Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Mayıs (68)      Nisan (89)      Mart (152)      Şubat (207)

Çocuk Teslimi ve Çocukla Kişisel İlişki Kurulmasına İlişkin İlamların İcrası

Çocuk Teslimi ve Çocukla Kişisel İlişki Kurulmasına İlişkin İlamların İcrasıSayfa Sayısı
:  
224
Kitap Ölçüleri
:  
16x24
Basım Yılı
:  
2019
ISBN NO
:  
978-605-05-0466-8

65,00 TL


İÇİNDEKİLER


ÖNSÖZ7


TEŞEKKÜR9


İÇİNDEKİLER13


KISALTMALAR CETVELİ17


GİRİŞ21


BİRİNCİ BÖLÜM


ÇOCUK TESLİMİ VE


ÇOCUKLA KİŞİSEL İLİŞKİ KURULMASININ


KAVRAMSAL TEMELLERİ


I.TEMEL KAVRAMLAR23


A.Çocuk Kavramı23


B.Çocuğun Üstün Yararının Korunması İlkesi26


1.İlkenin Pozitif Dayanakları28


2.Çocuğun Üstün Yararı Kavramının Anlamı30


3.Çocuğun Üstün Yararının Tespit Edilmesi31


II.KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA ÇOCUK TESLİMİ VE


 ÇOCUKLA KİŞİSEL İLİŞKİ KURULMASI37


A.İngiltere37


B.İsveç39


C.Fransa40


D.Almanya40


E.Avustralya42


III.ÇOCUK TESLİMİ VE ÇOCUKLA KİŞİSEL İLİŞKİ


 KURULMASINA İLİŞKİN İLAMLARIN


 İCRASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELERİN


 TARİHSEL GELİŞİMİ43


A.İcra ve İflas Kanunu’ndaki Hükümler43


B.Mağdur Hakları Kanunu Tasarısı Taslağı’ndaki 


Hükümler44


1.Tasarı Taslağı’nın Getirdiği Düzenlemeler45


2.Tasarı Taslağı’nın Değerlendirilmesi47


IV.ÇOCUK TESLİMİNE İLİŞKİN İLAMLARIN


 KAYNAKLARI50


A.Velayet51


1.Velayetin Kullanılması57


2.Velayet Düzenlemesi İçeren İlamlar58


a)Boşanma59


b)Evliliğin Butlanı65


c)Ayrılık65


d)Anne ve Babanın Evli Olmaması66


3.Velayetin Kaldırılması69


B.Evlat Edinme72


1.Evlat Edinmenin Sonuçları74


2.Evlat Edinme İlişkisinin Kaldırılması76


C.Vesayet77


1.Çocuğun Vesayet Altına Alınması78


2.Vesayetin ve Vasilik Sıfatının Sona Ermesi79


D.Tenfizine Karar Verilen Yabancı Mahkeme İlamları79


V.ÇOCUKLA KİŞİSEL İLİŞKİ KURULMASINA


 İLİŞKİN İLAMLARIN KAYNAKLARI85


A.Kişisel İlişki Kavramı86


B.Kişisel İlişki Düzenlemesi İçeren İlamların Kaynakları96


1.Boşanma, Evliliğin İptali ve Ayrılık Davaları97


2.Velayetin Değiştirilmesi ve Kaldırılması Talepleri97


3.Çocuğun Evlat Edinilmesi98


4.Anne ve Babanın Evli Olmaması99


5.Tenfizine Karar Verilen Yabancı Mahkeme İlamları99


VI.ÇOCUK TESLİMİ VE ÇOCUKLA KİŞİSEL İLİŞKİ


 KURULMASINA İLİŞKİN GEÇİCİ HUKUKİ


 HİMAYE KARARLARININ İCRASI100


A.Boşanma Davası Sırasında Alınan Önlemler101


B.Birlikte Yaşama Ara Verilmesi104


C.Çocuğun Korunması İçin Alınabilecek


Geçici Önlemler ve Çocuğun Yerleştirilmesi105


D.Geçici Önlem Olarak Çocukla Kişisel İlişki


Kurulması109


 


İKİNCİ BÖLÜM


ÇOCUK TESLİMİ VE


ÇOCUKLA KİŞİSEL İLİŞKİ KURULMASINA İLİŞKİN İLAMLARIN İCRA EDİLME USULÜ


I.ÇOCUK TESLİMİ VE ÇOCUKLA KİŞİSEL İLİŞKİ


 KURULMASINA İLİŞKİN İLAMLARIN İCRASINA


 İLİŞKİN GENEL ÖZELLİKLER111


A.Karar Bakımından Genel Özellikler112


1.Tevdi Edilen Kararın İlam Olması112


2.Kararın Kesinleşmesi Zorunluluğu115


3.Kararın Zamanaşımına Uğramaması118


4.Kararın Şüpheye Yer Vermemesi120


5.Kararın Şarta Bağlı Olmaması126


B.İlamlı İcraya Başvuru Bakımından Genel Özellikler128


1.Takibin Tarafları129


2.Takip Talebi129


3.Yetkili İcra Dairesi132


4.Harç ve Giderler133


II.ÇOCUK TESLİMİ VE ÇOCUKLA KİŞİSEL İLİŞKİ


 KURULMASINA İLİŞKİN İLAMLARIN


 İCRA EDİLME USULÜ135


A.İcra Emri ve Tebliği135


B.İcra Emrinin Gereğinin Yerine Getirilmesi142


C.İcra Müdürünün Zor Kullanma Yetkisi144


D.Takip Giderleri147


III.YURT DIŞINA VEYA TÜRKİYE’YE


 KAÇIRILMIŞ ÇOCUĞUN TESLİMİ VE


 ÇOCUKLA KİŞİSEL İLİŞKİ KURULMASI150


IV.UZMAN BULUNDURMA ZORUNLULUĞU157


A.Uzman Olarak Bulunabilecek Kişiler158


B.Uzmanın Atanması160


C.Uzmanın Görevleri161


V.ÇOCUK TESLİMİ VE ÇOCUKLA KİŞİSEL


 İLİŞKİ KURULMASINA İLİŞKİN İLAMLARIN


 İCRASINDA ÖNGÖRÜLEN CEZAİ YAPTIRIMLAR166


A.İCRA VE İFLÂS KANUNU’NUN 341. MADDESİ KAPSAMINDA ÇOCUK TESLİMİ EMRİNE


MUHALEFET169


1.Hukuki Niteliği171


2.Yaptırım Uygulanması İçin Gerekli Koşullar173


a)Çocuk Teslimi veya Çocukla Kişisel İlişki


Kurulmasına İlişkin Bir İlamın veya


Ara Kararın Bulunması174


b)İlamın veya Ara Kararın İcra Takibine Koyulması174


c)Tazyik Hapsi İhtarını İçeren İcra Emrinin


Borçluya Tebliğ Edilmesi174


d)İlamın Gereğinin Yerine Getirilmemesi176


3.Yaptırım178


4.Yargılamaya İlişkin Özellikler181


a)Görev ve Yetki181


b)Şikâyet182


c)Yargılama184


d)Karar186


e)Karara Karşı İtiraz187


B.TÜRK CEZA KANUNU’NUN 234. MADDESİ KAPSAMINDA ÇOCUĞUN KAÇIRILMASI VE ALIKONMASI SUÇU189


1.Genel Olarak189


2.Maddi Unsur191


3.Manevi Unsur192


4.Ceza192


C.ÇOCUK TESLİMİ EMRİNE MUHALEFET


FİİLİ İLE ÇOCUĞUN KAÇIRILMASI VE


ALIKONMASI SUÇUNUN BİRLİKTE DEĞERLENDİRİLMESİ192


1.İİK’nın 341. Maddesi ile TCK’nın


234. Maddesinin Karşılaştırılması193


2.Aynı Anda İki Normun İhlal Edilmesi194


DEĞERLENDİRMELER197


SONUÇ207


KAYNAKÇA211