Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Temmuz (14)      Haziran (105)      Mayıs (68)      Nisan (89)

Prof. Dr. Hüseyin Hatemi'ye 80. Yıl Armağanı (80. Yıl Sempozyumu Tebliğleri)

Prof. Dr. Hüseyin Hatemi'ye 80. Yıl Armağanı (80. Yıl Sempozyumu Tebliğleri)Sayfa Sayısı
:  
622
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2018
ISBN NO
:  
978-605-7542-93-9

125,00 TL

  İÇİNDEKİLER
Anonim Ortaklık Yönetim Kurulu Üyelerinin Karşılıksız Çekden Doğan Cezai Sorumluluğu
Prof. Dr. Ersin Çamoğlu
Yoksulluk Nafakasının Süresine Eleştirel Bir Yaklaşım
Prof. Dr. Şükran Şıpka
"Koruyuculuk mu, Evlatlık mı?"Bir Çocuk Bakım Ve Koruma Modeli Olarak Koruyucu Aile Ve Türkiye Uygulaması
Doç. Dr. Sevgi Usta
Avukatlık Mesleği ve Hukuk Devleti
Doç. Dr. Nejat Aday
Haksız Rekabet
Dr. Öğretim Üyesi Fethi Kılıç
Dr. Öğretim Üyesi Ümmügülsüm Kılıç
Velayet Hakkı Kendisine Bırakılan Ana Veya Babanın Çocukları Adına İştirak Nafakası Talep Etme Hakkından "Feragat" Etmesi Sorununun Yargıtay Kararları Çerçevesinde
Değerlendirilmesi
Doç. Dr. Arzu Genç Arıdemir
Menfi Zarar
Dr. Ömer Ergün
Organ Naklinde Hekimin Aydınlatma Yükümlülüğü
Doç. Dr. Seda İrem Çakırca
Ticari Satımlarda Satıcının Ayıba Karşı Tekeffül Borcunun İleri Sürülebilmesi İçin Alıcının Uyması Gereken Muayene ve İhbar Külfeti
Dr. Merve Altuntop
Faydalı Model Korumasında Eşdeğer Unsurlar: Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Sınai Mülkiyet Kanununun Karşılaştırılması
Dr. Erdal Baş
İntifa Hakkına Konu Taşınmazın Hukuka Aykırı veya Niteliğine Uygun Düşmeyen Şekilde Kullanılması
Dr. Öğretim Üyesi Gülşah Vardar Hamamcıoğlu
Türk Hukukunda Tam İki Tarafa Borç Yükleyen Sözleşmeler Yönünden Hasar Hükümlerinin Değerlendirilmesine İlişkin Sonuçlar
Dr. Öğretim Üyesi A. Hulki Cihan
Yapı Malikinin Sorumluluğuna İlişkin Türk Borçlar Kanunu ve 4708 S. Yapı Denetimi Hakkında Kanunundaki Hükümlerin Karşılaştırılması
Dr. Öğretim Üyesi Elif Yavuz
Türkiye'de ve Dünyada Lojistik Sektöründe Tahkim
Dr. Öğretim Üyesi Selminaz Adıgüzel
İlgili Kişinin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'ndan Doğan Hakları
Av. Dr. Ayşe Çiğdem Ayözger Öngün
İhtiyati Tahakkuk Müessesesi ve Değerlendirilmesi
Dr. Öğr. Üyesi Gençer Özdemir
Borçlanma Araçlarının Değişimi
Dr. Volkan Çelen
Hekimin Tıbbi Kötü Uygulamadan Doğan Sorumluluğu ve Sigorta Sözleşmesi
Dr. Atakan Adem Selanik
Aile Arabuluculuğu (Sisteme Genel Bakış)
Dr. Yasemin Güllüoğlu Altun
Miras Sebebiyle İstihkak Davası
Dr. Öğr. Üyesi Selin Sert Sütçü
Genel İşlem Şartlarında Yazılmamış Sayılma
Av. Esra Hansu
Hukuka Aykırı Delillerin Uzak Etkisi
(Zehirli Ağacın Meyvesi Zehirli Olur Kuralı)
Arb. Av. Sibel Damla Özdemir
Serbest Çalışan Hekim ile Hasta Arasındaki Hukuki İlişkiye Dair Bir Değerlendirme
Arş. Gör. Tuğçe Bilici
Veda
Doç. Dr. Burcu Kalkan Oğuztürk
Öyküler Esini Bir Hoca
Prof. Dr. Zekeriya Kürşat
Saygıdeğer Hocam Prof. Dr. Hüseyin Hatemi'ye
Prof. Dr. Cihan Osmanağaoğlu Karahasanoğlu