Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Eylül (139)      Ağustos (118)      Temmuz (128)      Haziran (104)

Avrupa Birliği Hukuku

Avrupa Birliği HukukuSayfa Sayısı
:  
895
Kitap Ölçüleri
:  
21x18 cm
Basım Yılı
:  
2000
ISBN NO
:  
975-486-565-5

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...ÎKİNCÎ BASIYA ÖNSÖZ 1999 yılının başından beri birinci basısı tükenmiş bulunan "Avrupa Birliği HukukıTnun ikinci basısında metnin tamamı, Amsterdam Anlaşmasının ATA′nın maddelerinde yaptığı yeni sıralamaya uyarlanmış ve bu anlaşmanın getirdiği değişiklikler bir taraftan toplu olarak verilirken, diğer taraftan da ilgili paragraflara işlenmiştir. Amsterdam Anlaşmasının genel olarak açıklaması ve değerlendirilmesi Gülören Tekinalp tarafından yazılıp §l′e N. 80′den itibaren eklenmiştir. Bir çok paragraf yeniden kaleme alınmış, yeni doktrin ve kararlar kitaba yansıtılmış, dizinler gözden geçirilip geliştirilmiştir. Ancak kitabın ilk basısında belirlenen ilkelere bağlı kalınmış, ortaya konulan kişilik aynen muhafaza edilmiş, hacmin genişlememesine de özen gösterilmiştir. Kitaba katkıda bulunan genç araştırma görevlileri arasına bu basıda Burak Öderde katılmış ve daha evvel Ünal Tekinalp tarafından kaleme alınmış bulunan "Devlet Yardımları" (§ 30) nı yazmıştır. İkinci basının hazırlıkları sırasında Yeşim Atamer, Emrah B. Öder ve Burak Öder doktoralarını vermişlerdir. Oder′ler -tezleri henüz basılamadığı için- doktoralarını aldıkları Almanya′da uygulanan kesin kural gereği bu unvanlarını bu basıda kullanamamışlardır. AB hukukunun uzmanı olan, gelecek vaad eden, çalışkan, bir kaç dilden kaynak kullanabilen katkıcılar bilimsel yetenek ve erklerini bu basıda iyice kanıtlamışlardır. Onun için Tekinalp′ler ikinci basıdan daha fazla haz almışlardır. Kitabın bütün yazarları tashihlerde onlara yardımcı olan avukat stajyerleri Mehtap Mertol ile Melike Işıklıoğlu′na teşekkür borçludurlar. Gülören ve Ünal Tekinalp, kendi kısımlarına ilişkin ekleri bilgisayarda yazan Türkan Burgucu′yu şükranla anıyorlar. Her zaman olduğu gibi ikinci basıda da gösterdiği özen dolayısıyla Giilgonca Arslanyılmaz′a. ve Beta Basım Yayım ve Dağıtım A.Ş.′nin mensuplarına ve değerleri dostumuz Rahmi Arıkan′a kendimiz ve katkıda bulunan yazarlar adına minnetlerimizi sunuyoruz. Gülören Tekinalp-Ünal Tekinalp Fenerbahçe-Yalıköy, Nisan 2000 İÇİNDEKİLER Ayrıntılı Konular Tablosu XIII-XXXVI Genel Bibliyografya XXXVII - XL Kısaltmalar XLI – XLVI GİRİŞ § 1. Avrupanın Bütünleşmesi Sürecinde Aşamalar 1-39 § 2. Avrupa Birliği, Avrupa Toplulukları ve Üye Ülkeler 40-55 § 3. Dış İlişkiler 56-63 BİRİNCİ KISIM HUKUK DÜZENİ § 4. Topluluk Hukuku, Kaynakları ve Özellikleri 64-76 § 5. Topluluğun ve Üye Ülkelerin Yetki Alanlarının Belirlenmesi 77-102 § 6. Toplulukta Hukuk Koyma 103-113 § 7. Topluluk Hukukunun Temel Doktrinleri ve Topluluk Hukukunun Uygulanması 114-190 İKİNCİ KISIM AVRUPA TOPLULUKLARININ KURUMSAL YAPISI §8. Genel Olarak Kurumlar, İşlevleri ve Birbirleriyle İlişkileri 191-193 Birinci Bölüm KURUMLAR § 9. Avrupa Parlamentosu 194-206 § 10. Konsey 207-220 §11. Komisyon 221-229 § 12. Avrupa Toplulukları Mahkemesi ve İlk Derece Mahkemesi 230-269 § 13. Denetim Kurumu 270-275 İkinci Bölüm DANIŞMA KOMİTELERİ, AJANSLAR VE DİĞER KURULUŞLAR § 14. Ekonomik ve Sosyal Komite 276-278 § 15. Bölgeler Komitesi 279-280 § 16. Avrupa İş Güvenliği ve Sağlık Ajansı 281 § 17. Avrupa Çevre Ajansı 282 S 18. Diğer Komite, Ofis, Ajans ve Kuruluşlar 283-284 Üçüncü Bölüm FİNANSAL HÜKÜMLER §19. AB′nin Bütçesi 285-298 S 20. Avrupa Yatırım Bankası 299-300 § 21. Avrupa Merkez Bankası ve Avrupa Para Kurumu 301 ÜÇÜNCÜ KISIM İÇ (ORTAK) PAZAR Birinci Bölüm İÇ PAZARDA SERBESTİLER S 22. Gümrük Birliği ve Malların Serbest Dolaşımı 302-327 § 23. Emeğin Serbest Dolaşımı 328-342 § 24. Yerleşme Serbestisi 343-355 § 25. Hizmetlerin Serbest Dolaşımı 356-363 § 26. Sermayenin Serbest Dolaşımı ve Ödeme Serbestisi 364-371 İkinci Bölüm İÇ PAZARDA REKABETİN KURULMASI VE KORUNMASINA İLİŞKİN KURALLAR Bilinci Altbölüm Genel Bilgiler § 27. Rekabeti Düzenleyen Hükümler ve Uygulama Alanı 372-388 İkinci Altbölüm Teşebbüslere Uygulanan Hükümler § 28. Rekabetin Kısıtlanması ile Hakim Durumun Kötüye Kullanılması Yasakları ve Teşebbüslerin Birleşmelerinin (Toplanmalarının) Denetlenmesi 389-480 Üçüncü Altbölüm Üye Devletlere Uygulanan Rekabeti Koruyucu Kurallar § 29. Kamu Teşebbüsleri ve Devlet Tekelleri 481-487 § 30. Devlet Yardımları 488-530 Üçüncü Bölüm İÇ PAZARIN POLİTİKALARI § 31. Tarım Politikası 531-542 § 32. Balıkçılık Politikası 543-547 S 33. Taşıma Politikası 548-556 § 34. Enerji Politikası 557-559 § 35. Koruma Amaçlı Ticaret Politikası Araçları 560-592 § 36. Çevre Politikası 596-616 § 37. Sosyal Politika 617-649 § 38. Tüketicinin Korunması Politikası 650-662 S 39. Sanayi ve Araştırma-Geliştirme Politikaları 663-667 S 40. Ekonomik ve Parasal Politikalar, Ekonomik ve Parasal Birlik 668-678 § 41. Topluluk Hukukunda Fikri Mülkiyet Hakları 679-728 S 42. Ulusal Hukukların Uyumlaştırılması Politikası 729-736 DÖRDÜNCÜ KISIM ÇEŞİTLİ KONULAR § 43. Topluluk Hukukunda Temel Hak Koruması 737-780 § 44. AB′nin Geleceğine İlişkin Beklentiler 781-791 DİZİNLER ATM Kararlan Alfabetik Dizini 793-826 ATM Kararları Sayısal Dizini 827-857 Madde Dizini 859-871 Kavram Dizini 873-889 EK-Amsterdam Anlaşmasının 12. Maddesi Uyarınca Yeni Madde Numaraları- Eski ve Yeni Madde Numaraları Tablosu 891-895