Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Mayıs (68)      Nisan (89)      Mart (152)      Şubat (207)

Temel Ceza Kanunları ve ilgili Mevzuat

Temel Ceza Kanunları ve ilgili MevzuatSayfa Sayısı
:  
1008
Kitap Ölçüleri
:  
16x24
Basım Yılı
:  
2019
ISBN NO
:  
978-975-02-5632-5

79,00 TL

Temel Ceza Kanunları ve İlgili Mevzuat" derlememizin onbeşinci baskısında; 18.10.2018 tarih ve 7148 sayılı Kanun, 20.02.2019 tarih ve 7165 sayılı Kanun ile 25.06.2019 tarih ve 7179 sayılı Kanun da dahil olmak üzere ondördüncü baskıdan sonra yürürlüğe giren tüm mevzuat değişiklikleri gözden geçirilmiş ve gerekli güncellemeler yapılmıştır.
Bunların dışında Anayasa Mahkemesi tarafından verilen iptal kararlarının da metne işlenmesine azami özen gösterilmiştir. Daha önceki baskılarımızda olduğu gibi kanun ve yönetmelik güncellemeleri için Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü ve Adalet Bakanlığı kayıtları esas alınmıştır.
Konu Başlıkları
    Türk Ceza Kanunu
    Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun
    Ceza Muhakemesi Kanunu
    Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun
    Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri İle Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun
    Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun
    Denetimli Serbestlik Hizmetleri Kanunu
    Kabahatler Kanunu
    Çocuk Koruma Kanunu
    Terörle Mücadele Kanunu
    Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanun
    Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu
    Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun
    Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu
    Adli Sicil Kanunu
    Basın Kanunu
    İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun
    Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği
    Adlî ve Önleme Aramaları Yönetmeliği
    Ceza Muhakemesinde Beden Muayenesi, Genetik İncelemeler ve Fizik Kimliğin Tespiti Hakkında Yönetmelik
    Suç Eşyası Yönetmeliği
    Adlî Kolluk Yönetmeliği
    Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Tespiti, Dinlenmesi, Sinyal Bilgilerinin Değerlendirilmesi ve Kayda Alınmasına Dair Usul ve Esaslar İle Telekomünikasyon İletişim Başkanlığının Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Yönetmelik
    Bölge Adliye ve Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri İle Cumhuriyet Başsavcılıkları İdarî ve Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmelik
    Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Müdafi ve Vekillerin Görevlendirilmeleri İle Yapılacak Ödemelerin Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik
    Denetimli Serbestlik Hizmetleri Yönetmeliği
    Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma Yönetmeliği