Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Ocak (101)      Aralık (134)      Kasım (162)      Ekim (183)

Doç. Dr. NURKUT İNAN a Armağan

Doç. Dr. NURKUT İNAN a ArmağanSayfa Sayısı
:  
453
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2013

150,00 TL

İÇİNDEKİLER

 

Doç. Dr. Nurkut İna n'a Armağan
Doç. Dr. Nurkut İnan'ın Özgeçmişi...................................................................................
XV

 

 

Makaleler

 

 

Dr. Sabih Arkan. Profesör

Lisans Verenin Sorumluluğu........................................................................................ 5-8

Dr. Huriye Kubilay. Profesör

İbrahim Atakan Kubilay. Araştırma Görevlisi

Sermaye Piyasasında Veri Depolama Kuruluşları.................................................. 11-28

Dr. Yeşim M. Atamer. Profesör

Dr. Gül Okutan Nilsson, Doçent

Para Alacaklısının Geç Ödemelere Karşı Korunmasına İlişkin

Yeni TK M. 1530 Düzenlemesi ve Uygulama Alanı............................................. 31-82

Dr. Mustafa Ateş. Doçent

Rekabet Hukukunun Özel Hukukla İlişkisi.......................................................... 85-107

Dr. Gamze Öz, Yardımcı Doçent

Rekabet Hukuku Uyum Programları ve Bankacılık

Alanında Uygulanması......................................................................................... 111-145

Dr. Güneş Okuyucu Ergün. Yardımcı Doçent

Yeni Türk Ticaret Kanununda Öngörülen Haksız Rekabet

Suçunun Kanunilik İlkesi Açısından Değerlendirilmesi.................................... 149-155 Dr. Mustafa Yasan, Yardımcı Doçent

Ticari İşletme Devir Sözleşmesinin Kapsamına Kiracılık Hakkının

Dâhil Olması Sorunu (6102 Sayılı TTK ve 6098 Sayılı TBK

Çerçevesinde Bir İnceleme)...................................................................................     159-185 Dr. Ülgen Aslan Düzgün, Yardımcı Doçent

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mâli Sorumluluk Sigortasında

(Trafik Sigortası) Zarar Kavramı ve Sigortacının Rücu Hakkı..........................     189-216 Dr. Cenk Akil

Üçüncü Yargı Paketi'nin İcra ve İflâs Kanunu'na

İlişkin Hükümlerinin Değerlendirilmesi................................................................     219-277 Av. Gönenç Gürkaynak/ Av. Bora İkiler/ Stj. Av. Gülhiz Şen

"Topla ve Dağıt" Tipi İhlallerin Rekabet Hukuku Boyutu...............................     281-314 Pınar Aşık, Araştırma Görevlisi

Forfaiting Sözleşmesine Eklenen Rücu Edilmezlik Klozunun

Kıymetli Evrak Hukukunda Uygulanması ve Forfaiting Finansman

Yöntemine Özgü "Â Forfait" Kaydının Kıymetli Evrak Hukuku

Bakımından Değerlendirilmesi..............................................................................     317-354 Semih Sırrı Özdemir, Araştırma Görevlisi

Alternatif Yatırım İlkeleri ve Kira Sertifikası........................................................     357-399     Kararlar-Seçilmiş Mevzuat  
Murat Gürel, Araştırma Görevlisi................................................................................    403-460 Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü Yayınları (2012-2013).............     461