Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Haziran (28)      Mayıs (68)      Nisan (89)      Mart (152)

Basın Yolu ile Kişilik Haklarının İhlali

Basın Yolu ile Kişilik Haklarının İhlaliSayfa Sayısı
:  
207
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2018
ISBN NO
:  
978-975-02-4622-7

62,90 TLÇalışmamızda, basın yolu ile kişilik haklarının ihlali ve bu ihlal nedeniyle doğan hukuki sorumluluk konusu gerek Türk hukuku gerekse uluslararası hukuklar ele alınarak değerlendirilmiştir. Her ne kadar, farklı uygulamalar göze çarpsa da aslında varılan sonuç değişmemekte ve basın özgürlüğünün sağlanması, kişilik haklarının engellenmemesi, basın yoluyla kişilik hakkı ihlallerinden doğan hukuki sorumluluğun bir haksız fiil sorumluluğu olduğu, bu sorumluluk sonucunda doğan zararın tazmin edilmesi gerektiği her çağdaş ve demokratik hukuk sisteminde kabul edilmektedir. 


 


Burada korunması gereken iki önemli değer vardır: Kişilik Hakları ve Basın Özgürlüğü. Amaç, hukuk düzenlerinde bu iki önemli değer arasındaki dengenin kurulmasının sağlanması olmalıdır. Zira her iki değer de demokratik bir toplumun olmazsa olmazıdır. Bu nedenle iki değer arasındaki menfaat dengesi bu çalışmanın temelini oluşturmakta ve bu dengenin diğer ülke hukuklarında ve Türkiye'de nasıl sağlandığına ayna tutmaktadır. İncelenen tüm yerli ve yabancı kaynaklar göstermektedir ki, bu iki önemli değerin hukuki temeli uluslararası sözleşmelerle çizilmekte, aralarındaki denge ise genellikle mahkeme kararları ile kurulmaktadır.


 


Çalışmamızda hem Türk hukukunda hem de uluslararası sistemlerde, basın yoluyla kişilik haklarının ihlal edilmesi, bu ihlal nedeniyle doğan sorumluluk ve bu sorumluluk sonucunda başvurulacak hukuki yollar ile basın özgürlüğü-kişilik hakları ilişkisi açıklanmaya çalışılmıştır.


 


Konu Başlıkları


Basın Özgürlüğünün Tarihsel Gelişimi


Basın Özgürlüğünün Kişilik Hakları ile Sınırlandırılması


Türk Hukukunda Basın yolu ile Kişilik Haklarının İhlali


Türk Hukukunda Basın yolu ile Kişilik Haklarının İhlalinden Doğan Hukuki Sorumluluk


Kişilik Hakları İhlallerine Karşı Başvurulacak Yollar


Kıta Avrupası Hukukunda Kişilik Haklarının İhlali ve Sorumluluk


 


Anglo Amerikan Hukukunda Kişilik Haklarının İhlali ve Sorumluluk