Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Nisan (36)      Mart (138)      Şubat (201)      Ocak (190)

5084 Sayılı Kanun Kapsamında Yer Alan Teşviklerin Uygulaması ( Uygulama El Kitabı )

5084 Sayılı Kanun Kapsamında Yer Alan Teşviklerin Uygulaması ( Uygulama El Kitabı )Sayfa Sayısı
:  
261
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2007
ISBN NO
:  
978-9944-719-01-8

20,00 TL

İÇİNDEKİLER


ÖNSÖZ.
BİRİNCİ BÖLÜM GENEL AÇIKLAMALAR


1. İstihdamın Artırılmasına Yönelik Olarak Vergi Kanunlarında
Sağlanan Teşvikler
2. 5084 Sayılı Kanunla Getirilen Teşviklerde Yapılan Yasal
Düzenlemelere Genel Bir Bakış

2.1. 5084 Sayılı Kanunun Gerekçesi
2.2. 5084 Sayılı Kanunda Yeni Yatırımlar İçin Yapılan Değişiklikler
2.3. 5350 Sayılı Kanunla 5084 Sayılı Kanunda Yapılan Değişiklikler

3. 5084 Sayılı Kanunda 5615 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklik
Sonrasında Teşviklerin Durumu
4. 5084 Sayılı Kanunda Yer Alan Gelir Vergisi Stopajı ve Sigorta Primi
İşveren Hissesi Teşviki Kapsamında Olan Asgari Ücretlinin
İşverene Maliyeti..1
..4 ..8 .9 .10
.14 .15İKİNCİ BÖLÜM
GELİR VERGİSİ STOPAJI TEŞVİKİ

1. Giriş
2. Gerçek Usulde Elde Edilen Ücret Gelirlerinin Vergilendirilmesi.

.19
.20


2.1. Ücretin Tanımı 20
2.2. Ücret Sayılan Diğer Ödemeler 21
2.3. Gelir Vergisine Tabi Olmayan Ücret Gelirleri 21
2.4. Gayri Safi Ücret Matrahından İndirim Konusu Yapılacak Unsurlar 24
2.5. Ücret Ödemelerinin Tevkif Suretiyle Vergilendirilmesi 25
3. Gelir Vergisi Stopajı Teşvikinin Usul ve Esasları 26
3.1. Yasal Hükümler 26
3.2. 5084 Sayılı Kanunda 5568 Sayılı Kanunla Yeni Yatırımlar İçin
Teşviklerin Uygulama Süresinde Yapılan Değişiklik 27
3.3. 5615 Sayılı Kanunla 5084 Sayılı Kanunda Yer Alan Gelir Vergisi
Stopajı Teşvikinde Yapılan Düzenlemeler 30
3.4. Çanakkale İlinin Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri Teşvik
Kapsamına Alınmıştır 31
3.5. Gelir Vergisi Stopajı Teşvikinin Uygulanacağı İller 32
3.6. Uygulamadan Yararlanacak Mükellefler 35
3.7. Yararlanılacak Teşvik Tutarı 37
3.8. Birden Fazla İşyerinde Faaliyette Bulunulması Durumunda Her Bir
İşyeri İçin Asgari 10 İşçi Çalıştırma Şartının Aranması 37
3.9. 01.04.2005 Tarihinden İtibaren Yeni İşe Başlayan Mükelleflerin
Teşvikten Yararlanmasıf- 39
3.10. 01.04.2005 Tarihinden Önce İşe Başlamış Olan Mükelleflerin
Teşvikten Yararlanması 40
3.11. Teşvik Uygulamasının Başlama ve Sona Erme Tarihleri 40
3.12. Ay İçinde İşçi Sayısında Olan Değişiklikler ve Kist Dönem Çalışan
İşçilerin Durumu 41
3.13. Emekli Olduktan Sonra Çalışmaya Başlayan İşçilerin Durumu 42
3.14. Devlet İhale Kanunu ile Kamu İhale Kanunu ve Uluslararası
Anlaşma Hükümlerine Tabi Olan İşlerde Teşvik Uygulaması 42
3.15. Kamu İşletmelerinde Vergi Teşviki 44
3.16. Geçici İşçilerin (Mevsimlik İşçiler) Gelir Vergisi Stopajı
Teşvikinden Yararlanma Durumu 44
3.17. Teşvikten Yararlanmaya Başlanmasından Sonra İşçi Çıkarılması 46
3.18. Terkin Edilecek Gelir Vergisi Stopajı Teşvik Tutarının Hesaplanması 46
3.19. Gelir Vergisi Stopajı Teşvikinden Yararlanamayacak İşlemler 50
3.20. Özelleştirme Kapsamında Devralınan İşletmelerin Durumu 51
3.21. Mevcut Bir İşletmenin Kapatılarak Değişik Bir Ad Veya Unvan veya
İş Birimi Olarak Açılması 51
3.22. Daha Önce Kapatılmış İşletmelerin Daha Sonra Yeniden Açılması 53
3.23. Mevcut Bir İşletmenin Satın Alınması 53
3.24. Mevcut Bir İşletmenin Kiraya Verilmesi 54
3.25. Birleşme ve Devir Hallerinde Teşvikten Yararlanma 54
3.26. Mevcut ve Faaliyette Bulunan İşletmelerin Nevi Değiştirmesi 56
3.27. Yönetim ve Kontrolü Elinde Bulunduracak Şekilde Doğrudan Veya
Dolaylı Ortaklık İlişkisi Bulunan Şirketler Arasında İstihdamın Kaydırılması 57
VIII


3.28. Kanun Kapsamında Olmayan Bir İldeki Yatırımın Kanun
Kapsamındaki Bir İle Kaydırılması 57
3.29. Gelir Vergisi Stopajı Teşvikinin Muhtasar Beyanname Üzerinde
Uygulanması 57
3.30. Gelir Vergisi Stopajı Teşvikine İlişkin Bildirimin Doldurulması 58
3.31. Teşvikten Yararlanma Şartlarına Haiz Olmadıkları Tespit Edilenlerle
İlgili Olarak Yapılacak İşlemler 63
3.32. Teşvik Fiilen Çalıştırılan İşçilerin Ücretlerine Uygulanacaktır 64
3.33. Kist Dönem Çalışan İşçilerin Teşvikten Yararlanıp Yararlanamayacağı 64
3.33.1. Kist Dönem Çalışan Ücretli İçin Teşvik Tutarının Hesaplanması 65
3.34. Teşvik Uygulamasında Mükelleflerin Niteliği ve İşe Alman Personelin
Uyruğu 68
3.35. Özel İnşaatlarda Çalıştırılan İşçilerin Durumu 68
3.36. Teşvikten Yararlanmaya Çeşitli Nedenlerle Son Veren Mükelleflerin
Yeniden Teşvikten Yararlanmaları 68
3.37. 5084 Sayılı Kanuna Göre Gelir Vergisi Stopajı Teşvikinden
Yararlanan İşverenlerde Ücretlilerde Vergi İndirimi Uygulaması 70
3.37.1. Gelir Vergisi Stopajı Teşvikinden Yararlanan İşverenlerin
Verecekleri Muhtasar Beyannamede Vergi İndirimi Tutarının Mahsubu
ve Çalışanlara İadesi 71
3.37.2. Gelir Vergisi Stopajı Teşviki Nedeniyle Muhtasar Beyannamede
Mahsup Edilemeyen Vergi İndirimi Tutarının Yapılacak İnceleme
Sonucunda İşverene İade Edilmesi 72
3.38. 5084 Sayılı Kanunun Geçici 1 \\\′inci Maddesi Kapsamında Eski
Hükümlere Göre Teşvikten Yararlanan Mükellefleri 5615 Sayılı
Kanun Sonrasındaki Durumları 76
3.39. Eski Hükümlere Göre Başlanmış Ancak Değişiklik Sonrası
Tamamlanmış Yatırımların Durumu 77
3.40. Asgari Ücretlinin Sakatlık İndiriminden Yararlanması Durumunda
Gelir Vergisi Stopajı TeşvikininUygulanması 78
3.41. Şahıs Sigorta Primi ve Bireysel Emeklilik Katkı Payı Ödeyen Bir
Ücretliyi İstihdam Eden İşverenin Yararlanacağı Gelir Vergisi Stopajı
Teşvik Tutarı 81
3.42. İkmalen veya Re\\\′sen Tarh Edilen Gelir Vergisi Stopajı İçin
Teşvik Uygulaması Mümkün Değildir 84
3.43. Aynı İşletme İçinde İşveren-Alt Yüklenici Olması Durumunda İşçi
Sayısının Tespiti 85
3.44. Şartları Taşımalarına Rağmen Geçmiş Dönemlerde Teşvikten
Yararlanmayan Mükelleflerin Geriye Dönük Olarak Teşvikten
Yararlanmaları Mümkün Değildir 85
3.45. Sonuç 87
IX

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM SİGORTA PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ TEŞVİKİ
1. Sigorta Primi İşveren Hissesi Teşvikinde Yapılan Yasal Düzenlemeler 89
2. Sigorta Primi İşveren Hissesi Teşvikinin Uygulanacağı İller 91
3. 01.05.2007 Tarihinden İtibaren Sigorta Primi İşveren Hissesi Teşvikinden
Yararlanma Esasları 93

3.1. İşçi Sayısının Ay İçinde Değişmesi Durumunda Yapılacak İşlemler 93
3.2. İşçi Sayısının Tespitinde Dikkate Alınacak Sigortalılar 94
3.3. Teşvik Kapsamına Girmeyen Primler (Aylık sosyal güvenlik
destek primi, işsizlik sigortası primi ve topluluk sigortası primleri) 94
3.4. Birden Fazla İşyerinde Faaliyette Bulunulması Durumunda Her Bir
İşyeri İçin Asgari 10 İşçi Çalıştırma Şartının Aranması 95
3.5. Sigortalı Sayısının Belli Bir Oranda Artırılması Şartı Bulunmamaktadır 96
3.6. Hazine Tarafından Karşılanacak Azami Sigorta Primi İşv ren Hissesi
Tutarı 97
4. Gökçeada ve Bozcaada İle İlgili Olarak Yapılacak İşlemler 99
5. Teşvik Kapsamında Olmayan İşler 99
6. Sigorta Primi İşveren Hissesi Teşvikinden Yararlanabilmek İçin
Verilmesi Gereken Belgeler ve Yapılacak İşlemler 100
7. Yeni Yatırımların Teşvikten Yararlanma Süreleri 102
8. Diğer Hususlar 103
8.1. Eski Hükümlere Göre Teşvikten Yararlanmaya Başlayan
Mükelleflerin Durumu 103
8.2. Eski Hükümlere Göre Teşvikten Yararlanmayan Mükelleflerin
Değişiklik Sonrasındaki Durumu 104
8.3. Teşvik Şartlarını Taşımadığı Anlaşılan Mükelleflerden Teşvik
Tutarının Geri Alınması 105
8.4. Teşvikten Yararlanma Amaçlı Yapılan İşlemlerin Durumu 105
8.5. Sonuç 106
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM ENERJİ DESTEĞİ
1. Enerji Desteğine İlişkin Yapılan Değişiklikler 107
2. Teşvik Kapsamında Olan İller 109
3. Çanakkale İlinin Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri Teşvik Kapsamına
Alınmıştır 110
4. Teşvikten Yararlanma Şartları 110

4.1. Yeni İşletmelerin Enerji Desteğinden Yararlanması 112
4.2. Faaliyette Olan İşletmelerin Enerji Desteğinden Yararlanması 113
4.3. Fiilen ve Sürekli Olarak Çalışan İşçi Sayısının Tespiti 113
4.4. Enerji Desteğinden Yararlanamayacak İşlemler 113
5. Enerji Desteğine İlişkin Uygulama Esasları 114
X

5.1. Müracaat Usul ve Esasları 115
5.2. Tesis Tanımı ve Birden Fazla Tesisi Bulunan İşletmelerin Enerji
Desteğinden Yararlanmaları 118
5.3. Kiralık Tesislerde Enerji Desteğinden Yararlanılması 119
5.4. Enerji Desteği Oranı ve Yararlanılacak Enerji Desteği Tutarının
Hesaplanması 119

5.4.1. Fiilen ve Sürekli Olarak Çalışan İşçi Sayısının Tespiti 120
5.4.2. 01.04.2005 Tarihinden Sonra Faaliyete Geçen
İşletmelerde Oranın Hesaplanması 120
5.4.3. 01.04.2005 Tarihinden Önce Faaliyete Geçen İşletmelerde
Oranının Hesaplanması 121
5.4.4. Yararlanılacak Enerji Desteği Tutarının Hesaplanmasına İlişkin
Toplulaştırılmış Örnekler 122
6. Enerji Desteğinin Uygulama Süresi 123
6.1. Yatırıma Başlama 124
6.2.Yatırımın Tamamlanması 124
7. Başlamış İşlemlerle İlgili Uygulama 126
7.1. Kanun Kapsamına İlk Defa Alınan 36 İl İle İlgili Uygulama 126
7.1.1. 01.01.2007 Tarihinden Önceki Uygulama 126
7.1.2. 01.01.2007 Tarihinden Sonraki Uygulama 127
7.2. Kanun Kapsamına 5350 sayılı Kanunla Yapılan Değişiklik Sonrası
Alınan 13 İl İle İlgili Uygulama 128
7.2.1. 01.01.2007\\\′den Önceki Uygulama 128
7.2.2. 01.01.2007 Tarihinden Sonraki Uygulama 129

8. Enerji Desteği Ödemeleri ve Cezai Müeyyideler 129
9. Hazinece Karşılanacak Enerji Desteğinin Hesaplanmasında
Esas Alınacak Tutar 130
BEŞİNCİ BOLUM BEDELSİZ YATIRIM YERİ TAHSİSİ
1. Yasal Dayanak 131
2. Bedelsiz Yatırım Yeri Tahsisi Bakımından 5084 Sayılı Kanun
Kapsamında Olan İller 133
3. Teşvikten Yararlanma Şartlan 135
3.1. Yararlanacak Kişiler ve İstihdam Şartı 135
3.2. Diğer Şartlar 135
4.Bedelsiz İrtifak Hakkı Tesis Edilebilecek ve Kullanma İzni Verilebilecek
Taşınmazlar 136
4.1. İmar Planı Bulunmayan Taşınmazların Durumu 138
5. Teşvik Kapsamında Değerlendirilmeyecek Taşınmazlar 140
6. Bedelsiz İrtifak Hakkı Kurulması veya Kullanma İzni Verilmesine İlişkin
Uygulama Esasları 142
6.1. Başvuru 142
XI

6.2. Başvurunun Yapılacağı Merci ve Başvuruda Aranacak Belgeler 144
6.3. Başvuruların Değerlendirilmesi ve Öncelik Sırası 145
6.4. İstihdama İlişkin Şartlar 146
6.5. Bedelsiz İrtifak Hakkının veya Kullanma İzninin Başkalarına 147
Devrinin Mümkün Olup Olmadığı
6.6. Yatırımın Başlaması ve Tamamlanması 147
6.7. Bedelsiz İrtifak Hakkı veya Kullanma İzni Sözleşmesinin İhlali 148
6.8. Masraflar 149
7. Karabük, Kırıkkale, Samsun ve Zonguldak İllerindeki Uygulama 149
ALTINCI BÖLÜM
TEŞVİKLERİN GELİR VEYA GİDER OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ
1. Yasal Hükümler 151
2. Gelir Vergisi Stopajı Teşvikinin Gelir Olarak Değerlendirilip
Değerlendirilemeyeceği 152
3. Terkin Edilecek Gelir Vergisi Stopaj 1 Teşvikinin Muhasebeleştirilmesi 153
4. Sigorta Primi İşveren Paylarına Sağlanan Teşvikin Gider veya Gelir Olarak
Dikkate Alınması 154
5. Sağlanan Enerji Desteğinin Mükellefler Tarafından Gelir
Olarak Kaydedilmesi 155
YEDİNCİ BÖLÜM SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
1. Teşviklerin Genel Değerlendirilmesi 157
2. Teşviklerin Uygulamasına Yönelik Bazı Öneriler 159
3. Sonuç 162


SEKİZİNCİ BOLUM EKLER
1. 5084 Sayılı Kanun Hükmü 165
2. Gelir Vergisi Stopajı Teşviki İle İlgili Olarak Yayımlanan
Genel Tebliğler 172
a) 1 Seri No.lu Yatırımların ve İstihdamın Teşviki Genel Tebliği 172
b) 2 Seri No.lu Yatırımların ve İstihdamın Teşviki Genel Tebliği 177
c) 3 Seri No. lu Yatırımların ve İstihdamın Teşviki Genel Tebliği 185
d) 4 Seri No.lu Yatırımların ve İstihdamın Teşviki Genel Tebliği 186
XIIe) Gelir Vergisi Stopajı Teşvikine İlişkin Bildirim (ve Gelir Vergisi
Stopajı Teşviki Kapsamında İstihdam Edilen Ücretlilere İlişkin
Bilgilerin Yer Aldığı Tablo) 191
3. Sigorta Primi İşveren Hissesi Teşviki İle İlgili Olarak
Yayımlanan Genelgeler 194
a) 13.04.2004 tarih ve 16-314 Ek Sayılı Genelge 194
b) 27.05.2005 tarih ve 16-344 Ek Sayılı Genelge 205
c) 15.06.2007 Tarih ve 2007/48 No.lu Genelge 215
4. Enerji Desteği Teşviki İle İlgili Olarak Yayımlanan Tebliğler 221
a) Enerji Desteğinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2007/1) 221
5. Bedelsiz Yatırım Yeri Tahsisi İlde İlgili Olarak Yapılan Düzenlemeler 236
a) Yatırım Ve İstihdamın Teşviki Amacıyla Bedelsiz İrtifak Hakkı
Tesis Edilmesine Ve Bedelsiz Kullanma İzni Verilmesine
İlişkin Usul Ve Esaslar 236