Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlarımız:      Aralık (88)      Kasım (160)      Ekim (191)      Eylül (178)
Anasayfa   >   Ceza Hukuku   >   Yayınevi Belirtilmemiş   >   Suat ÇALIŞKAN

5237 sayılı Türk Ceza Kanununda Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar ve Cinsel Amaçlı Hürriyetten Yoksun Kılma Suçu

5237 sayılı Türk Ceza Kanununda Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar ve Cinsel Amaçlı Hürriyetten Yoksun Kılma Suçu

- Yayınevi Belirtilmemiş

Sayfa Sayısı
:  
898
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2012
ISBN NO
:  
978-605-146-016-1

0,00 TL ( KDV Dahil )

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...SUNUŞ Cinsel suçlar son yıllarda ülkemizde, büyük artış göstermektedir. Tür¬kiye\′de, 2002-2010 yılları arasında ırza geçme ve çocuklara cinsel taciz suç¬ları yüzde 125 oranında artmıştır. Cinsel saldırı ve çocuk istismarı suçları ile ilgili olarak, 2002 yılında 16 bin 043 sanık hakkında dava açılmışken, bu sayı 2007 yılı sonu itibariyle 19 bin 162\′ye ulaşmış ve 2010 yılı sonu itibariyle de 35 bin 760 olmuştur. Bu sayısal artışı göz önüne alan yasa koyucu, cinsel suçlara ilişkin yap¬tırımları eylemin ağırlığına göre artırmıştır. 5237 sayılı ceza yasamızda cin¬sel suçlar olarak ifade ettiğimiz ve yasal düzenlemenin bölüm başlığında \"Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar\" olarak ifade edilen bu suçlar, 102 ve 105 maddeleri arasında düzenlenmiştir. Bu çalışmada ayrıca konu ile bağ¬lantısı açısından 109. maddesinde ifade edilen cinsel amaçla kişiyi hürriye¬tinden yoksun kılma suçu da ele alınmıştır. Cinsel özgürlük, kişisel özgürlüğün bir parçasıdır; Bu bağlamda, insa¬nın örf ve adet veya hukukun çizdiği sınırlar içerisinde ve cinsel ilişkileri çerçevesinde kendi bedenini dilediği biçimde kullanabilmesi hakkı olarak cinsel özgürlüğü tanımlamak mümkündür. Kişi özgürlüğünün ayrılmaz bir parçası olan cinsel özgürlük de, bir başkasının özgürlüğüne zarar verecek biçimde kullanılamaz. Bu özgürlüğü hukuki güvenceye kavuşturmak adına yasa koyucu bir başkasının cinsel özgürlüğüne müdahale niteliği taşıyan bu tip eylemleri cezalandırma yoluna gitmiştir. Cinsel suçlar, ceza yargılamasının en zor konularından biridir. Gerek yargılama özellikleri ve gerekse delilleri değerlendirme ölçütleri ile cinsel suçlar, diğer suçlardan farklılık göstermektedir. Bu kitapta cinsel suçlar, genel hükümler, yargılama kavramları, yargılama özellikleri ve Yargıtay\′ın delilleri değerlendirme ölçütleri ışığında açıklanmaya çalışılmıştır. Bu çalışma sekiz bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, Cinsel suçlar ve cinsel amaçla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçu, ele alınmış ve uygulamaya yönelik çok sayıda Yargıtay kararı yargılama kavramları çerçevesinde sınıflandırılarak sunulmuştur. İkinci bölümde, cinsel suçlar ve cinsel amaçla kişiyi hürriyetinden yok¬sun kılma suçu genel hükümler çerçevesinde ele alınmış ve genel hükümle¬re ait kavramlarla ilgili olarak çok sayıda Yargıtay kararı sunulmuştur. Üçüncü bölümde, cinsel suçlar ve cinsel amaçla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçu, yargılama özneleri açısından ele alınmış, yargılama özneleri ile ilgili kavramlar açısından konu değerlendirilmiş ve konuya iliş¬kin çok sayıda Yargıtay kararı kavramsal bütünlük içinde sunulmuştur. Dördüncü bölümde, cinsel suçlar ve cinsel amaçla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçu, \"duruşma\" kavramı çerçevesinde ele alınmış ve konuya ilişkin çok sayıda Yargıtay kararı bölüm kavramları altında belirtilmiştir. Besince Bölümde, cinsel suçlar ve cinsel amaçla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçu, \"Delillerin Ortaya Konulması Ve Tartışılması\" kavramı çerçevesinde ele alınarak, yargılama kavramları ve konuya ilişkin emsal Yargıtay kararları ifade edilmeye çalışılmıştır. Altıncı Bölümde, cinsel suçlar ve cinsel amaçla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçu, deliller ve delillerin nasıl değerlendirilmesi gerektiğine ilişkin ilkeler ışığında irdelenmeye çalışılmış ve çok sayıda Yargıtay kararı emsal olarak sunulmuştur. Yedinci bölümde, cinsel suçlar ve cinsel amaçla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçu, yaptırım hukuku çerçevesinde ele alınmış, yaptırım hukukuna ait kavramlar ve uygulanması çok sayıda Yargıtay kararı ile ör-neklendirilmiştir. Sekizinci bölümde, yargılama sonucunda hüküm kurulması ve gerek-çelendirilmesi konusu incelenmiş, bu konuya ait kavramlar ışığında cinsel suçlar ve cinsel amaçla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçu ele alınmış, bu suçlara ilişkin yargılamalarda kurulan hükümlerdeki eksikliklerin neler¬den ibaret olduğu ve nasıl hüküm kurulması gerektiği çok sayıda emsal Yargıtay kararları ile birlikte değerlendirilmeye çalışılmıştır. Kitabın basımını gerçekleştiren, her yönüyle kaliteli olması için gerekli tüm olanakları kullanan ADALET YAYINEVİ\′nin şirket müdürü Hakan KARAASLAN\′a, ADALET YAYINEVİ çalışanlarına, meslektaşım Uğur ÖZCAN\′a ve tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunarım. Kitabımın tüm hukukçulara faydalı olması temennisiyle. Suat Çalışkan, Karabük -Aralık 2012 İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm CİNSEL DOKUNULMAZLIĞA KARŞI SUÇLAR I. CİNSEL SALDIRI SUÇU 1 1. Genel Açıklamalar 1 2. Basit Cinsel Saldırı Suçu 4 2.1. Fail 4 2.2. Mağdur 4 2.3. Maddi Unsur 6 2.4. Manevi Unsur 8 2.5. Hukuka Aykırılık Unsuru 9 Basit Cinsel Saldın Suçu (TCK m. 102/1) İle İlgili Yargıtay Kararları 9 3. Nitelikli Cinsel Saldırı Suçları 28 3.1. Fail 28 3.2. Mağdur 28 3.3. Maddi Unsur 29 3.4. Manevi Unsur 30 3.5. Hukuka Aykırılık Unsuru 30 Nitelikli Cinsel Saldırı (TCK 102/2) İle İlgili Yargıtay Kararlan 30 3.6. Ağırlaştırılmış Yaptırımı Gerektiren Nitelikli Haller 39 3.6.1. Suçun Beden veya Ruh Bakımından Kendisini Savunamayacak Durumda Bulunan Kişiye Karşı İşlenmesi (TCK m. 102/3-a) 39 Suçun Beden veya Ruh Bakımından Kendisini Savunamayacak Durumda Bulunan Kişiye Karşı İşlenmesi (TCK m. 102/3-a) İle İlgili Yargıtay Kararları 40 3.6.2. Kamu Görevinin veya Hizmet İlişkisinin Sağladığı Nüfuz Kötüye Kullanılmak Suretiyle Suçun İşlenmesi (TCK 102/3-b) 46 3.6.3. Üçüncü Derece Dâhil Kan veya Kayın Hısımlığı İlişkisi İçinde Bulunan Bir Kişiye Karşı Suçun İşlenmesi (TCK 102/3-c) 48 Üçüncü Derece Dâhil Kan veya Kayın Hısımlığı İlişkisi İçinde Bulunan Bir Kişiye Karşı Suçun işlenmesi (TCK 102/3-c) ile ilgili Yargıtay Kararları 50 3.6.4. Silâhla veya Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte İşlenmesi (TCK 102/3-c) \′. 54 a. Suçun Silahla İşlenmesi 54 b. Suçun Birden Fazla Kişi ile İşlenmesi 54 c. Silâhla veya Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte İşlenmesi (TCK102/3-C) 55 3.7. Mağdurun Direncinin Kırılmasını Sağlayacak Ölçünün Ötesinde Cebir Kullanılması Halinde Ayrıca Kasten Yaralama Suçunun Oluşması (TCK 102/4) 69 3.8. Neticesi Sebebiyle Ağırlaşan Cinsel Saldırı Suçlan 70 3.8.1. Mağdurun Beden veya Ruh Sağlığının Bozulması (TCK 102/5) 70 Mağdurun Beden veya Ruh Sağlığının Bozulması (TCK 102/5) İle ilgili Yargıtay Kararları 71 3.8.2. Mağdurun Bitkisel Hayata Girmesi veya Ölümü 84 II. CİNSEL İSTİSMAR SUÇU (TCK m. 103) 85 1. Genel Açıklamalar 85 2. Fail 86 3. Mağdur 87 4. Maddi Unsur 88 5. Manevi Unsur 89 TCK m. 103/1-a İle İlgili Yargıtay Kararlan 90 TCK m. 103/1-b İle İlgili Yargıtay Kararları 103 III. NİTELİKLİ CİNSEL İSTİSMAR SUÇU (TCK m. 103/2) 107 1. Fail 107 2. Mağdur 107 3. Maddi Unsur 108 4. Manevi Unsur 108 TCK m. 103/2 İle İlgili Yargıtay Kararları 109 5. Nitelikli Haller 109 5.1. Çocukla Aralarında Belli Akrabalık İlişkisi Bulunan Kişinin Suçu İşlemesi 109 5.2. Çocuğun Vasisi, Eğiticisi, Öğreticisi, Bakıcısı, Çocuğa Sağlık Hizmeti Veren, Çocuğa Karşı Koruma ve Gözetim Yükümlülüğü Altında Bulunan Diğer Bir Kişinin Suçu İşlemesi 110 5.3. Hizmet İlişkisinin Sağladığı Nüfuz Kötüye Kullanılmak Suretiyle Suçun İşlenmesi 111 5.4. Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte Suçun İşlenmesi 111 TCK m. 103/3 İle İlgili Yargıtay Kararları 112 5.5. Suçun Cebir veya Tehdit Kullanmak Suretiyle İşlenmesi 128 Suçun Cebir veya Tehdit Kullanmak Suretiyle İşlenmesi İle İlgili Yargıtay kararları 129 6. Netice Sebebiyle Ağırlaşmış Haller 144 6.1. Netice Sebebiyle Ağırlaşmış Yaralama (TCK m. 103/5) 144 Netice Sebebiyle Ağırlaşmış Yaralama (TCK m. 103/5) İle İlgili Yargıtay Kararları 145 6.2. Mağdurun Ruh ve Beden Sağlığının Bozulması (TCK m. 103/6) 146 Mağdurun Ruh ve Beden Sağlığının Bozulması (TCK m. 103/6) İle İlgili Yargıtay Kararlan 148 Ruh Sağlığının Bozulduğunun Belirlenmesi İçin Adli Tıp Kurumun\′dan Rapor Alınması Gerektiğini Belirten Yargıtay Kararlan 148 TCK m. 103/6 İle İlgili Cezanın Ne Şekilde Belirlenmesi Gerektiğini Belirten Yargıtay Kararları 161 Adli Tıp Kurumu\′nun Cinsel Suçlarda Hangi Şekilde Teşekkül Edeceğinin Belirtildiği Yargıtay İçtihatları 175 6.3. Suçun Mağdurun Bitkisel Hayata Girmesine veya Ölümüne Neden Olması 178 Suçun Mağdurun Bitkisel Hayata Girmesine Veya Ölümüne Neden Olması İle İlgili Yargıtay Kararları 178 IV. REŞİT OLMAYANLA CİNSEL İLİŞKİ SUÇU 179 1. Genel Açıklamalar 179 2. Fail Ve Mağdur .\′ 180 3. Maddi Unsur 180 4. Manevi Unsur 181 5. Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçunun Nitelikli Hâli 181 Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu İle İlgili Yargıtay Kararlan 182 V. CİNSEL TACİZ SUÇU 191 1. Genel Açıklamalar 191 2. Korunan Hukuksal Yarar 192 3. Fail 192 4. Mağdur 193 5. Maddi Unsur 193 6. Manevi Unsur 193 Cinsel Taciz Suçunun Basit Hali (TCK m. 105/1) İle İigili Yargıtay Kararları 194 7. Cinsel Taciz Suçuna İlişkin Cezayı Artıran Sebepler 199 7.1. Suçun Hiyerarşi Kapsamında İşlenmesi 199 7.2. Cinsel Taciz Sonucunda Mağdurun İşi Bırakmak, Okuldan Veya Ailesinden Ayrılmak Zorunda Kalmış Olması 200 Cinsel Taciz Suçuna İlişkin Cezayı Artıran Sebepler (TCK m.105/2) İle İlgili Yargıtay Kararları 200 VI. KİŞİYİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN KILMA SUÇU 201 1. Yasal Düzenleme 201 2. Genel Açıklamalar 202 3. Korunan Hukuksal Yarar 202 4. Suçun Faili 202 5. Suçun Mağduru 202 6. Suçun Maddi Unsuru 204 7. Suçun Manevi Unsuru 207 Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma Suçu (TCK M. 109/1) İle İlgili Yargıtay Kararları 207 8. Ağırlaştırılmış Yaptırımı Gerektiren Haller 212 8.1. Fiili İşlemek İçin veya İşlediği Sırada Cebir, Tehdit veya Hile Kullanılmış Olması (TCK m. 109/2) 212 Fiili işlemek için veya işlediği Sırada Cebir, Tehdit veya Hile Kullanılmış Olması (TCK m. 109/2) İle İlgili Yargıtay Kararlan 213 8.2. Suçun Silahla İşlenmesi (TCK m. 109/3-a) 218 Suçun Silahla İşlenmesi (TCK m. 109/3-a) Hali ile İlgili Yargıtay Kararları 219 8.3. Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte İşlenmesi (TCK m. 109/3-b) 221 Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte İşlenmesi (TCK m. 109/3-b) Hali İle İlgili Yargıtay Kararları 221 8.4. Suçun Kişinin Yerine Getirdiği Kamu Görevi Nedeniyle İşlenmesi (TCK m. 109/3-c) 224 8.5. Kamu Görevinin Sağladığı Nüfuzu Kötüye Kullanmak Suretiyle Suçun İşlenmesi (m. 109/3-d) 225 Kamu Görevinin Sağladığı Nüfuzu Kötüye Kullanmak Suretiyle Suçun İşlenmesi (m. 109/3-d) Hali ile İlgili Yargıtay Kararları 225 8.6. Suçun Üstsoy, Altsoy Veya Eşe Karşı İşlenmiş Olması (TCK m. 109/3-e) 226 8.7. Suçun Çocuğa ya da Beden veya Ruh Bakımından Kendini Savunamayacak Durumda Bulunan Kişiye Karşı İşlenmesi (TCK m.lO9/3-f) 226 Suçun Çocuğa ya da Beden veya Ruh Bakımından Kendini Savunamayacak Durumda Bulunan Kişiye Karşı İşlenmesi (TCK m.lO9/3-f) Hali ile İlgili Yargıtay Kararları 227 8.8. Suçun Mağdurun Ekonomik Bakımdan Önemli Bir Kaybına Neden Olması (TCK m.109/4) 229 8.9. Suçun Cinsel Amaçla İşlenmesi (TCK m. 109/5) 229 Suçun Cinsel Amaçla işlenmesi (TCK m. 109/5) Hali ile İlgili Yargıtay Kararları 230 8.10. Suçun İşlenmesi Amacıyla Veya Sırasında Kasten Yaralama Suçunun Sonucu Nedeniyle Ağırlaşan Durumlarının Gerçekleşmiş Olması (TCK m. 109/6) 235 Suçun İşlenmesi Amacıyla Veya Sırasında Kasten Yaralama Suçunun Sonucu Nedeniyle Ağırlaşan Durumlarının Gerçekleşmiş Olması (TCK m. 109/6) Hali ile ilgili Yargıtay Kararları 236 8.11.Etkin Pişmanlık (TCK m. 110) 237 Etkin Pişmanlık (TCK m. 110) Hali ile İlgili Yargıtay Kararlan 239 İkinci Bölüm GENEL HÜKÜMLER AÇISINDAN CİNSEL DOKUNUKMAZLIĞA KARŞI SUÇLARIN İRDELENMESİ HAKKIN KULLANILMASI VE İLGİLİNİN RIZASI 241 1. Genel Açıklamalar \′. 241 2. Hakkın Kullanılması 241 3. İlgilinin Rızası 241 4. AİHM kararlan ve Cinsel suçlarda Mağdurun Rızası 242 Cinsel Suçlarda Mağdurun Rızası ve Yargıtay Kararları 247 II. HATA 250 1. Yasal Düzenleme 250 2. Kastı ortadan kaldıran hata: 250 2.1. Suçun maddi unsurlarında hata (TCK m. 30/1) 250 2.2. Suçun nitelikli unsurlarında hata (TCK m. 30/2) 250 2.3. Hukuka Uygunluk Sebeplerinin Maddi Şartlarında Hata (TCK m. 30/3) 251 2.4. İşlenen Fiilin Esasında Bir Haksızlık Oluşturduğu Hususunda Hata (TCKm.30/4) 251 2.5.Cinsel Dokunulmazlığa Karşı suçlarda Hata Kavramı 252 III. SUÇA TEŞEBBÜS : 253 1. Cinsel Saldırı Suçlarında Teşebbüs Kavramı 253 2. Cinsel İstismar Suçuna Teşebbüs 256 3. Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu ve Teşebbüs 257 4. Cinsel Taciz Suçunda Teşebbüs Kavramı 257 5. Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçuna teşebbüs 257 Cinsel dokunulmazlığa Karşı Suçlarda Teşebbüs Uygulaması İle İlgili Yargıtay Kararları 258 IV. GÖNÜLLÜ VAZGEÇME 264 1. Gönüllü Vazgeçme 264 Gönüllü Vazgeçme Hali ile İlgili Yargıtay Kararları 265 V. İÇTİMA 267 1. Bileşik Suç 268 1.1. Bir Suçun Diğer Suçun Unsurunu Oluşturması 268 1.2. Bir Suçun Diğer Suçun Ağırlaştırıcı Nedeni Olması 268 2. Zincirleme Suç (M.43) 269 2.1. Zincirleme Suçun Unsurları 269 2.1.1. Aynı Suçun Birden Fazla İşlenmesi 269 2.1.2. Aynı Suçun Değişik Zamanlarda İşlenmesi 269 2.1.3. Aynı Suç İşleme Kararı İle Hareket Edilmesi 270 2.1.4. Mağdurun Tek Olması 270 2.2. Zincirleme Suçun Uygulanamayacağı Suçlar 271 3. Fikri İçtima 271 3.1. Fikri İçtimainin Unsurları 271 3.1.1. Bir Eylem Olmalı 271 3.1.2. Birden Fazla Farklı Suç Oluşmalı 272 3.2. Fikri İçtimainin Sonuçları 273 4. Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlarda İçtima Hükümlerinin Uygulanması... 275 4.1. Cinsel Saldırı Suçu Açısından 275 4.2. Cinsel İstismar Suçu Açısından 277 4.3. Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu Açısından 278 4.4. Cinsel Taciz Suçu Açısından 278 4.5. Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma Suçu Açısından 278 Cinsel Dokunulmazlığa karşı Suçlarda Zincirleme Suç Uygulaması İle İlgili Yargıtay Kararlan 280 TCK m. 43 ile 61. Maddelerin Uygulanmasına İlişkin Yargıtay Kararları 280 TCK m. 43 ile 102. Maddelerin Uygulanmasına İlişkin Yargıtay Kararlan 284 TCK m. 43 ile 103. Maddelerin Uygulanmasına ilişkin Yargıtay Kararlan 287 TCK m. 43 ile 104. Maddelerin Uygulanmasına ilişkin Yargıtay Kararlan 292 TCK m. 43 ile 105. Maddelerin Uygulanmasına İlişkin Yargıtay Kararları 293 TCK m. 43 ile 109. Maddelerin Uygulanmasına İlişkin Yargıtay Kararlan 294 TCK m. 43. Maddesini Uygulanmasına İlişkin Yargıtay Kararları 294 VI. İŞTİRAK 302 1. Genel Açıklamalar 302 2. İştirakin Şartları 303 3. Müşterek Faillik 304 4. Dolaylı Faillik 305 5. Azmettirme 305 6. Yardım Etme 307 7. Bağlılık Kuralı 308 8. Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlarda İştirak Kavramı 309 8.1. Cinsel Saldırı Suçunda İştirak 309 8.2. Cinsel İstismar Suçunda İştirak 311 8.3. Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçuna İştirak 312 8.4. Cinsel Taciz Suçuna İştirak 312 8.5. Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma Suçuna İştirak 312 Cinsel Dokunulmazlığa karşı Suçlarda iştirak Hükümlerinin Uygulanması ile ilgili Yargıtay Kararları 312 Cinsel Dokunulmazlığa karşı Suçlarda TCK m. 37 Hükümlerinin Uygulanması ile İlgili Yargıtay Kararlan 312 Cinsel Dokunulmazlığa karşı Suçlarda TCK m. 39 Hükümlerinin Uygulanması ile İlgili Yargıtay Kararlan 316 VII. YAŞ KÜÇÜKLÜĞÜ 318 1. Yasal Düzenleme 318 2. Genel Açıklamalar 319 3. 12 Yaşını Doldurmamış Çocuklar 320 4. 12 Yaşını Bitirmiş 15 Yaşını Doldurmamış Çocuklar 321 5. On Beş Yaşını Bitirmiş On Sekiz Yaşını Doldurmamış Çocuklar 322 6. Suça Sürüklenen Çocukların Yargılanmalarının Özellikleri 325 6.1. Soruşturma 325 6.2. Çocukların Büyüklerle Birlikte Suç İşlemesi 328 6.3. Tutuklama 329 6.4. Yaş Düzeltme 329 6.5. Duruşma , 32 Müdafi Tayini 330 6.7. Uzlaşma 330 6.8. Cezaların Belirlenmesi 330 6.9. Adli Kontrol 331 7. Çocuk Yargılamasında Erteleme 332 7.1. Erteleme İle İlgili Genel Açıklamalar 332 7.2. Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi 333 8. Hükmün Açıklanmasının Geriye Bırakılması 335 9. Hapis Cezasının Ertelenmesi 336 10. Çocuklara Özgü Güvenlik Tedbirleri 337 10.1. Güvenlik Tedbirleri 339 10.2. Tedbir Kararının Verilmesi 340 10.3. Denetim Altına Alma 341 TCK m. 31 İle İlgili Yargıtay Kararları 342 5395 sayılı ÇKK İle İlgili Yargıtay Kararları 345 Çocuklara Özgü Güvenlik tedbirleri İle İlgili Yargıtay Kararları 348 VIII. AKIL HASTALIĞI 349 1. Türk Ceza Kanunu\′nda Düzenlenen Akıl Hastalığı Düzeyleri 350 1.1. Tam Akıl Hastalığı 351 1.1.1. Tam Akıl Hastalığının Unsurları 351 a. Kişide Bir Akıl Hastalığının Bulunması 351 b. Akıl Hastalığının \"Failin Algılamasını Kaldıracak Veya Davranışlarını yönlendirme Yeteneğini Tamamen Kaybettirecek Derecede Olması 351 c. Akıl Hastalığının Fiilin İşlendiği Zaman Bulunması 352 1.1.2. Tam Akıl Hastalarına İlişkin Güvenlik Tedbirleri 353 1.2. Kısmi Akıl Hastalığı 357 1.2.1. Kısmi Akıl Hastalığında Cezanın İndirilmesi 358 1.2.2. Kısmi Akıl Hastalığında Güvenlik Tedbirlerinin Uygulanması 359 TCK m. 32 İle İlgili Yargıtay Kararlan 360 Akıl Hastalarına Özgü Güvenlik Tedbirlerinin Uygulanması İle İlgili Yargıtay Kararlan 360 IX. SAĞIR VE DİLSİZLİK 361 1. 15 Yaşını Doldurmamış Sağır-Dilsizler 363 2. 15 Yaşını Doldurmuş Ancak 18 Yaşını Doldurmamış Sağır-Dilsizler 363 3. On Sekiz Yaşını Doldurmuş Ancak Yirmi Bir Yaşını Doldurmamış Sağır-Dilsizler 364 4. Yirmi Bir Yaşım Doldurmuş Olan Sağır Dilsizler 364 X. GEÇİCİ NEDENLER 366 1. Geçici Nedenler Ve Sebebinde Serbest Olan Hareketler 369 XI. ALKOL VE UYUŞTURUCU MADDE ETKİSİNDE OLMA 369 XII. BELLİ HAKLARI KULLANMAKTAN YOKSUN BIRAKILMA 370 1. Belli Haklan Kullanmaktan Yoksun Bırakılmanın Amacı 372 2. Güvenlik Tedbiri Olarak Hak Yoksunluklarının Uygulanma Şartlan 372 3. Hak Yoksunluklarının Süresi 376 3.1. Hak Ve Yetkilerin Kötüye Kullanılması Suretiyle İşlenen Suçlarda Hak Yoksunluğunun Süresi 377 3.2. Koşullu Salıverilme Durumunda Velayet, Vesayet ve Kayyımlık Haklarından Yoksunluğun Süresi 379 3.3. Belli Bir Meslek Veya Sanatın Ya Da Trafik Düzeninin Gerektirdiği Dikkat Ve Özen Yükümlülüğüne Aykırılık Dolayısıyla İşlenen Taksirli Suçlarda Hak Yoksunluğunun Süresi 379 4. TCK İle Düzenlenen Hak Yoksunluktan 380 4.1. Kamu Hizmeti Hakkından Yoksunluk 380 4.2. Seçme Seçilme Ve Diğer Siyasi Haklardan Yoksunluk 380 4.3. Velayet Hakkından Vesayet Veya Kayyımlığa Ait Bir Hizmette Bulunma Hakkından Yoksunluk 381 4.4. Vakıf, Dernek, Sendika, Şirket, Kooperatif Ve Siyasî Parti Tüzel Kişiliklerinin Yöneticisi Veya Denetçisi Olma Hakkından Yoksunluk 381 4.5. Bir Kamu Kurumunun Veya Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşunun İznine Tâbi Bir Meslek Veya Sanatı, Kendi Sorumluluğu Altında Serbest Meslek Erbabı Veya Tacir Olarak İcra Etme Hakkından Yoksunluk 382 4.6. Belli Bir Meslek Veya Sanahn İcrasından Yoksunluk 382 4.7. Sürücü Belgesinin Geri Alınması 383 5. Hak Yoksunluklarının Uygulanmayacağı Haller 383 6. Hak Yoksunluklarının Uygulanmasının Hâkimin Takdirine Bırakıldığı Haller 384 7. Özel Af-Genel Af İle Hak Yoksunluklarının İlişkisi 384 8. Ceza Zamanaşımı Durumunda Hak Yoksunlukları 385 Hak Yoksunluktan Hali ile İlgili Yargıtay Kararları 385 XIII. MÜSADERE 392 1. Türk Ceza Kanunu Ve Özel Yasalardaki Müsadere Hükümleri 393 2. Eşya Müsaderesi 394 2.1. Eşya Müsaderesi Şartları 395 2.2. Müsadere İçin Ceza Mahkûmiyetine Gerek Duyulmaması 399 3. Müsaderede Orantıhlık İlkesi 402 4. Suç Teşkil Eden Eşyanın Müsaderesi 402 5. Kazanç Müsaderesi 403 6. Davayı Ve Cezayı Düşüren Hallerin Müsadereye Etkisi 403 6.1. Sanığın Veya Hükümlünün Ölümünün Müsadereye Etkisi 404 6.2. Ön Ödeme Ve Müsadereye Etkisi 404 6.3. Genel Ve Özel Af Hallerinin Müsadereye Etkisi 405 6.4. Dava Ve Ceza Zamanaşımı Halinin Müsadereye Etkisi 406 6.5. Şikâyetten Vazgeçme Ve Müsadereye Etkisi 407 6.6. Uzlaşma Ve Müsadereye Etkisi 407 Cinsel Suçlarda Müsadere Hali ile İlgili Yargıtay Kararları 407 XIV. TEKERRÜR 412 1. Tekerrürün Şartları 414 2. Tekerrür Hükümlerinin Uygulanamayacağı Haller 420 3. Tekerrürün Sonuçları 422 Cinsel Suçlarda Tekerrür Hali ile İlgili Yargıtay Kararları 425 Üçüncü Bölüm CİNSEL DOKUNULMAZLIĞA KARŞI SUÇLARDA YARGILAMA ÖZNELERİ (TARAFLAR) I. YARGILAMA MAKAMI 433 1. Yetki Ve Görev 433 2. Cinsel Saldırı Suçunda Görevli Mahkeme 433 3. Cinsel İstismar Suçunda Görevli Mahkeme 433 4. Reşit Olmayanla İlişki Suçunda Görevli Mahkeme 434 5. Cinsel Taciz Suçunda Görevli Mahkeme 434 6. Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma Suçunda Görevli Mahkeme 434 II. CİNSEL DOKUNULMAZLIĞA KARŞI SUÇLARDA KOVUŞTURMA VE KOVUŞTURMA AŞAMASINDA SAVCILIK MAKAMININ KARAR İŞLEMLERİ 434 1. Cinsel Saldırı Suçunda Kovuşturma 434 2. Cinsel İstismar Suçunda Kovuşturma 435 3. Reşit olmayanla cinsel ilişki Suçunda Kovuşturma 435 4. Cinsel taciz Suçunda Soruşturma ve Kovuşturma 435 5. Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma Suçunda Soruşturma ve Kovuşturma 436 6. Cumhuriyet Savcılığı Makamının Duruşmadaki Karar İşlemleri ve Görevleri 436 6.1. Duruşmalara Katılmak 436 6.2. Delilleri Sunmak 437 6.3. Mütalaada Bulunmak 438 6.4. Kanun Yolu Yargılanmasındaki Karar İşlemleri 439 III. SAVUNMA 440 1. Müdafinin Yükümlülükler 440 1.1. Müdafiinin Kabul Ettiği Müdafaa Görevini Yapma Yükümlülüğü 440 1.2. Müdafiinin Kabul Ettiği Müdafaa Görevini Dürüstlükle Yapma Yükümlülüğü 441 1.3. Müdafiinin Sır Saklama Yükümlülüğü 441 1.4. Hukuki Yardımda Bulunma Yükümlülüğü 442 1.5. Kanun Yolu Davası Açma Yükümlülüğü 442 1.6. Duruşmada Hazır Bulunma Yükümlülüğü 443 2. Müdafinin Yetkileri 443 2.1. Dosya İçeriğini, Delilleri İnceleme Ve Dosya İçeriğe İlişkin Belgelerin Örneğini Alma Yetkisi 443 2.2. Müdafiinin Maddi Delillerin İçeriğine Etki Etmesi ve Delilleri Muhafaza Etme Yetkisi 444 2.3. Müdafiinin Birden Fazla Kişiyi Müdafaa Yetkisi 445 2.4. Müdafiinin Şüpheli, Sanık, Tutuklu Ve Hükümlü İle Görüşme Yetkisi.... 445 2.5. Tutuklu Ve Hükümlü İle Yazışma Yetkisi 447 2.6. Müdafiinin Doğrudan Soru Sorma Yetkisi 447 2.7. Müdafiinin Hazır Bulunma Yetkisi Ve Sanığın Duruşmadan Bağışık Tutulması Talebi 448 2.8. Müdafiinin, Mağdurun Şikayet Ve Şikayeti Geri Alma Hakkına Etkisi... 448 2.9. Bilirkişinin Tayini Ve Reddi Talebinde Bulunma, Karşılıklı Soru Sormada Tanıklara Ve Bilirkişilere Sual Sorma Yetkisi 449 3. Müdafiye Ve Sanığa Yapılan Tebligat 450 4. Müdafii İle Müdafaanın Zorunluluğu 451 5. Ceza Yargılamasında Vekillik 451 6. Müdafi Atama Yöntemleri 452 6.1. Atanmış Müdafii 452 6.2. Seçilmiş Müdafii 452 7. Zorunlu Müdafilik 453 7.1. Yaş Küçüklüğü, Sağır Ve Dilsizlerin Durumu İle Malullük Durumunda 453 7.2. Ceza Alt Sınırının 5 Yıl\′dan Daha Fazla Olduğu Durumlarda 453 7.3. Tutuklamaya Sevk Durumunda 453 7.4. Gözlem Altına Alınma İşlemi Esnasında 454 7.5. Kaçak Sanıklar Hakkında Yargılama Yapılması Durumunda 454 8. İradi Müdafilik 454 Cinsel Suçlarda Müdafi Atanması (CMK m 150) İle İlgili Yargıtay Kararları 455 Cinsel Suçlarda Müdafi Bulundurulması (CMK m. 151) İle İlgili Yargıtay Kararları 460 Cinsel Suçlarda Menfaat Çatışması Halinde Müdafi Atanması ile İlgili (CMK m. 151) Yargıtay Kararları 462 Cinsel Suçlarda Müdafi Atanmasında Usul (CMK m. 156) İle İlgili Yargıtay Kararlan 462 IV. SANIK 463 1. Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlarda Sanığın Yakalanması ve Gözaltına Alınması 463 2. Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlarda Sanığın Tutuklanması 464 3. Sanığın Yasal, Bağımsız Ve Tarafsız Mahkemede Yargılanması 467 4. Sanığın Aleni Yargılanması 469 5. Sanığın Duruşmada Hazır Bulunması 470 6. Sanığın Makul Sürede Yargılanması 471 7. Sanığın Masumiyet Karinesinden Yararlanması ve Bu Hakkın Kapsamı 473 8. Sanığın Susma Hakkını Kullanması ve Kendini Suçlamama Hakkı 475 9. Sanığın Suç İsnadını En Kısa Sürede Ve Anladığı Dilde Öğrenmesi 476 10. Savunmasını Hazırlamak İçin Yeterli Zaman ve Kolaylıklara Sahip Olma Hakkı 478 11. Sanığın Kendi Kendini Savunması ve Avukat Yardımından Yararlanması 479 12. Sanığın Tercümandan Ücretsiz Yararlanması 482 13. Sanığın İddia Tanıklarını Sorguya Çektirmesi veya Çektirmek Hakkı İle Tanıkların Dinlenmesinde Hak Eşitliği 483 14. Sanık Hakkındaki İddianamenin Kabulü ve Duruşma Hazırlığı 487 15. İddianamenin Sanığa Tebliği ve Sanığın Çağrılması 487 16. Şüpheli veya Sanığın Beden Muayenesi ve Vücudundan Örnek Alınması 488 17. Sanığın savunma delillerinin toplanması istemi 489 18. Sanığın Dışarı Çıkarılması 489 19. Sanığın Duruşmada Hazır Bulunmaması 489 Sanığın Duruşmada Hazır Bulunmaması Hali İle İlgili Yargıtay Kararlan 489 20. Sanığın Mahkemeden Uzaklaşması 491 21. Sanığın Yokluğunda Duruşma 491 Sanığın Yokluğunda Duruşma Hali İle İlgili Yargıtay Kararları 491 22. Sanığın Duruşmadan Bağışık Tutulması 491 Sanığın Duruşmadan Bağışık Tutulması Hali İle İlgili Yargıtay Kararlan 492 23. Sanık Hazır Bulunmaksızın Yapılan Duruşmada Eski Hâle Getirme Koşulu... 495 24. Sanığın Zorla Getirilebilmesi 495 25. Sorgu Sırasında Sanığın Mahkeme Salonundan Çıkarılabilmesi 495 26. Sanığın Yaşının Tespiti 495 27. Sanığın veya hükümlünün ölümü 496 Sanığın veya hükümlünün ölümü Hali ile İlgili Yargıtay Kararları 496 28. Sanığın Gaip olması ve Gaiplerin Yargılanması 499 29. Sanığın Kaçması ve Kaçakların Yargılanması 499 30. Şüpheli Veya Sanıklar Yararına Kanun Yoluna Başvurulması 501 CİNSEL DOKUNULMAZLIĞA KARŞI SUÇLAR İLE İLGİLİ YARGILAMADA MAĞDUR 502 1. Mağdur İle Şikâyetçinin Hakları (CMK m. 234) 502 Mağdur İle Şikâyetçinin Hakları (CMK m. 234) Hali ile İlgili Yargıtay Kararları 503 2. Suçun mağduru ile Şikâyetçinin çağırılması (CMK m. 233) 509 3. Mağdurun tanık olarak dinlenmesi (CMK m. 236) 509 4. Mağdurun Tercüman Yardımından Yararlanabilmesi (CMK m. 202): 510 5. Mağdurun Beden Muayenesi Ve Vücuttan Örnek Alınması (CMK m. 76): 511 6. Mağdurun Yaşının Tespiti 512 7. Mağdurun Akıl Hastası olması ve Husumet izni 512 Mağdurun Akıl Hastası olması ve Husumet izni Hali ile ilgili Yargıtay Kararlan 513 8. Mağdurun Şikayeti 515 8.1. Cinsel Suçlarda Şikayetin Şahsa Sıkı Sıkıya Bağlı Olmasının Getirdiği Durumlarla İlgili AİHM Kararları 515 Mağdurun Şikayeti ile İlgili Yargıtay Kararları 517 VI. KAMU DAVASINA KATILMA 517 1. Kamu davasına katılma (CMK m. 237) 517 Kamu davasına katılma (CMK m. 237) Hali ile İlgili Yargıtay Kararları 518 2. Katılma usulü (CMK m. 238) 519 Katılma usulü (CMK m. 238) ile İlgili Yargıtay Kararları 519 3. Katılanın haklan (CMK m. 239) 523 Katılanın hakları (CMK m. 239) Hali ile İlgili Yargıtay Kararları 523 4. Katılmanın davaya etkisi (CMK m. 240) 524 5. Katılanın Kanun Yoluna Başvurması (CMK m. 242) 525 6. Katılmanın Hükümsüz Kalması (CMK m. 243) 525 VII. TEMYİZ İNCELEMESİ YAPAN YARGITAY DAİRESİ 525 Dördüncü Bölüm CİNSEL DOKUNULMAZLIĞA KARŞI SUÇLARIN YARGILANMASI VE DURUŞMA DURUŞMA 527 1. Duruşma Tutanağı (CMK m. 219) 527 Duruşma Tutanağı (CMK m. 219) ile ilgili Yargıtay Kararları 527 1.1. Duruşma Tutanağının Başlığı (CMK m. 220) 528 Duruşma Tutanağının Başlığı (CMK m. 220) ile İlgili Yargıtay Kararları 528 1.2. Duruşma Tutanağının İçeriği (CMK m. 221) 529 Duruşma Tutanağının İçeriği İle İlgili Emsal Yargıtay Kararlan 529 1.3. Duruşma tutanağının ispat gücü (CMK m. 222) 530 2. Duruşmanın Açık veya Kapalı Olarak Yapılması (CMK m. 182 vd.) 530 2.1. Açıklığın kaldırılması hakkında karar (CMK m. 184) 531 2.2. Zorunlu kapalılık (CMK m. 185) 531 Zorunlu kapalılık (CMK m. 185) ile İlgili Yargıtay Kararları 531 2.3. Kapalı Duruşmada Bulunabilme (CMK m. 187) 534 3. Ses Ve Görüntü Alıcı Aletlerin Kullanılması Yasağı (CMK m. 183) 534 4. Duruşmada Hazır Bulunacaklar 535 5. Duruşmanın Başlaması (CMK m. 191) 535 5.1. Duruşma Başlarken Sırasıyla Şu İşlemler Yapılır (CMK m. 191/3); 535 Duruşma Başlarken Yapılacak İşlemler İle İlgili Yargıtay Kararları (CMK M. 191 İle İlgili Olanlar) 535 6. Duruşmaya Ara verme (CMK m. 190) 536 7. Duruşmada Başkan veya hâkimin görevi (CMK m. 192) 537 7.1. Duruşmanın Düzen ve Disiplini 537 7.1.1. Hâkim Veya Başkanın Yetkisi (CMK m. 203) 537 8. Duruşma sırasında işlenen suç hakkında işlem (CMK m. 205) 537 Beşinci Bölüm CİNSEL DOKUNULMAZLIĞA KARŞI SUÇLARIN YARGILANMASINDA DELİLLERİN ORTAYA KONULMASI VE TARTIŞILMASI I. DELİLLERİN ORTAYA KONULMASI VE TARTIŞILMASI 539 1. Delillerin ortaya konulması ve reddi (CMK m. 206) 539 1.1. Delillerin Reddi 539 1.2. Delil ve olayın geç bildirilmesi (CMK m. 207) 539 2. Tanığın Duruşma Salonundan Ayrılması (CMK m. 208) 539 3. Duruşmada Okunması Zorunlu Olan ve Olmayan Belge ve Tutanaklar 540 3.1. Duruşmada Okunması Zorunlu Belge ve Tutanaklar (CMK m. 209) 540 3.2. Duruşmada okunmayacak belgeler (CMK m. 210) 540 3.3. Duruşmada Okunmasıyla Yetinilebilecek Belgeler (CMK m. 211) 540 3.4. Tanığın Önceki ifadesinin Okunması (CMK m. 212) 541 3.5. Sanığın Önceki İfadesinin Okunması (CMK m. 213) 541 3.6. Rapor, Belge ve Diğer Yazıların Okunması (CMK m. 214) 541 3.7. Dinleme ve Okumadan Sonra Diyeceğin Sorulması (CMK m. 215) 541 4. Delillerin Tartışılması (CMK m. 216) 541 Delillerin Tartışılması (CMK m. 216) ile İlgili Yargıtay Kararları 542 5. Delilleri Takdir Yetkisi (CMK m. 217) 544 6. Ceza Mahkemelerinin Bekletici Mesele ve Yaş Tespitlerine İlişkin Ek Yetkisi (CMK m. 218) 545 Altıncı Bölüm CİNSEL DOKUNULMAZLIĞA KARŞI SUÇLARIN YARGILANMASINDA DELİLLER VE DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ I. DELİL 547 1. Delilin Özellikleri 547 2. Deliller Hukuka Aykırı Olmamalıdır 549 3. Deliller Olayı Temsil Edici Olmalıdır 550 4. Deliller Gerçekçi ve Akılcı Olmalıdır 550 5. Deliller Yargılama Özneleri Ve Tarafları Arasında Tartışılabilir Olmalıdır 551 6. Delilin Hukukî Durumu ve Delil Serbestliği İlkesi 551 6.1. Maddî Gerçeğin Araştırılması 551 6.2. Delillerin Serbest Değerlendirilmesi 552 6.3. Delillerin Doğrudan Doğruyalığı 553 II. CİNSEL DOKUNULMAZLIĞA KARŞI SUÇLARA İLİŞKİN YARGILAMALARDA DELİLLER 554 1. İfade Ve Bilgi Alma 554 1.1. İfade Alma 555 1.2. Bilgi Alma 556 2. Arama Ve El Koyma İşlemleri İle Elde Edilen Deliller 557 2.1. Arama 558 2.1.1. Arama İşleminde Özel Durumlar 560 2.1.2. Arama Tutanağı 560 2.2. El Koyma 562 2.2.1. El Koymanın Özel Şekilleri 562 2.2.2. El Koyma Tutanağı 564 2.3. Beden Muayenesi ve Vücuttan Örnek Alma 564 2.3.1. Beden Muayenesi 565 2.3.2. Vücuttan Örnek Alma 567 2.4. Fizik Kimliğin Tespiti 568 2.5. Moleküler Genetik İnceleme 569 2.6. Ölünün Kimliğini Belirleme Ve Otopsi 570 2.7. Yer Gösterme, Yüzleştirme Ve Teşhis 571 Yüzleştirme İle İlgili Yargıtay Kararları 572 Teşhis İle İlgili Yargıtay Kararlan 573 Sanığın Teşhis Edilememesi Durumu İle İlgili Yargıtay Kararları 573 Sanığın Teşhis Edilmesi Durumu İle İlgili Yargıtay Kararları 574 2.8. İletişimin Tespiti, Dinlenmesi Ve Kayda Alınması 577 İletişimin Tespiti, Dinlenmesi Ve Kayda Alınması İle İlgili Yargıtay Kararları 578 2.9. Teknik Araçlarla İzleme 580 2.10. Gizli Soruşturmacı Görevlendirilmesi 581 2.11. Keşif 582 Keşif İle İlgili Yargıtay Kararlan 583 2.12. Bilirkişi 586 Bilirkişi Uygulaması İle İlgili Yargıtay Kararlan 591 2.13. Sorgu ve Sanığın Savunması 594 Sorgu Ve Sanığın Savunması ile İlgili Yargıtay Kararları 595 2.14. Tanık 597 Mağdurenin tanıklığı ile İlgili Yargıtay Kararları 600 Tanığın Bulunmadığı Durumlar İle İlgili Yargıtay Kararları 604 Tanık Beyanının Delil Olma Durumu İle İlgili Yargıtay Kararları 611 Tanıkların Dinlenme Zorunluluğu İle ilgili Yargıtay Kararlan 623 2.15. Mağdur Beyanı 629 2.16. Telefondaki Mesaj, görüntü, ses kayıtları 631 Telefondaki Mesaj, görüntü, ses kayıtları ile ilgili Yargıtay kararları 631 Telefonda Mağdura Ait Fotoğrafların Olup Olmadığının Araştırılması İle İlgili Kararlar 631 Mesaj Kayıtlarının incelenmesiyle İlgili Yargıtay Kararları 632 Ses Kayıtları İle İlgili Yargıtay Kararları 639 2.17. Tesadüfen Elde Edilen Deliller 640 III. CİNSEL DOKUNULMAZLIĞA KARŞI SUÇLARDA BAĞLANTILI DAVA DOSYALARININ BELİRLENMESİ, İNCELENMESİ VE YARGITAY KARARLARI 640 IV. CİNSEL DOKUNULMAZLIĞA KARŞI SUÇLARDA TÜM DELİLLERİN TOPLANMASI ZORUNLULUĞU VE YARGITAY KARARLARI 642 Eksik İnceleme İle İlgili Yargıtay Kararları 642 Eksik Soruşturma İle İlgili Yargıtay Kararlan 645 V. CİNSEL DOKUNULMAZLIĞA KARŞI SUÇLARIN YARGILAMASINDA DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇ ÇIKARILMASI ÖLÇÜTLERİ 649 1. Delilleri Değerlendirme ölçütleri 649 1.1. Delil Serbestliği İlkesi 649 1.2. Şüpheden sanık Yararlanır İlkesi 650 Şüpheden sanık Yararlanır İlkesi İle İlgili Yargıtay Kararları 650 1.3. Mağdur Beyanlarının Güvenilir Olması İle İlgili İlkeler 653 Mağdurun İstikrarlı Anlatımları Ve Yargıtay kararları 654 Mağdurun Çelişkili Beyanları ve Yargıtay Kararları 658 1.3.1. Mağdurun Yargılama Aşamasında İlk Beyanlarından Dönmesine Rağmen İlk Beyanlarına itibar edilmesi 660 1.4. Sanığın İkrarı 660 Sanığın İstikrarlı Anlatımı ve Yargıtay Kararları 661 Sanığın Kaçamaklı İkrarı ve Yargıtay Kararlan 665 Sanığın Tevil Yollu İkrarı ve Yargıtay Kararları 667 Sanığın Cinsel İktidara Sahip Olmadığı Yönündeki Savunmasının Araştırılma Zorunluluğu ve Yargıtay Kararlan 669 1.5. Tanık beyanlarının güvenirliliği ile ilgili ilkeler 670 1.6. Tanığın taraflarla akraba olması hali 670 1.7. Tanık Beyanlarının Çelişkili ve tutarsız Olması Hali 670 1.8. Tanık ile Mağdurun Beyanlarının Çelişmesi 671 1.9. Tanık ile Sanık Arasında Husumet Olması hali 671 1.10. Yargıtay Tarafından kabul edilen diğer ilkeler 671 Delillerin Hayatın Olağan Akışına Uygun Olması Hali ve Yargıtay Kararlan 671 Delillerin Hemen Olayın Akabinde Toplanmış Olması Hali ve Yargıtay Kararlan 673 Olayın akabindeki doktor raporları ve Yargıtay Kararlan 674 Müştekinin Olayın Akabinde Vermiş Olduğu Beyanlar Ve Yargıtay Kararları 674 Sanığın Olayın Akabinde Verdiği ifade Ve Yargıtay Kararlan 675 Mağdurun Kendi Onur Ve Namusunu İlgilendiren Bir Konuda Yalan Beyanda Bulunamayacağı Şeklindeki Kabullenme Ve Yargıtay Kararlan 675 1.11. Mağdurun Beden Muayenesindeki Bulgular Işığında Eylemin Değerlendirilmesi 678 Mağdurun Kızlık Zarındaki Bulgular ve Yargıtay Kararlan 678 Kızlık Zarının Esnek Olması Hali ve Yargıtay Kararları 688 Livata bulguları ve Yargıtay Kararları 688 Livata bulgusu olduğu kararlar 689 Livatayla ilgili Yargıtay kararlan 691 Livata Bulgusu Olmadığı Durumlarda Yapılacak Değerlendirme ve Yargıtay Kararları 695 Livata bulgusunun olmadığı durumlarla ilgili Yargıtay kararları 696 Anal Sfinkter Bulguları Ve Yargıtay Kararları 700 1.12. Hukuka Aykırı Deliller Ve Değerlendirilme Yasağı 700 1.13. Hukuka Aykırı Delillerin Etkisi 704 1.14. Özel Kişilerce Elde Edilen Hukuka Aykırı Deliller 706 1.15. Hukuka Aykırı Deliller Ve Yargılama Dosyasından Çıkarılması Gerekip Gerekmediği Sorunu 708 VI. CİNSEL DOKUNULMAZLIĞA KARŞI SUÇLARDA DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ SONUCUNDA BERAAT KARARI VEYA MAHKUMİYET KARARI VERİLMESİ GEREKEN DURUMLAR 709 Beraat Karan Verilmesi Gereken Durumlar İle İlgili Yargıtay Kararları 710 Mahkumiyet Karan Verilmesi Gereken Durumlar İle İlgili Yargıtay Kararları 710 Yedinci Bölüm CİNSEL DOKUNULMAZLIĞA KARŞI SUÇLARDA CEZA, CEZANIN BELİRLENMESİ VE BİREYSELLEŞTİRİLMESİ I. CİNSEL DOKUNULMAZLIĞA KARŞI SUÇLARDA CEZA 713 1. Genel Açıklamalar 713 2. Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlarda Ceza 714 2.1. Cinsel Saldırı Suçunun Cezası (TCK m. 102) 714 2.2. Cinsel İstismar Suçunun Cezası (TCK m. 103) 714 2.3. Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçunun Cezası (TCK m. 104) 715 2.4. Cinsel Taciz Suçunun Cezası (TCK m. 105) 715 2.5. Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma Suçunun Cezası (TCK m. 109) 715 3. Hürriyeti Bağlayıcı Cezalar 716 4. Hürriyeti Bağlayıcı Ceza Sürelerinin Hesaplanması 717 4.1. Gün Olarak 717 4.2. Ay Olarak 718 4.3. Yıl Olarak 718 5. Para Cezaları 719 5.1. Adli Para Cezası Özellikleri 720 5.2. Adli Para Cezasının Hesaplanması Tam Gün Sayısının Belirlenmesi 721 II. CEZANIN BELİRLENMESİ 723 1. Cezanın Belirlenmesine Hakim Olan İlkeler 724 2. Ceza Türünün Belirlenmesi 725 3. Ceza Süresinin Ve Miktarının Belirlenmesi 726 3.1. Hapis Cezasının Süresinin Belirlenmesi 726 3.1.1. Temel Ceza Süresinin Belirlenmesi 726 a. Cezanın Belirlenmesinde Göz Önünde Bulundurulması Gereken Hususlar 727 aa. Fiile İlişkin Hususlar 727 i. Suçun İşleniş Biçimi 727 ii. Suçun İşlenmesinde Kullanılan Araçlar 728 iii. Suç Konusunun Önem Ve Değeri 728 iv. Suçun İşlendiği Zaman Ve Yer 729 v. Meydana Gelen Zarar Ve Tehlikenin Ağırlığı 729 bb. Faile İlişkin Hususlar 730 i. Failin Kast Veya Taksire Dayalı Kusurunun Ağırlığı 730 ii. Failin Güttüğü Amaç Ve Saiki 731 4. Adli Para Cezasının Belirlenmesi 732 4.1. Hapis Cezasına Seçenek Olarak Adli Para Cezasının Belirlenmesi 732 4.2. Hapis Cezasının Yanı Sıra Adli Para Cezasının Belirlenmesi 734 5. Suçun Nitelikli Halleri 735 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 736 7. Kusurluluğu Azaltan Sebepler 738 8. Cezada İndirim Yapılmasını Gerektiren Şahsi Sebepler 740 9. Cezaların Alt Ve Üst Sınırlarının Aşılamaması 740 Cezanın belirlenmesi (TCK m. 61) İle ilgili Yargıtay Kararları 741 III. CEZANIN BİREYSELLEŞTİRİLMESİ 753 1. Bireyselleştirmenin İsabeti İçin Gerekli Şartlar 753 2. Hürriyeti Bağlayıcı Cezaların Bireyselleştirilmesinde Temel Amaç Ve İlkeler 754 3. Bireyselleştirme Araçları 755 3.1. Takdiri İndirim Nedenleri 755 3.1.1. Takdire Bağlı İndirim Sebepleri 756 a. Failin Geçmişi 756 b. Sosyal İlişkileri 757 c. Fiilden Sonraki Ve Yargılama Sürecindeki Davranışları 757 d. Failin Geleceği Üzerindeki Olası Etkileri 757 e. Diğer Hususlar 758 Takdiri İndirim Nedenleri (TCK m. 62) ile İlgili Yargıtay Kararları 759 IV. CEZANIN ERTELENMESİ 764 1. Ertelemenin Şartları 765 1.1. Hükmolunan Cezanın Türü Ve Miktarına İlişkin Şart 765 1.2. Failin Geçmişine İlişkin Koşul 766 1.3. Ertelemeye Karar Verilmesine Layık Olma Koşulu 768 2. Erteleme Kararı 769 3. Denetim Süresi Ve Denetimli Serbestlik Tedbiri 770 4. Yükümlülüklere Uymama Ve Suç İşleme 771 5. Cezanın İnfaz Edilmiş Sayılması 773 Hapis cezasının ertelenmesi (TCK m. 51) ile İlgili Yargıtay Kararlan 773 V. HÜKMÜN AÇIKLANMASI VE HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI 776 Hükmün Açıklanması Ve Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması ile ilgili Yargıtay Kararları 779 CMK 231/3 Maddesinin Uygulanması İle İlgili Yargıtay Kararlan 782 CMK 231/5 Maddesinin Uygulanması İle İlgili Yargıtay Kararları 784 CMK 231/6 Maddesinin Uygulanması İle İlgili Yargıtay Kararları 785 CMK 231/7 Maddesinin Uygulanması İle İlgili Yargıtay Kararları 788 CMK 231/8 Maddesinin Uygulanması İle İlgili Yargıtay Kararlan 789 CMK 231/9 Maddesinin Uygulanması İle İlgili Yargıtay Kararlan 789 CMK 231/11 Maddesinin Uygulanması İle İlgili Yargıtay Kararları 790 CMK 231/12 Maddesinin Uygulanması İle İlgili Yargıtay Kararlan 790 VI. SEÇENEK YAPTIRIMLARA HÜKMETME 793 Seçenek Yaptırımlara Hükmetme İle İlgili Yargıtay Kararları 796 VII. DENETİMLİ SERBESTLİK 800 Denetimli Serbestlik İle İlgili Yargıtay Kararları 803 VIII.SÜRELİ HAPİS CEZASINDA SONUÇ CEZA SINIRLAMASI 808 Süreli Hapis Cezasında Sonuç Ceza Sınırlaması İle İlgili Yargıtay Kararlan 809 IX. MAHSUP 813 Mahsup İle İlgili Yargıtay Kararları 817 X. YARGILAMA GİDERİ 818 Yargılama Gideri İle İlgili Yargıtay Kararlan 820 XI. VEKALET ÜCRETİ 824 Vekalet Ücreti İle İlgili Yargıtay Kararlan 825 XII. CEZANIN İNFAZ SIRASINDA BİREYSELLEŞTİRİLMESİ 829 XIII.TÜRK CEZA KANUNUNA GÖRE SÜRESİ BELLİ OLMAYAN ÖNLEM 830 XIV.ZAMANAŞIMI 831 Zamanaşımı İle ilgili Yargıtay Kararları 834 XV. UZLAŞMA 839 1. Soruşturma Aşamasında Uzlaşma 839 2. Kovuşturma Aşamasında Uzlaşma 842 3. Birden Çok Fail Bulunması Hâlinde Uzlaşma 842 Uzlaşma İle İlgili Yargıtay Kararlan 842 Sekizinci Bölüm HÜKÜM VE GEREKÇE I. DURUŞMANIN SONA ERMESİ VE HÜKÜM 851 CMK m. 225 İle İlgili Yargıtay Kararları 853 CMK m. 226 İle İlgili Yargıtay Kararları 857 II. KARARLARIN AÇIKLANMASI VE BİLDİRİLMESİ 859 Tebligat ile ilgili Yargıtay Kararları 860 Eski Hale Getirme ile ilgili Yargıtay Kararlan 862 III. GEREKÇE 865 1. Hükmün Gerekçesinde Gösterilmesi Gereken Hususlar 868 Hükmün Gerekçesinde Gösterilmesi Gereken Hususlar İle İlgili Yargıtay Kararları 869 2. Hükmün İçereceği Hususlar 872 Hükmün İçereceği Hususlar ile İlgili Yargıtay Kararlan 872 CMK m. 232/2 İle İlgili Yargıtay Kararlan 872 CMK m. 232/4 İle İlgili Yargıtay Kararlan 874 CMK m. 232/6 İle İlgili Yargıtay Kararlan 874 3. Gerekçe ve Yargıcın Takdir Yetkisi 876 4. Tarafların İddialarına Yer Verme 877 5. Karşı Oy Gerekçeleri 877 6. Ara Karar Ve Duruşma Dışı Kararlarda Gerekçe 878 7. Yasal Gerekçe 878 8. Yetersiz Gerekçe 879 Yetersiz Gerekçe İle İlgili Yargıtay Kararlan 882 KAYNAKÇA 887