mahallerde eser, icra, fonogram, yapım ve yayınların kullanılması ve/ya iletilmesi ile ilgili yetkileri 326 aa. Meslek Birliklerinin tarife tespit usulü ve sınıflandırma 329 bb. Tarifelerin tespitinde nazara alınacak kriterler.... 332 cc. Meslek birliklerinin lisanslama ücreti ile ilgili uygulamalarının değerlendirilmesi 334 dd. Otel odaları umum mahal teşkil eder mi? 339 b. Eser, icra, fonogram ve yapımların yayınlanmasına ve/veya iletilmesine ilişkin yetkileri 341 4. Meslek birliklerinin FSEK m. 68′e dayalı tecavüzün ref′i davalarında üç kat bedel isteyip isteyemeyecekleri.344 Meslek Birlikleri ve Rekabet Hukuku 345 1. AB Rekabet Hukukunda 346 2. Rekabet Kurulu′nun Meslek Birlikleri ile İlgili Vermiş Olduğu Kararlar 348 VII. Uluslararası Meslek Birlikleri ve Karşılıklı Temsilcilik Sözleşmeleri 356 1. Uluslararası meslek birlikleri 356 2. Karşılıklı temsilcilik sözleşmeleri 358 a. Karşılıklı temsilcilik sözleşmesi yapılmasının gayesi ve niteliği 358 b. Sözleşme yapmanın şartları ve sözleşmenin hükümleri 361 § 9. Eserin Rehni ve Haczi 363 I. Genel İlkeler 363 II. Rehin tesisi 363 1. Eserin somutlaştığı maddi malın rehni 364 2. Mali hak ve ruhsatların rehni 364 III. Haciz 366 1. Eserin somutlaştığı maddi malın haczi 366 2. Mali hak ve ruhsatların haczi 366 IV. Eser sahibinin mali haklara dair hukuki işlemlerinden doğan para alacaklarının rehin ve haczi 369 V. Hapis Hakkı 370 VI. Eser sahibinin iflası 371 VII. Rehin tesisinin, haczin ve hapis hakkının caiz olmadığı haller 372 1. FSEK m. 61/I′de İİK m. 24 ve 30 hükümlerinin saklı tutulmasının anlamı 372 2. Rehin, haciz ve hapis hakkının caiz olmadığı haller 374 Dördüncü Bölüm BAĞLANTILI HAKLAR VE ESER DIŞINDAKİ KORUMA KONULARI § 10. Bağlantılı Haklar 377 I. Genel Olarak 377 II. İcracı Sanatçılar 380 1. İcracı sanatçının nitelikleri 380 2. İcracı sanatçı ile eser sahibi arasındaki ilişki 383 3. İcracı sanatçının hakları 384 a. Korumanın konusu ve kapsamı 384 b. İcracı sanatçının mali hakları 385 c. İcracı sanatçının manevi hakları 387 III. Fonogram Yapımcıları 387 1. Fonogram yapımcıları 387 2. Fonogram yapımcılarının hakları 389 IV. Yayın Kuruluşları 392 1. Korumanın amacı ve kapsamı 392 2. Yayıncı kuruluşların hakları 394 V. Film Yapımcıları 395 1. Film yapımcılığı 395 2. Sipariş üzerine yapılan filmlerde film yapımcılığı 397 3. Film yapımcılarının haklan 399 VI. Ortak hükümler 400 1. Tespit edilmiş icraların ve filmlerin umuma iletilmesi halinde ücret ödenmesi 400 2. Komuşu hak sahibi ile film yapımcısının yazılı izninin gerekli olmadığı haller 402 3. Bağlantılı hak sahiplerinin de hukuk ve ceza davaları açabilmeleri 403 § 11. Eser Dışındaki Koruma Konuları 406 I. Ad ve Alametler 406 II. İşaret, Resim ve Ses 409 III. Mektup, Hatırat ve Benzeri Yazılar 410 IV. Resim ve Portreler 412 Beşinci Bölüm DİJİTAL ÇAĞDA FİKRİ HAKLAR § 12.Bilgisayar Programlan ve Veri Tabanları 415 I. FSEK′e Göre Bilgisayar Programlarının Korunması 415 1. Bilgisayar Programları 415 a. Bilgisayar programlarının (yazılım-software) hukukumuzda korunması 415 b. Yazılımlarda hususiyetin yansıtılması şekli 417 c. Yazılımlarda koruma kapsamındaki unsurlar 419 d. FSEK′te yazılımlar için ihdas edilen "imtiyazlı" koruma 424 2. Bilgisayar programlarını yasal yollardan edinen kişiye tanınan haklar 425 a. "Bilgisayar programını hukuki/yasal yollardan edinen kişi" ve "bilgisayar programını kullanma hakkına sahip kişi" kavramları 425 b. "Bilgisayar programını hukuki/yasal yollardan edinen kişi" ve "bilgisayar programını kullanma hakkına sahip kişilere" tanınan yetkiler 426 aa. Bilgisayar programlarının düşünüldüğü amaca uygun olarak çoğaltılması 429 bb. Bilgisayar programının düşünüldüğü amaç doğrultusunda işlenmesi, program işleyişinin gözlemlenmesi ve ayrıştırılması 431 3. Bilgisayar Programlarının İkinci El Devir İşlemlerine Konu Olması 434 II. Veri Tabanlarının Korunması 439 1. Uluslararası Sözleşmelerde Veritabanları 439 2. Hukukumuzda Veri Tabanlarının Korunması 441 a. Telif hakkı korumasından yararlanan veritabanları (FSEKm. 6/b. İl) 442 b. "Sui generis" veritabanı koruması 445 c. Veri tabanlarının korunması 450 III. İnternette Üçüncü Bir Kişiye Ait İçeriğin Bir Program veya İnternet Sitesinde Kullanılması (Screen Scraping - İçerik Toplayıcılık) 452 1. Sorunun Ortaya Konulması 452 2. Alman Hukukunda Durum 454 a. OLG Frankfurt Kararı 454 b. OLG Hamburg Kararı 455 c. Alman Federal Mahkemesinin Kararı 456 3. İsviçre Federal Mahkemesinin " Such-Spider" Kararı 457 4. Türk Hukuku Bakımından Değerlendirmeler 460 § 13.Fikri Haklar ve İnternet 463 I. İnternetin teknik altyapısı 463 II. İnternete özgü fikri hak ihlalleri 465 1. Linking, deep link, framing 465 2. Dosya Paylaşım (Peer-to-Peer File Sharing) Sistemi ve Fikri Haklar 467 a. Telif haklarına tehdit olarak görülen P2P dosya paylaşımı 467 b. Dosya paylaşım sistemlerine katılmış bulunan internet kullanıcılarının fiillerinin FSEK hükümleri çerçevesinde değerlendirilmesi 470 III. Bulut Bilişim (Cloud Computing) 473 1. Bulut bilişim türleri 473 2. Bulut bilişim hizmetinin hukuki niteliği ve fikri haklar 475 IV. E-kitap 477 1. E-kitabın niteliği 477 2. E-kitapla ilgili ortaya çıkan hukuki sorunlar 478 § 14. Fikri Hakların İhlali Nedeniyle İnternet Servis Sağlayıcıların Sorumluluğu 483 I. İnternet servis sağlayıcıların türleri 483 II. İnternet servis sağlayıcıların fikri hak ihlallerinden dolayı sorumluluğu 485 1. İnternet servis sağlayıcıların sorumluluğu ile ilgili düzenlemeler 485 2. içerik sağlayıcıların sorumluluğu 487 a. içerik sağlayıcıların kendi içeriklerinden sorumluluğu 487 b. Başkasına ait içeriğin sahiplenilmesi halinde içerik sağlayıcının sorumluluğu (5651 s. Kanun m.4/II) 488 3. Yer sağlayıcıların sorumluluğu 492 a. Yer sağlayıcıların sorumluluğu ile ilgili düzenlemeler 492 b. Yer sağlayıcıların üçüncü kişilerin içeriklerinden doğan sorumluluğu 494 aa. Karşılaştırmalı Hukukta 494 aaa. ATAD Kararları Işığında AB Hukukunda .494 bbb. Alman Hukukunda 496 ccc. İsviçre Hukukunda 500 bb. Türk Hukukunda 502 aaa. 5651 sayılı Kanuna Göre 502 bbb. BKm. 49′a göre haksız fiil sorumluluğu 503 ccc. TTK m. 54 vd. hükümlerine göre haksız rekabet nedeniyle sorumluluk 506 ddd. Yüksek Mahkemenin içtihadı 511 4. Erişim sağlayıcıların sorumluluğu 514 a. Genel Olarak 514 b. Erişim sağlayıcıların fikri hak ihlallerinde erişimi engelleme yükümlülüğü 514 aa. Karşılaştırmalı Hukukta Durum 515 aaa. Avrupa Adalet Divanı "Scarlet Extended SA/ Sabam" (C-70/10)-Kararı 515 bbb. Alman Hukuku ve Uygulaması 517 ccc. İngiliz Mahkemelerinin Kararlan 521 ddd. Diğer Ülkeler 523 bb. Türk Hukukunda 5651 sayılı Kanun Hükümleri Çerçevesinde Durum 525 c. İhtiyati tedbir yoluyla internet sitesine erişimin engellenmesi 529 aa. Karşılaştırmalı Hukukta Durum 529 bb. Türk Hukukunda Durum 532 aaa. FSEKEkm. 4 532 bbb. FSEK m. 77 535 ccc. HMKm. 389 536 ddd.TTKm.58/IV 540 5. Önbellek (Caching) 542 a. Önbellek işlevinin telif hukuku bakımından değerlendirilmesi 542 b. Önbellek hakkındaki hukuki düzenlemeler 544 c. Konu Hakkındaki İçtihatlar 546 Altıncı Bölüm FİKRİ HAKLARIN DAVA YOLUYA KORUNMASI § 15. Fikri Hakların İhlalinde Açılacak Hukuk Davaları 549 I. Açılabilecek Davalar ve Nitelikleri 549 II. Tecavüzün Ref′i Davası 551 1. Genel Olarak 551 2. Mali hakların ihlali halleri 554 a. Genel olarak 554 b. Mali hakların ihlalinde FSEK m. 68/I′e göre "üç kat bedel" talebi 555 aa. Niteliği 555 bb. Karşılaştırmalı Hukukta Durum 558 cc. Meslek birliklerinin üç kat bedel talep etmesi 561 c. Çoğaltma ve yayma haklarının ihlalinde ileri sürülebilecek özel talepler 562 3. Manevi Hakların İhlali Halleri 565 4. Davanın tarafları 568 a. Davacı 568 b. Davalı 571 aa. Mütecavizin kendisi ve ihlale katılanlar 571 bb. İnternet servis sağlayıcıları 574 cc. İşletme sahibi 574 III. Tecavüzün Men′i Davası 576 IV. Tazminat Davaları 578 1. Manevi hakların ihlali halinde 578 2. Mali hakların ihlalinde 580 3. Vekaletsiz iş görmeye dayalı talepler 581 V. Tespit davası 583 § 16. Fikri Hakların İhlalinde Açılacak Ceza Davaları 584 I. 5728 Saylı Kanunla Getirilen Düzenlemeler 584 II. Manevi, Mali ve Bağlantılı Haklara Tecavüz Suçları 585 III. Koruyucu Programları Etkisiz Kılmaya Yönelik Hazırlık Hareketleri 590 IV. Bandrol Yükümlülüğüne Karşı İşlenen Suçlar 594 V. Veri Tabanlarına Karşı İşlenen Suçlar 596 VI. Soruşturma ve Kovuşturma 597 1. Şikayete hakkı olanlar 597 2. Fail 598 § 17. Hukuk ve Ceza Davalarında Müşterek Hükümler 600 I. Yetkili ve Görevli Mahkeme 600 1. Yetkili mahkeme 600 2. Görevli mahkeme 600 a. Görevli mahkemeler fikri ve sınai haklar hukuk mahkemeleridir 600 b. Meslek birliğinden çıkarılma davalarında görevli mahkeme 602 II. İspat 606 1. FSEKm. 76/II′nin niteliği 606 a. Niteliği 606 b. Karşılaştırmalı hukukta durum 606 c. Hükmün uygulanma şekli 608 d. Yüksek Mahkemenin kararları 609 2. FSEK m. 76/II′deki karineden istifade suretiyle FSEKm. 68/Ve dayalı "üç kat bedel" talep edilip edilemeyeceği sorunu 612 III. İhtiyati Tedbirler ve Gümrüklerde El Koyma 616 1. İhtiyati tedbir 616 a. İhtiyati tedbir isteyebilmenin şartları ve uygulama alanı 616 b. İhtiyati tedbir sebepleri 618 c. İhtiyati tedbirde usul 619 2. Gümrüklerde el koyma 621 IV. Hükmün İlanı 624 V. Müsadere ve El Koyma 624 VI. Zamanaşımı 625 EKLER 629 EK: I. 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu 631 EK -II: 5846 Sayılı Fikir Ve Sanat Eserleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağı ve Değerlendirilmesi 701 KAVRAM DİZİNİ 799