Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Eylül (99)      Ağustos (118)      Temmuz (128)      Haziran (105)

4857 sayılı İş Kanunu Kapsamı Dışında Kalan İşçiler Bakımından Fazla Çalışma

4857 sayılı İş Kanunu Kapsamı Dışında Kalan İşçiler Bakımından Fazla ÇalışmaSayfa Sayısı
:  
120
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2020
ISBN NO
:  
9789750258350

45,00 TL

KİTAP HAKKINDA
Bu çalışma; 4857 sayılı İş Kanunu kapsamı dışında kalan iş ilişkilerinde fazla çalışmayı ele almaktadır.

İş Kanunu'nun 4. maddesinde sayılan, İş Kanunu'nun uygulanmayacağı haller; deniz taşıma işlerinde yapılan sözleşmeler, gazeteciler ile yapılan sözleşmeler, tarım işlerinde yapılan sözleşmeler, hava taşıma işlerinde yapılan sözleşmeler, evlerde el sanatlarının yapıldığı işlerdeki sözleşmeler, ev hizmetlerinde yapılan sözleşmeler, rehabilite edilenlerle yapılan sözleşmeler ve profesyonel sporcularla yapılan sözleşmelerdir.

İş Kanunu'nun kapsamı dışında kalan iş ilişkilerini genel olarak üçlü bir tasnife tâbi tutmak mümkündür.

Bu tasnif çerçevesinde ilk olarak deniz iş kolunda çalışan gemi adamlarının, ardından gazetecilerin ve son olarak da Türk Borçlar Kanunu'nun hizmet sözleşmesine ilişkin hükümlerinin uygulama alanı bulduğu iş ilişkilerinin tâbi oldukları mevzuat, iş sözleşmeleri ve çalışma biçimleri incelenmiştir.

Çalışmanın ana konusuna gelindiğinde fazla mesai kavramının tanımı yapıldıktan sonra, önce İş Kanunu'na göre fazla mesai konusu çok da ayrıntıya girilmeden ele alınmış, ardından; deniz ve basın iş kollarındaki iş ilişkilerinde fazla mesai konuları ayrıntısıyla incelenmiştir. Nihayet Türk Borçlar Kanunu'nun uygulama alanı bulduğu; ev hizmetlerinde yapılan sözleşmelerde, esnaf ve sanatkâr işyerlerinde, evlerde el sanatlarının yapıldığı işlerde, tarımsal yapı ve tarım işlerinde, hava taşıma işlerinde fazla mesai konuları ayrı ayrı ele alınmış ve profesyonel sporcular ile çırakların fazla mesai yapma ihtimalleri de ayrıca incelenmiştir.

Konu Başlıkları
    Deniz İş Hukukunda
    Basın İş Hukukunda
    Ev Hizmetlerinde
    Esnaf İşyerlerinde
    Tarım İşlerinde
    Hava Taşıma İşlerinde
    Çırakların Fazla Çalışmaları
    Profesyonel Sporcuların Fazla Çalışmaları
İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Teşekkür  5
Kısaltmalar  11
1. GİRİŞ  13
2. KAVRAMLAR  17
2.1. Çalışma Süresi ve Fazla Çalışma  17
2.2. 4857 Sayılı Kanun Kapsamı Dışında Kalan İş İlişkileri  23
3. 4857 SAYILI İŞ KANUNU’NUN KAPSAMI DIŞINDA KALAN İŞ İLİŞKİLERİNDE FAZLA ÇALIŞMA  31
3.1. Deniz Taşıma İş İlişkilerinde Fazla Çalışma  31
3.1.1. Gemi Adamı Kavramı ve Kişi Bakımından İstisnalar  46
3.1.2. Vaka Bakımından İstisnalar  49
3.1.3. Fazla Saatlerde Çalışma Ücreti  51
3.1.4. Defter Tutma Yükümlüğü  63
3.2. Basın İşlerinde Fazla Çalışma  65
3.2.1. Gazeteci Kavramı  66
3.2.2. Çalışma Süresi ve Fazla Saatlerde Çalışma  69
3.2.3. Fazla Saatlerde Çalışma Ücreti  83
3.2.4. Yaptırım ve İdarî Para Cezası  86
3.3. Türk Borçlar Kanunu Kapsamındaki İş İlişkilerinde Fazla Çalışma  87
3.3.1. Ev Hizmetlerinde Yapılan Sözleşmelerde Fazla Çalışma  88
3.3.2. Esnaf ve Sanatkâr İşyerlerinde Fazla Çalışma  92
3.3.3. Çırakların Fazla Çalışmaları  94
3.3.4. Evlerde El Sanatlarının Yapıldığı İşlerde Fazla Çalışma  94
3.3.5. Tarımsal Yapı ve Tarım İşlerinde Fazla Çalışma  95
3.3.6. Profesyonel Sporcuların Fazla Çalışmaları  100
3.3.7. Hava Taşıma İşlerinde Yapılan Sözleşmelerde Fazla Çalışma  105
4. SONUÇ  107
Referanslar  117
Kavramlar Dizini  119