x
Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Haziran (60)      Mayıs (151)      Nisan (120)      Mart (164)

Apartman Yöneticisi Pratik El Kitabı ( Sorular - Cevaplar - Yargı Kararları )

Apartman Yöneticisi Pratik El Kitabı ( Sorular - Cevaplar - Yargı Kararları )Sayfa Sayısı
:  
320
Kitap Ölçüleri
:  
13x19 cm
Basım Yılı
:  
2013
ISBN NO
:  
978-605-4631-24-7

0,00 TL ( KDV Dahil )

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...ÖNSÖZ Huzur ve barış hepimizin arzu ettiği bir olgudur. Bu barış ve huzur olgusunun da, öncelikle evimizde olmasını istemekteyiz. Evi¬mizin içinde bulunduğu Apartmanımızla ilgili çıkan bir sorun, bizleri direk ilgilendirmekte, günlerce meşgul etmekle birlikte, huzurumu¬zu da bozmaktadır. Bu sorunun kaynağına baktığımızda , çekememezlik , kıskançlık , hoşgörüsüzlük,kültür çatışması ve en önemlisi de bilgi noksanlığın¬dan kaynaklandığını görmekteyiz. Bilgi sahibi olunca konularımızı daha sağlıklı ele alarak , soruna dönüştürmeden çözüme ulaştırırız. Bu çözümde bizleri son derece mutlu edecektir. Denetim elemanı olarak, çalıştığım sürede, çıkan sorunların çoğununda bilgi noksanlığından kaynaklandığına tanık olmuşumdur. Bu kitabımı da bu düşünceler ışığında , apartman sakinine, yö¬neticiye, denetçiye , evini kiraya verene, kiracıya, kapıcıya ve tüm ilgililere , sorunlarını mümkün olduğunca pratikte ve asgari düzeyde çözümlemek için, SORU-CEVAP şeklinde hazırlayıp siz değerli oku¬yuculara sunmaktayım. Sizlere yardımcı olmak amacıyla; Her soru ve cevap her zaman karşınıza çıkacak sorunların tamamı olmasa dahi, kısmen çözecek nitelikte olanlar seçilerek ilgili yargı kararıyla birlikte kitaba konulmuştur. Bu açıdan değerlendirildiğinde sizlere yararlı olacağı inancını taşımaktayım. Hazırlanan soru-cevaplar, kanun ve yönetmelik maddelerinin sıra numarasına göre dizayn edilerek hazırlanmıştır. Bu itibarla, cevapla¬rın çoğunluğu madde metnini kapsamaktadır. Kitap; konu ve kapsadığı yasalar itibariyle, bölümlere ayrılmış¬tır. Kat Mülkiyeti Kanunu, Borçlar Kanunu ve Kapıcılar Yönetmeliği¬nin bölümlerindeki dizayna uyulmuştur. Buradaki amaç; tüm ka¬nunlardaki ve yönetmelikteki maddelerin içeri ele alınarak, yorum¬lanıp, cevaplandırılarak , hiçbir ayrıntının yorumsuz kalmaması sağ¬lanmıştır. Yine burada, uygulamada bürokrasinin yoğunlaştığı sorular ve yargı kararları seçilerek, yasalarla ilgili çözümde pratiklik ve işlerin görülmesinde, kolaylıklar amaçlanmıştır. Kitabın son bölümü olan onbirinci bölüme ise, 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu, Konut Kapıcıları Yönetmeliği, Türk Borçlar Kanununun kira sözleşmesiyle ilgili bölümü(maddeleri) ve 1174 Sayılı Kimlik Bildirme kanunu tam metin olarak konulmuştur. Yukarıda konu başlıklarını belirttiğim, yeni ve son değişiklikle¬riyle SORU-CEVAP şeklinde hazırladığım kitabımı siz değerli okuyu¬culara evinizde, apartmanınızda, sitenizde ve işyerinizde yardımcı bir kaynak olacağı inancıyla, sizlere sunmaktan büyük mutluluk ve huzur duymaktayım. Siz değerli okuyucularımdan kitabımla ilgili gelecek eleştiri ve öneriler, benim için esin ve ilham kaynağı olacaktır. Aynı zamanda diğer baskılara da ışık kaynağı olarak kitabımı taclandıracaktır. Kitabımın hazırlanmasında yararlandığım kaynakların sahiple¬rine , dostum Av. Celal Can Yalvaçer′e, her zaman yardımlarını esir¬gemeyen, büyük bir sabır örneği gösteren eşim Şengül′e ve oğlum Umut′a ve yardımı olan herkese teşekkür ederim. Saygılarımla, Cemal Bağ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ KAT MÜLKİYETİ KANUNU (SORU-CEVAPLI) BİRİNCİ BÖLÜM: GENEL HÜKÜMLER KAT MÜLKİYETİ VE KAT İRTİFAKINA İLİŞKİN KONULAR *Bağımsız mülkiyet hakları nasıl kurulabilir? 15 *Kat mülkiyeti ile kat irtifakı arasında ne fark bulunmaktadır? 16 *Kat Mülkiyetine konu olan tarifleri açıklar mısınız? 17 *Mülkiyet hakkı ne demektir? Nasıl kullanılır? 19 *Ortak kullanım alanları kimin tapusu üzerinedir? 19 *Kat Mülkiyeti Kanunu′na göre ortak yerler nelerdir? 26 *Apartman bahçesinden, apartmana döşenen doğal gaz borusu ortak yerlerden sayılır mı? 26 *Kapıcı dairesi kiraya verilir mi? 26 BAĞLANTILAR *Kat mülkiyetinin başkasına devri halinde, arsa payı da geçer mi? 28 *Ana gayrimenkul de, kat mülkiyetine bağlanmamış veya lehine kat irtifakı kurulmamış arsa payı bırakılır mı? 28 *Bağımsız bölümün dışında olan kömürlük gibi eklentilere de, bağımsız bölüm maliki tek başına ortak mı? 29 *Bağımsız bölüm üzerinde kat mülkiyetiyle ve diğer kat maliklerinin hakları ile bağdaşması mümkün olmayan irtifaklar kurulabilir mi? 30 ORTAKLIĞIN ŞUYUUN GİDERİLMESİ VE ÖNCELİKLİ SATINALMA ŞUFA HAKKINA İLŞKİN KONULAR *Kat mülkiyetine veya kat irtifakına tabi olan gayrimenkulde ortaklığın giderilmesi istenebilir mi? 31 *Bir bağımsız bölümün paydaşlarından birinin kendi payını başkasına satması halinde öteki paydaşlar, öncelikle satın alma hakkına sahipler mi? Yani kullanabilirler mi? 32 *Kat mülkiyetine veya kat irtifakına ait kütük kaydında veya kat malikleri arasındaki sözleşmede veya yönetim planında veya bu kanunda hüküm bulunmayan hallerde, kat mülkiyetinden doğan anlaşmazlıklar, hangi kanun hükümlerine göre bağlanır? 33 İKİNCİ BÖLÜM: KAT MÜLKİYETİNİN VE KAT İRTİFAKININ KURULMASI A-GENEL KURALA İLŞKİN KONULAR *Kat mülkiyeti ve kat irtifakı nasıl doğar? 34 *Kat mülkiyeti tescili mahkeme kararıyla da olabilir mi? 35 *Kat mülkiyeti kurulurken aynı katta birbirine bitişik bulunan aynı nevideki birden fazla bağımsız bölüm veya bir yapının otel, iş veya ticaret yeri gibi iktisadî açıdan veya kullanma bakımından bütünlükarz eden birden çok katı veya bölümü, kat mülkiyeti kütüğüne tekbağımsız bolüm olarak tescil edilebilir mi? 38 B- KAT MÜLKİYETİ KÜTÜĞÜNE İLİŞKİN KONULAR *Kat mülkiyeti ve kat irtifakı, kat mülkiyeti kütüğüne tescil mecburiyeti var mıdır? 38 C- KAT MÜLKİYETİNİN KURULMASINA İLİŞKİN KONULAR *Kat mülkiyetinin kurulması için, tapu idaresinden hangi istem ve belgeler talep edilmektedir? 39 D- KAT İRTİFAKININ KURULMASINA İLİŞKİN KONULAR •Kat irtifakı nasıl kurulur? 40 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: KAT MALİKLERİNİN VE KAT İRTİFAKI SAHİPLERİNİN HAKLARI A-KAT MALİKLERİNİN HAKLARINA İLİŞKİN KONULAR •Kat maliklerinin, bağımsız bölüm ve ortak yerler üzerinde ne gibi hakları vardır? 43 "Apartman yönetici çatı katına maliklerden habersiz kilit koyabilir mi? 44 •Su, Kalorifer, kanalizasyon, sınırı nereye kadar ortak yer sayılır? 45 •Apartman bahçesi otopark olarak kullanılabilir mi? 45 •Kat maliklerinin bilgisi olmadan apartman dış cephesine reklam konulabilir mi? 45 B-KAT İRTİFAKI SAHİBİNİN HAKLARINA İLİŞKİN KONULAR •Kat irtifakı sahibinin hakları nelerdir? 49 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: KAT MALİKLERİNİN VE KAT İRTİFAKI SAHİPLERİNİN BORÇLARI A-KAT MALİKLERİNİN BORÇLARINA İLİŞKİN KONULAR ′Apartmanın ortak yerlerinden faydalanan kiracılar, doğan borçlardan sorumlu mudurlar? Gürültü yapanlar hakkında , hangi kanunlara göre işlem yapılır? 50 ′Apartmanda kat maliki diğer daireleri rahatsız ediyorsa ne yapılabilir? 50 "Kat maliklerinden biri, bütün kat maliklerinin beşte dördünün yazılı rızası olmadıkça ana gayrimenkulun ortak yerlerinde inşaat, onarım ve tesisler, değişik renkte dış badana veya boya yaptırabilirler mi? 57 *En üst katta çatısı olan bir apartmanda oturan kat malikinin, akan çatıyı kat maliklerinden veya yöneticiden izin almadan kendi başına tamir ederek, diğer kat maliklerinden yaptığı masrafı alabilir mi? 59 •Kat malikleri ana gayrimenkulun genel giderlerine , yani sigorta primlerine, bütün ortak yerlerin bakım, koruma ve onarım gibi giderlerine katılmak zorunda mıdırlar? Kat maliklerinden birinin veya onun bağımsız bölümünden herhangi bir suretle faydalanan, kişinin, kusurlu bir hareketi sebep olmuşsa, gidere katılanların yaptıkları ödemeler İçin o kat malikine veya gidere sebep olanlara rücu (isteme) hakları var mıdır? 63 *Çatı katının onarım giderlerine diğer kat malikleri iştirak etmek zorundalar mı? 65 *Aidatlarını zamanında ödemeyen kat malikleri hakkında ne gibi işlem yapılabilir? Yüzde kaç gecikme tazminatı istenebilir? 66 *Ana gayrimenkulun sigorta ettirilme mecburiyeti var mıdır, şartları nelerdir? 68 *Ortak giderlerin teminatı ne şekilde olur? Kiracının sorumluluğu nedir? 69 *Kat maliklerinden birinin bağımsız bölümünde veya bu bölümdeki tesislerde meydana gelen bir hasar veya bozukluğun onarımı veya giderilmesi veya tesislerin yeniden yapılması ile yapı güvenliğiyle ilgili olarak yapılması gerekli görülen teknik incelemeler için diğer bir bağımsız bölüme girmek gerekiyorsa, o bölümün maliki veya o bölümde başka sıfatla oturanlar, giriş müsaadesi verme¬ ye ve bölümde gerekli işlerin yapılmasına katlanmaya mecbur mudurlar? 70 *Borcunu ödemeyen ve yükümlülüklerini yerine getirmeyen Kat malikinin dairesinin devrini diğer kat malikleri isteyebilirler mi? 72 B- KAT İRTİFAKI SAHİPLERİNİN BORÇLARINA İLİŞKİN KONULAR *Kat irtifakı sahiplerinden bir borcunu zamanında ödemezse hakkında dava açılabilir mi? 74 BEŞİNCİ BÖLÜM: ANAGAYRİMENKULÜN YÖNETİMİ A-GENEL KURULA İLİŞKİN KONULAR *Ana gayrimenkulun yönetim organları nelerdir? hangi organ tarafından yönetilir? 76 B- YÖNETİM PLANINA İLİŞKİN KONULAR *Yönetim planı nedir? Yönetim planında bulunmayan durumlardan anlaşmazlıklar hangi kurallara göre çözülür? Yönetim planında değişiklik yapılabilir mi? 77 APARTMAN YÖNETİM PLANI ÖRNEĞİ 83 *Evde evcil hayvan beslenebilir mi? 94 C-KAT MALİKLERİ KURULUNUN TOPLANTISI VE KARARLARINA İLİŞKİN KONULAR *Kat malikleri kurulunun normal toplantısı ne zaman yapılır, önemli bir sebebin çıkması halinde, kat malikleri kurulu hangi usul ile toplanır? 95 *Kat mülkiyeti Kanununa göre, apartmanla ilgili acil bir iş çıktığında, kat malikleri kurulunu olağanüstü toplantıya çağırmak Mümkün mü? 97 *Kiracı kat malikleri kuruluna davet edilir mi? Yönetici seçilir mi? Denetçi seçilir mi? 98 *Kat maliklerinin toplantı yeter sayısı nedir? İlk toplantıda yeter sayıya ulaşılmazsa, ikinci toplantı ne kadar sürede toplanır ve toplantı yeter sayısı ne kadar dır? 99 *Toplantıda kat malikleri nasıl oy kullanırlar? Birden fazla bağımsız bölümü olan kat maliki nasıl oy kullanır? Vekaletle oy kullanmanın şartları nelerdir? 100 "Verilen kararlara uymak zorunluluğu var mı? Yönetici ve denetçiler arasında çıkan sorunları hangi organ çözer ve karara bağlar? *Kat malikleri alınan kararlara karşı, dava açarak, hakimin müdahalesini isteyebilirler mi? Hakimin kararlarına uyulmadığı takdirde idari para cez verilir mi? D-YÖNETİCİYE İLİŞKİN KONULAR •Yönetici atanması, hangi şartlara bağlıdır? Dışardan Yönetici atanabilir mi? Yöneticinin atanması için en aı kaç bağımsız bölüm olmalı, yönetici atanmas mecburi midir? Hakimin atadığı yönetici kat malikleri kurulunca ne kadar süı sonra görevden alınabilir ? •Yönetici, kat maliklerinin, hem sayı hem arsa payı bakımından çoğunluğu ı payı çoğunluğu sağlanmadan yönetici tarafından atanır mı? Sayı ve ar belirlenmemişse, yönetici kat talep edebilir mi? lidatını ödeme mecburiyeti var mı? seçilir mi? ′Yöneticinin görevleri nelerdir? •Yöneticinin sorumluluğu nedir? •Yöneticinin hakları nelerdir? •Kat maliklerince yöneticiye bir maliklerinden bir •Yöneticinin apart E-YÖNETİMİN DENETLENMESİNE İLİŞKİN KONULAR •Yönetici her zaman denetlenebilir mi? Görevden alınabilir mi? Yönetimi kimler denetler? 13( ′Denetçi seçmek zorunluluğu var mı? Dışarıdan denetçi atanabilir mi? Denetçi ücret alır mı? 13: •Denetçinin görev ve yetkileri nelerdir? 13: F-ANAGAYRİMENKULDEKİ YENİLİK VE İLAVELERE İLİŞKİN KONULAR I-FAYDALI OLANLAR "Kat malikleri, ana gayrimenkulun ortak yerlerinde kendi başlarında bir değişiklik yapabilirler mi? Bu husustaki kararı hangi organ verir? 13: ′Özürlülerin rahatlığı için, ana gayrimenkulun ortak yerlerinde bağımsız bölümler, kendi başına değişiklik yapabilirler mi? 13! •Kat maliklerinden birinin isteği üzerine ısı yalıtımı, ısıtma sisteminin yakıt dönüşümü ve ısıtma sisteminin merkezi sistemden ferdi sisteme veya ferdi sistemden merkezi sisteme dönüştürülmesi mümkün mü? Kat Maliklerince alınacak kararda oran ne olmalıdır? Yönetim planının bu karara aykırı hükümleri değiştirilmiş sayılır mı? 13ı ′Sekiz katlı apartmanda, daha önceden etrafı duvarla örülmüş asansör yeri olan bir binada , bir kat maliki istediğinde bu boşluğa asansör yapılır mı? 13′ II - ÇOK MASRAFLI VE LÜKS OLANLAR "Çok masraflı ve lüks olan yenilik ve ilavelerin giderlerine, tüm kat malikleri katılmak zorunda mıdırlar? 13: III- BAĞIMSIZ BÖLÜM İLAVESİ •Ana gayrimenkulun bünyesinde bağımsız bölüm ilavesi yapılabilir mi? 13′ *Alınacak Kat malikleri kararında oy birliği şart mı? G -TEMLİKİ TASARRUFLAR VE ÖNEMLİ İŞLERLE İLGİLİ KONULAR *Ana gayrimenkulun bir hakla kayıtlanması veya arsanın bölünmesi ve bölünen kısmın mülkiyetinin başkasına devrolunması gibi temliki tasarruflar veya ana yapının dış duvarlarının, çatı veya damının reklam maksadıyla kiralanması gibi önemli yönetim işlerinde alınacak kat malikleri kararında oy birliği şart mı? 141 ALTINCI BÖLÜM: KAT MÜLKİYETİNİN VE KAT İRTİFAKININ SONA ERMESİ A-KAT MÜLKİYETİNİN SONA ERMESİNE İLİŞKİN KONULAR *Kat Mülkiyeti hangi durumlarda sona erer? 142 *Ana gayrimenkulun veya ana yapının tümünün veya bir kısmının harap olması halinde durum yönetici tarafından o gayrimenkulun bulunduğu yerin tapu idaresine ve bütün kat maliklerine; eğer yönetici yoksa, bağımsız bölümü harap olan kat maliki tarafından tapu idaresine derhal bilmek zorunluluğu var mıdır? Kaydı tapudan silinir mi? 144 B- KAT İRTİFAKININ SONA ERMESİNE İLİŞKİN KONULAR *Kat irtifakı hangi durumlarda sona erer? 145 YEDİNCİ BÖLÜM: SON HÜKÜMLER A-YASAKLARA İLİŞKİN KONULAR *Bu kanun yürürlüğe girdikten sonra Medeni Kanuna ve diğer kanunlara göre, bir gayrimenkulun paydaşlarından birinin o gayrimenkulun bir bölümünden kat maliki gibi tek başına faydalanmasını sağlamak için irtifak hakkı kurulabilir mi?147 Tümü kagir olmayan yapılarda kat mülkiyeti kurulabilir mi? 147 B-YENİ DURUMA UYMA KONULARI *Medeni Kanunu′nun yürürlüğe girmesinden sonra kurulan kat irtifaklarında paydaşlar ne gibi işlemler yapması gerekir? 148 *Medeni Kanundan önce kurulmuş haklarda, kat mülkiyeti ve kat irtifakında hangi işlemler gerekir? 150 *Medeni kanuna göre kurulmuş kat irtifaklarının yönetim ve yönetim planında ne gibi işlemler yapılması gerekir? 151 *Özel kanununa göre, ortaklaştırma ve şüyulandırma halinde kat mülkiyetinin durumu ne şekilde olacaktır? 151 *Yeni durumdaki harç ve vergilerin tahakkuku ne şekilde olacaktır? 153 *Kat Mülkiyeti Kanunu′nun belediyelere yüklediği görevlerde, belediye olmayan yerlerde ne gibi işlemler yapılacak, bu görevleri hangi kuruluş yapacak? 153 SEKİZİNCİ BOLUM: DEVRE MÜLK A-DEVRE MÜLK HAKKINA İLİŞKİN KONULAR *Devre mülk hakkı nedir? Nasıl bir hak olarak kurulur? 154 *Devre mülk hakkı hangi yapılarda kurulur? Devir, temlik ve mirasçılara geçer mi? 155 *Devre mülk hakkının kullanma süresi ne kadardır? Devre mülk sahibi bu hakkı başkasına bırakabilir mi? 156 *Devre mülk hakkı tapu kütüklerine ne şekilde kaydedilir? 156 *Devre mülk kurulan bir yapıda yönetici seçilir mi? Hangi yöntemle seçilir? 157 *Devre mülk hakkı sözleşmesinde hangi hususlar belirtilir? 157 *Kat mülkiyetine çevrilmiş birden fazla bağımsız bölümlerden bazılarının üzerinde devre mülk hakkı kurulması, aksi yönetim planında kararlaştırılmamışsa, diğer bağımsız bölüm maliklerinin muvafakatlarına bağlı değil midir? 158 *Üzerinde devre mülk hakkı kurulan yapı veya bağımsız bölümün ortak malikleri, aksi sözleşme ile kararlaştırılmamışsa, şuyuun giderilmesini isteyebilirler mi? 158 *Devre mülk hak sahipleri, dönem sonunda mülki boşaltmayıp ,yeni hak sahiplerine teslim etmezlerse, nasıl boşaltılırlar? Hangi idare tahliye eder? 159 *Devre mülk hakkı sahiplerinin hak ve borçları bu kanununun dışında hangi kanunla uyuşmazlıkları çözülür? 159 B-GÖREVÜ MAHKEME KONUSU *Bu kanununun uygulanmasında doğacak her türlü anlaşmazlıklar hangi mahkemede çözümlenir? 159 C-KULLANMA YERLERİNİN BOŞALTILMASI KONUSU *Sözleşmesi sona eren veya feshedilen, kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçiler ile dışarıdan atanan yöneticiler, kendilerine tahsis edilen yerleri boşaltmazlarsa, hangi yöntemle boşaltılır? 160 D-BİRDEN ÇOK YAPILARDA UYGULANACAK ÖZEL HÜKÜMLERİN KONUSU *Bir arsa üzerinde birden çok yapının varlığı halinde, bu Kanunda yer alan hükümlerin uygulanmasında hangi kurallar dikkate alınır? 163 E-KAT İRTİFAKINA GEÇİŞ KONUSU *Beş veya daha fazla kişi tarafından üzerinde bir veya birden çok yapı yaptırılmak amacıyla birlikte bir arsa edinilmiş olması ve pay sahiplerinden en az beşte dördünün kat irtifakına geçiş konusunda aldığı karara uyulmaması halinde, karara uymayan pay sahipleri hakkında ne gibi işlem yapılır? 165 DOKUZUNCU BÖLÜM :TOPLU YAPILARA İLİŞKİN ÖZEL HÜKÜMLER A-TOPLU YAPILARA İLİŞKİN ÖZEL HÜKÜMLERİ KAPSAYAN KONULAR *Toplu yapı nedir? 167 Toplu yapı kapsamındaki imar parsellerinin bitişik veya komşu olmaları şart mıdır? Kamuya ayrılan yerler için bu şart aranır mı? 168 B-ORTAK YERLERİN KONUSU *Toplu yapı kapsamındaki ortak yerler ne şekilde belirlenir? C-VAZIYET PLAN VE PROJELERİN KONULARI *Vaziyet plân ve Projelerde, toplu yapılara ilişkin neleri kapsamaktadır? 169 *Kamuya ayrılan yerlerin düzenlenmesi, işletilmesi ve bakımı toplu yapı (site) yönetimince üstlenebilir mi? 171 D-TOPLU YAPILARDA YÖNETİM KONULARI Toplu yapılardaki yalnız o bloğa ait ortak yerlerin yönetimine ilişkin, Blok kat malikleri kurulunun oluşumu ve yönetim tarzı ne şekildedir? 171 Toplu yapılardaki adaya ait, ortak yerlerin yönetimine ilişkin, Ada kat malikleri kurulunun oluşumu ve yönetim tarzı ne şekildedir? 172 Toplu yapılardaki bağımsız bölümlere ait ortak yapı, yer ve tesislere ilişkin, Toplu yapı kat malikleri kurulunun oluşumu ve yönetim tarzı ne şekildedir? 172 Toplu yapılardaki yönetim plânı ve değiştirilmesi hangi kurallara bağlıdır? Toplu yapılarda YÖNETİCİ VE DENETÇİ nasıl atanır? Oylamada bir oran aranır mı? 174 Toplu yapılarda ortak giderlere katılma kuralları nelerdir? Her malik katılmak zorunda mıdır? 175 Toplu yapılarda GEÇİCİ YÖNETİM nasıl oluşur? Kriterleri nelerdir? 176 Toplu yapılarda da KAT MÜLKİYETİ KANUNU′NUN bütün hükümleri uygulanır mı? 177 ONUNCU BÖLÜM: KAPICILAR İLE KİRACILARIN KONULARI A-KAPICILARA İLİŞKİN KONULAR *Konut kapıcılarının hukuki dayanağı(Statüsü) nedir? 178 *Konut kapıcısının, işverenin, yöneticinin ve işyerinin tanımı nedir? 178 *Konut Yöneticisinin Yetki, Görev ve Sorumlulukları nelerdir? 179 *Kapıcı hastalanırsa vizite kağıdını kim verir? 180 *Kapıcının Görev ve Sorumlulukları nelerdir? 180 *Konut kapıcısı ile yapılacak iş sözleşmesinde hangi hususların bulunması gerekir? 181 "Kapıcıya konut verilmesi zorunlu mudur? Görevi nedeniyle konut verilmişse imar açısından şartları nelerdir? 195 "Kapıcıdan kira istenebilir mi? 195 *Su elektrik v.s. giderleri öder mi? 195 *Kapıcı konutu ne şekilde tahliye edilir? 195 *Kapıcı işten ayrıldığında kendisine herhangi bir belge verilir mi? 200 *Yönetici(işveren) bu belgeyi vermezse hakkında bir cezai işlem yapılır mı? 200 *Kapıcı işten ayrılırsa hangi yasaya göre kıdem tazminatı verilecektir? 201 B-KİRACILARIN KONULARI KİRA KONUSU: (KİRAYA VEREN-KİRACI) (YENİ) 6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU (SORU-CEVAPLAR) *Kira sözleşmesi nedir? 205 *Kira sözleşmesinin süresi ne kadar olabilir? 207 *Kiraya verenin borçlan nelerdir? 207 *Kiraya verenin, kiralananın ayıplarından sorumluluğu nedir? 207 *Hangi aşamalarda sorumluluğu var? 207 *Ayıp tespitinde kiracının talepleri hangi yönde olur? 207 *Kiracı sözleşmeyi fesih edebilir mi? 207 *Kira bedelinin indirilmesini isteyebilir mi? 207 "Meydana gelen zararı kiralayandan talep edebilir mi? 207 *Üçüncü kişinin ileri sürdüğü haklar sebebiyle kiralayanın,sorumluluğu nedir? 209 "Kiralayan meydana gelecek zararı karşılayacak mı? 209 "Kiralananın el değiştirmesi durumunda yeni sahibin (malik) durumu ne olur? 210 *Üçüncü kişinin kiralayan gayrimenkul üzerinde sınırlı ayni hak sahibi olması durumunda, yeni uygulama nasıl olacak? 210 "Taşınmaz kiralarında, sözleşmeyle kiracının kiracılık hakkının tapu siciline şerhi kararlaştırıla bilinir mi? 211 "Kiralananda, kiralayan ve kiracı yenilik ve değişiklikler yapabilir mi? Haber verme zorunluluğu var mı? 217 "Değişiklikler kira sözleşmesini etkiler mi? 217 "Kiracı, kiraya verene zarar verecek bir değişikliğe yol açmamak koşuluyla, kiralananı tamamen veya kısmen başkasına kiraya verebilir mi? kullanım hakkını da başkasına devredebilir mi? 218 "Kiracı, kiraya verenin yazılı rızasını almadıkça, kira ilişkisini başkasına devredebilir mi? Devreden kiracı kiraya verenin borçlarından kurtulur mu? Devreden kiracının sorumluluğu kaç yıl devem eder? 219 "Kiraya verilen mülk, kiracı tarafından kullanılmazsa, kiracı, kira bedelini ödemek zorunda mı? Kiracının yapmakta olduğu giderler kira bedelinden indirilir mi? 220 "Kiracı kiralayanı sözleşme bitiminde önce tahliye edebilir mi? Kiraya verenin gerekçesi olmadan kiracıdan kiralayanın tahliyesini isteyebilir mi? 220 "Kiracı ve kiraya veren, kira sözleşmesinden doğan alacaklarını takas etme hakkından önceden feragat edebilirler mi? 221 "Kira sözleşmesi hangi durumlarda sona erer? 221 "Taraflar, belirsiz süreli kira sözleşmelerinde fesih bildirimi ile sözleşmeyi feshedebilirler mi? 221 "Taşınmaz ve taşınır yapı kiralarında taraflardan her biri sözleşmeyi ne şekilde feshedebilir? 222 "Taşınır kiralarında taraflardan her biri sözleşmeyiher zaman feshedebilirmi?222 "Kira sözleşmesinde olağanüstü fesih hangi durumlarda oluşur ve kira sözleşmesi feshedilir? 222 "Kiracı kiralayanın geri verilmesi sırasında meydana gelen eskimelerden ve bozulmalardan sorumlu mudur? Mülkü ne şekilde teslim etmesi gerekir? 223 "Kiracı kiralananı teslim alırken, gözden geçirmesi gerekir mi? Tespit ettiği noksanları kiracıya yazılı olarak bildirmek zorunda mıdır? 224 "Kiraya veren, vadesi gelmiş (Muaccel) bir kira alacağına karşılık, kiracıya ait olan eşyayı geri vermeyerek hapis(alıkoymak) edebilir mi? 224 "Kiracının, haczi caiz olmayan mallar hangileridir? 224 *Üçüncü kişilere ait olan eşya hakkında hapis hakkını kiraya veren nasıl kullanır? 228 *Kiracı, taşınmak veya kiralananda bulunan taşınırları başka bir yere taşımak istediği takdirde, kiraya veren, alacağını güvence altına almasını sağlayacak miktardaki taşınırı, sulh hâkiminin veya icra müdürünün kararıyla alıkoyabilir mi? 229 *Konut ve Çatılı işyeri kiraları uygulama alanı ne şekildedir? 229 *Konut ve çatılı işyeri kiralarında kiraya veren , kiracılıkla ilişki olmayan bir başka bağlantı sözleşmesi yapıp borç altına girebilir mi? 229 *Aydınlatma, ısıtma ve su gibi kullanma giderleri kiracı mı yoksa kiraya veren mi ödeyecek? 230 *Konut ve çatılı işyeri kiralarında kiracının sözleşmeyi bağıtlarken, kiraya verene güvence(Depozito) verme borcu var mı?Güvencenin miktarının sınırı varmı?230 *Kira sözleşmelerinde kira bedelinin belirlenmesi dışında, kiracı aleyhine değişiklik yapılır mı? 231 *Kira bedelinin belirlenmesine ilişkin dava her zaman açılabilir mi? Hangi zamanda açılması durumunda, sonuçları daha etkili olur? 231 *Kiracıya, kira bedeli ve yan giderler dışında başka bir ödeme yükümlülüğü getirilebilir mi? 233 *Konut ve çatılı işyeri kiralarında belirli süreli sözleşmelerde, kiracı kaç gün önceden bildirimde bulunması gerekir? Bulunmadığı takdirde sözleşme uzamış olur mu? Belirsiz süreli sözleşmelerde durum nasıldır? 233 *Konut ve çatılı işyeri kiralarında sözleşmeyi sona erdirecek bildirimin tâbi olduğu şekil nasıldır? Yazılı olma zorunluluğu var mıdır? 234 *Aile konutu olarak kullanılmak üzere kiralanan taşınmazlarda, kiracı, eşinin açık rızası olmadan kira sözleşmesini fesheder mi? 234 "Kiraya verenden kaynaklanan sebeplerle, yeniden inşa ve imar sebepleriyle, kira sözleşmesinin dava yoluyla sona erdirilmesi mümkün mü? 234 *Evi yeni satın alan kişi, kendisi ,eşi„ altsoyu, üstsoyu için ihtiyaç göstererek kiracıyı tahliye edebilir mi? 235 *Kiracı tarafından, kiralananın teslim edilmesinden sonra, kiraya verene karşı, kiralananı belli bir tarihte boşaltmayı yazılı olarak üstlenmişse, kiralayanı boşaltmıyorsa, kiraya veren tarafından tahliye davası açılabilir mi? 236 *Kiraya verenin en geç davanın açılması için öngörülen sürede dava açacağını kiracıya yazılı olarak bildirmişse, dava açma süresi bir kira yılı için uzamış sayılır mı? 236 *Dava yoluyla kira sözleşmesinin sona erdirilmesine ilişkin hükümler, kiracı aleyhine değiştirilebilir mi? 237 *Kiraya veren, gereksinim amacıyla kiralananın boşaltılmasını sağladığında, haklı sebep olmaksızın, kiralananı üç yıl geçmedikçe eski kiracısından başkasına Kiralayabilir mi? Kiraya verdiğinde kiraya verene cezai işlem uygulanır mı? 237 *Ölen kiracının ortakları veya bu ortakların aynı meslek ve sanatı yürüten mirasçıları ve ölen kiracı ile birlikte aynı konutta oturanlar, sözleşmeye ve kanun hükümlerine uydukları sürece, taraf olarak kira sözleşmesini sürdürebilirler mi? 237 *ONBIRINCI BOLUM: TAM METİNLER 238 *KAT MÜLKİYETİ KANUNU (TAM METİN) 238 *KONUT KAPICILARI YÖNETMELİĞİ 276 *6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU KİRA SÖZLEŞMESİYLE İLGİLİ BÖL. 280 *1774 SAYILI KİMLİK BİLDİRME KANUNU (TAM METİN) 294 "YAPILARDA ÖZÜRLÜLERİN KULLANIMINA YÖNELİK YÖNETMELİK 310 DİLEKÇE ÖRNEKLERİ *Arsa Payındaki Yanlışlığın Düzeltilmesine Dair Örnek Dava Dilekçesi 25 *Ortaklığın Giderilmesi Davası Dilekçesi Örneği 36 *Kat Mülkiyetine Çevrilerek Tapuya Tescili Davası Dilekçesi Örneği 37 *Kat Mülkiyeti Kurulması Suretiyle Ortaklığın Giderilmesi Talebi Dava Dilekçe Örneği 42 *Ortak Yerlere El Atmanın Önlenmesi Davası Dilekçesi Örneği 48 *Kat Mülkiyetinde Ortak Yere Yapılan Müdahalenin Önlenmesi Talebi Dava Dilekçe Örneği 55 *Kat Mülkiyeti Kanuna Muhalefet Nedeni İle Müdahalenin Men′i Ve Kal Davası Dilekçe Örneği 56 *Taşınmaz Zilyetliğine Yapılan Tecavüzün Önlenmesine İlişkin Başvuru Dilekçe ÖRNEĞİ 61 *Kat Mülkiyetinde Ortak Yere Zarar Veren Davalıdan Tazminat Talebi Dava Dilekçe Örneği 62 *Borcunu Ödemeyenin Borçlunun Dairesine ipotek Koymasına ilişkin Dilekçe Örneği 67 *Kat Mülkiyetinde Yönetim Planını imzalamayana ihtar Yapılması Talebi Dava Dilekçe Örneği 81 *Kat Mülkiyetinin Devri Talebi Dava Dilekçe Örneği (2) 82 *Apartman Yönetim Planı Örneği 83 *Kat Malikleri Kurul Kararının İptali Başvuru Dilekçe Örneği 105 *Binaya Müdahale Eden(Ortak Yere) Daireye Dava Dilekçe Örneği 106 *Apartman Yöneticisi Atanması Talebi Örnek Dilekçe 110 *Yönetici Sözleşme Örneği 111 *Mahkemeden Yönetici Atanması Talebi Örneği 113 * Apartman Yöneticisi Değişikliği Talebi Örnek Dilekçe 114 *Apartman İşletme Proje Örneği (1) 119 ♦Yıllık Faaliyet Raporu Örneği (2) 123 *Kat Mülkiyetinde işletme Projesinin iptali Talebi Dava Dilekçe Örneği 125 *Yönetici Ücreti Talebi Dava Dilekçe Örneği 129 *Denetim Kurulu Raporu Örneği 132 *Kapıcı Konutunun Boşaltılması Davası Dilekçesi Örneği 162 "Kapıcı Sözleşmesi 181 *Kapıcı Konutunun Tahliye Talebi Dava Dilekçe Örneği 1 198 *Kapıcı Konutunun Tahliye Talebi Dava Dilekçe Örneği 2 199 *Kira Alacağı Davası Dilekçesi Dava Dilekçe Örneği 206 "Kiralananda Hayvan Besleme Nedeni ile Tahliye Talebi Dava Dilekçe Örneği 216