Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Eylül (94)      Ağustos (118)      Temmuz (128)      Haziran (105)

Basın Hukuku - Fikri Ve Sınai Haklar İle Marka - Patent Mevzuatı

Basın Hukuku - Fikri Ve Sınai Haklar İle Marka - Patent MevzuatıSayfa Sayısı
:  
1223
Kitap Ölçüleri
:  
13x19 cm
Basım Yılı
:  
2007
ISBN NO
:  
978-975-6068-46-5

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...


SUNUş \"Basın Hukuku, Fikrî ve Sınaî Haklar ile Marka/Patent Mevzuatı\" adlı yapıt içinde bulunan metinler, en son değişiklikleri de içine alacak şekilde, gerek kendi alanında, gerekse hukuk uygulayıcıları için, alanındaki tüm yasaları, konuyu içeren kararnameleri, yönetmelikleri ve uluslararası düzenlemeleri içinde barındırmaktadır. Özellikle Avrupa Birliğine geçiş sürecini yaşan ülkemizin; iç hukuktaki söz konusu düzenlemelerin ve uluslararası metinlerin, uygulayıcı açısından, gerektiğinde başvurabileceği, özenle hazırlanmış olan bu yapıt, hukuk hayatına ilişkin olayları ve sorunları çözüme ulaştırıp, pratize etme açısından, güvenle başvuracağı bir kaynak olma özelliğini taşıması yanında, Yargıtay ve Danıştay içtihatlarıyla da zenginleştirilmiş ve uygulayıcılara sunulmuştur. Bu çalışmayı günümüz hukuk hayatına kazandıran Bilge Yayınevinden Sayın Ayhan Çeiinkaya ile Sayın Menderes Yavuz\′ a ve titiz bir işçilikle dizgisini gerçekleştiren Sayın Özge Yavuz a içten teşekkürlerimizi sunuyor, bu çalışmanın tüm hukuk uygulayıcılarına yararlı olmasını yürekten diliyoruz. Saygılarımızla. Ekim 2007, İzmir Veysel GÜLTAŞ Emekli Hâkim Özge ÖZŞAHİN Avukat İÇİNDEKİLER BASIN KANUNU : 1 DÜŞÜNCE ÖZGÜRLÜĞÜ : 25 DÜŞÜNCE ÖZGÜRLÜĞÜNE İLİŞKİN POZİTİF NORMLAR : 27 DÜŞÜNCE ÖZGÜRLÜĞÜNÜN KÖTÜYE KULLANILMAMASI ve SINIRLANMASI : 28 OLAYIN İRDELENMESİ : 51 ULUSLARARASI VE ULUSAL DÜZENLEMELER : 55 TCY.NIN 312/2. MADDESİNİN TARİHİ GELİŞİM VE DEĞİŞİMİ . . . : 60 ÖĞRETİDEKİ GÖRÜŞLER : 62 TCY\′NIN 312/2 MADDESİNDE DÜZENLENEN SUÇUN OLUŞUM KOŞULLARI : 77 TÜRK MİLLETİ ADINA CEZA GENEL KURULU KARARI : 111 MATBAALAR KANUNU ■ : 163 TÜRKİYE RADYO VE TELEVİZYON KANUNU : 165 RADYO VE TELEVİZYONLARIN KURULUŞ VE YAYINLARI HAKKINDA KANUN : 220 TELSİZ KANUNU : 299 BASIN MESLEĞİNDE ÇALIŞANLARLA ÇALIŞTIRANLAR ARASINDAKİ MÜNASEBETLERİN TANZİMİ HAKKINDA KANUN .: 343 BASIN İLAN KURUMU TEŞKİLİNE DAİR KANUN : 398 RESMİ İLAN FİYATLARININ YENİDEN TESPİTİ HAKKINDA KARAR : 414 KÜÇÜKLERİ MUZIR NEŞRİYATTAN KORUMA KANUN : 416 ATATÜRK ALEYHİNE İŞLENEN SUÇLAR HAKKINDA KANUN . . . : 424 TÜRKHARFLERİNİN KABUL VETATBİKİ HAKKINDA KANUN . . . : 429 İKTİSADİ MÜESSESELERDE MECBURİ TÜRKÇE KULLANILMASI HAKKINDA KANUN : 431 RADYO VE TELEVİZYON YAYINLARININ DİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK : 434 . BASIN.KARTI YÖNETMELİĞİ : 438 FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU : 464 BASMA YAZI VE RESİMLERİ DERLEME KANUNU : 721 ÖĞRETİCİ VETEKNİK FİLMLER HAKKINDA KANUN : 724 SİNEMA FİLMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINIFLANDIRILMASI İLE DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN .: 726 V SİNEMA, VİDEO VE MÜZİK ESERLERİ YAPIMCILARI İLE FİLM ÇEKMEK İSTEYEN YABANCILARLA YAPILACAK ORTAK YAPIMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK : 734 FİKİR VE SANAT ESERLERİ SAHİPLERİ İLE KOMŞU HAK SAHİPLERİ MESLEK BİRLİKLERİ VE FEDERASYONLARI HAKKINDA TÜZÜK : 741 ÖĞRETİCİ VE TEKNİK FİLMLERİN KONTROLÜ HAKKINDA NİZAMNAME : 762 FİKİR VE SANAT ESERİSAHİPLERİNİN VERECEKLERİ YETKİ BELGESİ HAKKINDA YÖNETMELİK : 764 KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA AİT ESERLERDEN FAYDALANMA USUL VE ESASLARI HAKKINDATÜZÜK : 767 FİKİR VE SANAT ESERLERİNİN İŞARETLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK \′ : 770 KAMU KURUM VE KURULUŞLARINCA ÖDENECEK TELİF VE İŞLENME ÜCRETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK : 778 BANDROL UYGULAMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK : 787 MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME : 796 TEBLİĞLER : 825 MARKA TESCİL BAŞVURULARINA AİT MAL VE HİZMETLERİN SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ : 827 MARKALARIN ULUSLARARASI TESCİLİ KONUSUNDAKİ MADRİD SÖZLEŞMESİ İLE İLGİLİ PROTOKOL : 862 MARKALARIN ULUSLARARASI TESCİLİNE İLİŞKİN MADRİD ANLAŞMASI VE BU ANLAŞMAYA İLİŞKİN PROTOKOLÜN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİK : 878 MARKALARIN TESCİLİ AMACIYLA MAL VE HİZMETLERİN ULUSLAR ARASI SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN NİSANLAŞMASI : 937 MARKALARIN ŞEKİLLİ ELEMANLARININ ULUSLARARASI SINIFLANDIRILMASINI TESİS EDEN VİYANA ANLAŞMASI : 948 MARKA VE MARKA HAKKININ KORUNMASI İLE İLGİLİ GENEL AÇIKLAMALAR : 960 MARKA VE MARKA HAKKININ KORUNMASI : 960 I- MARKA : 960 a) Hizmet Markası : 960 VI b) Ortak Marka : 960 c) Garanti Markası : 960 1. Marka Sahibinin, izni olmaksızın kullanılan markasının, kullanılmasını önleme hakkı : 960 2. Marka tescili ve Kısıtlanabilecek Faaliyetler ....: 961 II- MARKA HAKKININ KORUNMASI ; 962 1. Tescilli Markanın Sağladığı Haklar : 962 2. Marka Hakkına Tecavüz : 962 3. Karşılıklılık ilkesi : 965 4. Markanın iptali .• 966 5. Markanın Devri : 966 6. Markada Lisans ve Şartları : 967 7. Tescilli Markaların KorunmaSüresi . . : 967 8. Marka Hakkının Sona Ermesi : 967 9. Marka Sahibinin Tazminat isteme Hakkı : 968 10. Marka Tescilinde Mutlak (Kesin) Ret Sebepleri : 968 11. Marka Tescilinde Rüçhan Hakkı : 969 12. Markalarda ilan Sistemi : 970 13. Marka tescili ve hükümsüzlük : 970 III- MADRİD PROTOKOLÜ VE ULUSLARARASI ALANDA MARKA : 971 1- MADRİD PROTOKOLÜ : 971 2- MARKADA ULUSLARARASI BAŞVURU : 972 3. Markalar Dairesi Başkanlığı Bazı Marka işlemleri ve Gerçekleşme süreleri : 973 556 SAYILI MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KHK \′ YA MUHALEFET EDİLMESİ HALİNDE İZLENECEK HUKUKSAL PROSEDÜR : 974 1. ŞİKAYET DİLEKÇESİ : 974 ŞİKAYET İLE İLGİLİ OLARAK DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR : 975 A) ŞİKAYET DİLEKÇESİNİN İNCELENMESİ : 975 B) SORUŞTURMA SIRASINDA ŞİKAYET İLE İLGİLİ İŞLEMLER : 976 O SORUŞTURMA SIRASINDA UZLAŞMA İLE İLGİLİ İŞLEMLER \′ , . . . : 977 VII 2. MARKA TESCİL BELGESİ : 978 3. UYGULAMADAN YAZIŞMAÖRNEKLERİ : 979 A) ŞÜPHELİ DAVETİYESİ : 979 YÜKLETİLEN SUÇ MARKA HAKKININ İHLALİ : 979 UYULMASI GEREKLİ KURALLAR VE HAKLARINIZ . . . : 979 B ARAMA KARARI ÖRNEĞİ : 980 EMNİYET KAÇAKÇILIK VE ORGANİZE SUÇLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ NE. : 980 EMNİYET KAÇAKÇILIK VE ORGANİZE SUÇLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ NE : 982 PATENT HAKLARININ KORUNMASI HAKKINDA KHK : 984 PATENT HAKLARININ KORUNMASI HAKKINDA KHK.NİN UYGULAMA ŞEKLİNİ GÖSTERİR YÖN : 1057 PATENT İŞBİRLİĞİ ANTLAŞMASINA KATILMAMIZIN UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN : 1082 AVRUPA PATENTLERİNİN VERİLMESİ İLEİLGİLİ AVRUPA PATENT SÖZLEŞMESİNİN TÜRKİYE\′DE UYGULAMA ŞEKLİNİ GÖSTERİR YÖNETMELİK \′ : 1083 PATENT İŞLEMLERİ AMACIYLA MİKROORGANİZMALARIN TEVDİ EDİLMESİNİN ULUSLARARASI KABULÜ KONUSUNDA BUDAPEŞTE ANLAŞMASI : 1091 PATENT İŞLEMLERİ AMACIYLA MİKROORGANİZMALARIN TEVDİ EDİLMESİNİN ULUSLARARASI KABULÜ KONUSUNDA BUAPEŞTE ANLAŞMASI GEREĞİNCE HAZIRLANAN YÖNETMELİK : 1105 ULUSLARARASI PATENT SINIFLANDIRILMASI İLE İLGİLİ STRASBURG ANLAŞMASI : 1122 ENDÜSTRİYEL TASARIMLARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME : 1135 ENDÜSTRİYEL TASARIMLARIN ULUSLAR ARASI SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN LOCARNO ANLAŞMASI : 1164 COĞRAFİ İŞARETLERİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME : 1173 COĞRAFİ İŞARETLERİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULAMA ŞEKLİNİ GÖSTERİR YÖNETMELİK : 1190 SINAİ MÜLKİYETİN KORUNMASINA İLİŞKİN PARİS SÖZLEŞMESİ : 1196