Telefon : 0 212 240 12 54 - 0 212 240 12 58
E-posta: info@vedatkitapcilik.com
Katalog indir
Tüm Yayınlar
Yeni Yayın Aboneliği


Aile Hukuku Pratik Çalışmaları
Aile Hukuku Pratik Çalışmaları
Sayfa Sayısı : 258 Kitap Ölçüleri : 16x23 cm
Basım Yılı : 2014 ISBN NO : 978-605-4823-19-2
Fiyatı : 22.50 TL Sepete At Hızlı Satın AL
Kargo süresi: Bu ürünü iş günleri içerisinde saat 16:00 'ya, cumartesi günleri ise saat 12:00'ye kadar sipariş vermeniz durumunda aynı gün tarafınıza kargolanır.

TEŞEKKÜR

 

 

 

“Aile Hukuku Pratik Çalışmaları” isimli bu kitap, hukuk fakültesi öğrencilerinin, aile hukuku konularını severek tekrar etmesi amacıyla hazırlanmıştır. Sadece aile hukukuna yoğunlaşan bu çalışmayı, diğerlerinden ayıran nitelikler şöyle sıralanabilir: tamamının çözümlü, cevapların uygulamaya yönelik ve özet, ayrıca olayların ilgi çekici olması.

 

Hukuka yaşamını adamış bütün değerli hocaların şu uyarısı, bu vesileyle bir kez daha anılmalıdır: Sadece pratik çalışma çözerek hukuk konularının öğrenilmesi mümkün değildir. Pratik çalışma, tekrar yapmak amacıyla kullanılan bir eğitim metodudur. Öğrencilerin konuları öğrenmek için, yalnızca pratik çalışmalara yönelmesi ve en kötüsü pratik çalışma cevaplarıyla yetinmesi, hukuk kültürü bulunmayan sözde hukukçuların yetişmesine sebep olabilir.

 

Lisans seviyesinde, ilk etapta, kanun ile doktrindeki terim ve kavramlar, önem arz etmekte; görüşler ise, tamamlayıcı boyutta değerlendirilmektedir. Zira sistematik eserlerde kullanılagelen terimler, kanunun açıklığa kavuşturulması amacına yönelmiştir. Demek ki, cevaplara şu şekilde ulaşılabilir: öncelikle ilgili kanun maddeleri bulunmalı; ardından bu maddeler, paralel terim ve kavramların doktrindeki açıklamasıyla desteklenmelidir.

 

Türk hukuk doktrininde, aile hukukunu kapsayan saygın pratik çalışma eserleri bulunmaktadır. Bu noktada, değerli hocalarım tarafından hazırlanan şu kitapların kısa künyeleri anılmalıdır: Aral/Ozanoğlu/Ünal/Başpınar, Engin/Serozan/Baysal/Ünver, Kılıçoğlu, Helvacı/Kocabaş, Oğuzman/Aybay/Sarı, Zevkliler/Havutçu/Albaş/Acabey/Serdar/Gürpınar.

 

Bunların arasından, çok değerli hocalarım Prof. Dr. Serap Helvacı ve Dr. Gediz Kocabaş kaleminden çıkan eserin, benim için, örnek mahiyetinde özel bir önemi haiz olduğu ifade edilmelidir.

 

Söz konusu pratik çalışma ve sınavlar, aile hukuku ders kitaplarından yararlanılarak cevaplanmıştır. Ders anlatmadan önce her sene zevkle okuyup çalıştığım, öğrencilere ders kitabı olarak tavsiye ettiğim aile hukukuna münhasır sistematik eserlerden, ayrıca kaynakçada anılan diğer monografi, şerh ve makalelerden cevap anahtarı hazırlarken yararlandığımı eklemek isterim. Yol gösterici eserler olmasaydı, zihnimde yarattığım olaylara cevap anahtarı nasıl hazırlayabilirdim? Hatta sorunlara işaret eden makaleler olmasaydı, bu sorunlara hitap eden olayı nasıl kurgulayabilirdim? Bu noktada, Prof. Dr. Bilge Öztan ile Prof. Dr. Mustafa Dural, Prof. Dr. Tufan Öğüz ve Prof. Dr. Mustafa Alper Gümüş’e teşekkürü borç bilirim. Diğer taraftan, pratik çalışma çözümlerinde ilgili Yargıtay kararlarının eklendiği ve gerektiğinde Hukuk Muhakemeleri Kanunu’ndan bahsedildiği belirtilmelidir. Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun az sayıda hükmüne çok nadiren değinilmekle, gerçekten bu olaylar mahkemeye yansısaydı, hukuk yaşamının nasıl bir görünüm arz edeceği gösterilmek istenmiştir. Böylece, hukuk fakültesi birinci sınıf öğrencilerinin, olayları bir film gibi gözlerinin önünde canlandırarak, mümkün olan en kısa zamanda mesleğe adım atma heyecanı yaşamaları temenni edilmektedir.

 

Akademik süreçte, üzerimdeki emekleri yadsınamayacak öğretim üyeleri bulunmaktadır:

 

Doç. Dr. Anlam Altay, Doç. Dr. Burak Özen, Doç. Dr. Fulya Erlüle, Doç. Dr. Hatice Özdemir Kocasakal, Doç. Dr. İpek Sağlam, Doç. Dr. Metin İkizler, Doç. Dr. Tolga Ayoğlu, Dr. Ali Kazım Sonat, Dr. Fülurya Yusufoğlu, Dr. Gediz Kocabaş, Prof. Dr. Cevdet Yavuz, Prof. Dr. E. Saba Özmen, Prof. Dr. Fahrettin Korkmaz, Prof. Dr. Hamdi Yasaman, Prof. Dr. Hüseyin Hatemi, Prof. Dr. Mustafa Koçak, Prof. Dr. Nami Barlas, Prof. Dr. O. Gökhan Antalya, Prof. Dr. Serap Helvacı, Prof. Dr. Serap Keskin Kiziroğlu, Yrd. Doç. Dr. A. Kürşat Tangün, Yrd. Doç. Dr. Canan Yılmaz, Yrd. Doç. Dr. İlker Öztaş, Yrd. Doç. Dr. Sabah Altay. Sevgili hocalarıma teşekkür ederim.

 

Buradaki pratik çalışma ve sınavlar, Okan Üniversitesi Hukuk Fakül-tesi’nde, 2013-Bahar döneminde, aile hukuku dersi verilirken hazırlanmıştır. Bu anlamda, Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin 2012-2013 birinci sınıf öğrencilerinin, bu kitabın hazırlanmasında, ilham bakımından katkıları yadsınamaz. Özellikle, Cansu Telli, Devrim Nur Kayabalı, Ezgi Koç, Mehmet Salih Argunhan, Melike Korkmaz, Nur Dilara Yılmaz ve Ömer Cihat Mert isimli öğrencilere manevî desteklerinden ötürü teşekkürlerimi sunarım. Onların talebi olmasaydı, bu çalışmayı hazırlamak aklımdan bile geçmezdi. Onların ısrarı olmasaydı, cesaret edemezdim.

 

Babam Ali Tüzüner’e ve kardeşim Makbule Tüzüner’e, onları her zaman çok sevdiğimi iletirim. Nihayet, anneciğim Şefika Duru Tuncer... O korur, yorulmaz, yılmaz, içine atar; bize yansıtmaz. Sadece annem değil, mevcut bütün hısımların yerini tutan tek kişilik ordudur; kara gün dostumdur. Bütün kaprislerimi çeken ve ne olursa olsun beni sevmeyi hiç bırakmayan yegâne insandır. Ona olan hayranlığımı ifade etmekte sıfatlar kifayetsiz kalıyor. İyi ki benim annemsin.

 

Yrd. Doç. Dr. Özlem Tüzüner

 

 

 

 

 

İÇİNDEKİLER

 

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM          : PRATİK ÇALIŞMALAR.............................. 1

PRATİK ÇALIŞMA-1........................................................................... 3

Nişanlanma-nişanın bozulması-hediyelerin iadesi

PRATİK ÇALIŞMA-2........................................................................... 9

Evlendikten sonra erkek eşin fiili olarak cinsiyetini değiştirmesi-on altı yaşında küçüğün hâkim izniyle evlenmesi-evlenmenin kişiyi ergin kılması

PRATİK ÇALIŞMA-3......................................................................... 14

Evlenmenin hukukî niteliği-nispi butlan-batıl evliliğin hâkimin butlan kararının kesinleştiği ana kadar geçerli sayılması

PRATİK ÇALIŞMA-4......................................................................... 20

Evlendirme memuru önünde yapılmayan evlenmelerin idarî yolla geçerli hâle getirilmesi- mutlak butlan-birinci evliliği sona ermeden ikinci kez evlenen eşin vefat etmesi

PRATİK ÇALIŞMA-5......................................................................... 25

Evlenme başvurusu-bekleme süresi-kesin olmayan evlenme engeli-memurun ret kararına mahkemede itiraz-boşanan eşlerin yeniden birbirleriyle evlenmesi

PRATİK ÇALIŞMA-6......................................................................... 31

Dinî nikâh-nişanlanma-hediyelerin iadesi-maddî ve manevî tazminat

 

PRATİK ÇALIŞMA-7......................................................................... 39

Nişanın haklı sebeple veya haklı sebep bulunmaksızın bozulması-hediyelerin iadesi-maddî ve manevî tazminat-tazminat davalarında kusur şartı-manevî tazminat isteminin istisnai olarak mirasçılara geçişi- kesin evlenme engeli-mutlak butlan

PRATİK ÇALIŞMA-8......................................................................... 44

AIDS hastalığı-nispi butlan (aldatma)- nispi butlan ve boşanma davalarının ayırt edilmesi-mirasçıların açılmış butlan davasını sürdürmesi

PRATİK ÇALIŞMA-9......................................................................... 51

Yan soy kan hısımlığı-kesin evlenme engeli-mutlak butlan-savcı tarafından kamu adına mutlak butlan davası açılması-anne ve baba yönünden soybağının belirlenmesi-tanıma-babalık hükmü-ensest ilişkiden meydana gelen çocuğun biyolojik babası tarafından tanınması sorunu-Mülga Türk Kanunu Medenisi’ndeki tanıma yasağı-çocuğun korunması ilkesi temel alınarak menfaatlerin değerlendirilmesi

PRATİK ÇALIŞMA-10....................................................................... 58

Zina-hak düşürücü süre-evlilik birliğinin temelinden sarsılması-zinayı affetme-ayrılık- boşanma davasına davacının mirasçısının devam etmesi-manevî tazminat isteminin mirasçılara geçişi-boşanma sebebini kabul ile boşanma davasını kabul arasındaki fark

PRATİK ÇALIŞMA-11....................................................................... 66

Boşanma davasında görevli ve yetkili mahkeme-boşanma davasında müvekkilini temsil eden avukatın vekâletnamesi-ayrılık kararı- ayrılık süresi

PRATİK ÇALIŞMA-12....................................................................... 69

İştirak/yoksulluk/tedbir nafakası,  taleple bağlılık ilkesinin istisnası olarak hâkimin boşanma davası sırasında re’sen geçici önlemleri alması-tedbir nafakasının başlangıcı ve sona ermesi-geçici önlemlerin dava devam ederken yeniden düzenlenmesi-terk-boşanmada yetki itirazı-tedbir nafakasının borçlunun malî gücüyle orantılı olması

PRATİK ÇALIŞMA-13....................................................................... 78

Anlaşmalı boşanma-anlaşmalı boşanmada yetkili mahkeme-velâyet-ortak velâyetin hukuk sistemimizde bulunmaması-eşlerin hâkim tarafından bizzat dinlenmesi-protokolün hâkim tarafından onaylanmadıkça geçerli olmaması-anlaşmalı boşanmada şartlar oluştuysa hâkimin boşanmaya hükmetmek zorunda olması (mutlak boşanma sebebi)

PRATİK ÇALIŞMA-14....................................................................... 85

Boşanma davası sonuçlandıktan sonra maddî tazminat davası açılması- boşanma davası sonuçlandıktan sonra açılan maddî tazminat davasında yetkili mahkeme-yoksulluk nafakasının hakkaniyet gereği artırılması-yoksulluk nafakasının kendiliğinden veya hâkim kararıyla sona ermesi-hâkimin velâyete dair kararını değiştirmesi

PRATİK ÇALIŞMA-15....................................................................... 94

Hâkim izniyle evlenme-yasal temsilcinin izni olmaksızın evlenme-nispi butlan-bekleme süresi-korunmaya muhtaç kişilere bakan kurumların masraflarını nafaka yükümlüsü hısımlardan isteyebilmesi

PRATİK ÇALIŞMA-16....................................................................... 98

Aile mahkemesi tarafından ihtilafın sulh (uzlaşma veya barışma) yoluyla çözümüne eşlerin teşvik edilmesi

PRATİK ÇALIŞMA-17..................................................................... 104

Boşanan kadının hâkimden izin alarak eski kocasının soyadını kullanmaya devam etmesi

PRATİK ÇALIŞMA-18..................................................................... 108

Velâyeti haiz olmayan ebeveynin çocukla kişisel ilişki kurması-büyük anne ve büyük babanın çocukla kişisel ilişki kurması-çocuğun korunması ilkesi

PRATİK ÇALIŞMA-19..................................................................... 114

Nispi butlan hâllerinden yanılma-terk sebebine dayalı boşanma davası

PRATİK ÇALIŞMA-20..................................................................... 117

Onur kırıcı davranış sebebiyle boşanma davası-onur kırıcı davranışın affedilmesi-affın dava hakkını düşürmesi-boşanma yargılamasına özgü usul kuralları

PRATİK ÇALIŞMA-21..................................................................... 121

Yasal mal (edinilmiş mallara katılma) rejimi-sona erme ve tasfiye anı-edinilmiş mal-kişisel mal-eklenecek değerler-paylı mülkiyet karinesi

PRATİK ÇALIŞMA-22..................................................................... 127

Yasal mal rejimi-sona erme ve tasfiye anı-emekli ikramiyesi

PRATİK ÇALIŞMA-23..................................................................... 131

Anne ve baba yönünden soybağının belirlenmesi-soybağının reddi davası-yetkili ve görevli mahkeme-vesayeti gerektiren hâller (uyuşturucu madde bağımlılığı)

PRATİK ÇALIŞMA-24..................................................................... 140

Haklı sebeple ortak yaşama ara verilmesi-evlilik birliğini koruyucu tedbirlere hükmedecek yetkili ve görevli mahkeme

PRATİK ÇALIŞMA-25..................................................................... 146

Kısıtlama-bir yıl veya daha uzun süreli özgürlüğü bağlayıcı ceza-vesayet makamının izniyle taşınmaz satışı-vesayet ve denetim makamının izniyle kısıtlı ve vasi arasında sözleşme yapılması-vasinin kusurlu davranışından sorumluluğu ve görevden alınması

PRATİK ÇALIŞMA-26..................................................................... 150

Evlilik birliğinin temsili-birliğin giderleri-sürekli ihtiyaçlar ve diğer ihtiyaçlar ayrımı-eşlerin masrafların dağılımına yönelik işbölümü anlaşması yapması

PRATİK ÇALIŞMA-27..................................................................... 155

Evlilik birliğinin giderlerine eşlerin kazançları oranında katılma yükümlülüğü-evlilik birliğini koruyucu tedbirler-eşlerin yapacağı parasal katkının hâkim tarafından belirlenmesi-yasal mal rejiminin haklı sebeple mal ayrılığına dönüşmesi-kumar düşkünlüğü-vesayeti gerektiren kötü yaşama ve/veya kötü yönetme

PRATİK ÇALIŞMA-28..................................................................... 161

Kanunî mal rejimi (edinilmiş mallara katılma)-seçimlik mal rejimi (mal ayrılığı, mal ortaklığı, paylaşmalı mal ayrılığı)-mal rejimi sözleşmesinde ehliyet ve geçerlik şekli-mal rejimi sözleşmesinde geçerlik şekline uyulmamasının yaptırımı (hükümsüzlük)-mal rejimi sözleşmesiyle seçilebilecek üç çeşit mal rejiminin sınırlı sayı ve tipe bağlılık prensiplerine tabi olması-kendine özgü (karma) mal rejimi sözleşmesinin geçersizliği (hükümsüzlüğü)

PRATİK ÇALIŞMA-29..................................................................... 167

Haklı nedenle ortak yaşama ara verilmesi-evlenme sırasında mevcut akıl hastalığı (mutlak butlan)-akıl hastalığına dayalı boşanma davası-mutlak butlan sebebinin nispi butlan sebebine dönüşmesi-frengi-evlenmeye engel bulaşıcı hastalık-nispi butlan

PRATİK ÇALIŞMA-30..................................................................... 177

Evlilik birliğinin temelinden sarsılması-davacının daha fazla kusurlu olduğu savunması-boşanma sebebini kabul ve boşanma davasını kabul arasındaki fark-erkek eş lehine tedbir nafakası-tedbir nafakasını tayin eden hâkimin dikkate alacağı kıstaslar

PRATİK ÇALIŞMA-31..................................................................... 182

Mal rejimi sözleşmesinde ehliyet ve şekil-geçmişe etkili mal rejimi sözleşmesinin geçerliliği-vesayet altındaki kısıtlının mal rejimi sözleşmesi akdetmesi-edinilmiş ve kişisel mal ayrımı-aile konutu şerhinin hukukî niteliği- kira sözleşmesine taraf olmayan eşin kiraya verene yapacağı yazılı bildirimle sözleşmenin kiracı tarafına katılması

PRATİK ÇALIŞMA-32..................................................................... 190

Baba yönünden soybağının kurulması-babalık karinesi-evlilik içi doğum-baba yönünden soybağına ilişkin karinelerin çakışması-soybağının reddi davası-soybağının reddi davasının tarafları ve tabi olduğu hak düşürücü süre-soybağına ilişkin davalarda yetkili ve görevli mahkeme

PRATİK ÇALIŞMA-33..................................................................... 196

Evlenmenin butlanı ile borçlar hukukundaki hükümsüzlük kavramının kıyaslanması-anne ve baba yönünden soybağının belirlenmesi-baba yönünden soybağına ilişkin karinelerin çakışması

 

İKİNCİ BÖLÜM          : SINAV SORULARI.................................... 201

2013/BAHAR VİZE SORULARI...................................................... 203

Nişanın bozulması-hediyelerin iadesi-altınların misli eşya teşkil etmesi-eski nişanlıda kalan mektup, fotoğraf ve sair duygusal değeri haiz taşınırların iadesi-boşanma davasında müvekkilini temsil eden avukatın vekâletnamesi-terk sebebine dayalı boşanma davası-ilan yoluyla eve dön ihtarı

2013/BAHAR FİNAL SORULARI................................................... 211

Evlilik içi doğum-babalık karinesi-soybağının reddi davası-baba yönünden soybağı mevcut çocuğun tanınamaması-ensest ilişkiden doğan çocuğun biyolojik babası tarafından tanınması sorunu-Mülga Türk Kanunu Medenisi’ndeki tanıma yasağı-çocuğun korunması ilkesi temel alınarak menfaatlerin değerlendirilmesi-mutlak butlan-akıl hastalığına dayalı boşanma davası-velâyetin kaldırılması

2013/BAHAR MAZERET FİNALİ SORULARI................................ 220

Borçlulara ait önlemler-hâkimin müdahalesi-dinî nikâh-yokluk-evlilik içinde doğmayan çocuk üzerindeki velâyet hakkının kural olarak anneye ait olması-yoksulluk nafakası

2013/BAHAR BÜTÜNLEME SORULARI...................................... 226

Evlilik içi doğum-babalık karinesi-baba yönünden soybağına dair karinelerin çakışması-eşlerden birinin vefatı üzerine evliliğin ölümle sona ermesi-edinilmiş mallara katılma rejiminde eşlerin mal rejimi sözleşmesi akdederek bazı edinilmiş malları kişisel mala çevirebilmesi  

2013/BAHAR MAZERET BÜTÜNLEMESİ SORULARI................ 233

Nispi butlan hâllerinden aldatma ve yanılma-evlenmeyle sona eren nişanlanma üzerine hediyelerin iadesi davası açılamaması-anne ve baba yönünden soybağının belirlenmesi-butlan kararının kesinleşmesinden önce doğan çocukların evlilik içinde doğmuş sayılması-eski eşlerin yeniden evlenmeyi arzu etmesi durumunda hâkimin bekleme süresini kaldırması-anne babanın sonradan evlenmesinin çocuğun soybağına etkisi-babalık hükmü

 

KAYNAKÇA..................................................................................... 245

 

 

Bankalar özel taksit seçenekleri :

Bonus Özellikli Kredi Kartları
taksit tutarıtoplam
211.25 TL22.50 TL
37.50 TL22.50 TL
45.63 TL22.50 TL
54.50 TL22.50 TL
63.75 TL22.50 TL
Maximum Özellikli Kredi Kartları
taksit tutarıtoplam
211.25 TL22.50 TL
37.50 TL22.50 TL
45.63 TL22.50 TL
54.50 TL22.50 TL
63.75 TL22.50 TL
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.

Ortalama Değerlendirme »
 
 
 
 
 
 
Adınız Soyadınız:
Telefon Numaranız: -
Email Adresiniz:
Detaylar:
Güvenlik Kodu:
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Şişli Mağazamız
Abide-i Hürriyet Cad. No:207 / A
Şişli / İSTANBUL
Tel: (0212) 240 12 54 - (0212) 240 12 58
Faks: (0212) 240 12 67
Bu E-Ticaret Sitesi Eneticaret PHP E-Ticaret Yazılımı ile Hazırlanmıştır
Sepetinizde ürün bulunmamaktadır