Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Eylül (139)      Ağustos (118)      Temmuz (128)      Haziran (104)

Bireysel Başvuru Yolunda Tutuklamanın Hukukiliğinin İncelenmesi

Bireysel Başvuru Yolunda Tutuklamanın Hukukiliğinin İncelenmesiSayfa Sayısı
:  
278
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2019
ISBN NO
:  
9789752449817

42,00 TL

Bireysel başvuru yapılabilecek haklardan birisi de kişi hürriyeti ve güvenliği hakkıdır. Kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı kapsamında Anayasa Mahkemesine yapılan başvuruların önemli bir yekununu tutuklama tedbirine ilişkin şikayetler oluşturmaktadır. Tutuklama tedbirine ilişkin şikayetlerin önemli bir bölümü de tutuklamanın hukukiliğine ilişkindir. Bu çalışmada tutuklamanın hukukiliğinin kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı kapsamında bireysel başvuru sisteminde nasıl incelendiği tutuklamanın hukuki olmaması nedeniyle ihlal kararı verilmesi durumunda bu ihlalin nasıl giderileceği ortaya konulmuştur. Bu inceleme sırasında Anayasa Mahkemesi ve AİHM kararları esas alınmıştır. Bu kapsamda özellikle Anayasa Mahkemesi kararlarına eleştirel bir yaklaşım getirilmeye çalışılmıştır. Tutuklamanın şartlarını düzenleyen mevzuatın katalog suç düzenlemesi haricinde Sözleşme standartlarının ötesinde olduğu açık olduğundan bu mevzuata uygun hareket edilmesinin kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı açısından yeterli olacağının belirtilmesi gerekir. Ceza muhakemesi mevzuatındaki düzenlemelerden kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı bakımından yeterli güvenceyi sağlayamadığı düşünülen hükümlerin ise Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatlarına uygun olarak yorumlanması gerekir. Tutuklamanın ölçülülüğü bağlamında tutuklama koruma tedbirine benzeyen ve daha hafif olan adli kontrol tedbirleri dikkate alınmalıdır. Adli kontrol tedbirinin dikkate alınması özellikle çocukların tutuklanması söz konusu olduğunda daha da önemli hale gelmektedir. Anayasa aykırı olan ve tutuklamanın amacıyla bağdaşmayan katalog suç sisteminin ise kaldırılması gerekir. Diğer taraftan tutuklamanın kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı dışındaki diğer haklara etkisinin de unutulmaması gerekir. Bu etki nedeniyle diğer hakkın ihlal edilmesi de söz konusu olabilecektir.(ARKA KAPAKTAN)
İÇİNDEKİLER
GİRİŞ
BİRİNCİ BÖLÜM
KORUMA TEDBİRLERİ
I. TANIM
II. KORUMA TEDBİRLERİNİN ORTAK ÖZELLİKLERİ VE ÖN KOŞULLARI
III. TUTUKLAMA KORUMA TEDBİRİ
IV. TUTUKLAMANIN MADDİ KOŞULLARI
V. TUTUKLAMANIN ŞEKLİ KOŞULLARI
VI. TUTUKLAMA KARARININ VERİLMESİ
VII. SEVK (YOL) TUTUKLAMASI
VIII. AZAMİ TUTUKLULUK SÜRESİ
IX. TUTUKLAMA KARARININ YAKINLARA BİLDİRİLMESİ
X. TUTUKLAMA KARARINA İTİRAZ
XI. TUTUKLAMANIN SONA ERMESİ
XII. TUTUKLAMAYA BENZEYEN KORUMA TEDBİRİ OLAN ADLİ KONTROL
İKİNCİ BÖLÜM
TUTUKLAMANIN HUKUKİLİĞİNİN KİŞİ HÜRRİYETİ VE GÜVENLİĞİ HAKKI AÇISINDAN İNCELENMESİ
I. KİŞİ HÜRRİYETİ VE GÜVENLİĞİ HAKKI
II. ANAYASANIN 19. MADDESİ'NİN 3. FIKRASI VE AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ'NİN 5. MADDESİNİN (1) NUMARALI FIKRASININ (C) BENDİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
III. KABUL EDİLEBİLİRLİK YÖNÜNDEN İNCELEME
IV. ESAS YÖNÜNDEN İNCELEME
V. OLAĞANÜSTÜ HAL DÖNEMİNDE TUTUKLAMANIN HUKUKİLİĞİNİN İNCELENMESİ
VI. ESAS HAKKINDA YAPILAN İNCELEME SONUNDA VERİLECEK KARARLAR VE İHLALİN GİDERİMİ
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
TUTUKLAMANIN DİĞER HAKLARA ETKİSİ
I. DIŞSAL ETKİ
II. İÇSEL ETKİ
SONUÇ
KAYNAKÇA