Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Eylül (112)      Ağustos (118)      Temmuz (128)      Haziran (105)

Apartman Rehberi (Yönetici ve Apartman Görevlisinin El Kitabı)

Apartman Rehberi (Yönetici ve Apartman Görevlisinin El Kitabı)Sayfa Sayısı
:  
527
Kitap Ölçüleri
:  
13,5*19,5
Basım Yılı
:  
2019
ISBN NO
:  
978-975-02-5479-6

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...

KİTAP HAKKINDA
Uygulamaya yönelik olarak hazırlanan kitapta; kat malikleri ile apartman görevlilerine ilişkin davalar, iki ayrı bölüm halinde konularına göre tasniflenerek hak ve sorumluluklarına göre incelenmiştir.

Güncel yargı kararları; Apartman Görevlisi Hizmet Tespiti, Apartman Görevlisi Cezai Sorumluluğu, Ortak Gider Sorumluluğu - Ödenmemesi, Ortak Taşınmazda Kat Mülkiyetine Geçilebilmesi, Ortaklığın Giderilmesi, Kiracının Aidat Borcu, Oy Birliği - Oy Çokluğu İle Alınan Kararlar başta olmak üzere konularına göre tasniflenmiştir.

Kitap, uygulamadan seçilen dilekçe, ihtarname, bilirkişi raporu örnekleri ile zenginleştirilerek okuyucuya sunulmuş olup, ilgili güncel mevzuata kitabın sonunda yer verilmiştir.

Konu Başlıkları
    Usul ve Yargılama Konularına Göre Tasniflenmiş Yargı Kararları
    Apartman Görevlisi Hizmet Tespiti
    Apartman Görevlisi Cezai Sorumluluğu
    Ortak Gider Sorumluluğu – Ödenmemesi
    Ortak Taşınmazda Kat Mülkiyetine Geçilebilmesi
    Ortaklığın Giderilmesi
    Kiracının Aidat Borcu
    Oy Birliği – Oy Çokluğu ile Alınan Kararlar
    Örnek Dilekçe ve Bilirkişi Raporları

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Kısaltmalar  11
Birinci Bölüm
APARTMAN SORUNLARI DAVALARI
I. GENEL BİLGİLER  13
A. 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu – Görevli Mahkeme  13
a. Kat Malikleri Kurulu Toplantısı  15
b. 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 4. Maddesi – Ortak Yerler  16
c. Kiracının Temerrüdü  18
d. 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Yasasının 20. Maddesi – Ortak Gider  18
e. “Yönetici”, “Yönetim Kurulu”  20
f. Kapıcı Dairesinin Boşaltılması  21
g. 7201 Sayılı Tebligat Kanunu’nun 21. Maddesi  22
II. YÜKSEK YARGI KARARLARI  24
A. 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Yasasının 20. Maddesi (Ortak Gider Sorumluluğu – Ödenmemesi)  24
B. Ortak Taşınmazda Kat Mülkiyetine Geçilebilmesi  54
C. Ortaklığın Giderilmesi  94
D. Kiracının Aidat Borcu  124
E. Oy Birliği – Oy Çokluğu İle Alınan Kararlar  151
F. İdari Yargı Kararları – (Kat Mülkiyeti Kanunu İle İlgili Davalar)  171
İkinci Bölüm
APARTMAN GÖREVLİSİ DAVALARI
I. GENEL BİLGİLER  209
A. Kapıcılık Hizmetleri – Görevli Mahkeme  209
a. İş Sözleşmesinin Tam Süreli ya da Kısmi Süreli Olması  216
b. Serbestçe Kararlaştırılma  216
c. Hizmet Tespiti Davası  217
d. Cezai Sorumluluk  218
e. Belirsiz Alacak Davası  218
II. YÜKSEK YARGI KARARLARI  224
A. Konut Kapıcıları – İşçi Alacakları  224
B. Konut Kapıcıları – Hizmet Tespiti Davaları  280
C. Konut Kapıcıları – Cezai Sorumluluğu  304
D. Konut Kapıcıları – İdari Yargı Kararları  316
Üçüncü Bölüm
UYGULAMA VE ÖRNEKLER
UYGULAMA VE ÖRNEKLER  331
EKLER
I. KAT MÜLKİYETİ KANUNU  429
II. ASANSÖR İŞLETME VE BAKIM YÖNETMELİĞİ  476
III. MERKEZİ ISITMA VE SIHHİ SICAK SU SİSTEMLERİNDE ISINMA VE SIHHİ SICAK SU GİDERLERİNİN PAYLAŞTIRILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK  496
IV. KONUT KAPICILARI YÖNETMELİĞİ  510
V. İŞ KANUNUNA İLİŞKİN FAZLA ÇALIŞMA VE FAZLA SÜRELERLE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ  515
Yararlanılan Kaynaklar  521
Kavramlar Dizini  525